Home

Salesianen van Don Bosco Vlaanderen

Van Lucas naar Paulus: salesianen verhuizen in Amsterdam

Contact Don Bosco · Don Bosco Vlaanderen & Nederlan

Documentaire belicht salesianen uit Vlaanderen - Don Bosc

Don Bosco (officiële homepage) · Don Bosco Vlaanderen

Salesianen van Don Bosco Oostende · Don Bosco Vlaanderen

Donbosco.be / Don Bosco Vlaanderen *In dit historisch overzicht weerklinken namen van Salesianen die al overleden zijn: Bert Joosten (1916-1997), Theofiel Wilemen (1924-1995), René Aelbrecht (1927-2010) en Piet Van Roey (1932-2016) als nieuwe provinciaal van de salesianen in Vlaanderen en Nederland. De mis werd opgedragen door de regionaal overste don Tadeusz Rozmus, dit onder grote belangstelling uit alle geledingen van de Don Bosco familie. door KOOS MEIJERINK In de voorjaarseditie schreven we al eens over de ontwikkelingen bij Don Bosco in Amsterdam De communicatiedienst van de salesianen van Don Bosco heeft de congregatie wereldwijd letterlijk in kaart gebracht. Het resultaat is behoorlijk indrukwekkend. Momenteel zijn er 14.299 salesianen in 134 landen, met 90 provincies en 1865 huizen De salesianen van Don Bosco startten in 1988 aan de kust met een dagcentrum voor twaalf schoolgaande jongeren vanaf zes jaar met opvoedingsproblemen. De keuze voor Oostende gebeurde vanuit de vaststelling dat er in die stad een echte grootstadproblematiek aanwezig was en er relatief weinig voorzieningen waren om jongeren in nood en in hun vrije tijd op te vangen De vzw Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is de inrichtende macht die in opdracht van de salesianen van Don Bosco de Don Boscoscholen in Vlaanderen bestuurt. Zij hebben scholen in de vijf Vlaamse bisdommen, zowel basis- als secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO), als centra voor deeltijds onderwijs en buitengewoon onderwijs. www.dboc.b

contactblad van de salesianen van Don Bosco in Nederland en Vlaanderen. Het heeft tot doel een breed publiek te informeren over activiteiten die geïnspireerd zijn door Don Bosco. De congregatie van de salesianen wijdt zich in navolging van de stichter, de Italiaanse priester Don Bosco, aan jeugd- en jongerenzorg. Een abonnement kun j DBOC | Don Bosco Onderwijscentrum vzw | Oud-Heverlee. Het schoolbestuur vzw Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) groepeert de Don Boscoscholen die tot de vzw DBOC behoren. Het DBOC heeft basis- en secundaire scholen verspreid over gans Vlaanderen en in Brussel. De kernopdracht van het DBOC bestaat erin vanuit het erfgoed van Don Bosco een. Pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco. Website: begeleiding.dboc.be. Opdracht. Het DBOC is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid in zijn scholen. Voor de implementatie van het erfgoed van Don Bosco en het eigen pedagogisch concept 'In dialoog met Don Bosco, een opvoedingsproject', werkt het met de pedagogische. Tijdschrift van Don Bosco in Vlaanderen. in memoriam. sprokkel. Naar Don Bosco in Turijn. Jeanne Suys, zdb ° 13-08-1919 + 14-12-201 Team talen en talenbeleid. Patrick De Jonge, patrick.dejonge [at]dboc.be. Pedagogisch begeleider. Aanspreekpersoon regioraden en scholen. Don Bosco regio Vlaams-Brabant Zuid. Don Bosco Halle. Don Bosco Groot-Bijgaarden. Aanspreekpersoon inhoudelijke thema's. Kwaliteitsontwikkeling ( datageletterdheid

nummer, met vermelding van 'Don Bosco Vlaanderen': Don Bosco Centrale vzw Fr. Gaystraat 129 1150 Brussel Tel. 02 771 21 00 IBAN: BE27 4272 1008 4573 BIC: KREDBEBB DON BOSCO MEDIA door Bart Decancq De coverfoto is genomen door Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee van de salesianen van Don Bosco in Nederland. Het heeft tot doel een breed publiek te informeren over activiteiten die geïnspireerd zijn door Don Bosco. De congregatie van de salesianen wijdt zich in navolging van de stichter, de Italiaanse priester Don Bosco, aan jeugd- en jongerenzorg. Een abonnement kun je gratis aanvragen. Oplage: 4.000. Don Bosco Vlaanderen & Nederland, Sint-Pieters-Woluwe, Brabant, Belgium. 823 likes · 246 talking about this. Dit is de officiële pagina van Don Bosco Vlaanderen & Nederland Gezonden vanuit een gemeenschap.. Don Bosco riep eerst zijn Congregatie van geëngageerde religieuzen in het leven. Zij noemden zich salesianen omdat zij naar de spiritualiteit en de menslievendheid van Frans van Sales wilden leven. Wereldwijd leven er ongeveer 17.000 salesianen in religieuze gemeenschappen of Don Boscohuizen. De medebroers verbinden zich met God en elkaar in de geloften tot. Don Bosco kon er gerust in zijn dat zijn werk voor jongeren verder zou gaan. In 1892 begonnen de salesianen met jeugdwerk in ons land. Ze openden een weeshuis in Luik. Vier jaar later, in 1896, kwamen de salesianen naar Vlaanderen en in 1902 naar Gent (Sint-Denijs-Westrem). 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

Geschiedenis van Don Bosco en zijn salesianen · Don Bosco

 1. De zes laatste paters salesianen verlaten Don Bosco Halle, de grootste school van Vlaanderen die door de orde in 1953 gesticht werd. Vandaag telt de campus bijna drieduizend leerlingen. We zijn.
 2. Don Bosco Vlaanderen - 120e jaargang, nr. 1, Januari 2016. Artikel: Het provinciaal kapittel van de salesianen van Don Bosco. Bladzijde: 17. Reacties: Nog geen reacties op dit artikel. Reageer op dit artikel Instrumenten en databanken. Beginsituatie; Bijbeldidactiek; Boeken; Citatendatabank
 3. De Paters van Don Bosco verlaten de annexe St.-Anna en Kortrijk. In zijn rondzendbrief van 21 mei 2019 deelde de provinciaal van de paters salesianen, Wilfried Wambeke, mee dat de gemeenschap van Kortrijk op 15 augustus 2019 opgeheven zal worden. Hij schreef toen: Het verouderingsproces in onze salesiaanse provincie Vlaanderen-Nederland.
 4. De H. Don Bosco heeft 50 boeken vol geschreven met visioenen, op bevel van de Paus. Die boeken worden angstvallig stilgehouden door de Salesianen. Een overleden Vlaamse Salesiaan zegde me dat hij erbij was toen die boeken uit de bibliotheken van de Vlaamse Salesianen werden weggenomen en met satanische ijver vernietigd
 5. zusters-van-don-bosco In de wereld: www.sdb.org www.cgfmanet.org Don Bosco Vlaanderen is een gratis blad. Giften zijn daarom steeds welkom op het onderstaande adres en rekeningnummer, met vermelding van 'Don Bosco Vlaanderen': Don Bosco Centrale vzw Fr. Gaystraat 129 1150 Brussel Tel. 02 771 21 00 IBAN: BE27 4272 1008 4573 BIC: KREDBEBB DON.

Giovanni Don Bosco. Don Bosco (1815-1888) was een priester in het noorden van Italië, die sterk begaan was met het welzijn van jongeren. Vele van die jongeren trokken naar de stad Turijn op zoek naar een beter leven. Don Bosco droomde ervan die jongeren ten volle kansen te bieden zodat ze hun toekomst zelf in handen zouden kunnen nemen. Hij bouwde een 'oratorio', een plaats waar zij. Gemeenschap van de Salesianen van Don Bosco te Gent. Op de campus van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem woont een gemeenschap van Salesianen van Don Bosco. Zij liggen aan de oorsprong van Don Bosco Gent en zijn nog steeds betrokken bij het doen en laten van wat op school en internaat gebeurt. Momenteel wonen er negen Salesianen Don Bosco Vlaanderen & Nederland. Dit is de officiële pagina van Don Bosco Vlaanderen & Nederland. Missie: Don Bosco, familie zijn voor jongeren in Vlaanderen en Nederland! Talloze leken, salesianen en zusters zetten zich al meer dan 150 jaar in voor jongeren. Op deze pagina vind je posts die hiervan getuigen 6 tijdschrift voor de beweging rond Don Bosco | Kantoor van afgifte: 3000 Leuven mail | P209042 114 de jaargang | nov. - dec. 2010 | tweemaandelijk Don Bosco Vlaanderen, jaargang 2012, editie Januari - Februari. Onder andere de salesianen van Don Bosco hebben hiervoor enkele mandaten en de bijbehorende werkingsmiddelen toegekend gekregen

Don Boscofamilie · Don Bosco Vlaanderen & Nederlan

 1. g & Animatie en Godly Play trainer
 2. In 1859 stichtte hij de Salesianen van Don Bosco. In 1889 werd hier het eerste huis van de Salesianen in Vlaanderen opgericht'', zegt Koen Delft, een Salesiaanse broeder uit Hechtel
 3. naar de overlegorganen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, PBDKO, het departement onderwijs, de religieuzen ). Werkwijze De pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco doet een begeleidingsaanbod waarop alle scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum een beroep kunnen doen. Daarnaast werkt de dienst ook ' vraaggestuurd '
 4. Documentaire over salesianen in Nederland en Vlaanderen In Nederland zal de documentaire voor het eerst worden getoond op dinsdagavond 20 november in de Villa van Assel Don Bosco Centrum, Pomphulweg 106, Hoog Soeren. Aanvang 19.00 uur. Van harte uitgenodigd en welkom
 5. Don Bosco gaat over salesianen, zusters en talrijke leken die zich dagelijks inzetten met een hart voor jongeren zowel in het binnen- als in het buitenland. Die onderlinge verscheidenheid is een troef voor de werkingen zelf en hun directe omgeving. De bezieling om zich in te zetten voor de jongeren wordt gevoed door Don Giovanni Bosco

Familiedag salesianen Boortmeerbeek · Don Bosco Vlaanderen

Begin 2018 waren er in Vlaanderen 74 Zusters van Don Bosco, van wie een 25-tal actief in hun huizen, scholen en internaten betrokken zijn, verspreid over 8 gemeenschappen. Naast in Groot-Bijgaarden zijn er in Vlaanderen gemeenschappen in Boxbergheide , Brugge (voor thuisloze vrouwen), Heverlee (vormingshuis), Kortrijk en Wijnegem De Salesianen van Don Bosco waren de derde bewoners van het Patersklooster in 's-Heerenberg.In 1958 kochten zij het klooster van de Witte Paters, die in dat jaar naar een klooster in Engeland verhuisden.Sinds de opening in 1910 door de jezuïeten had het klooster bekend gestaan als het Sint Bonifatiushuis, maar de salesianen veranderden de naam in Huize Don Rua Don Bosco is zonder twijfel een historisch figuur van wereldformaat. Zijn impact en invloed kan allicht niet onderschat worden. Tot op de dag van vandaag zijn er Salesianen en Salesiaanse werken actief in liefst 127 landen, verspreid over vijf werelddelen. De eerste Vlaamse stichting vond plaats in Hechtel, waar in 1896 een vormingshuis voor. Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (PBDKO) https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen Homep a ge · Don Bosco Vorming Animatie (donboscovorming-animatie.be

Salesianen van Don Bosco - Wikipedi

Don Bosco Vlaanderen: de familie. Website van de zusters van Don Bosco: www.zustersvandonbosco.be Website van de sociëteit van de salesianen van Don Boso: www.donbosco.be Don Bosco Vlaanderen is een gratis blad dat ouders en opvoeders wil aanspreken in wat hen dagelijks bezighoudt Trailer film 'Leven bezield door Don Bosco'. Er is een documentaire gemaakt over salesianen in Nederland en Vlaanderen: 'Leven bezield door Don Bosco', gemaakt door filmmakers Michel Agterberg en Rita Vermeltfoort. Bekijk hier de trailer. In de gemeenschap van de salesianen in Nederland en België is een schat aan levenswijsheid aanwezig

Don Bosco Vlaanderen (2011 / 4) by Don Bosco Vlaanderen

 1. Don Bosco Vlaanderen & Nederland, Sint-Pieters-Woluwe, Brabant, Belgium. 823 likes · 53 talking about this. Dit is de officiële pagina van Don Bosco Vlaanderen & Nederland
 2. Don Bosco: thuis en onderweg Twee opvallende initiatieven staan de volgende maanden geprogrammeerd in Don Bosco Vlaanderen..
 3. Salesianen van Don Bosco te Boortmeerbeek Salesianen van Don Bosco - Missieprocuur Wespelaarsebaan 250 3190 Boortmeerbeek 016 / 60 87 31 Contactpersoon: Lespoix Maurits en medebroeders Programma Zondag 18 november 2012. Open deur vanaf 15.00 uur, met vrij bezoek aan het huis en een versnapering. Afsluitend avondgebed om 17.45 uur
 4. Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen is een jonge vzw. De vzw werd pas opgericht begin 2016. Tegelijkertijd is het een organisatie die heel wat traditie en ervaring in zich draagt en al kan terugkijken op een rijke geschiedenis. Ze verzamelt immers diverse kleinere en middelgrote Don-Bosco-vzw's die al decennialang binnen de jeugdzorg actief zijn en in die periode honderden jongeren en kinderen.
 5. Interview met pater Fons Ceustermans (Salesianen van Don Bosco) Je congregatie groeide uit van een mosterdzaadje tot een prachtige boom. Maar Het dalend aantal Salesianen in Vlaanderen is een duidelijke ervaring van verlies. In Vlaanderen zijn er reeds 4 huizen gesloten. In 1958 traden we met 2
 6. Het klooster van de salesianen op de campus van de Don Bosco-school aan de Lenniksesteenweg in Halle sluit op 1 november definitief de deuren. De zes reste..

Paters Salesianen herschikken hun paters in West-Vlaandere

NEDERLAND. EN ZO KWAM HET BEELD VAN DON BOSCO DAN EINDELIJK IN ONS MIDDEN! Van donderdag 9 t/m zaterdag 11 mei brengt don Pascual Chávez, Algemeen Overste van de salesianen, een bezoek aan Vlaanderen en Nederland. Op donderdagochtend 9 mei zal hij de nieuwe internationale communiteit in het Don Bosco Huis aa jaargang 73/nr 2/juni 2013/contactblad van de salesianen van don bosco in nederland interview algemeen overste vrouwenopvanghuis 'mensa' in brugge aanpak achterstandswijken kwestie van vertrouwen don bosco/ nu onze collega van 'don bosco vlaanderen', een gesprek met don pascual chÁvez De Sint Martensberg werd de heuvel van kinderen genoemd. Vroeger werden er 40 jongeren tussen 6 en 21 jaar opgevangen. In 1980 werd de vzw door de Salesianen van Don Bosco overgenomen. Zij hebben Don Bosco als inspiratiebron De Salesianen van Don Bosco ( SDB), voorheen bekend als de Priesterbroederschap St. Franciscus van Sales ( Latijn: Societas Sancti Francisci Salesii), is een religieuze congregatie van mannen in de katholieke kerk, in de late 19e eeuw gesticht door de Italiaanse priester Saint John Bosco om arme kinderen te helpen tijdens de Industriële Revolutie en vernoemd naar Sint Franciscus van Sales.

basisonderwijs - Pedagogische begeleiding salesianen van

Partners van het DBOC DBOC - DBOC Don Bosco

Salesiaan Luc van Looy viert zijn gouden priesterjubileum

 1. Don Bosco Nederland. March 18 ·. B L O E D E N D H A R T. Ik ben begonnen door alleenstaande vluchtelingenjongeren uit te nodigen voor een workshop, vertelt Elsa. Onze eigen kinderen waren daar ook bij en de opdracht was om een schilderij te maken over een mooiere, betere wereld
 2. Salesianen van Don Bosco en Alverna (Nederland) · Bekijk meer » Angél Fernández Artime. 250 px Angél Fernández Artime, S.D.B., (Gozón-Luanco (Asturië), 21 augustus 1960) is een Spaans Rooms-Katholiek priester en generaal overste van de orde van de Salesianen van Don Bosco. Nieuw!!
 3. 15K salesianen wereldwijd, waarvan 150 in Vlaanderen en Nederland. 800K kinderen en jongeren actief in salesiaans jeugdwerk. 1,2M kinderen en jongeren ingeschreven op salesiaanse scholen en universiteiten. Don Bosco Vlaanderen & Nederland bestaat uit meer dan 150 verschillende gemeenschappen, diensten, scholen en organisaties
 4. Medewerkers zijn een groep van leken in de Don Bosco-Familie, net zoals de salesianen (SDB), de zusters (ZDB), de vrijwilligsters (VDB) en oud-leerlingen. Zij vormen een groep, die de geest van Don Bosco en Maria Mazzarello in hun gezin, familie, Coördinator Medewerkers van Don Bosco Vlaanderen
 5. Regioraad Don Bosco Oost- en West-Vlaanderen De visie en het beleidsplan van de pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco ontwikkelen en uitstippelen, sturen en ondersteunen, opvolgen en evalueren. Het DBOC adviseren m.b.t. het financieel beleid van de scholen

Vlaanderen 118de jaargang | maart - april 2014 | tweemaandelijks tijdschrift voor de beweging rond Don Bosco | Kantoor van afgifte: 3000 Leuven mail | P209042 Kijk met je h rt 2 Hoofdredacteur Steven Pinnoo Adviesraad R. Burggraeve H. Cauwenberghs A. De Cocker M. Den Haerynck D. Deraeve E. De Ridder E. Haelvoet B. Hoogwijs D. Schoofs F. Vanspauwen S. Veulemans Een salesiaanse Een kijk op de. Vlaanderen en Nederland hebben verschillende onderwijsinstellingen die zijn vernoemd naar de in 1934 heilig verklaarde Italiaanse priester Giovanni Bosco (1815-1888). Wie was Don Bosco? Don Bosco Giovanni Bosco werd op 16 augustus 1815 geboren in Castelnuovo, een dorpje in de Piëmont. Tegenwoordig is het plaatsje bekend als Castelnuovo Don Bosco, als eerbetoon aan de heilige Zo groeide het werk van Don Bosco voor jongeren wereldwijd.De Salesianen tellen tegenwoordig bijna 17.000 aanhangers. Het is momenteel de omvangrijkste katholieke religieuze beweging, die zich vooral op de jeugd richt door middel van onderwijs en sociale activiteiten In Vlaanderen kan men tegenwoordig onderwijs volgen bij een twintigtal Don.

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen werkt en bouwt in heel Vlaanderen met jongeren en hun omgeving aan hun ontwikkeling, welzijn en geluk. Onze aanpak wordt gekenmerkt door dialoog en wederzijds respect en richt zich tot maatschappelijk kwetsbare en gekwetste jongeren en de mensen die hen omringen Beste vrienden van Don Bosco Al vele jaren vertrekken er vanuit Vlaanderen bussen naar Turijn en omgeving, op verkenning naar het leven en werk van Don Bosco. Vele jongeren nemen deel aan deze reizen, maar er zijn ook reizen voor volwassenen: medewerkers van Don Bosco, oud-leerlingen, (oud-)personeelsleden of gewoon mensen (jong e

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem School voor Wetenschap, Wij bouwen verder aan de droom van Don Bosco en geven via sport, spel, redelijkheid, hartelijkheid en geloof, alle kansen aan alle leerlingen. Kortrijksesteenweg 1025 - 9051 Sint-Denijs-Westrem Geselecteerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Een curieuze wandeling doorheen de school.. In de week van 13 tot 20 juli in de Clodderklup, voorheen schildersclub uit Utrecht, een week in Assel Don Bosco Centrum geweest. Zij hebben inspiratie opgedaan en zeker inspiratie gegeven. We werden enorm verrast met kunstzinnige objecten die deze week speciaal voor het meditatiebos zijn gemaakt In 1859 stichtte Don Bosco, samen met een aantal van zijn jonge medewerkers, een eigen congregatie, die zich noemde naar de H. Franciscus van Sales, de salesianen van Don Bosco. In 1872 legde hij samen met Maria Mazzarello de basis van het Instituut van de zusters van Don Bosco

EE.PP.Salesianen van Don Bosco te Turijn waarop een gunstig gevolg werd gegeven. Deze beslssing werd mede ingegeven door het feit dat Haacht centraal gelegen is en er veel inwoners zijn. De bedoeling van de EE.PP.Salesianen van Don Bosco is een middelbaar en een middelbaar technisch onderwijs op te richten. Nochtans spreekt het vanzelf da Salesianen Vlaanderen. Salesianen van Don Bosco. Kloosterproducten Abdij kaarsen. Van Uden kaarsen. Vitex Natura. Startpagina Sponsors Over de klooster pagina Een klooster (van het Latijnse claustrum, afgesloten ruimte) is een gebouw dat dient tot huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen of vrouwen, vaak monniken of. Don Bosco Vlaanderen, Sint-Pieters-Woluwe, Brabant, Belgium. 1,102 likes · 73 talking about this. Don Bosco Vlaanderen biedt jongeren een plek waar ze kunnen thuiskomen, zichzelf ontplooien en samen..

Geschiedenis: Gesticht door de H. Johannes Bosco in 1859 en definitief goedgekeurd in 1874. Zij bestaat uit priesters en coadjuteurs (broeders), die samen het apostolaat verrichten. Tot de Salesiaanse Familie behoren tevens de Dochters van Maria Hulp en de Medewerkers van Don Bosco. - Doel: Zelfheiliging en apostolaat, vooral onder de jeugd Drukkerij Van der Poorten nv 3010 Leuven 100% klimaatneutrale drukkerij De bijdragen verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Uw persoonlijke gegevens zijn voor u ter inzage. Ze worden nooit aan derden doorgegeven en dienen enkel voor de verzending van Don Bosco Vlaanderen. In Vlaanderen: www.donbosco.be www.zustersvandonbosco.b

Don Bosco Salesianen vzw heeft als activiteit Jeugdherberg,... En is gevestigd in Elisabethlaan 221 - Oostend Don Bosco Halle. Opvoeden in een Don Boscoschool gebeurt in het spoor van de salesianen: met geduld en zachtmoedigheid. Onze opvoedingsstijl en opvoedingsmethoden vinden we in de pedagogische ervaringen van Don Bosco en de context waarin we leven. Daarbij willen we onvoorwaardelijk kiezen voor de kant van de jongeren De Salesianen van Don Bosco. Achter d'Oechelen wou er het fijne van weten en het u vertellen. We gingen praten met pater Van Muylem, vicaris van de religieuze gemeenschap van de Salesianen. De Salesianen. De Salesianen waren in de jaren dertig nog een jonge congregatie in België. In 1892 hadden ze een weeshuis te Luik en in 1902 een weeshuis. Salesianen van Don Bosco. Toen het werk een redelijk vaste basis had gevonden wilden enkele jongens bij Don Bosco blijven. Met hen stichtte Don Bosco toen een nieuwe kloosterorde (congregatie). Later werd dit de salesianen van Don Bosco genoemd. Er was behoefte een soortgelijk werk te beginnen voor meisjes

Don Bosco Vlaanderen posted a video to playlist Durf te vragen: Don Bosco-editie. January 30 ·. De voorlaatste 'Durf te vragen' al! Vraag van vandaag: welke waarden vind jij belangrijk Met de Salesianen wordt de religieuze congregatie Salesianen van Don Bosco bedoeld . De stichter van de congregatie was de heilige Giovanni Don Bosco . Hij wilde een alternatief bieden voor, en een tegenwicht tegen, de invloed van het liberalisme op de publieke en individuele moraal, die halverwege de 19e eeuw steeds meer werd geproblematiseerd door de Kerk

Ik was van Gullegem maar had tot 2008 nog nooit in West-Vlaanderen gewerkt. Nu is Freddy zijn derde jaar bezig als kloosteroverste bij de salesianen van Don Bosco in Kortrijk. Hij volgde er Fons Ceustermans op. De sluiting is hier nog vroeger gekomen dan we verwacht hadden. Nu komen we regelmatig samen met mijn familie Don Bosco Campus Groot-Bijgaarden - Dilbeek. Don Bosco Groot-Bijgaarden. secundair onderwij

Reactie van de salesianen op de reportage van CNN - Don Bosc

VIA Don Bosco ondersteunt organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarmen, en hun begeleiding naar waardig werk en een beter leven. Via ontwikkelingseducatie slaan we een brug tussen België en ons netwerk van partners in het Zuiden. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot actieve. Door de oprichting van de parochie H. Familie in 1944 werd Hoboken in de eerste helft van de 20ste eeuw omgevormd van één naar vier parochies. De zorg voor onze parochie werd toevertrouwd aan de paters salesianen, beter gekend als de paters van Don Bosco. Alhoewel de officiële benaming de kerk van de H. Familie is, spreekt men veeleer over.

1897 Don Bosco en de Salesianen - Canon Sociaal werk

Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor Mariahoeve Salesianen van Don Bosco in Hoog Soeren vindt u in dé lokale bedrijvengids - Detelefoongids.nl Pedagogische begeleiding Salesianen van Don Bosco. 30-04-2020 Onze collega Christa Borré, pedagogisch begeleider bao, gaat vandaag met pensioen Laatste paters weg uit Don Bosco Halle. Met spijt in het hart maar met een gerust gemoed nemen de zes laatste paters afscheid van één van de grootste scholen van Vlaanderen. De Salesianen stichtten de school in 1953. Vandaag volgen bijna 3.000 leerlingen les op de Don Bosco campus. In de jaren '50 was er nood aan een technische school Don Bosco verbeeld : beeldvorming van Don Bosco in Vlaanderen, 1860-1960 Wim Provoost Submitted in 2004 Diss. lic. geschiedenis : nieuwste tijde Don Bosco. Giovanni (Jan) Bosco, Don Bosco, werd op 16 augustus 1815 in Castelnuovo d'Asti, een stadje niet ver van Turijn, geboren. Hij groeide op in het gehucht Becchi, als derde zoon van een landbouwersgezin. Toen hij amper twee jaar oud was, stierf zijn vader. De jeugdjaren van Giovanni waren moeilijk. Het was hard werken om te overleven

1 4 JUNI 2018 DON BOSCO DIGITAAL Nieuwsbrief met berichten van en voor de beweging rond Don Bosco Om even stil te staan Door Kris Gelaude Ik geef je zeven merkstenen die mijn geloof in jou handhaven. De droom die je begeestert. Het vertrouwen waarmee je me aanspreekt. De moed om zere plekken aan te raken. De taaiheid waarmee je durft herbeginnen Met de Salesianen wordt de religieuze congregatie Salesianen van Don Bosco bedoeld (Latijn: Societas Salesiana Sancti Joannis Don Bosco, afgekort tot SDB). De stichter van de orde was Johannes Melchior Bosco. Hij wilde een alternatief bieden, en tegenwicht vormen, ten aanzien van de invloed van het liberalisme op de publieke en individuele moraal, welke aan het eind van de 19e eeuw steeds meer. Drie laatste salesianen vieren Don Bosco-jaar in mineur Ze laten de geest van hun inspirator achter Vertrek herschikt OOF parochiewerking Tony DUPONT Ze zitten stilletjes rond de fel, kijken wat Voor zich nit, als- of hun gedachten elders zijn. De stilte er heerst, klinkt luider dan een stem. Aileen: deze stil- te maakt geen deel uit van 'hu Speelplein Don Bosco bedankt vertrekkende Salesianen. De vrijwilligers van het Speelplein Don Bosco hebben officieel afscheid genomen van de Salesianen. Ze deden dat tijdens een bezinningsmoment en een gezellig samenzijn. De Salesianen verzorgen al sinds 1953 onderwijs in Halle Paters Salesianen herschikken hun paters in West-Vlaanderen De paters Salesianen trekken hun paters weg uit Ko twee studenten Industriële wetensc... Culinaire cultuur van 78 nationaliteiten op tafel bij Don Bosco StDenijs Voor de tweede keer organiseerde de School voor We... 25 jaar geleden: Eerste.

Zelfstandig naamwoord. salesiaan m lid van de religieuze congregatie Salesianen van Don Bosco die zich vooral bezighoudt met de opvoeding van kinderen In de nacht van dinsdag op woensdag, kort na de aardbeving, slaagde de Raalter pater Salesiaan er voor het eerst in om zelf te bellen met het thuisfront, via zijn broer Herman Boksebeld. Simonis spreekt in een reactie over ontzettend. Wat is de betekenis van SALESIANEN VAN DON BOSCO? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord SALESIANEN VAN DON BOSCO. Door experts geschreven

Don Bosco Kortrijk wuift de salesiaanse gemeenschap uit

Mokken van Vlaanderen en Don Bosco Kortrijk, Kortrijk. 600 vind-ik-leuks. Ken jij een mokke uit Vlaanderen of don Bosco Kortrijk? stuur dan een foto in privé bericht en we plaatsten het anonie Don Bosco (1815-1888) wordt niet alleen in Italië vereerd. Hij is bekend voor de oprichting van de wereldwijde congregatie der Salesianen van Don Bosco en zijn jeugdwerk Halle - 64 jaar lang bepaalden de salesianen van Don Bosco mee het Halse onderwijslandschap. Maar door een reorganisatie binnen hun orde verlaten ze definitief de campus in Halle

14.299 Salesianen wereldwijd - 157 in België en Nederland ..

Openingsuren van Don Bosco Wasserij in Antwerpen met adres Blancefloerlaan 5 vind je op deze pagina. Daarnaast zijn ook openingsuren op koopzondagen en feestdagen te vinden, alsook contactgegevens en adresgegevens van de Don Bosco Wasserij in Antwerpen. De winkel behoort tot de categorie Wasserijen donbosco.nl wwwsdborg Internationale website van de salesianen van Don Bosco Interessante site met zeer veel informatie en nieuws De site ontwikkelt en groeit voortdurend e

Don Bosco zet in nieuwbouw het werk van de Salesianen

Onze geschiedenis Jeugdhulp Don Bosc

Jeugdwerk Salesianen van Don Bosco; Jeugdwerk Salesianen van Don Bosco. Type verpakking. Zakje. Specifieke verpakking. Klepzakjes. Soort achterkant. Wybertje (56500 met 71) Fabrikant verpakking. Van Oordt & Co. in shop in verzameling in zoeklijst. Grotere foto. Jeugdwerk Salesianen van Don Bosco. Te koop 0 Kolay gelsin, letterlijk moge het gemakkelijk komen, is een veelgehoorde groet in de straten van Turkije. Het wordt gezegd tegen mensen die zwaar of moeilijk werk verrichten om de wens uit te drukken dat zij hun lasten met meer gemak mogen dragen en van hun gewicht verlost mogen worden. Pater Simon Härting, een in Duitsland geboren Salesiaan, beschouwt het als een diep. Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Oostakker Kloosters/gemeenschappen in Vlaanderen Emmanuel met o.a. Fidesco, 'Liefde & Waarheid' en Huis van barmhartigheid les Foyers de Charité Franstalig Don Bosco Nederland Vormingsgemeenschap van Don Bosco in Vlaanderen. Focolarebeweging Nederland Opus Dei

Eerste groendak op kerk in Tsjechië is

Jean Paul Pinxten | Haacht, Flemish Region, Belgium | diaken van het aartsbisdom Mechelen-Brussel - directeur pedagogische begeleiding Salesianen van Don Bosco | 133 connections | View Jean Paul's homepage, profile, activity, article So335 sticker salesianen van don bosco. Advertentienummer: m1683353824. Meld aan Marktplaats. Overige advertenties van gats. Meer van gats. Bekijk alle. Al1123 simca 1000 / 1300 / 1500 reclamefoto Bieden. Ma112 verzamelkaart frazer nasch boulogne Bieden. M 46 motorkaartje indian 1265-four model 441 Bieden View Paul Van Haute's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Paul has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Paul's connections and jobs at similar companies

Vlaamse en Franstalige salesiaanse gemeenschappen uitUitnodiging Don Boscofeest in Assel · Don Bosco VlaanderenDon Bosco Kortrijk wuift de salesiaanse gemeenschap uit