Home

Bbp België 2022

Bbp daalde in 2020 met 6,3 %, sterkste daling sinds WO II Economische groei in het vierde kwartaal bedroeg -0,1 % De economische bedrijvigheid nam in het vierde kwartaal van 2020 licht af Het bbp en statistieken in de gewesten. De studiedienst van de Vlaamse regering biedt een heleboel informatie en cijfers over het BBP van het Vlaams Gewest alsook andere statistische gegevens. Een overzicht van de statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2020 2019; Groei bbp (%) België: 2021-I-0,6-6,3: 1,8: Eurogebied : 2021-I-1,3-6,5: 1, In het eerste kwartaal van 2020 kende België een daling van het bbp met ongeveer -2,5 % op jaarbasis, die sinds de economische en financiële crisis van 2009 niet meer werd vastgesteld. Dat was voornamelijk het gevolg van een negatieve bijdrage van de particuliere consumptie en de investeringsuitgaven, terwijl die bijdrage in het vierde kwartaal van 2019 nog 1,3 % bedroeg

Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.Het is gesorteerd naar hun bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners. Deze bedragen zijn gebaseerd op de berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds in het jaar 2009, alleen lidstaten van het IMF zijn opgenomen. Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollar België: 124.137: 84.950: 201.235: 289.904: 238.602: 388.029: 484.449: 455.219: 466.559: 491.672: 26 Thailand: 33.422: 40.185: 88.467: 169.279: 126.392: 189.318: 341.105: 399.205: 407.109: 437.807: 27 Iran: 93.296: 177.575: 571.821: 116.026: 364.895: 222.155: 462.410: 375.404: 404.447: 427.666: 28 Oostenrijk: 80.743: 68.470: 166.493: 240.747: 196.998: 315.188: 390.940: 377.157: 386.587: 409.316: 29 Nigeria--62.165: 132.230: 67.82 2020 reëel risico vanwege de bijzonder lage rente Binnenland Buitenland bbp-groei in % 2018 2019 2020 2,6 1,8 1,5 Uitvoer groei in % 2018 2019 2020 3,7 2,3 1,9 Particuliere consumptie groei in % 2018 2019 2020 2,3 1,5 1,9 In†atie hicp, in % 2018 2019 2020 1,6 2,6 1,3 Werkgelegenheid toename aantal uren, in % 2018 2019 2020 2,2 2,1 0,8 Overheidsbestedingen groei in De bevolking van de Europese Unie (EU28) werd op 1 januari 2020 geschat op 514.731.751 inwoners. België staat op de negende plaats en vertegenwoordigt 2,2% van de totale bevolking van de Europese Unie. Ons land verstevigt die positie de laatste jaren, dankzij een demogra - fische dynamiek die boven het Europese gemiddelde uitsteekt Zo had België in 2019 een rentelast van meer dan 9 miljard euro. Dit is veel geld, maar minder dan de helft van de rentelast waarmee we in 1995 te maken hadden. Als we de rentelast uitdrukken in een percentage van het bbp is de daling nog frappanter. Eind jaren 90 hadden we nog een rentelast van bijna 9% van ons bbp. Vandaag is dat minder dan 2%

Binnenlands product Belgium

De Europese Commissie verwacht dat de coronacrisis een grote put zal slaan in de Belgische begroting: in 2020 zal er een tekort zijn van 8,9 procent van het bbp (het bruto binnenlands product, of de waarde van de Belgische economie). Dat zou het grootste tekort zijn sinds het begin van de jaren tachtig. In 2019 sloot België af met een tekort van. Bbp BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE(1) Industrie Bouwnijverheid Diensten Bbp BELGIË(³) INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN HET BBP(³) Finale consumptieve bestedingen van de particulieren Finale consumptieve bestedingen van de overheid Brutovorming van vast kapitaal EU-27 België Eurogebied(²) (miljoenen euro's) (veranderingspercentages Dit impliceert dat de Belgische economie al in het vierde kwartaal van 2021 het bbp-niveau van vóór de crisis (d.w.z. vierde kwartaal van 2019) zou bereiken. In lijn met het geactualiseerde groeiscenario zien we de werkloosheidsgraad nu op 6,5% tegen het einde van dit jaar, in plaats van 7,0% in ons vorig scenario De Belgische bbp-groei is bijgevolg neerwaarts herzien in vergelijking met onze raming van juni, toen een groei van 1,3 % werd vooropgesteld voor 2019 en 2020. De werkgelegenheid zou volgend jaar merkelijk minder toenemen dan dit jaar, maar over beide jaren samen toch nog met 99 000 personen toenemen

907 miljard USD (533 miljard USD in België) BBP/Capita 52.295 USD (46.414 USD in België) Economische vooruitzichten. De Nederlandse economie verzwakte in 2020 over de hele lijn, maar 2021 wordt een jaar met groei. Volgens de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS) ging het bbp van Nederland in 2020 achteruit met 3.8% Overheidsschuld. In 2020 bedroeg de totale geconsolideerde bruto schuld van de gezamenlijke overheid in België 114,1 procent van het bruto binnenlands product. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Volgens de projecties van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (beschikbaar in juni 2021.

55_2020-2021/12 - Vastleggen van de 2% BBP budgetnorm voor Defensie. David Vandenberghe. Aangemaakt op 03/12/2020. Identifier: N°418. De Kamer wordt gevraagd juridisch het budget voor Defensie - in casu Ministerie van Landsverdediging - vast te leggen aan een equivalent van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van België, zonder de. Door de covid-19 crisis steeg de schuldgraad in 2020 naar 116,5% van het bbp. Volgens de laatste prognose zal het nominaal begrotingstekort van België dit jaar -10,7% van het bbp bedragen In the first quarter of 2021, the seasonally adjusted general government deficit to GDP ratio stood at 7.4% in the euro area and 6.8% in the EU. Decreases in the deficit compared to the fourth quarter of 2020 were observed, but the deficit remains at a high level. The deficit to GDP ratio... mor The Gross Domestic Product (GDP) in Belgium was worth 515.33 billion US dollars in 2020, according to official data from the World Bank. The GDP value of Belgium represents 0.46 percent of the world economy. GDP in Belgium averaged 160.70 USD Billion from 1960 until 2020, reaching an all time high of 543.68 USD Billion in 2018 and a record low of 0.66 USD Billion in 1970 Juniraming 2020: vooruitzichten 2020 en 2021. Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone. De onzekerheid is groot

Albert Heijn van start met thuisbezorging in België | Twinkle

Kerncijfers nbb.b

Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en zulks gedurende een periode van zeven weken, oordelen de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reëel bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie, verwacht het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) een vertraging van de bbp-groei tot 1,1 % in 2019, na 1,5 % in 2018. Bovendien wordt verwacht dat deze vertraging zich zal voortzetten in 2020 en 2021, waarbij de bbp-groei beperkt zal blijven tot 1 %, volgens de Europese Commissie Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie, verwachten de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau een grote economische recessie in 2020 als gevolg van de wereldwijde coronaviruscrisis. Als gevolg daarvan zou het bbp in 2020 met 8 % dalen, na een groei van 1,4 % in 2019 O.a. in België risico op negatieve bbp-groei in laatste kwartaal van 2020. 15 oktober 2020. België zal, net als Nederland, Frankrijk en Spanje, in het vierde kwartaal van 2020 waarschijnlijk te maken krijgen met een negatieve bbp-groei. Dat blijkt uit de laatste studie van Euler Hermes ( Allianz ) 1.a. Evolutie en vooruitzichten voor de Belgische economie - Wijzigingspercentages in volume ; 1.b. BBP en belangrijkste bestedingscategoriëen tegen lopende prijzen ; 1.c. Bruto Nationaal Inkomen (BNI) en Bruto Binnenlands Produkt (BBP) per capita (tegen lopende prijzen) 2

In het Nationaal Hervormingsprogramma door België in 2011 goedgekeurd (Federale regering, 2011) in het kader van de Europa 2020-strategie (Europese Commissie, 2010), heeft België zich ertoe verbonden 3% van zijn bbp aan O&O-uitgaven te besteden in 2020 (Belga) De Belgische schuldgraad zit in dalende lijn en zou volgend jaar kunnen zakken tot onder de 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is gezegd bij de voorstelling van het. GDP rises 2% in Belgium in first quarter. Gross Domestic Product of Belgium grew 1.1% in the first quarter of 2021 compared to the previous quarter. This rate is 12 -tenths of one percent higher than the figure of -0.1% published in the forth quarter of 2020. The year-on-year change in GDP was -0.5%, 44 -tenths of one percent more than the -4.9.

E-commerce: België versus Nederland | Twinkle

Get in touch with us now. , Apr 21, 2021. The statistic shows the growth in real GDP in Belgium from 2016 to 2020, with projections up until 2026. In 2020, Belgium's real gross domestic product. The statistic shows the gross domestic product (GDP) in Belgium from 1986 to 2020, with projections up until 2026

Op grond van de Economic forecast winter 2021 (pdf) verwacht de Europese Commissie (EC) dat het bruto binnenlands product (bbp) in België in 2020 met 6,2% zal krimpen. Deze krimp is minder ernstig dan de verwachte krimp van 10% uit de herfstvoorspelling van 2020. De hardst getroffen sectoren zijn recreatie, restaurants, hotels en vervoer Belgium's real gross domestic product (GDP) grew by 0.2% in the fourth quarter of 2020, according to a first estimate by the National Bank of Belgium (NBB) on Friday. Over the year 2020 as a whole, however, GDP contracted by 6.2%, three times as much as during the recession (-2.0%) of 2009. Year-on-year growth remains significantly negative.

Begrotingstekort doet alarmbellen afgaan: ‘Het ziet er

In March 2020, the four biggest banks of Belgium had already lowered their economic outlook for the rest of the (March 19, 2020). Short-term GDP growth forecast for 2020 according to. GDP quarterly change in Belgium 2018-2020. As a result of the coronavirus pandemic, Belgium's GDP decreased in 2020. Since the last quarter of 2019, GDP in Belgium decreased by 3.5 percent in the. De steunmaatregelen leiden in de basisraming tot een ongekend begrotingstekort van 7% in 2020. In 2021 herstelt het tekort tot 4%. De overheidsschuld stabiliseert in de basisraming op 60% bbp en loopt in het 'tweedegolfscenario' op tot 73% bbp ultimo 2021, nog altijd onder niveaus die als riskant worden gezien

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota van

 1. al) of 194 countries as of 2019 and 2020 by IMF. Changes in gdp and their respective ranking of economies in 2020. Data from World bank and The World Factbook includes gdp and year estimated for
 2. Belgium GDP (Gross Domestic Product) was INT$555.81billion for 2020 in PPP terms. World Economics makes available of world's most comprehensive GDP database covering over 130 countries with historical GDP PPP data from 1870-2020, building on the lifetimes work of Angus Maddison. - World Economic
 3. 2020 Belgium % of GDP: Exports % of GDP 2001-2020 Belgium (red) Exports % of GDP 2020 Belgium (red) Find all indicators on Economy. Education Latest Trend Ranking; Education spending Indicator: 17 320 Tertiary US dollars/student 2015 Belgium US dollars/student: Tertiary US dollars/student 2005-2015 Belgium (red) Tertiar
 4. Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020. Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is niet eerder door het CBS gemeten

Economische projecties voor België nbb

Samenstelling. Het bruto binnenlands product bestaat uit: De productie van consumptiegoederen en kapitaalgoederen (zowel uitbreidings- als vervangingsinvesteringen) door de particuliere sector.; De productie van consumptiegoederen en kapitaalgoederen door de overheid (meestal samengevat met de term overheidsbestedingen).Dit is niet hetzelfde als overheidsuitgaven 2 december 2019. Belfius Research verwacht een matige maar aangehouden groei van de Belgische economie van 1% in 2020. Gematigde groei onder invloed van wereldwijde handelsvertraging. Enerzijds is de gematigde groei het gevolg van de wereldwijde groei- en handelsvertraging, waar België als kleine open economie niet immuun voor is Economie groeit met 7,8 procent in derde kwartaal 2020. Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,8 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd

Werkgeversorganisaties pleiten voor een interfederale

Bruto nationaal product en bruto - Business Belgiu

 1. Bevolkingspiramides: België - 2020. Other indicators visualized on maps: (In English only, for now) Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19
 2. België voldoet daarmee nog steeds niet aan de Maastrichtnorm die stelt dat de staatsschuld niet meer dan 60% van het bbp mag bedragen BBP (x mln euro) Overheidsschuld (als % bbp) 1900 642 1905 684 1910 720 1915 988 1920 1757 1925 2264 1930 Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 sep 2020 om 20:15
 3. us.
 4. Economic forecast for Belgium. The latest macroeconomic forecast for Belgium. The European Commission publishes a full set of macroeconomic forecasts for the EU and its Member States in spring (May) and autumn (November) and publishes interim forecasts updating GDP and inflation figures in winter (February) and summer (July)
 5. Ook de werkloosheid zal in Nederland flink oplopen: naar bijna 4,4% in 2020 en 6,5% in 2021, terwijl deze in 2019 nog 3,4% was. De inflatie in Nederland zal in 2020 naar verwachting dalen: van 2,7% in 2019 naar 1,4% in 2020 (CPB 2020a). In december 2019 werd door het CPB ook een inflatiecijfer van 1,4% voor 2020 verwacht (CPB 2019)
 6. GDP Constant Prices in Belgium increased to 107524 EUR Million in the first quarter of 2021 from 106254 EUR Million in the fourth quarter of 2020. GDP Constant Prices in Belgium averaged 92973.53 EUR Million from 1995 until 2021, reaching an all time high of 111572 EUR Million in the fourth quarter of 2019 and a record low of 71093 EUR Million in the first quarter of 1995

Bruto binnenlands product (bbp) - De Standaar

In de basisraming, die uitgaat van matig herstel, resulteert een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone. Pieter Hasekamp, directeur CPB: De huidige onzekerheid stelt de overheid voor grote dilemma's. België is een land met een sterk ontwikkelde economie. Het is ook lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), bestaand uit een groep geïndustrialiseerde landen met een democratisch regime. Met een oppervlakte van 30.688 km 2 en bijna 11 miljoen inwoners, behoort het Belgische bbp tot de 3 A second release showed GDP contracted 0.1% in seasonally-adjusted quarter-on-quarter terms in the fourth quarter of last year (previously reported: +0.2% s.a. qoq), contrasting 11.6% growth in the third quarter, in a period marked by a tightening of social distancing measures. Consequently, GDP fell 6.3% in 2020, marking the worst annual drop since the Second World War De groeivooruitzichten voor de Belgische economie in 2020 zijn in vergelijking met onze vooruitzichten van september vorig jaar opwaarts herzien van 1,1 % tot 1,4 %. De raming voor de kwartaalgroei in 2020 blijft onveranderd, maar een gunstiger overloopeffect - de sterker dan verwachte groei in de tweede helft van 2019 - doet de groei op jaarbasis hoger uitkomen. De werkgelegenheid zou dit.

Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking

Belgium recorded a Government Budget deficit equal to 9.40 percent of the country's Gross Domestic Product in 2020. Government Budget in Belgium averaged -2.30 percent of GDP from 1995 until 2020, reaching an all time high of 0.20 percent of GDP in 2001 and a record low of -9.40 percent of GDP in 2020. This page provides - Belgium Government Budget - actual values, historical data, forecast. In 2020, GDP per capita for Belgium was 44,529 US dollars. Though Belgium GDP per capita fluctuated substantially in recent years, it tended to increase through 2001 - 2020 period ending at 44,529 US dollars in 2020. GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and. Als Belgische klanten voor negen uur 's avonds hun bestelling plaatsen, krijgen ze hun order twee dagen later in huis. Dat is wat langer dan voor Nederlandse consumenten, die van next day delivery gebruik kunnen maken. Het uitbreiden naar België en Oostenrijk is een logische stap voor Charlie Temple

Lijst van landen naar bbp - Wikipedi

Ook in 2020 nam de FOD Economie zijn rol op als beschermer, facilitator en analist van de Belgische economie. Wil je weten wat we allemaal verwezenlijkt hebben? Lees dan nu ons jaarverslag Gross domestic product (GDP) is the market value of all final goods and services from a nation in a given year. Countries are sorted by nominal GDP estimates from financial and statistical institutions, which are calculated at market or government official exchange rates.Nominal GDP does not take into account differences in the cost of living in different countries, and the results can vary.

524 miljard euro in het rood, wie ligt daar wakker van? De

 1. Economische groei. Met dit bericht geeft het CBS snel informatie over de ontwikkeling van de Nederlandse economie aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. De informatie komt uit de kwartaalrekeningen die een kwantitatieve beschrijving geven van het economische proces binnen een.
 2. us any subsidies not included in the value of the products
 3. Export naar VK goed voor 3,5 procent bbp in 2019. De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2019 uit op 28,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bbp
DVO | Digidak opent twee nieuwe openbare computerruimtesDVO | HAHBO innoveert systeembouwmarkt voor scholen

BBP: bruto binnenlands product betekenis en uitleg LYNX

 1. Tegelijkertijd met de start van thuisbezorging in België brengt Albert Heijn ook zijn app uit in dat land. Belgische klanten kunnen dus zowel via de site als de app bestellingen plaatsen. Die bestellingen worden geleverd vanuit het Home Shop Center in Eindhoven. Vooralsnog wordt er dus geen hub voor online boodschappen in België gebouwd
 2. België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst. Het land is 30.689 km² groot en heeft een bevolking van meer dan 11,5 miljoen inwoners (ruim 6,5 miljoen in het Vlaams Gewest, 3,6 miljoen in het Waals Gewest en 1,2 miljoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 3. Belgium: Economic activity slumps at record pace in Q1. May 29, 2020. GDP shrank 3.6% on quarter-on-quarter seasonally-adjusted basis in the first quarter, contrasting Q4 2019's 0.5% expansion and marking the sharpest contraction on record
 4. Albert Heijn breidt bezorggebied in België uit. Albert Heijn bezorgt in acht nieuwe gemeenten in Vlaanderen. Inwoners van Mechelen en omgeving kunnen nu ook hun boodschappen door de supermarkt laten thuisbezorgen. In totaal is Albert Heijn sinds de start in juli dit jaar in 24 gemeenten in België actief, vooral in de omgeving van Antwerpen
 5. PostNL bezorgt nu ook in België medicatie aan huis. PostNL begint in België met de bezorging van medicijnen en medische hulpmiddelen aan huis. In Nederland is de service al enige tijd beschikbaar. PostNL Pharma & Care verzorgde ook in België al enige tijd het medisch transport voor de gezondheids- en farmaceutische industrie

Economische winterprognoses 2020 - België: De groei van

 1. Belgium: Economy contracts at the fastest pace on record in Q1 2020. April 29, 2020. The economy contracted 3.9% quarter-on-quarter in seasonally-adjusted terms in the first quarter, markedly contrasting Q4 2019's revised 0.5% expansion (previously reported: +0.4% quarter-on-quarter seasonally-adjusted) and marking an all-time low, as the.
 2. g die het kabinet in 2020 heeft gemaakt, komt het begrotingstekort aan het eind van het jaar uit op 8,7% van het bbp. Dat gaat om een tekort van 68 miljard euro. De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus onder controle te krijgen zorgen voor een flinke bijstelling; met Prinsjesdag was de verwachting nog dat er in 2020 een overschot zou zijn van bijna 2 miljard euro.
 3. 445 miljard USD (533 miljard USD in België) BBP/Capita 50.122 USD (46.414 USD in België) Bank Austria verwacht in haar update van november 2020 een reële bbp-krimp van 7,5% in 2020, ondanks het gevoerde relancebeleid. Dat laatste zorgt ervoor dat het overheidsdeficit oploopt tot -10,5% van het bbp in 2020
 4. De groei zou in 2020 onder de 1% dalen, maar de komende jaren licht aantrekken. De coronacrisis heeft natuurlijk dit alles veranderd. In april werd algemeen verwacht dat de Finse bbp voor 2020 met tot -10% zou crashen, maar toen het leven tijdens de zomer bijna terug naar het normale ging werd het duidelijk dat de situatie niet zo erg was
 5. The gross domestic product (GDP) of the eurozone suffered a historic fall of 6.8% in 2020, however still less than what was expected in November by the European Commission, according to a first estimate published by Eurostat. In its autumn forecasts, Brussels region was expecting a fall of 7.8% over the year

De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn: het werknemersstelsel het zelfstandigenstelsel het stelsel van de ambtenaren, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen) De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels. Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers. Wielrennen - Belgische Nationaal Kampioenschap - 2020. Keuze van een seizoen :. The Gross Domestic Product (GDP) of Belgium has increased since 2011, from a GDP of about 375.9 billion euros in 2011 to a GDP of about 451 billion euros in 2020 Scenario's. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie recht te doen, bevat de juniraming van het CPB verschillende scenario's. In de basisraming, die uitgaat van matig herstel, resulteert een BBP-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt Economic Survey of Belgium (February 2020) The latest OECD Economic Survey of Belgium notes that robust job creation, albeit mostly in low-wage industries, has led to the unemployment rate falling to a historic low. Economic growth has been steady, but remains below average euro area levels, and productivity growth has stagnated