Home

Valpreventie ouderen 2022

Effectieve valpreventie voorkomt toenemende zorgvraag. In 2018 zijn 108.000 65-plussers op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht gekomen na een valongeval in of om huis. Dat komt neer op 1 SEH-bezoek elke 5 minuten. In 70% van deze valongevallen ging het om ernstig letsel en 10% moest worden opgenomen in een verpleeghuis In 2018 overleden 4.628 inwoners van Nederland door een ongelukkige val. Ruim 75 procent van de overledenen was 80 jaar of ouder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er overleden 1.887 mannen en 2.741 vrouwen door een ongelukkige val in 2018. De meesten waren tachtigplussers, 69 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie (2018) Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie. Auteur (s): Nathalie Daalder, Marloes Martens, Rozan van der Veen, Judith Kuiper. Deze factsheet geeft op basis van de meest recente literatuur inzicht gegeven in de stand van zaken. ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Programma is ook zeer geschikt ouderen die al wat kwetsbaar zijn en met name: 80-plussers die al eerder gevallen zijn. Groepsprogramma: Serie in moeilijkheid toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt individueel afgestemd. O

Doelstelling opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' Ernstige financiële gevolgen: In 2018 waren de directe medische kosten voor behandeling € 955 miljoen. In de groep 85 jaar en ouder vielen de kosten vorig jaar het hoogste uit. Een val bij ouderen boven de 65 is bijna nooit alleen een val daarom is aandacht geven aan valpreventie zo belangrijk Relevantie. In 2018 waren er naar schatting 108.000 SEH-bezoeken naar aanleiding van letsel door een valongeval onder ouderen van 65 jaar en ouder. Dagelijks overlijden er 13 mensen door een val ( CBS ). Bijna de helft van de valongevallen in de leeftijd 70 jaar en ouder vindt plaat in en om het huis. Met name in de sanitaire ruimte en voornamelijk. Valpreventie: een combinatie van aanpassen van leefomgeving en gedrag Valpreventie: een combinatie van aanpassen van leefomgeving en gedrag. Veel ouderen vallen weleens. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn, zoals een gebroken heup of hersensletsel Het RIVM. onderzoekt thema's als leefstijl, bewegen, valpreventie, alcoholgebruik en voeding om beleidsmakers en professionals te helpen om preventie ouderenzorg effectief in te zetten. Deze kennis wordt vertaald naar stappenplannen, maatregelen en goede voorbeelden zodat de kennis in de praktijk bruikbaar is

Een korte video waarin ouderen vertellen over hun ervaringen met valpreventie. Dit kun je gebruiken om het gesprek te openen en weerstand weg te nemen; Een eenvoudige, korte checklist die ouderen kunnen doorlopen om zelf hun valrisico te verlagen. De toolkit is vanaf 1 september te downloaden inwoners van 65 jaar en ouder gevallen (over een periode van 3 maanden). Dit is een toename van 4% ten opzichte van 2012. VeiligheidNL houdt uitgebreid bij op welke schaal valongeval-len zich voordoen. Met een integrale aanpak valpreventie willen wij bijdragen aan het uitstellen van kwetsbaar - heid en langer zelfstandig wonen bij senioren. DE CIJFER

Preventieplan: Valpreventie ouderen (65-plussers) - €5,99 In winkelwage Valpreventie Rubriekhouder: Mw. dr. J. Korevaar, Nivel (2018) Inleiding Het Nivel heeft in samenwerking met Tranzo (Universiteit van Tilburg) een project gestart om implementatie van valpreventie-programma's in de eerste lijn te verbeteren, met als doel het aantal valincidenten van kwetsbare, thuiswonende ouderen te verminderen Gemiddeld vielen de kosten voor de groep van 85 jaar en ouder het hoogste uit. De prognose tot 2050 op basis van demografie (CBS, 2018), is dat het aantal SEH bezoeken voor letsel na een valongeval bij ouderen van 65 jaar en ouder met 47 % toe zal nemen, naar 160.000 SEH-bezoeken. Vanaf 70 jaar en ouder is de prognose een stijging van 71 procent Preventie van valincidenten bij ouderen gaat over het verlagen van de kans op vallen. Eerst wordt geschat hoe hoog de kans is dat u valt. Vervolgens wordt gekeken hoe bij u de kans om te vallen verlaagd kan worden. Meer informatie over het verlagen van de kans om te vallen vindt u op Thuisarts ( https://www.thuisarts Terug naar overzicht Valpreventie Week van de valpreventie De eerste week van oktober (1 t/m 7 oktober 2018) staat weer in het teken van de Valpreventieweek: Hup, in de Benen! In deze week vraagt VeiligheidNL samen met partners extra aandacht voor valpreventie en vitaal ouder worden. De technologische vooruitgang heeft geleid tot vee

Effectieve valpreventie voorkomt verstopping ouderenzorg

 1. Valpreventie staat voor elke activiteit die valincidenten van ouderen thuis kan voorkomen. Het gaat daarbij specifiek over mensen van 65 jaar of ouder, die nog thuis wonen en een verhoogd risico lopen op vallen, bijvoorbeeld als: ze een valincident of letsel gemeld hebben. ze 2 of meer keer gevallen zijn gedurende het afgelopen jaar
 2. Sommige zorgverzekeraars vergoeden cursussen Meer Bewegen voor Ouderen en valpreventie (en andere preventieve cursussen) vanuit de aanvullende verzekering. Zorg en Zekerheid vergoedt uit de aanvullende verzekering tussen de 50% en 100% met een maximum tussen € 115,- en € 175,-
 3. Samenvatting Ouderen Farmacie Leiden. (1) $5.44. 6x sold. Samenvatting van eerstejaarsvak ouderen @ universiteit Leiden. Inclusief uitwerkingen zelfstudieopdrachten, samenvattingen van WG, WC en colleges en verkorte samenvatting. Ik heb een 7,6 gehaald met het leren van de verkorte samenvatting (~38 pagina's) i. See more info x
 4. Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Vaak zijn ouderen zich nog te weinig bewust dat het voorkomen van valincidenten mogelijk is. Gedachten zoals ik ben te oud geworden, er is niets meer aan te doen of vallen overkomt mij niet belemmeren dikwijls dat ouderen iets aan hun valrisico (laten) doen
 5. Wat zegt de richtlijn valpreventie Vraag (of observeer) bij contact met ouderen, bij voorkeur jaarlijks of zij: • zijn gevallen in het afgelopen jaar; • moeite hebben met bewegen, lopen of balans houden Bij vaker vallen, vallen met letsel of met wegraking of met mobiliteitsprobleem: multifactoriële valanalyse www.richtlijnendatabase.nl.
 6. uten. Apotheek.n

Valpreventie voor ouderen wordt niet vergoed vanuit de Aanvullend 3 sterren Vergoeding en voorwaarden Valpreventie voor ouderen wordt niet vergoed vanuit de Aanvullend 4 sterre Tips voor valpreventie. Er zijn vele manieren om te werken aan valpreventie. Vaak hoort u goede tips tijdens de fysiotherapie die u krijgt om weer mobiel te worden. U kunt ook cursussen volgen en er zijn ook speciale programma's bedoeld voor valpreventie bij ouderen. We zetten een aantal punten voor u op een rij. 1. Laat uw ogen checke Het Otago oefenprogramma is een vastomschreven thuis-oefenprogramma (kracht en balans) voor ouderen met verhoogd valrisico. Het programma bestaat uit 4 - 5 thuisbezoeken van de fysiotherapeut met nog een aantal telefonische consulten. De gehele begeleiding bestrijkt een periode van 1 jaar Vormingen. Opleiding tot Vlaamse Otago instructeur, Expert valpreventie bij ouderen, vormingen hulpverleners, MFO pakket, vormingen 65+. Meer informatie

Cijfers: vallen bij ouderen Kennisplein Zorg voor Bete

Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve

Valpreventie Ouderen: 12 Oefeningen. Als je meer fitheid wilt verkrijgen om jouw kans op een een valincident te verminderen kan je alvast beginnen met de volgende 12 verschillende oefeningen. Twijfel je bij de oefeningen of het wel gaat lukken, doe ze dan als er iemand bij je is. Bedenk dat alle beetje je helpen naar meer fitheid en daarmee ook. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken Jaarlijks komen zo'n 2.600 tot 5.600 ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking en ongeveer 1.800 met Advies | 28-02-2018

Valpreventie, hup in de benen! - Podotherapieboxtel

 1. In de nieuwe richtlijn, de Valrisicotest en de Valanalyse zijn nieuwe factoren toegevoegd voor het beoordelen van valrisico. Te denken valt aan een lijst met valrisicoverhogende medicijnen (zoals SSRI's) en ondervoeding als risicofactor.Ook zijn de adviezen bij alle valrisicofactoren uitgebreider dan in de vorige CBO-richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen (2004)
 2. Met preventie wordt bedoeld; het bevorderen van gezond gedrag. Een belangrijk aspect van preventie is gezondheidsvoorlichting of GVO. In het vorige hoofdstuk zijn de meest voorkomende oorzaken en risicofactoren van vallen bij ouderen besproken. In dit hoofdstuk richten we ons op de mogelijke manieren van preventie voor vallen bij ouderen
 3. Samenstelling Commissie Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Commissie | 28-02-2018. Verbindende notitie Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Beleidsnota | 28-02-2018. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Jaarlijks komen zo'n 2.600 tot 5.600 ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking en ongeveer 1.

Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' 2018 AccentV

 1. Preventie van ondervoeding bij zelfstandig wonende ouderen Nederlanders worden steeds ouder en het beleid van . overheid en gemeenten is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Juist bij de meer kwetsbare ouderen is ondervoeding een veel voorkomend probleem. Ondervoeding kan gevolge
 2. e D. Wat ouderen nodig hebben ter valpreventie is dus: eiwitrijke voeding met voldoende calcium en vita
 3. Folder: Valpreventie Bij Ouderen Download PDF, 1,73 mb . Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft 2018 - 2021 Martini Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden.
 4. Valpreventie onder thuiswonende ouderen boven de 65 jaar is (kosten)effectief. Onderstaande infographic geeft inzicht in de besparing die valpreventie op kan leveren in een bepaalde situatie. Deze is gebaseerd op een maatschappelijke kosten-baten analyse Valpreventie. 10/2/2018 12:34:20 PM.
 5. Geslaagde valpreventie levert naast reductie van zorgkosten ook een toename van kwaliteit van leven op. Een werkende preventieve aanpak Succesvolle valpreventie is alleen mogelijk door een combinatie van interventies waarbij ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt, effectieve interventies worden ingezet en waarbij er sprake is van een planmatige opzet en uitvoering (Kuiper, 2013 )
 6. 29 mei 2018 Inhoudsopgave evaluaties van bewegingsoefeningen voor valpreventie bij ouderen (≥65 jaar) wonend in de gemeenschap. Een zoektocht naar het corresponderende artikel en een email naar de auteur leverde geen resultaten op (9). Onderzoeksvraag en doelstellinge

Dé complete gids voor valpreventie met tips voor ouderen

De term 'valpreventie' spreekt een deel van de ouderen niet aan, omdat zij voor zichzelf de risico's te laag inschatten: houd hier rekening mee met bij de werving voor je valpreventie programma en kies liever voor een positieve naam zoals bijvoorbeeld 'fit en mobiel blijven', 'in de benen' of 'blijf in beweging' Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken Gewijzigd op: De cijfers over de verslagjaren 2018/2019 zijn toegevoegd. lid van een sportvereniging en abonnement sportaanbieder toegevoegd aan de tabel voor 2016/2017 en 2018/2019 voor personen van 4 jaar of ouder - Ouder dan 65 jaar (hoewel er geen strikte ondergrens is) - Ouderen die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen (pre-frail; enigszins kwetsbaar). Daarnaast dient de oudere voldoende geestelijk vermogen (cognitie) te hebben om het programma In Balans te kunnen volgen Wanneer ouderen vallen, lopen ze een verhoogd risico op fracturen. Om de levenskwaliteit van ouderen te bevorderen is valpreventie van groot belang. Vallen komt wereldwijd bovendien op de tweede plaats van dodelijke ongelukken. Ouderen van 65 + vormen de grootste slachtoffergroep, samen met personen tot 29 jaar (paragraaf 7d.1 en paragraaf 7d.2)

Valpreventie - Wiki HOVUm

Indien ouderen het gevoel hadden dat een valpreventie programma een belangrijke bijdrage aan hun gezondheid kon leveren of toekomstige vallen zou kunnen voorkomen, waren zij meer bereid tot participatie. Indien een oudere was gevallen door een specifieke oorzaak dan was de kans groter dat hij of zij het gedrag zou wijzigen Valpreventie werkt, maar de beste vorm is onduidelijk. Vallen bij thuiswonende ouderen leidt tot verminderde zelfstandigheid, afname van kwaliteit van leven en een verhoogde kans op sterfte. Vallen heeft vaak meerdere oorzaken, variërend van bijwerkingen van medicatie tot losliggende kleedjes. De auteurs van een recente cochranereview bekeken. Valpreventie. Ouderen en mensen met een beperking struikelen en vallen relatief vaak. Hierbij spelen factoren als balansproblemen, chronische aandoeningen en het gebruik van medicijnen vaak een rol. De lichamelijke gevolgen van dergelijke ongelukken zijn vaak ernstiger dan bij jongere mensen Afgerond (december 2016 - juni 2018) Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn een aantal proactieve, integrale eerstelijnsinterventies voor kwetsbare ouderen onderzocht. Deze acht interventies hadden gemeenschappelijke kenmerken zoals screening, assessments en multidisciplinaire, integrale follow-up Valpreventie . Preventie van valincidenten bij ouderen (2018) Verstandelijke beperking: Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (2019) Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking (2019) Whiplash . Diagnostiek en behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II (2008

Nieuwe kennisbundels gehandicaptenzorg | Kennisplein ZorgRugklachten, kan fysiotherapie daarbij helpen? - PMI Rembrandt

Handelingsopties zelfstandigwonende ouderen Leefomgeving

Promospot voor de campagne valpreventie bij ouderen (2012) van de Vlaamse overheid, naar aanleiding van de Week van de Valpreventie. In samenwerking met het. Poster Valpreventie; Spel DobbelFit Dit spel is ontwikkeld voor ouderen met een verhoogd valrisico. Bekijk de promotievideo van Dobbelfit en aanvullende instructies voor spelleiders van Dobbelfit. Valanalyse Met de Valanalyse kunnen eerstelijns zorgverleners inventariseren welke mensen van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico hebben. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Om dit te voorkomen kunt u bij ons terecht voor valpreventie. Oorzaken van vallen bij ouderen. Ouderen bewegen trager, hebben een langzamer reactievermogen en kunnen risicovolle situaties moeilijk inschatten, dit maakt dat ouderen een hoger valrisico hebben preventie interventies zijn, net als in voorgaande jaren, (kwetsbare) ouderen, mensen met GGZ problematiek, mensen met een chronische ziekte, lage SES, jeugd, leefstijl en verbinding van het sociaal en het medisch domein. Voor ouderen zijn er preventieve interventies zoals valpreventie, vroegsignalering en het tijdig inzetten van de juiste zorg e Bekijk de vergoeding voor Valpreventie voor ouderen in 2021. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf

Het EVV organiseert in 2018 de vierdaagse opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen'. Je leert op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden, evidence-based kennis en vaardigheden. Zo sta je als professionele zorgverlener (arts, kinesitherapeut,. Als valpreventie voor vallen bij thuiswonende ouderen wordt een evaluatie van de intrinsieke en extrinsieke valrisicofactoren met een op maat gemaakte interventie aanbevolen . De hoger besproken update van een systematische review van de Cochrane Collaboration onderbouwt deze aanbeveling maar de bewijskracht voor zowel multifactoriële als multicomponente interventies blijft gering Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie is in 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen. Namens het KNGF en NVFG heeft dr. Ellen Smulders de fysiotherapie vertegenwoordigd in de klankbordgroep

Gezondheidsmarkt Wijchen 2016 "Op naar de gezondste

Ouderen en preventie RIV

Preventie van eenzaamheid - bouwstenen voor beleid Inhoud Inleiding4 1. Het belang van preventie 5 Gevolgen voor de gezondheid 6 2. Algemene preventie van eenzaamheid 8 2.1 Drie niveaus van preventie 9 2.2 Model voor de preventie van eenzaamheid 9 2.3 Preventie van eenzaamheid bij ouderen 13 2.4 Preventie van eenzaamheid bij volwassenen 1 Signaleringskaart valpreventie voor ouderen in Lent Vera Janssen (Student); Astrid van de Weijer (Student) In deze samenvatting vindt u de Methode, de onderzoeksresultaten, de conclusie, de discussie en de aanbevelingen van het ontwikkelen van de signaleringskaart valpreventie voor ouderen in Lent uitgevoerd in het Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) streeft ernaar om recente wetenschappelijke evidentie aan te bieden aan het Vlaamse werkveld. Tijd dus voor een update van de richtlijn uit 2010: 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen'. De volledige richtlijn kan geraadpleegd worden op www.valpreventie.be valpreventie taak valpreventie stap tekst verklaren rollator: samana: vroeger ziekenzorg cm maatregelen: stap tekst samentvatten valpreventie beweging bi

Valpreventie bij thuiswonende ouderen gebeurt door professionele eerstelijnszorgverleners. Uit een bevraging in Vlaanderen blijkt immers dat 93% van de huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten minstens eenmaal per maand met valproblematiek te maken krijgt Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen | Inleiding en leeswijzer 6 Ouderen vormen een groeiende groep in onze samenleving. Ouderdom komt misschien met gebreken, maar ook deze gebreken hoeven vaak geen belemmering te zijn om zo lang moge-lijk in goede gezondheid te kunnen blijven

Om hen te bereiken is het van belang dat de inhoud van de activiteit aansluit bij de behoeften van deze ouderen. Dit is relevant omdat er bij deze ouderen relatief veel gezondheidswinst te behalen is. Factsheet Preventie Het RIVM heeft een factsheet ontwikkeld met een overzicht van elementen die kansrijk zijn om groepen ouderen beter te bereiken met preventieve activiteiten Valpreventie is het voorkomen van vallen. Nu steeds meer mensen langer thuis blijven wonen, wordt valpreventie voor ouderen steeds belangrijker. Vallen is een groot probleem. Een val kan namelijk tijdelijk of blijvend letsel veroorzaken. Naarmate men ouder wordt, stijgt ook het risico op een val en vooral ouderen zijn gevoelig voor letsel. Met name in de badkamer is het risico op een. Levi is namelijk van mening dat het grote gezondheidswinst oplevert. Meer dan ingewikkelde operaties en dure medicijnen. Met de wijze waarop valpreventie nu wordt aangepakt is de impact veel te gering. Goed kunnen bewegen is een belangrijke voorwaarde om onder ouderen een deel van de 80.000 ernstige valincidenten per jaar te voorkomen Valpreventie - Hoe kun je vallen bij ouderen voorkomen?Animatievideo voor zorgverleners. Wat kunnen zorgverleners doen om valongelukken bij ouderen te voorko.. Ik ervaarde hoe belangrijk het is eenduidig te werken, zeker als het om mondzorg gaat. Ik heb ook geleerd hoe de verschillende ziektesymptomen elkaar beïnvloeden. Zo leidt ondervoeding ook tot verminderde spiermassa, zowel in de ademhalingsspieren als in de skeletspiere. Producttoets 2, competent, 16 maart 2018

Valpreventieweek 2021 Valpreventie VeiligheidN

Valpreventie Vergoeding 2021. Wilt u een valpreventiecursus? Gemeente Amsterdam heeft hiervoor een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Een valpreventiecursus is voor ouderen die regelmatig vallen of angst hebben om te vallen Bijscholing op dinsdag 15 februari 2022 & donderdag 9 juni 2022. Tijdens deze vorming ontvang je meer informatie over de Vlaamse richtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen'. Op basis van klinische vragen geeft deze richtlijn aanbevelingen om de valproblematiek bij ouderen met een verhoogd valrisico adequaat aan te pakken thuis valpreventie ouderen kinesitherapie. Implementatie van valpreventie in de thuiszorg. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs voor de positieve impact van preventie, hoe screenen naar valrisicofactoren en welke valpreventiemaatregelen cruciaal zijn En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in een grotere inzet op preventie en een gezonder Nederland. En op een preventieakkoord met een brede coalitie van maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. (WRR policy brief 'Van verschil naar potentieel' 27 augustus 2018) Bescherming. Preventie verkleint de kans op vallen, maar sluit deze niet uit. Daarom is bescherming bij het vallen ook een belangrijk onderdeel. Niet alleen vangt het de klap op, het maakt ouderen ook zekerder waardoor ze minder snel vallen. Hulpmiddelen die bij bescherming kunnen helpen: e en heupprotector of heupairbag

Verbeter bij incontinentie ook de toiletten voor ouderen

Warrior Academy zal vanaf september weerbaarheid & valpreventie trainingen voor senioren gaan geven. Dit naar aanleiding van de positieve aandacht en de enthousiaste aanmeldingen van de workshop van mei 2018.. Het doel is om zo veel mogelijk senioren kennis te laten maken met deze tak van preventie Voorkom dat u valt met ons 10 weeks Valpreventie programma voor ouderen Vallen Verleden Tijd. Durf weer naar buiten en genieten van het leven Transcriptie. 1 Protocol valpreventie verzorgingshuis Doelstelling protocol Het verbeteren van de secundaire preventie bij ouderen met een valproblematiek. De werkwijze voor een analyse van de valproblematiek staat beschreven. De mogelijkheden van secundaire preventie bij valproblematiek zijn beschreven. Inhoud A. Afdelingsmaatregelen 1 Kwetsbare Ouderen en Valpreventie. Inleiding De groep ouderen, al dan niet met co-morbiditeiten, wordt steeds groter wat ook zijn uitwerking heeft of de patiëntenpopulatie van de fysiotherapeut. In de groep die 65 jaar of ouder zijn valt 25% ten minste één keer per jaar, de helft van deze groep valt vaker Valpreventie - Gisteren ging ik bijna onderuit omdat ik op een krukje stond om iets uit mijn bovenste keukenkastje te pakken. Oeps. Buiten alle praktische onhandigheid die een val met zich meebrengt geeft het AMC aan dat de kwaliteit van leven na een val bij senioren vaak voorgoed verslechterd Ouderen in verpleeghuizen en ziekenhuizen vallen door fysieke en cognitieve problemen vaker dan hun zelfstandig wonende leeftijdsgenoten. Bewegingswetenschapper Nienke Kosse volgde 19 maanden lang twintig verpleeghuisbewoners op één geriatrische afdeling en constateert dat de ouderen gemiddeld minstens vijf keer per jaar vallen - vaak zonder dat de val wordt gezien