Home

Diabetische retinopathie NHG

Een kleine groep mensen met type 2 diabetes ontwikkelt afwijkingen aan de ogen wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid Screening voor diabetische retinopathie op maat | NHG-Richtlijnen Overslaan en naar de inhoud gaa

Screening voor diabetische retinopathie op maat NHG

  1. Diabetische retinopathie (DRP) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Een ernstige visuele handicap heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt, maar speelt ook op macro-economisch niveau een aanzienlijke rol
  2. In de nieuwe NHG standaard DM2 is de frequentie van fundusonderzoek (screenings-interval) bij diabetische retinopathie veranderd. Ter achtergrondinformatie: De prevalentie van retinopathie bij patiënten met DM2 is 14%. Retinopathie kan al aanwezig zijn wanneer de diagnose DM2 wordt gesteld. Daarom geldt dat de 1e fundusfoto binnen drie maanden na de diagnose uitgevoerd moet zijn. Dit betekent dat een patiënt bij diagnose direct een doorverwijzing voor een fundusfoto dient te krijgen
  3. In het Hoorn-onderzoek was de prevalentie van diabetische retinopathie, die bij nieuw ontdekte type 2 diabetespatienten met retinafotografie werd opgespoord, 7,6% bij de 195 patiënten bij wie de diabetes was ontdekt door screening in het kader van bevolkingsonderzoek en 1,9% bij de 60 patiënten bij wie de diabetes door de huisarts was ontdekt

Diabetische retinopathie (DR) treedt in Nederland op bij 10 á 15% van de mensen met diabetes (InEen 2015), vaker bij type 1 dan bij type 2 diabetes (Sivaprasad 2012). Belangrijkste risico- verhogende factoren voor DR zijn hyperglykemie, insuline gebruik, lange diabetesduur, etniciteit (niet-Kaukasisch) en hypertensie (Yau 2012; Thomas 2014) Diabetische retinopathie, de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid bij volwassenen, is de meest gevreesde, meest voorkomende complicatie van diabetes mellitus. Door taakherschikking nemen para-medici in toenemende mate taken van artsen over bij de detectie van diabetische retinopathie (screening); diagnostiek en behandeling vinde Diabetische retinopathie (DRP) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en 5 slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar (Liew 2014). Ee Retinopathie is beschadiging van het netvlies bij diabetes (suikerziekte). Mensen met diabetes hebben te veel glucose (suiker) in hun bloed. Dit beschadigt de bloedvaten in het lichaam, waaronder de kleine bloedvaatjes in het netvlies. Bij de meeste mensen met diabetes ontstaat vroeg of laat diabetische retinopathie toename van retinopathie leiden en, in geval van een ernstige retinopathie, tot glasvochtbloedingen. Daarom gelden de volgende adviezen: o bij (mogelijk) langdurig bestaande sterk verhoogde bloedglucosewaarden (HbA 1c > 86 mmol/ mol) moet controle van de fundus plaatsvinden vóór eventuele instelling op insulin

NHG-werkgroep: Blom GH, Van der Pol BAE, Soeters I, Dukker NGJ, Heus P, Morshuis-Kottink M, Oltheten JMT, Rhebergen ML, Van Zanten JLH, Eizenga WH, Wiersma Tj . Samenvatting Volledig. Samenvatting Visusklachten door een trauma of (diabetische) retinopathie,. Bij minimale diabetische retinopathie, gekenmerkt door enkele microaneurysmata, kleine bloedingen en/of exsudaten (figuur 3) kan zowel de progressie van de diabetische retinopathie als de visusvermindering worden afgeremd en voorkómen door behandeling van de hyperglykemie, hypertensie, adipositas en dyslipidemie; deze behandeling kan gegeven worden door de huisarts, internist of kinderarts De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast. Er is een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie. Wanneer er tweemaal achtereen bij screening geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. Daarnaast is de noot over insuline degludec geactualiseerd Inhoud van de richtlijn. Deze multidisciplinaire richtlijn Diabetische voet richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de zorg is om wonden, amputaties en functieverlies ten gevolge van diabetes mellitus en ACN te voorkomen. De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een diabetische voet Bij aanvang van het de screening - gemiddeld drie jaar na de diagnose diabetes - hadden 3743 patiënten geen retinopathie, 810 een achtergrondretinopathie en 217 een milde proliferatieve vorm. De incidentie van gezichtsbedreigende retinopathie was na 1 jaar 0,3% en liep op tot een cumulatieve incidentie van 3,9% na 5 jaar

Overzicht afbeeldingen | Thuisarts

Diabetische retinopathie, multidisciplinaire richtlijn, geautoriseerd november 2017. Bijlagen: Richtlijn Diabetische retinopathie-geautoriseerde versie.pdf. Zoeken. Zoeken. Congresagenda. 23/07/2021 2021 ASCRS annual meeting. 04/08/2021 BOPSS Oxford 2020 (British Oculoplastic Surgery Society De richtlijn Diabetische retinopathie is onderdeel van de Netwerkrichtlijn diabetes mellitus ontwikkeld onder overkoepelend voorzitterschap van Dr. P.H.L.M. (Nel) Geelhoed, internist-endocrinoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (Nederlandse Internisten Vereniging) 35 van de 100 mensen met diabetes krijgen diabetische retinopathie. Er zijn een paar factoren die uw kans op schade aan uw ogen beïnvloeden: Het aantal jaren dat u diabetes heeft. Hoe langer u diabetes heeft, hoe groter uw kans op diabetische retinopathie

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (M01) Pagina 4 van 207 1 NHG-Standaard Diabet es mellitus type 2 diagnostiekOpsporingVaststellen van diabetes mellitusRisico-inventarisatieRichtlijnen en methodenNHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (Vierde (partiële) herziening)In op diabetische retinopathie aangepast.De NHG-werkgroep Diabetes mellitus type 2 bestond uit [in alfabetische. diabetische retinopathie Li-oog (2017) Diagnostiek naar het vóórkomen van Diabetische Retinopathie met indeling volgens de richtlijn Diabetische Retinopathie 2017 van de Nederlandse Internisten Vereniging in samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Optometristen Vereniging Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap

Startpagina - Diabetische retinopathie - Richtlijn

RISICOFACTOREN. De belangrijkste risicofactor is de duur van de diabetes mellitus. Over andere factoren zoals hypertensie en roken bestaan tegenstrijdige gegevens.3 4 11-14 Uit diverse onderzoekingen komt naar voren dat mannen met diabetes mellitus type I meer kans op een proliferatieve retinopathie hebben.3 5 Bij patiënten met diabetes mellitus type I ontwikkelt de retinopathie zich zelden. Diabetische retinopathie. Diabetes en zwangerschap . Aanvullende richtlijnen (2018, 2020): Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn. De werkgroep DM2 ontwikkelt onder voorzitterschap van zowel NIV als NHG o.a. richtlijnmodules voor de behandeling van hoog-risico patiënten met SGLT-2-remmers en GLP-1-agonisten,. Episodebundel Diabetes mellitus T90 Diabetes mellitus T90.01 Diabetes mellitus type 1 T90.02 Diabetes mellitus type 2 F83.01 Diabetische retinopathie N94.02 Diabetische neuropathie K99.06 Perifere diabetische angiopathie W84.02 Zwangerschapsdiabetes W84.03 Preëxistente diabetes in zwangerschap Episodebundel Astma/COPD R96 Astm door diabetische retinopathie uitstellen en zelfs voor-komen, waarbij oogzorg kosteneffectiever is gebleken dan intensieve regulering van de bloedglucosespiegels.5-8 Recent werden in dit tijdschrift de stand van zaken rond screening op diabetische retinopathie en de behandelings-mogelijkheden bij diabetisch macula-oedeem uiteenge-zet.9 1

Dames en Heren, Bij 21 van de blinden in Nederland is diabetes mellitus de oorzaak.1 Bij minder dan 10 van de diabetici ontwikkelt zich een proliferatieve diabetische retinopathie. De incidentie van proliferatieve diabetische retinopathie bij diabetes mellitus type 1 is echter hoog: 41 na 15 jaar of langer en 60 na 30 jaar.2 3 Van niet insuline afhankelijke diabetici heeft slechts 3 na 11 jaar. Ik heb diabetes en laat mijn ogen onderzoeken . Ik heb schade aan mijn ogen door diabetes. Deel. Facebook Twitter WhatsApp WhatsApp E-mail Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl Sinds november 2017 zijn er nieuwe richtlijnen van het NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) opgesteld, in samenwerking met het NOG, de OVN en het NHG voor de screening en behandeling van diabetische retinopathie. Optometristen gaan een steeds grotere rol spelen in de 1- 1,5 lijns-zorg van diabeten

Diabetische retinopathie (DRP) Bij retinopathie raakt het netvlies beschadigd door afwijkende of lekkende bloedvaatjes. Retinopathie komt voor bij mensen met diabetes (suikerziekte), vandaar de naam diabetische retinopathie, afgekort DRP. Retinopathie kan leiden tot slechtziendheid en zelfs blindheid. Regelmatige controle is dan ook belangrijk Fundusscreening dient ter opsporing van diabetische retinopathie bij diabetes mellitus type 2 patiënten. De frequentie van de screening is gebaseerd op de (meest recente) Multidisciplinaire Richtlijn Diabetische Retinopathie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. (2017) en op de NHG standaard Diabetes type 2. (2018

Inhoudsopgave: Het oog Diabetes mellitus (DM) Oogproblemen bij suikerziekte (diabetische retinopathie of DRP) Indeling netvliesafwijkingen (diabetische retinopathie, DRP) geen DRP de non-proliferatieve DRP de proliferatieve DRP diabetische maculopathie Risico's en beloop Screeningsmethode en wanneer naar de oogarts Het eerste onderzoek en de controles Behandelingen algemene behandeling (niet. De richtlijn diabetische retinopathie uit 2006 is onlangs herzien. Onze praktijkconsulenten zetten de twee grootste wijzigingen van deze herziening voor je op een rij: de screeningstermijn is vergroot; van 2 jaar naar 3 jaar. Mits de uitslagen van de fundusfoto goed zijn. Daarnaast is maculopathie een nieuw onderdeel in de controles van de.

De promovendus stelt in zijn afsluitende hoofdstuk de vraag of het concept van diabetische retinopathie nog wel stand kan houden, gezien het vóórkomen ervan bij niet-diabeten. Zijn tweede belangrijke conclusie is dat de leeftijdgerelateerde maculopathie vermoedelijk een uiting is van atherosclerose en dat diabetes mellitus daar geen of alleen een 'beschermende' invloed op heeft diabetische retinopathie opgespoord? Afhankelijk van de samenstelling van de onderzoekspopulatie, met name op het punt van de regulering en de duur van de diabetes, wordt een wisselende graad van retinopathie opgespoord. Met de camera worden meer gevallen van retinopathie opgespoord dan via de oogarts (tabeI4)

Diabetes mellitus type 2 NHG-Richtlijne

Diabetische retinopathie is de naam voor beschadiging van het netvlies (retina) door suikerziekte (diabetes mellitus). Lees alles over de behandeling van diabetische retinopathie bij Bergman Clinics NHG-Tabel 50-ICPC en attentiewaarde, versie 7 Inkijkexemplaar November 2020 F83 Retinopathie 2 F83.01 Diabetische retinopathie 2 F83.02 Hypertensieve retinopathie 2 F84 Maculadegeneratie 2 F92 Cataract/staar 1 F92.01 Seniel cataract 1 F93 Glaucoom/verhoogde oogdruk De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op de volgende punten aangepast: Er is een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie. Wanneer tweemaal achtereen bij screening geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. Het medicamenteuze stappenplan is op enkele punten aangepast NHG-Tabel 57 - Episodebundels versie 5 - Inkijkexemplaar NHG HIS tabel 57 Episodebundels versie 5 - Inkijkexemplaar April 2021 F83.01 Diabetische retinopathie K99.06 Perifere diabetische angiopathie N94.02 Diabetische neuropathie S97.03 Diabetisch voetulcus T90 Diabetes mellitu PDF | On Jan 1, 2002, Louis W Niessen published DIABETISCHE RETINOPATHIE DIABETISCHE NEFROPATHIE DIABETISCHE VOET DIABETES CONTROLE Effecten en kosten Richtlijnen NDF / CBO / NHG | Find, read and.

Als behandeling van diabetes mellitus type 2 in de eerste lijn mogelijk is, is het streven gericht op kwaliteit van leven door het normaliseren van de glucosespiegel en het verminderen van cardiovasculaire risico's via leefgewoonten, dieet of medicatie. Zie NHG-standaard DM type 2 2018. 3.2.1. Diabetische retinopathie screeningsinterva De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert jaarlijkse controle op macro- en microvasculaire schade. Hierbij wordt de functie van ogen, nieren, hart en vaten onderzocht. De standaard geeft geen advies over gericht onderzoek naar de functie van het bewegingsapparaat; problemen hiermee kunnen eveneens ontstaan als gevolg van lang bestaande hyperglykemie Screening op diabetische retinopathie met behulp van tweeveldenfundusfotografie: effectief en goedkoop. Huisarts Wet 2002;45(10):524-8. Doel De betrouwbaarheid van tweevelden-45°-fundusfotografie als methode van screening op diabetische retinopathie werd vergeleken met het gebruikelijke onderzoek door een oogarts Conceptrichtlijn Diabetische retinopathie Hoofdstuk 1 Algemene inleiding Aanleiding voor het maken van de richtlijn Diabetische retinopathie (DRP) is de meest voorkomende oorzaak van blindheid en 5 slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Een ernstige visuel

F83.02 Hypertensieve retinopathie R96 Astma R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen R96.02 Allergisch astma R95 Emfyseem/COPD R91 Chronische bronchitis/bronchiëctasieën R91.01 Chronische bronchitis R91.02 Bronchiëctasieën R97 Hooikoorts/allergische rhinitis Diabetes mellitus Hart- en vaatziekten Astma/COP 1 NHG-Standaard NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 Vierde (partiële) herziening INLEIDING De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met deze ziekte binnen de huisartsenpraktijk. 1 Het doel is complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie, te voorkomen of te vertragen en eventuele. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (Tweede herziening) Rutten GEHM, De Grauw WJC, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJM, Van der Does FEE, Daarnaast gaat de huisarts de aanwezigheid van diabetische nefro- en retinopathie na en beoordeelt hij de conditie van de voeten De behandeling van diabetische retinopathie. Voor het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van schade is een goede instelling van de diabetes en een goede bloeddruk heel belangrijk. Maar ondanks een goede instelling kan het nodig zijn dat er een behandeling gestart moet worden. Meestal betreft dit in eerste instantie een laserbehandeling

Het screeningsinterval voor diabetische retinopathie kan wellicht omhoog van één naar drie jaar, dat is de conclusie van de Liverpool Diabetic Eye Study. Bijna alle huisartsenpraktijken in de regio Liverpool deden aan het onderzoek mee (101 van de 1 Diabetische retinopathie linkeroog 1652 DMRP FA LI tweejaarlijks (jaarlijks bij gevonden afwijkingen) I Diabetische retinopathie rechteroog 1653 DMRP FA RE tweejaarlijks (jaarlijks bij gevonden afwijkingen) I Leefstijl en risicofactoren NHG Roken 1739 ROOK AQ jaarlijks, bij rokers Een beschadigd netvlies (retina) door suikerziekte (diabetes mellitus) heet ook wel diabetische retinopathie. Het netvlies is de binnenste, lichtgevoelige, laag van de oogbol. De bloedvaten van het netvlies kunnen bij diabetes beschadigd raken, waardoor ze afgesloten raken of gaan lekken. Als het netvlies minder goed doorbloed wordt, groeien er nieuwe, broze bloedvaatjes F83.02 Hypertensieve retinopathie R96 Astma R96.02 Allergisch astma R95 Emfyseem/COPD R91 Chronische bronchitis/bronchiëctasieën R91.01 Chronische bronchitis R91.02 Bronchiëctasieën R97 Hooikoorts/allergische rhinitis L89 Coxartrose L90 Gonartrose L84.01 Artrose/spondylose wervelkolom L91 Andere artrose/verwante aandoening(en) Diabetes mellitu 1 NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 Tweede herziening Rutten GEHM, De Grauw WJC, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJM, Van der Does FEE, Heine RJ, Van Ballegooie E, Verduijn MM, Bouma M. Huisarts Wet 2006;49(3): De standaard en de wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie (Huisarts Wet 1999;42:67-84)

Stellingwerf C, Vermeulen KM, TenVergert EM, Hooymans JMM. Screening op diabetische retinopathie met behulp van tweeveldenfundusfotografie: effectief en goedkoop. Huisarts Wet 2002;45(10):524-8. Doel De betrouwbaarheid van tweevelden NHG HlS tabel 57 Episodebundels versie 1 - Inkijkexemplaar. Augustus 2013 ©Nederlands Huisartsen Genootschap . Artrose L89 Coxartrose L90 Gonartros Indien de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld. Achtergrondinformatie. De HbA 1c geeft informatie over de instelling van de patiënt in de voorafgaande acht tot twaalf weken. Microalbuminurie is een onafhankelijke voorspeller van ernstige retinopathie, neuropathie en cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit a. NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (derde herziening) b. NHG-standaard samenvattingskaart diabetes mellitus type 2.pdf. c. LESA Diabetes Mellitus.pdf. d. LESA Chronische medicatie bij astmaCOPD en diabetes mellitus type 2.pdf. e. LTA diabetes mellitus type 2.pdf

NHG, LHV en RIVM en indien mogelijk door gebruik te maken van zorg op afstand in de vorm van beeldbellen, een appcontact, telefonisch contact of via een e-mail. In dit document geven we adviezen over de wijze waarop u mensen met diabetes zo goed mogelijk in beeld kunt houden en de retinopathie aanwezig is,. Diabetische retinopathie, afgekort DRP, of retinitis diabetica is de benaming voor oogklachten die worden veroorzaakt door (slecht behandelde) suikerziekte.De naam valt uiteen in drie delen: diabetes is de officiële naam voor suikerziekte, retino slaat op netvlies en pathie is ziekte. Diabetische retinopathie varieert in ernst, maar kan leiden tot blindhei Een voorbeeld van met elkaar samenhangende episodes zijn diabetes mellitus, diabetische retinopathie, diabetische nefropathie, Daarom adviseert de NHG-Richtlijn ADEPD vanaf 2009 diagnoses alleen vast te leggen in de episodelijst. Andere gegevens over de historie van de patiënt worden elders in het HIS geregistreerd.

Screening op diabetische retinopathie - Richtlijn

Ogen Wanneer (meestal) beide ogen zijn aangetast, is sprake van diabetische retinopathie.Dit kenmerkt zich door onder andere dubbelzien (diplopie), floaters (drijvers), nachtblindheid, rode ogen, bloedingen in het oog, scotomen (schaduwen of ontbrekende delen in het gezichtsvermogen) en oogpijn.Bovendien komen veranderingen voor in de manier waarop de ogen zich aanpassen van licht naar donker Die diabetischen Netzhautveränderungen in Kürze und einfach dargestellt. Konzept von Prof. Dr. Oliver Findl, Erstellung durch Dr. C. Ginze Diabetische nefropathie (diabetische nierziekte) is een soort nieraandoening die gebruikelijk is bij diabetici, vooral bij patiënten bij wie diabetes (suikerziekte) niet goed gereguleerd is. De nieren zijn bij deze ziekte niet in staat om afval uit het bloed te filteren. Dit veroorzaakt na verloop van tijd schade aan de bloedvaten, wat. Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes mellitus. Bloedvaatjes en kleine zenuwen in het netvlies worden aangetast (non-proliferatieve retinopathie). De meeste mensen hebben daar geen last van. Op den duur kunnen nieuwe vaatjes op het netvlies gaan groeien. Dan is de retinopathie 'proliferatief' geworden

Diabetische retinopathie: Oogfonds

NHG-Standaard: Diabetes mellitus type 2. 1000 per jaar voor de leeftijdscategorie van 45-65 jaar tot 5-10 per 1000 per jaar voor 75-plussers. 5. Bij het stellen van de diagnose is er reeds sprake van een hoge prevalentie van aan diabetes mellitus. gerelateerde aandoeningen als adipositas, hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen 6 en retinopathie, Het screeningsinterval voor diabetische retinopathie kan wellicht omhoog van één naar drie jaar, dat is de conclusie van de Liverpool Diabetic Eye Study.Bijna alle huisartsenpraktijken in de regio Liverpool deden aan het onderzoek mee (101 van de 104)

PDF | On Jan 1, 1999, G.E.H.M. Rutten and others published NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat NHG-patientenbrieven mbt diabetes mellitus type 2. NDF-Zorgstandaard. NDF-richtlijnen: Diabeteseducatie. Diabetische neuropathie. Diabetische nefropathie samenvatting en adviezen. Diabetische retinopathie. Richtlijnen screening, diagnostiek en behandeling 2006. Richtlijn Diabetes en Zwangerschap 2006. Richtlijn Diabetische voet 2006. EADV. diabetes mellitus type 2 Advies. Bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 komen orale bloedglucoseverlagende middelen in aanmerking, indien geen goede bloedglucoseregulatie wordt bereikt met voorlichting, aanpassing van de voeding, en stimulering van lichaamsbeweging De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gaat ervan uit dat je tijdens een gewoon spreekuurbezoek eenmaal per drie jaar de (nuchtere) bloedglucosewaarde bepaalt bij personen ouder dan 45 jaar met een verhoogd risico op onontdekte diabetes of hart- en vaatziekten (zie kader). 1 Amerikaans onderzoek laat zien dat vaker screenen, of op jongere leeftijd screenen, onnodig duur en niet zinvol is. 2.

Bijlage Behandeling met insuline - NH

Proliferatieve diabetische retinopathie. Bij deze vorm van diabetische retinopathie ontstaat er schade aan het netvlies doordat de beschadigde bloedvaatjes het netvlies te weinig zuurstof geven. Het netvlies gaat vervolgens nieuwe bloedvaatjes aanmaken. Die zijn meestal van slechte kwaliteit en lekken vocht en vet in het netvlies Richtlijn 'diabetische retinopathie: screening, diagnostiek en behandeling' (herziening) Research output: Contribution to journal › Article › Professiona

Visusklachten NHG-Richtlijne

Diabetische retinopathie. La diabetische retinopathie is een vaatziekte veroorzaakt door metabole decompensatie veroorzaakt door diabetes en die het netvlies aantast.. Diabetische retinopathie is een van de meest voorkomende aandoeningen van het netvlies en kan, indien niet correct behandeld, ernstige zichtproblemen veroorzaken Diabetes. Diabetes is een van de vaakst voorkomende oorzaken van zichtverlies waardoor de bloedvaatjes in het oog beschadigd raken, met nadelige gevolgen voor het netvlies, dat van essentieel belang is voor het gezichtsvermogen. Als u diabetes hebt, hebt u een verhoogde kans op schade als gevolg van diabetische retinopathie, die bij het. Complicaties van diabetische retinopathie waaronder retinale fotocoagulatie, glasvochtbloeding en blindheid (bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met insuline). Afname van eetlust, braken, dyspepsie, gastritis, gastro-oesofageale reflux, oprispingen, buikpijn of -ongemak, obstipatie, flatulentie

- het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) - de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 7.1 Diabetische retinopathie 71 7.2 Diabetische voet 72 7.3 Diabetische nefropathie 73 7.4 Diabetische polyneuropathie 76 Inhoud Diabetische retinopathie folder aanvragen. Meer weten over diabetische retinopathie? Kies de manier van ontvangen en vraag de folder via het formulier op de volgende pagina aan. In de folder vind je informatie over het ontstaan, de behandeling en de preventie van deze veel voorkomende oogaandoening

Richtlijn 'Diabetische retinopathie: screening

Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 40530347 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Diabetische retinopathie Diabetes mellitus veroorzaakt mogelijk oogcomplicaties, bijvoorbeeld diabetische retinopathie. Bij deze oogziekte is het netvlies retina) beschadigd, het achterste deel van het oog. De meest ernstige vorm van deze oogaandoening is proliferatieve diabetische retinopathie

a. De kwetsbare oudere bij wie diabetes wordt geconstateerd dient een oog-onderzoek (met verwijde pupil) te krijgen, uitgevoerd onder verantwoordelijk-heid van een oogarts. Als na het eerste oogonderzoek bij de diagnose diabetes mellitus geen retinopathie wordt vastgesteld, lijkt vervolgcontrole hierop niet noodzakelijk tenzij klachten ontstaan Diabetische retinopathie-markt om tegen 2024 te groeien. Het rapport van Zion Market Research over het wereldwijde Diabetische retinopathie Markt is een onmisbare gids voor het positioneren van iemands bedrijf in een zeer competitief marktlandschap. Het rapport is afgestemd op de behoeften van onze klant en hun huidige positie in de markt 1 Samenvatting Richtlijnen Diabetische Retinopathie Indeling diabetische retinopathie (DR) Indeling Afwijkingen Niet-proliferatieve DR (NPDR): Geringe NPDR alleen MA en/of bloedinkjes Matige NPDR enkele MA en/of kleine retinabloedinkjes plus HE of CWS, of meer dan enkele MA en/of kleine bloedinkjes Ernstige NPDR MA plus licht tot matige IRMA of grotere retinabloedingen, of VB in 1kwadrant Zeer. Diabetische retinopathie. Aandoeningen aan de ogen als gevolg van diabetes. Diabetes is een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Dit komt doordat de bloedvaatjes van het netvlies aangetast worden bij langdurig verhoogde glucosewaarden Diabetes mellitus zonder diabetische retinopathie (DRP of netvliesafwijkingen) of met een niet-proliferatieve DRP vormt geen contra-indicatie (belemmering) voor cataractextractie. DRP pre-operatief (vóór de operatie) moet zo optimaal mogelijk worden behandeld met lasercoagulatie (zie folder elders op site)

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast NH

Bij diabetes type 2 zijn de cellen in uw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline . Er gaat dan niet genoeg suiker vanuit het bloed naar de cellen. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog. Dit kan gebeuren als u te zwaar bent. Erfelijkheid speelt ook een rol. Ook uw afkomst kan meespelen Diabetische retinopathie is vooral bij ouderen de belangrijkste oorzaak van blindheid. De prevalentie ervan neemt, ondanks de beschikbaarheid van effectieve behandelmogelijkheden, gestaag toe: wereldwijd tussen 2000 en 2010 van 171 miljoen tot 366 miljoen gevallen De diabeteszorg, die GO diabetes BV levert bestaat naast de huisartsenzorg volgens de NHG-Standaard Diabetes (diabetische retinopathie) m.b.v. een fundusfoto ( volgens NHG richtlijn) • voetzorg (ook al valt de financiering buiten de ketenzorg): juiste zorgprofiel bepalen en op indicatie patiënt naar pedicure of podotherepeut verwijze Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte, waarbij veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen zich op twee manieren voordoen: Exsudatieve retinopathie: hierbij verandert de wand van de kleine bloedvaten, waardoor lekkage van vocht en bloed kan optreden De wereldwijde Diabetische Retinopathie 2021 marktstudies document van MarketResearch.Biz presenteert een diepgaande beoordeling van de geografische reikwijdte, marktomvang, enorme inzichten in de onderneming, grote analyse, en de markt inkomstenramingen tot 2030. Het Diabetische Retinopathie marketplace document is gemaakt van zoveel essentiële zaken die relevant kunnen zijn om een juiste.

Diabetische voet NHG-Richtlijne

Diabetische retinopathie: 2018: Diabetes mellitus type 2: Kennisinstituut van Medisch specialisten: Diabetische Voet: 2018: Diabetes mellitus type 2: Kennisinstituut van Medisch specialisten: Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon: 2010: Diverticulitis M99: KvK NHG: 40530347. Diabetische retinopathie geeft in het begin vaak geen klachten. Toch kan uw oog dan al beschadigd zijn. Daarom moet u regelmatig uw ogen laten nakijken door een oogarts. Deze kan de aandoening dan vroeg behandelen. Gebeurt dit niet, dan kan uw oog onherstelbaar beschadigd raken Als u diabetes hebt en ouder bent dan 12 jaar, wordt u regelmatig gecontroleerd op diabetische retinopathie. Dit is een oogziekte waarbij het netvlies is beschadigd. Als u niet op tijd wordt behandeld, gaat u steeds slechter zien en kunt u blind worden. In een vroeg stadium is het mogelijk om dit proces met een laserbehandeling te vertragen. Omdat u er zelf pas laat iets van merkt, zijn de. Diabetische retinopathie is een ziekte die lange tijd onopgemerkt kan blijven. In het beginstadium zijn vaak geen klachten aanwezig, hoewel er bij een oogonderzoek al duidelijke afwijkingen kunnen te zien zijn. Screening is dus zeer belangrijk, ook als u zelf nog geen klachten ondervindt Diabetische retinopathie. Bij diabetische retinopathie treden er veranderingen op in de bloedvaten van het netvlies. Er kunnen afwijkingen ontstaan aan het netvlies, zonder dat het zicht direct vermindert. Het is belangrijk dat deze afwijkingen tijdig onderkend en behandeld worden

Diabetische retinopathie Huisarts & Wetenscha

Diabetische retinopathie is de benaming voor beschadigde en vernauwde bloedvaatjes in het netvlies (het retina) als gevolg van de diabetes. Dit kan vervelende klachten geven en zonder behandeling zelfs tot slechtziendheid of blindheid leiden. Klachten die u kunt krijgen, zijn minder scherp zien, minder goed kleuren kunnen zien, dubbel zien. Diabetes type 2. Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed. Uw bloedsuiker is te hoog. Lange tijd te hoge bloedsuikers geeft schade aan uw hart, ogen, nieren en voeten. Hierdoor gaat uw bloedsuiker meestal al omlaag Diabetische retinopathie is een beschadiging van je netvlies door afwijkende en lekkende bloedvaatjes. Omdat retinopathie voorkomt bij mensen met diabetes wordt het diabetische retinopathie genoemd. Retinopathie kan leiden tot slechtziendheid of zelfs blindheid, daarom is regelmatige controle van je ogen belangrijk

Diabetische retinopathie, multidisciplinaire richtlijn

15A487 79799036 Licht ambulant | Diabetische retinopathie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmi € 110,00 15A485 79799034 Focale laser | Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP € 455,00 15A484 79799033 Poli 2-4 | Diagnostiek eenvoudig | Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP € 310,00 15A483 79799032 Poli 2-4 | Diabetische. Diabetische retinopathie is een gevolg van suikerziekte (diabetes mellitus) die de ogen aantast. Suiker heeft namelijk de eigenschap de bloedvaten van het hele lichaam te verzwakken, zo ook de bloedvaten in en rond het netvlies van het oog. De functie van het netvlies is om binnenvallend licht om te zetten in elektrische stroompjes en het. Diagnose en behandeling van diabetische retinopathie Diagnose. Bij het onderzoek door de oogarts worden de pupillen met druppels verwijd, zodat het netvlies goed kan worden bekeken. Deze druppels maken het zien tijdelijk minder, er word je dan ook aangeraden niet zelf de auto te besturen

Bij diabetische retinopathie treden er veranderingen op in de bloedvaten van het netvlies. Er kunnen afwijkingen ontstaan aan het netvlies, zonder dat het zicht direct vermindert. Het is belangrijk dat deze afwijkingen tijdig behandeld worden. Netvlies Diabetische retinopathie is diabetes-gerelateerde schade aan het lichtgevoelige netvlies in de achterkant van het oog. Naarmate de diabetes vordert, veroorzaken chronische hoge bloedsuikerspiegels veranderingen die de kleine bloedvaten in het netvlies beschadigen, waardoor ze lekvloeistof of bloeding (bloeding) veroorzaken Diabetische Retinopathie (afgekort naar DRP) is een complicatie veroorzaakt door diabetes, waarbij de retina (het lichtgevoelige 'scherm' achter in het oog) wordt aangetast. Diabetes veroorzaakt abnormale schommelingen in de bloedsuikerspiegel van een menselijk lichaam. Hoge hoeveelheden bloedsuikers kunnen de toevoer van bloed aan alle. Is diabetische retinopathie omkeerbaar? Dit omdat vanuit gemaakte fundus foto 's waarbij op eerdere foto 's DRP werd vastgesteld (ook langer bestaand R1 of R2), nu berichten terugkomen: R0, geen DRP. Praktijken krijgen de uitleg dat er NU geen DRP gevonden wordt. De vraag is hoe hiermee om te gaan Diabetische Retinopathie marktsegmentatie vooruitzichten: product type, therapy and region. Doelstellingen van het onderzoek: 1. Het bestuderen en analyseren van de wereldwijde Diabetische Retinopathie marktgrootte per belangrijke gebieden / landen, Producttype en toepassing, geschiedenis gegevens. 2

De niet-medicamenteuze adviezen voor mensen met diabetes in de NHG-Standaard Diabetes type 2 zijn stoppen met roken, voldoende bewegen, gezonde voeding en afvallen bij een verhoogde BMI (body mass index). De paragraaf over de niet-medicamenteuze behandeling van mensen met diabetes in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is herzien Nieuw onderzoek over de diabetische retinopathie Bron: Ogen en Meer. Leptine, ook wel het 'vetzuchthormoon' genoemd, kan samen met diabetes bij oogaandoeningen een rol spelen. Deze conclusie trekken wetenschappers van de Yale University School of Medicine na een onderzoek met 73 patiënten Diabetische retinopathie. Suikerziekte kan geleidelijk ernstige oogproblemen geven, gaande tot blindheid. Floaters. Floaters zijn zwarte vlekjes die door het gezichtsveld zweven. Macula Pucker. Vermindert zicht en verbuiging van rechte lijnen, door het verrimpelen van de macula Diabetische retinopathie (retinale diabetische ziekte) verwijst naar schade aan het netvlies (retina) in het oog als gevolg van hoge bloedglucosewaarden. Het kan voorkomen bij type 1 diabetes en type 2 diabetes. Het netvlies bestaat uit gespecialiseerde zenuwcellen (fotoreceptoren), die de opvallende lichtstralen omzetten in zenuwimpulsen