Home

Vedische traditie

de Vedische traditie. Het woord Veda betekent 'kennis', kennis van 'bewust-zijn'. In deze traditie wordt al duizenden jaren gemediteerd met behulp van mantra's. Het woord 'mantra' betekent 'bevrijding van het denken'. Een mantra is een woord of een zinnetje dat je herhaalt om je gedachten opzij te zetten. Deze mantra's gebruiken we in gedachten, dus in stilte. De mantra's zijn door de eeuwen heen hetzelfde gebleven, maar de overdracht en de beoefening is aangepas Vedische traditie van wijsheid te bewaren. Door de mantra´s of verzen dagelijks te reciteren werden ze in alle zuiverheid doorgegeven aan het nageslacht. Nadat enkele duizenden jaren geleden de Veda´s aan het papier werden toevertrouwd, konden ook anderen van haar kennis nemen en ze, meestal op een intellectuele wijze, interpreteren Vedische tradities =...decimaal stelsel en linguistiek, vinden hun oorpsrong of werden voor het eerst geconcipieerd, in de Vedische wijsheidstradities. Het Sanscriet woord Veda is etymologisch verwant met zowel het Nederlandse `weten` als het Frans... Aditi = Vedische godin, vertegenwoordigt het begrip vrijheid De drie doelen van het vedische leven ( trivarga) waren dharma (normen), artha (rijkdom) en kama (plezier). Rond 1000 v.Chr. vestigden de Indo-Ariërs zich in vaste nederzettingen om landbouw te bedrijven en zo vond een overgang plaats van een semi-nomadische krijgerssamenleving naar een agrarische samenleving

De Tradities van Koningsdag - Infographi

In de Vedische tradities wordt het de Enige Werkelijkheid of het Absoluut Bewustzijn genoemd waarbij het Zelf, de Ziel, het oneindige rijk ervan omvat. De totaliteit van Bestaan, Zijn, Gelukzaligheid dat in de Vedische tradities bekend staat als 'Sat-Chit-Ananda' en aanwezig is in elk deeltje van de trillende schepping en in het vibrerende Transcendente Absolute In de Vedische traditie worden vier Veda's onderscheiden: de Ṛgveda, Yajurveda, Sāmaveda en Atharvaveda. De zes aanhangsels of Vedāñga's zijn: * Śikṣā of intonatie, * Candas of metrum, * Vyākaraṇa of grammatica, * Nirukta of etymologie, * Jyotiṣa of sterrenkunde, * Kalpa of ritueel

Vedische astrologie | Binnenlicht

  1. Advaita Vedanta: een spirituele onderwijstraditie Advaita Vedanta is een levende traditie van spiritueel onderwijs, die deel uitmaakt van de duizenden jaren oude Vedische cultuur. De woorden van Vedanta, gehanteerd door een traditionele leraar, vormen een uniek kennismiddel (pramāna) voor het begrijpen van de ware aard van jezelf en de wereld
  2. Ook in het dagelijks leven begint men volgens de Vedische traditie elke activiteit met een gebed. Of het nu gaat om het bouwen van een huis, het schrijven van een boek of een studie. Het is een uiting van emotionele volwassenheid. Als je bidt, erken je dat je het resultaat van je handelingen niet in de hand hebt
  3. Bij Diepte Meditatie leer je mediteren met een mantra. Deze meditatie techniek is een eigentijdse vorm van transcendent mediteren die voortkomt uit een oude traditie: de Vedische traditie. Het woord Veda betekent kennis van bewust-zijn. In deze traditie wordt er al duizenden jaren gemediteerd met behulp van mantra's

Vedische tradities - definitie - Encycl

De Vedische Astrologie is een praktische en ook spirituele benadering van astrologie, afkomstig uit de oude Vedische traditie van India. Ze verklaart in detail hoe de planetaire patronen op het moment van je geboorte een waardevol inzicht geven in je levenspad en hoe daarmee om te gaan Deze vorm van chakra healing komt niet direct uit de traditie van India maar uit de New Age. Wel zijn er connecties te vinden tussen het gebruik van chakra's, stenen en Vedische Astrologie. In deze astrologie komen we zowel chakra's, subtiele esoterische geneeskunde (Medische Astrologie) en het gebruik van edelstenen tegen In werkelijkheid is tantra echter een van de belangrijkste Indiase tradities en vertegenwoordigt het praktische aspect van de Vedische traditie. De religieuze houding van de tantrics is fundamenteel dezelfde als die van de Vedische volgelingen, en er wordt geloofd dat de tantra-traditie een onderdeel is van de belangrijkste Vedische boom Essentiële Meditatie is een moeiteloze en diepgaande meditatietechniek uit de vedische traditie (de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India). Het is een geestelijke techniek die je gemakkelijk zittend beoefent. Hij voert je naar de diepst mogelijke wakkere rust, een staat van innerlijk comfort, van helemaal thuis zijn in je.

Traditie. Maharishi AyurVeda komt voort uit de Indiase Vedische Traditie, wijsheid die stamt van meer dan vijfduizend jaar geleden, toen voor het eerst de kennis van de ayurveda op schrift werd gesteld. De mondelinge traditie gaat nog veel verder terug De methode van Vedische Meditatie stamt ook uit de Vedische traditie van wijsheid. Ze is gemakkelijk te leren en prettig om te beoefenen en haar effecten doen zich op alle levensgebieden voor. Interesse in de ontdekkingstocht van wie jij in werkelijkheid bent? Stuur een berichtje naar narada@vediclifecenter.nl of meld je meteen aan In de Vedische Astrologie zijn de effecten van edelstenen verschillend voor elke individuele geboortehoroscoop. Er zijn hierin grote verschillen per ascendant. Heel vaak komt dit advies erop neer om slechts één of enkele edelstenen te dragen waar je echt iets aan heb. Andere edelstenen kunnen ook minder gunstige resultaten aanwakkeren In India is de oude traditie nog springlevend. Om onze eigen wortels te ontdekken is het van belang om kennis te nemen van de levende traditie van de Vedische astrologie. De laatste tijd is er meer belangstelling voor Vedische astrologie. Indiase astrologie heeft namelijk voor de Westerse astroloog veel te bieden DiepteMeditatie is een bijzonder effectieve methode om de aandacht naar binnen te richten en de denkende geest tot rust te laten komen. Deze vorm van mediteren is een eigentijdse vorm van verdiepend mediteren die voortkomt uit een eeuwenoude traditie: de Vedische traditie. De Veda geeft inzicht over de natuurwetten van het leven

Zij brengt een effectieve meditatietechniek uit de oude Vedische traditie samen met moderne Mindfulness. Meditatie en mindfulness in onderwijs. Stress op de werkvloer krijgt steeds meer aandacht, ook in het onderwijs. Dat is goed, want juist in het onderwijs komen de meeste stressklachten voor De Vedische traditie is gebaseerd op vier Veda's die oorspronkelijk mondeling werden doorgegeven en pas veel later op schrift zijn gesteld. De Veda's zijn sterk filosofisch van aard, maar hebben ook onderdelen die de meer praktische kanten van het leven afdekken In de vedische traditie gaat men er vanuit dat karma tweeledig is. Aan de ene kant is er het gedeelte dat vaststaat, omdat het afkomstig is uit minstens twee eerdere levens. Op dit gedeelte van het karma kan men geen invloed uitoefenen en is derhalve passief te noemen Essentiële Meditatie 19 augustus 2018 · Essentiële Meditatie is afkomstig uit de vedische traditie, de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India. Het is een techniek met bijbehorende kennis, die je aanwezigheid in de wereld, je creativiteit, je relaties met anderen sterker maakt en voedt van binnen uit

Vedische tijd - Wikipedi

De medische traditie heeft geen begin. Caraka (I. 30,27) zegt: na hi na abhūt kadā-cit āyuṣaḥ saṁtānaḥ budddhi-saṁtānaḥ vā. En dat betekent: Er is nooit een periode geweest dat er geen continuïteit van leven was of van intellect. Zolang er mensen bestaan, is er kennis van gezondheid en ziekte, zegt Caraka De Vedische periode zag de opkomst van een hiërarchie van sociale klassen die invloedrijk zou blijven. De vedische religie ontwikkelde zich tot brahmaanse orthodoxie en rond het begin van de jaartelling vormde de vedische traditie een van de hoofdbestanddelen van de ' hindoesynthese ' Yoga traditie . In de Vedische traditie wordt Yoga een wetenschap genoemd. Yoga betekent letterlijk: vereniging, beheersen en herboren. De Yoga sutra's zijn samengesteld door Patanjali (2 de eeuw voor Chr.). Deze wetenschap beschrijft hoe iemand die zijn leven wil wijden aan zijn spirituele groei dit het beste kan doen Van Oyen veronderstelt de mogelijkheid dat Jezus zich bewust was van de overeenkomsten tussen de vedische en de joodse tradities en dat hij eenvoudig terug naar India ging om de levende traditie van yoga en advaita vedanta te bestuderen. Deze werden in de joodse traditie niet meer levend gehouden of zouden een nieuwe impuls nodig gehad hebben

Vedische wijsheid wijst ons de weg naar onszelf, terug naar onze innerlijke natuur en verbinding met de natuur om ons heen. Het biedt ons een manier van leven die welzijn en geluk brengt. Het gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar over welzijn in zijn geheel, zowel op fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel vlak waarin geest en lichaam gelijke aandacht krijgen De vedische traditie erkent de veda's juist wel en baseert zich er geheel op. Veda betekent 'kennis'. De veda's beschrijven de functies van de diverse goden en de werkingen van het heelal, alsmede hoe de mens met die goden kan communiceren met het doel in harmonie met hen op aarde te leven De oude Indiase Vedische wijsheidstraditie is de enige en oudste traditie ter wereld, waarbij schriftelijke en mondelinge bronnen bewaard zijn gebleven in een doorlopende, ononderbroken lijn tot de dag van vandaag. Van oorsprong is zij eerder een natuurfilosofische stroming dan een religieuze stroming, omdat er geen godsbeeld aan ten grondslag. Dagen van de week en hun numerologische betekenis. Er zijn zeven dagen tijdens de week. Elke dag wordt bepaald door een bepaalde planeet (graha) en planeten worden bepaald door een bepaald aantal. In de vedische numerologie begint de week met de zondag. In sommige tradities maar niet in de vedische traditie begint de week met maandag Volgens de vedische traditie stond de maansverduistering in het teken Shravana: het oor: luisteren naar je innerlijke weten, de intuïtie. Shravana wordt mede beheerd door Krishna, symbool voor Krishna staat de KOE: het voedende principe. De sterren stonden op een hele bijzondere,.

In de vedische traditie van de Maharishi Gandharva-Veda bestaat er speciale muziek, die vooral in het voorjaar een zeer harmoniserende uitwerking op lichaam en geest uitoefent. Maharishi Ayurveda-kuren. Vooral het voorjaar is bijzonder geschikt voor een ayurvedische reinigingsbehandeling. Vedische Astrologie Traditie Synchroniciteit Mysterie. 3 Vedische Astrologie Achtergrond India Jyoitx Westers en Vedisch Weergave horoscoop Planeten / Tekens / Huizen Traditie inim. (Nood)lot en vrije wil Confluence Maanhuizen Decanaten Vragen Landen / €/ olie / vliegtuigen / boten Chin

'De Yoga van Jezus'- overeenkomsten tussen de Vedische- en

Zij brengt een effectieve meditatietechniek uit de oude Vedische traditie samen met moderne Mindfulness. Meditatie en mindfulness in onderwijs. Stress op de werkvloer krijgt steeds meer aandacht, ook in het onderwijs. Dat is goed, want juist in het onderwijs komen de meeste stressklachten voor De Vedische Astrologie is afkomstig uit de Indiase traditie van wijsheid en geeft een diepgaand inzicht in de relatie tussen ons en het universum en wat we van die intieme relatie kunnen leren. Zo blijkt dat we niet alleen uit dezelfde bouwstoffen bestaan als het universum, maar we 'gedragen' ons ook hetzelfde

Wat is Vedische Astrologie - Instituut Vedische Studie

In de Vedische astrologie zijn zeven planeten Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus belangrijk, samen met maanknopen Rahu en Ketu. Opvallend is dus dat generatieplaneten Pluto, Neptunus en Uranus geen plaats hebben in deze horoscoop. De planeten en maanknopen hebben gunstige of ongunstige effecten die in je geboortehoroscoop. Ayurveda is evenals Vedische astrologie uit de Vedische traditie afkomstig. In de Veda's (de heilige geschriften van de Hindoe religie) vinden we beschrijvingen van de methodiek van zowel Vedische astrologie als ayurvedische geneeskunst. Het hoeft dan ook niemand te verbazen, dat er een relatie is tussen beiden. 13.1 DE DRIE DOSHA' Binnen de traditie wordt deze techniek om zijn doeltreffendheid vergeleken met de pootafdruk van de olifant. De schoenmaten van alle andere dieren passen erin. Je krijgt onderricht in Essentiële Meditatie van Jan Storms, bewustzijnsdeskundige, die een studie maakte van de vedische kennis op universitair niveau en meer dan dertig jaar ervaring heeft in het onderricht en de begeleiding van. Narada Kush begon veertig jaar geleden met het dagelijks beoefenen van meditatie, ontmoette in zijn leven verschillende geestelijke leraren, en door hen geïnspireerd, verdiepte hij zich in vrijwel alle facetten van de Vedische traditie van wijsheid, waaronder de Bhagavad Gita, Ayurveda en Vedische astrologie

De Aham Brahmasmi Mantra behoort tot de Vedische traditie en zou gezien worden als een belangrijke verwijzing naar de advaita en een beklemtoning van het 'watcher' bewustzijn, dat alles onvat en waarneemt zonder enig involvement. Betekenis van Aham Brahmasmi Mantra Aham (अहं) betekent het grote ik - het bewustzijn dat niet verlaten of verlaten kan worde In de traditie van de Vedische astrologie gelden precieze voorschriften aan welke hand of vinger een bepaalde edelsteen moet worden gedragen en bijvoorbeeld op welke dag en tijdstip voor de eerste keer. Of en in welke mate bovengenoemde remedies effect hebben hangt van een aantal zaken af, zoals: de accuraatheid van de diagnos Zij staan bekend als de eeuwenoude, Vedische traditie van leermeesters en het zijn hun universele inzichten die systematisch in de Vedische geschriften zijn opgetekend. E-boek over het leggen van Tarot kaarten. Ik heb een e-book over het leggen van tarotkaarten geschreven wat kost tijdelijk 10, - euro De woningcorporatie is geïnspireerd door de Vedische traditie, een oud systeem van kennis omtrent alle aspecten van het leven. Zij beheert de huurwoningen van het Sidhadorp, waar mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van de Transcendente Meditatie techniek , een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling

Vedische Astrologie

Wat is advaita of non-dualiteit volgens traditionele Vedanta

Diepte Meditatie is een bijzonder effectieve methode om het denken tot rust te brengen. Deze vorm van meditatie is een eigentijdse vorm van mediteren. Ze komt voort uit een oude traditie, de Vedische traditie. Het woord Veda betekent kennis van Bewust-Zijn. In deze traditie wordt er al duizenden jaren gemediteerd met behulp van mantra's De Himalaya Yoga en Meditatie traditie werd sinds eeuwen in een ononderbroken ketting via meesters uit de Himalaya aan hun leerlingen doorgegeven. Haar leer gaat terug naar de Vedische periode. De Himalaya traditie combineert op ervaring gebaseerde en mondeling doorgegeven weten uit deze tijd met de wijsheid van de Yoga Sutra's van Patanjali en tantrische filosofieën Alle mediterenden en sidha's zijn van harte uitgenodigd voor de viering van dankbaarheid voor de zuivere kennis die we van de Vedische Traditie van Meesters hebben ontvangen. Traditiegetrouw beginnen we met een Puja, gevolgd door een opname van de viering in Vlodrop. Tijd: 20.15 uur. Plaats: Koepel. Kosten: geen

Vedische mantra's - Advaita

Het hinduïsme, waarin ook elementen van de Indusbeschaving (2500-1700 vC.) en de daaropvolgende Vedische godsdienst te vinden zijn, is de oudste nog bestaande godsdienst, reden om boeddhisten en jaina's als 'heterodox' te beschouwen als bewegingen die zich buiten de hinduïstische traditie stelden Een complete filosofie voor het fundament en de richting van ieders bestaan; B) De Vedische traditie is gebaseerd op de universele, spirituele waarheid dat door een ieder op elk moment kan worden toegepast; C) Deze traditie erkent dat de individuele ziel eeuwig is, buiten de limieten van het lichaam en dat de ene ziel niet anders is dan de andere; D) Alle levende wezens (menselijk en anders.

MaharishiKathakali | storytelling uit Kerala - Lies Ameeuw - Ayurveda

CONSULTEN VEDISCHE ASTROLOGIE door NARADA KUSH, Vedisch leraar en consultant Rotterdam, in ShaktiPrana Yogastudio op 8 en 9 september Narada Kush is een bekende Vedische leraar, schrijver en astroloog die zich al vele jaren heeft verdiept in de verschillende onderdelen van de Vedische traditie van wijsheid, zoals Ayurveda, Bhagavad Gita, Vedische Meditatie en de Vedische [ Dit boek is gebaseerd op de Vedische (Indiase) traditie, en gaat over verrijking van het dagelijkse leven. Centraal staan de begrippen 'levenskracht' en 'bewustzijn'. De auteur - oorspronkelijk officier van Justitie in Los Angeles - kwam in aanraking met de leer van de Indiase meester Sri Sri Ravi Shankar en zijn beweging 'Art of Living' Mithras was mogelijk gebaseerd op de Oud-Perzische god Mithra die ook een belangrijke rol speelde als goddelijk wezen in het Zoroastrisme, en die eerder ook als Mitra naast Varuna, Agni en Indra voorkwam in het pantheon van de Indo-Ariërs die zich op de Vedische traditie beriepen Op 3 januari komt Brahmachari Viveka uit Japan een ritueel voor wereldvrede en ons welzijn uitvoeren: de Bhagavati Seva Puja. Deze eeuwenoude ceremonie uit de Vedische traditie brengt voorspoed en helpt obstakels op te ruimen. Deze ceremonie staat in het teken van het.. speciaal kenmerk van de Vedische traditie is dat het over het algemeen wordt beschouwd als van de voor- en achternaam te komen samen, op hetzelfde moment.Uitleggen, ook is heel simpel, sinds de oudheid de naam indianen up is gemaakt van een goede naam en clan (clan), en daarom aangenomen dat deze twee woorden ligt om hun eigen lot en toegewijd geërfd richten.Later, zoals genoemd Upanishads. De Vedische Dharma. De Vedische Dharma is gebaseerd op inzichten en wijsheden die hun wortels hebben in het oude India van 2.000 voor Christus tot 500 na Christus. Die inzichten zijn primair gestoeld op de Veda's - vier zeer oude heilige geschriften - en op andere religieuze werken. Dharma is een breed concept; het is breder dan religie