Home

Bbie kosten

Het basistarief bedraagt 244 euro. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van de gekozen producten en diensten waarvoor u bescherming wilt claimen. Gebruik deze calculator om de kosten van een merkregistratie snel te berekenen of bekijk een overzicht alle tarieve per jaar deponeren via een eenvoudige procedure hun merk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Voor pakweg 240€ zijn ze gedurende 10 jaar gerust dat hun bedrijfsmerk in de Benelux beschermd is Met ingang van 1 januari 2019 gelden nieuwe taksen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Alle tarieven zijn gemiddeld met 1,5% verhoogd. Maar dat is niet alles. Ook de structuur van de tarieven is gewijzigd. Dat betekent het volgende Voor het indienen van een oppositie bij BBIE gebaseerd op max 3 registraties gelden in totaal de volgende kosten:: Taksen: 1045. Fee: 405. Totaal: 1450 euro. Als uitstel van de cooling off in de Benelux wordt aangevraagd, dan komt hier de eerste vier keer 150 euro bij

Hierbij geldt dat de tarieven voor elke aanvullende klasse boven de eerste relatief goedkoop zijn in vergelijking met een depot in slechts één klasse. Het BBIE sluit hiermee aan bij de methodiek van het Europese Merkenbureau (EUIPO). Tarieven 2018 Merkdepot in drie klassen - € 745. Tarieven 2019 Merkdepot in één klasse - € 59 Delen op LinkedIn Delen op facebook Delen op twitter. Delen op LinkedIn Delen op facebook Delen op twitter delen met link Delen op facebook Delen op twitter delen met. De leges van € 244,- van het BOIP of de € 850,- die het OHIM rekent zitten bij de prijs inbegrepen. Als jouw merk geweigerd wordt, dan krijg je de depot kosten die het BBIE rekent helaas niet terug

Medewerkers van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) Kosten apostille Voor het aanvragen van een apostille betaalt u € 21 griffierecht Voor het basistarief kunt u in een klasse deponeren, voor twee klassen bedragen de kosten € 600,- exclusief BTW en voor drie klassen is het tarief € 745,- exclusief BTW. Wilt u in meer klassen deponeren, dan geldt daarvoor een toelage van € 145,- exclusief BTW per klasse Een van de grote voordelen van een EU-model ten opzichte van een Beneluxmodel is dat je in een keer bescherming krijgt in alle EU-landen, terwijl de kosten relatief laag zijn (gemiddeld tegen de € 1.000 tegenover ongeveer € 500 voor een Beneluxmodel, als je de registratie laat verzorgen door een specialist, wat aan te raden is; zie het slot van dit artikel) Het grote voordeel van een EU-model ten opzichte van een Beneluxmodel is dat je in een keer bescherming krijgt in alle EU-landen, terwijl de kosten relatief beperkt zijn (gemiddeld tegen de € 1.000 tegenover ongeveer € 500 voor een Beneluxmodel, als je de registratie laat verzorgen door een specialist, hetgeen aan te raden is; zie het slot van dit artikel) Online registratie van een Benelux merk voor één klasse kost 244 euro (dit zijn de basiskosten die u rechtstreeks aan het BBIE betaalt). Indien u meer klassen kiest, dan geldt voor elke extra klasse een toeslag

Aan de registratieprocedure zijn kosten van het BBIE verbonden. Deze kosten hangen af van de afgenomen dienst; met name speelt mee hoeveel merken geregistreerd worden en/of de wijze waarop dat gebeurt (digitaal of per post). Het is van belang om voor ogen te houden dat de kosten van het BBIE sowieso verschuldigd zijn vanaf het moment dat om registratie wordt verzocht Deponeren; aanvragen van een merk bij de BBIE. (Kosten 2013, €240). Het merk wordt ingeschreven bij het Merkenregister. De inschrijving is in beginsel 10 jaar geldig. (Hierna verlenging). Het merk moet actief in stand gehouden worden. Het merkrecht kan ook vervallen om de merkhouder daarom verzoekt, art. 2. BVIE. (doorhaling De Directeur-Generaal van het BBIE heeft, overeenkomstig de regel 5.2 lid 3 van het uitvoeringsreglement, besloten dat vanaf 1 januari 2018 voor Benelux depots die langs niet-elektronische weg (papier) worden ingediend een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd is ter hoogte van 15%, naar beneden afgerond op hele euro's Bbie tarieven Kosten voor het doorsturen van uw aanvraag door BOIP naar WIPO bedragen 1Zwitserse francs (± € 84). Hier komen het basistarief voor een internationale registratie en de tarieven voor de registratie van uw merk in de betreffende landen nog bij De BBIE zal uw aanvraag beoordelen en nagaan of u voldoet aan alle voorwaarden. De hele procedure, van aanvraag tot beoordeling, duurt ongeveer 3 maanden. Een online aanvraag voor een merkregistratie in de Benelux kost € 240, een papieren aanvraag € 276. Let op, wordt uw aanvraag geweigerd? Dan bent u uw geld kwijt

Kosten De opposant betaald de oppositietaksen. Krijgt hij zijn gelijk, dan kan de opposant de kosten verhalen op deposant. Bij een gedeeltelijk gelijk, draagt elke partij de eigen kosten. Partijen krijgen nooit alle kosten vergoed. Beroep Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen een oppositiebeslissing. Inhoud oppositi Zo wordt slechts 90% van de aanvragen bij het BBIE geaccepteerd. Aanvragen via Merk-Echt slagen in 99,9% van de gevallen, zowel bij het BBIE als bij het EUIPO. Wij hebben dan ook een groot vertrouwen in de kwaliteit van onze service en geven je 100% registratiegarantie voor jouw merkaanvraag, onder de onderstaande voorwaarden

Merken Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendo

De leges van € 244,- van het BOIP of de € 850,- die het OHIM rekent zitten bij de prijs inbegrepen. Als jouw merk geweigerd wordt, dan krijg je de depot kosten die het BBIE rekent helaas niet terug. Ondernemers | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendo Merknaam registreren? Zorg er dan voor dat jouw merk voldoet aan de materiele eisen voldoet en niet te beschrijvend is, want anders zal de registratie worden.. De kosten voor het opstellen en indienen van een Belgische octrooiaanvraag bedragen gebruikelijk tussen €3.600 en €4.600, te vermeerderen met €800 voor het aanvragen en rapporteren van het verplichte nieuwheidsonderzoek. De kostprijs is afhankelijk van het aantal uren nodig om het dossier kwalitatief uit te werken. Merke

Kosten. De kosten voor een I-Depot zijn: • 35 euro (Elektronisch i-Depot voor 5 jaar) • 45 euro (Analoog / papieren i-Depot voor 5 jaar) Zoals eerder vermeld is het erg lastig om je idee te beschermen. Bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt ook aangegeven dat het lastig is om digitale middelen te beschermen met een octrooi Het BBIE legt op zijn site uit hoe je je merk buiten de Benelux kunt registreren. Stap 7: stuur het registratieformulier op en wacht af. Zodra het BBIE jouw aanvraag heeft ontvangen, krijgt dat een datum en tijdstip van ontvangst toegekend. De aanvraag is vanaf dat moment terug te vinden in het Merkenregister van het BBIE Het BBIE en het EUIPO controleren niet of een modelaanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet, die hierna zijn beschreven. Je krijgt dus sowieso een modelregistratie als je de verplichte registratiekosten maar betaalt en aan bepaalde formaliteiten voldoet. Maar dat betekent niet dat die registratie ook automatisch iets waard is Als het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE) besluit dat een ander merk wel wordt toegelaten en jij bent het hier niet mee eens, dan kan je beroep instellen bij het Gerechtshof in Den Haag. Een advocaat kan bij het instellen van beroep van grote meerwaarde zijn. Onze advocaten zijn bekend binnen het intellectuele eigendomsrecht.

Benelux :: Nieuw Benelux-Protocol Intellectuele Eigendom

De kosten om een merknaam te registreren in de Benelux zijn verdeeld in de kosten die het Benelux Merkenbureau (BBIE) hiervoor rekent en het tarief dat onze merkengemachtigden hiervoor vragen. De leges van merknamen registreren in de Benelux bedragen € 244,= Dit is voor 1 klasse BBIE onderzoek laten doen: In de eerste plaats zijn hier extra kosten aan verbonden (bijna 200 euro). Daarnaast kan de registratie alsnog achteraf ongedaan worden gemaakt wanneer er succesvol oppositie wordt ingediend of de BBIE de inschrijving weigert wegens juridische beperkingen - Het merk is een soortnaam geworden. Voorbeelden van merken die soortnamen zijn geworden zijn: Luxaflex, Aspirine en Maxi-Cosi.Het grote voordeel van het starten van een doorhalingsprocedure bij het BBIE zijn de kosten. Deze zijn vele malen lager dan kosten van een procedure bij de rechter Als je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en je hebt de verschuldigde kosten betaald, dan neemt het BBIE de registratie in behandeling en voorziet jouw aanvraag van een depotdatum. Deze datum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen jouw merk en rechten van andere: oudere of latere merken Modelrecht deponeren - kosten •Benelux Registratiekosten 200 euro / 5jr www.bbie.nl (+ gemachtigde) •EU Registratiekosten 400 euro / 5 jr. www.oami.eu - (+ gemachtigde) •EU Ongeregistreerd - gratis (max. 3 jr.) •Wereld afh. van landenkeuze WIPO, Geneve, www.wipo.in

Nieuwe tarieven voor merken en modelle

 1. istratieve verval- en nietigheidsprocedure. Daardoor bestaat de mogelijkheid om Benelux merken uit het register te krijgen, zonder per se een procedure bij de rechter te starten. De procedure kan worden ingeleid bij het BBIE. Wat zijn de voordelen?Nieuwe verval- en nietigheidsgrondenHet niet gebruiken.
 2. Het BBIE kan al sinds 2005 merken weigeren op bezwaar van oudere merkhouders. Inmiddels zijn er jaarlijks honderden van dergelijke oppositie-zaken, waarin het BBIE beslist. Tot nu toe kon de oudere merkhouder alleen aanvoeren dat een aanvraag identiek was aan zijn merk, of dat de aanvraag daarmee zozeer overeenstemt dat daardoor gevaar voor verwarring ontstaat. [3
 3. De kosten hiervan zijn op aanvraag beschikbaar U ontvangt een advies over de beschikbaarheid en de registreerbaarheid van uw merk (woordmerk, woordbeeldmerk en/of een beeldmerk) Uw merk wordt gedeponeerd voor bepaalde producten en/of diensten in de bijbehorende klasse(n) bij de betreffende officiële merkeninstanti
 4. U moet gebruik maken van de speciale i-DEPOT envelop, die u kunt aanvragen bij het BBIE. Aanvragen kan via de site van het BBIE. Kijk voor meer informatie op www.boip.int; Notaris U kunt ook een kopie of beschrijving van uw werk bij een notaris deponeren. Daar zijn kosten aan verbonden, hoe hoog die kosten zijn verschilt per notaris. Onlin
 5. Dit kost ons onnodig tijd, energie en geld die we beter in het opzetten van een constructieve samenwerking kunnen steken. [*]We kunnen ongewenst door een toevalige samenloop van omstandigheden in een rechtzaak belanden doordat de klant meent dat wij afspraken in de NDA niet nakomen (denk aan 'vermoedens' rondom gebruik data van klant bij bedienen van concurrenten van de klant)

Hoe werkt oppositieprocedure binnen merkenrecht

 1. Alle tarieven worden gemiddeld met 1,5% verhoogd . Daarnaast wijzigt het BBIE ook de structuur voor de tarieven. Dit heeft invloed op de aanvraag van een merkdepot. Betalen per klasse. Op dit moment hanteert het BBIE het zogeheten 'drie klassen voor de prijs van één'-systeem
 2. Een officiële datumstempel kun je verkrijgen met het i-DEPOT (kosten: 35 euro) van het BBIE. Dit i-DEPOT kun je ook opnemen in een eventueel geheimhoudingovereenkomst voor potentiële partners. Maak daarnaast een logboek van al je contacten, bewaar e-mails, notulen etc
 3. Dit kan je zelf doen op de website van BBIE. Hiermee heb jij een digitaal bewijs dat je de tekst en de muziek op die datum al in bezit had. De kosten voor het depot een elektronisch i-DEPOT kost € 35 voor een bewaartermijn van vijf jaar en € 50 voor een bewaartermijn van 10 jaar
 4. Volgens de wet mag BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) in een aantal gevallen de aanvraag voor een merk weigeren. Zo mag de BBIE een merk weigeren indien de naam of teken beschrijvend is. Ook mag de BBIE weigeren als de naam of teken onderscheidend vermogen mist. 8. Het laten inschrijven van een merk kost € 240,- en duurt 4.
 5. 7 Tarieven Onze tarievenlijst vindt u hier www.caribie.nl. Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven. Het BBIE verstuurt geen facturen. Let op! In geval u uw verzoek tot vernieuwing binnen het halfjaar na de vervaldatum van de inschrijving indient, wordt bovenop de kosten voor deze vernieuwing een extra recht i
 6. 0 item. Boek9.nl wordt gesponsord door
 7. Begin bij het BBIE / BOIP te Den Haag. Een succesvolle merkregistratie bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom kost 240 euro aan leges (inschrijfkosten van het BBIE zelf). Er gelden voor succesvolle registratie een aantal formele en materiële eisen

Tot 1 januari 2019: 3 merkdepots voor de prijs van 1 V

De kosten willen we uiteraard zo laag mogelijk houden, betaalbaar en voor iedereen bereikbaar. Voor kinderen en jongeren bestaat de mogelijkheid voor een financiële ondersteuning vanuit het Jeugdcultuurfonds. Dit idee / project is BBIE Geregistreerd www.musicmode.n Bbie informatiecentrum. BBIE Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag Postbus 90404 2509 LK Den Haag Tel. (070) 3491242 E-mail: info@bbie.nl Website: www.bbie.nl. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux Deskundige medewerkers van het Informatiepunt helpen. De kosten hiervan vallen alleszins mee. Een paar honderd euro, tegenover duizenden euro's voor een octrooi. Met een registratie bij het BBIE dekt u zich alleen in voor de Benelux. Reiken uw ambities verder, dan kunt u terecht bij Ohim in Alicante. I-depot. Bent u meer van de ideeën waar u ooit nog wat mee wilt

Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendo

Het BBIE kan ook een idee of ontwerp op een specifieke datum vastleggen in een i-DEPOT. Dit bewijst dat u een product, De kosten zijn relatief laag. U vormt een front tegen namaak die van buiten de EU naar binnen wordt geïmporteerd. Uw merk hoeft niet in elke lidstaat te worden gebruikt om uw merkrecht te behouden De kosten van je merkregistratie zijn afhankelijk van de vraag waar je wilt registreren. Kostprijs in de Benelux is vanaf 475 euro en in de EU is dat 1299 euro. Je kunt dus starten in de Benelux, Europa of kiezen voor een wereldwijde registratie in bijvoorbeeld landen als China, Indonesie, Amerika, Aruba, Curaçao en Canada, maar natuurlijk ook gewoon in Belgie of Duitsland Het verschil tussen ™ en ® is eigenlijk heel simpel. ™ staat voor 'trademark' of in het Nederlands: 'handelsmerk'. ™ betekent dat je merknaam niet is geregistreerd in het handelsmerk register maar wel al is gedeponeerd. Zo'n registratieprocedure duurt namelijk vaak een tijdje. Zo kun je laten zien dat je een aanvraag hebt.

ivan 4 (588x900) – Klassieke Academie

Hoeveel kost de registratie van je merknaam? Voor een online aanvraag in de Benelux betaal je 240 euro. Doe je het op papier, dan tel je 276 euro neer. Dat geld krijg je helaas niet terug als je aanvraag wordt geweigerd. Schat je slaagkansen dus heel goed vooraf in, via de website van het BBIE. Wil je internationale bescherming Als je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en je hebt de verschuldigde kosten betaald, dan neemt het BBIE de registratie in behandeling en voorziet je aanvraag van een depotdatum. Deze datum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen jouw merk en rechten van anderen: oudere of latere merken

Merknaam registreren Hoe doe je het en wat zijn de kosten

I-Depot. Wat is een i-DEPOT Een i-DEPOT is een mogelijkheid om een document met een beschrijving van uw creatie (een vinding, een format, algorithmen, een foto, een melodie, etc.) te laten dagtekenen en in verzekerde bewaring te stellen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe (hogere) tarieven voor de registratie van merken en modellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE heeft daarnaast aangekondigd dat het komend jaar een nieuw tarievenstelsel zal worden gebruikt. Huidige systee Als je een merk registreert bij het BBIE is jouw merknaam beschermd. Een merkregistratie is 10 jaar geldig. Binnen de Benelux mag dan niemand dezelfde of een vergelijkbare merknaam gebruiken. Dit geldt ook voor je logo. Als je merkt dat iemand dit toch doet, kun je hier juridische stappen tegen ondernemen Ook jouw merk is goud waard en verdient het om beschermd te worden tegen misbruik. Dit kan bij het BBIE en kost €240 Kosten worden vastgesteld op 1.500 euro Gestelde vraag: Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A 2005/1 en A 2008/1, zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE

Merkregistratie: wat is een merk? Een merk is een teken dat je gebruikt om je goederen of diensten aan te duiden.In principe is een merk beschermd als het geregistreerd is en effectief wordt gebruikt binnen een periode van vijf jaar na de inschrijving. Niet-geregistreerde merken kunnen in bepaalde gevallen ook een vorm van bescherming genieten (bijvoorbeeld als handelsnaam of onder de. Omdat de procedure bij het BBIE tamelijk recht-toe-recht-aan is, zijn de kosten beduidend lager dan die van een - vaak tijdrovende en veel complexere - rechtszaak. Chiever heeft zich, mede op basis van onze ervaringen in de reeds bestaande oppositieprocedures, grondig voorbereid op deze nieuwe procedure die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE. TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN 9. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden va

Apostille en legalisatie Rechtspraa

Kost het vinden van de juiste kandidaat moeiteén te veel tijd?Wij helpen jou bij het werven van de juiste kandidaten.365 Recruiters heeft dé oplossing voor jouw specifieke recruitment vraagstuk!365 Recruiters biedt recruitment as a service. Je schakelt 365 Recruiters in wanneer dit nodig is Kosten van de registratie. Wil jij je nieuwe productnaam deponeren voor de Benelux dan betaal je voor 3 klassen online € 240,00. Een aanvraag op papier is iets duurder namelijk € 276,00. Bij afwijzing van de naam, ontvang je de reeds betaalde kosten helaas niet retour. Informeer wel altijd naar de actuele tarieven Om een merk te registreren in het Benelux merkenregister moet een aanvraag ingediend worden bij het BBIE in Den Haag. Deze organisatie ziet erop toe dat merken aan de voorwaarden voor merkregistratie voldoen en zorgt voor de officiële registratie in het Benelux merkenregister. Als een merk niet aan de voorwaarden voldoet, zal het afgewezen worden Zum Schluss ist wichtig, dass die Registrierung beim BBIE eine Gültigkeit von 10 Jahren hat. Danach muss die Registrierung verlängert werden, da sie sonst verfällt. Es ist deshalb wichtig, dies im Kalender anzustreichen. Vorschuss an das BBIE. An die Registrierung beim BBIE sind Kosten verbunden

Bedrijfsnaam checken via een vierstappenplan. Als je een bedrijfsnaam bedenkt, moet je de volgende stappen in acht nemen: Stap 1: het bedenken van een geschikte bedrijfsnaam. Stap 2: ga het handelsregister er op na of je bedrijfsnaam voorkomt. Stap 3: beoordeel nu de gevonden bedrijfsnamen Het Benelux-depot van een merk. Table of Contents. De aanvraag indienen. Formeel onderzoek (en eventueel anterioriteitsonderzoek) Onderzoek van de absolute gronden voor weigering van de registratie. Oppositieprocedure. Inschrijving en bekendmaking van het merk. Duur en vernieuwing. Tarieven Het openen van een creditrekening kost éénmalig € 350. Het staffeltarief is afhankelijk van het creditpakket dat u aanschaft. Bij ontvangst wordt uw i-DEPOT envelop door het BBIE gedagtekend Jaarverslag 2008 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendo

Tarieven Uitgave van Energie Data Services Nederland Auteur EDSN Versienummer 2.2 Versiedatum 21-12-2012 Status Vastgesteld (SGS) Servicebeschrijving Tarieven Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1. «BBIE » + MarktpartijEAN. Tariefverhoging voor merken en modellen. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft besloten om per 1 januari 2019 de tarieven voor merken en modellen te verhogen.Tevens wordt bij de registratie en vernieuwing van merken het systeem afgeschaft waarbij er voor hetzelfde tarief een merkaanvraag of vernieuwing kan worden verricht in 1 tot en met 3 klassen Een standaard merkdepot van een merk kost 240 euro, maar let op dat zijn alleen registratiekosten. Ook als uw aanvraag bij het BBIE wordt geweigerd, betaalt u deze kosten. Merkenbureaus hanteren verschillende pakketten voor uw merkregistratie voor respectievelijk merkonderzoek, - registratie, -bewaking, -conflictbemiddeling, jurische procedures en overige advisering. Vraag daarom altijd. Wij registreren uw artiestennaam als merk en als handelsnaam . Merkdepot record label logo bij BOIP/BBIE. Vastleggen en beschermen van uw DJ naam of bandnaam. Artist branding. Bel of email vrijblijvend De kosten om een merknaam internationaal vast te leggen verschillen per land. De aanvraag voor een internationale merkregistratie dien je in bij BBIE/BOIP of EUIPO. Als alles in orde is, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de World Intellectual Property Organisation (WIPO) die na controle en eventuele aanpassingen de aanvraag doorstuurt naar de nationale merkinstanties

Onderstaande tarieven betreffen een consult in de praktijk, telefonisch, per email of per webcamconsult. Startconsult orthomoleculair of lichaamsgericht 1,5 uur (max 70 minuten contacttijd) 129,- euro. Uitlegconsult feces- of ander onderzoek (max 45 minuten contacttijd) 129,- euro. Vervolgconsult orthomoleculair of lichaamsgericht 1 uur. Tarieven. Consultprijs per uur € 55,--. Kosten voor supplementen zijn hierbij. NIET inbegrepen. Eerste consult duurt ongeveer 2 uur. Vervolgconsult vindt plaats na 8 weken. In mijn praktijk is een pinautomaat aanwezig Je onderneming en je producten of diensten hebben een naam, een logo of een combinatie van beide. Dat zijn je merken. Ze wijzen consumenten naar jouw producten en diensten, staan symbool voor je bedrijf en vertegenwoordigen een economische waarde. Daarom is het verstandig je merken te beschermen. Wat de voordelen hiervan zijn, lees je in dit artikel

Over BBIE; Merken; Modellen; Ideeën; Kosten na ontwikkeling ongeveer 1 euro, verkoop 3-5 euro. Toepassingsgebied. Kleding (incl. schoenen) en ontwerp van kleding; Marketing, reclame en verkoop; Datum openbaarmaking 11-01-2017; Op naam van Fred van den Berk; Status Geheel openbaar Het Beneluxdepot moet worden ingediend bij het BBIE. te 's-Gravenhage of bij één van de nationale diensten van de Beneluxlanden. Er zijn 45 klassen; de eerste drie klassen die men aangeeft kosten één bedrag, elke klasse meer kost een extra bedrag. Die klassen zijn ontleend aan de Warenclassificatie-overeenkomst van Nice (1957)

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Kort samengevat heeft het Europese Hof bepaald dat bij elke gerechtelijke of administratieve procedure de verzekerde zelf de keuze heeft om een deskundige (jurist of advocaat) van de verzekeraar in te schakelen of een externe deskundige (advocaat of andere. Aan het auteursrecht zijn geen kosten verbonden en de bescherming geldt wereldwijd. Vastleggen idee. U kunt al in een vroeg stadium van uw innovatieproces een idee vastleggen door een i-DEPOT in te dienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Met een i-DEPOT kunt u bewijzen dat een bepaald idee op een bepaalde dag al.

Chalet - LA RIVELAINE, BBIE-01 - Paliseul, Ardennen

Kosten merkregistratie Benelux Registreermijnmer

Een jaar gratis merkbewaking. Nadat jouw merk is vastgelegd is het verstandig om dit merk ook te bewaken. Wij vinden merkbewaking zo belangrijk, dat je (in principe) bij een nieuwe merkaanvrage een jaar gratis merkbewaking ontvangt. Dit is tenminste €110 korting op het totaalbedrag voor een Benelux merk en €220 korting voor een EU merk Hortis Legal is gespecialiseerd in merkbescherming en is u zeer graag van dienst! Wij beloven u: ervaren, to the point, enthousiast team van competente mensen, efficiency, duidelijke en concurrerende prijzen, snelle follow up en korte lijnen. Hortis Legal is gevestigd in Rijswijk en is sinds 1997 als merkenbureau actief 1 TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek beschikbaarheid) 24 37, ,00 Beoordeling (voorlopige) weigering en opstellen reactie uurtarief uurtarief Vernieuwing individueel merk Extra recht voor verlaattijdige vernieuwing 26 46,00 129. Bewebe® is de acroniem voor Beton Wegen en Bebakening. Bewebe® levert en monteert duurzame en innovatieve producten waaronder prefab rotondes, betonnen rammelstroken, onkruid vrije bestrating. Wij bieden onafhankelijk advies op maat, projectmatig vervaardigen wij diverse duurzame producten binnen meerdere productgroepen en leveren tegen goede condities een breed assortiment wegbebakenings.

De procedure voor het aanvragen van merkregistratie bij het BBIE duurt ongeveer 4 maanden. De inschrijving is dan 10 jaar geldig. Na 10 jaar kan de registratie worden verlengd. Het deponeren van het merk bij het BBIE kost €240,00 Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag Benelux-Bureau Intellectuele Eigendom (BBIE, of in het Engels: BOIP) is de officiële organisatie voor (onder meer) de registratie van merken en modellen De juiste prijs voor een Bosch PIE611BB1E vind en vergelijk je op Kieskeurig.nl · veel webshops · laagste prijzen · bespaar gel Zo, weg met dat merk! Op 1 juni 2018 verandert er het een en ander rond de Benelux merkenregistratie. U kunt vanaf die datum onder meer een merk waarvan u vindt dat het eigenlijk geen geldig merk is, nietig laten verklaren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Steeds minder bedrijven registreren nog hun merk. Het (R) teken verdwijnt langzaam uit beeld: Het aantal merken-depots door Nederlandse bedrijven is afgelopen tien jaar met 40 procent gekelderd. 7 Tarieven Onze tarievenlijst vindt u hier www.caribie.nl . Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven. Het BBIE verstuurt geen facturen. 8 Betaling U kunt betalen door het totaalbedrag te storten op de volgende bankrekening: 402.880.05 Maduro & Curiel's bank (Bonaire) NV ten name van BBIE SWIFT (BIC) Code MCBKBQB Graag leggen wij u in 7 stappen uit hoe u uw merk registreert en beschermt: Stap 1. Op de website van BBIE kunt u uw merk registreren. In principe kunt u het registeren helemaal zelf doen. Echter, bedenk wel dat u rekening moet houden met allerlei praktische en juridische aspecten In het register van het BBIE vind je alle merken die in de Benelux geldig zijn, dus ook de Europese Unie registraties en internationale registraties met geldigheid in de Benelux. Met een Beneluxmerk kun je optreden tegen het gebruik en/of de registratie van een gelijk of soortgelijk jonger merk, (jongere) handelsnaam en/of domeinnaam, social media account etc Waterfietsen is een gezellige activiteit die al jaren bekend is. Bij deze activiteit die door jong en oud gedaan wordt kan je je lekker ontspannen voortbewegen en genieten van de omgeving. Nederlanders zijn fietsen wel gewend, dus is deze trapbeweging niet helemaal nieuw. Je maakt in eigen tempo een tocht over het rustige water, waar [

Design: hoe werkt modelregistratie en wat zijn de kosten

Huiscode: BBIE-01. Beoordeling van vakantiegangers 8,6; Chalet. Een gezellig nest midden in de natuur. 6 Maximum aantal personen. 2 Aantal slaapkamers. 100m 2 Aankomst om 16u. d. Vertrek om 10u. Vertrek om 18u. Inclusief kosten /nl/bestellen/ Nu reserveren. Breda, 11-05-2011 - Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft op 10 mei 2011 het merk Sketch Financial Advisory ingeschreven. Het inschrijvingsnummer is 0895257. De inschrijvingsprocedure is hiermee afgerond. Het merk is officieel geregistreerd en beschermd. Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten Sketch Financial Advisory heeft als klasse-aanduiding. NIEUWE TARIEVEN VOOR MERKEN EN MODELLEN: WAT BETEKENT DIT VOOR UW BESTAANDE EN NIEUWE REGISTRATIES? Met ingang van 1 januari 2019 gelden nieuwe taksen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Alle tarieven zijn gemiddeld met 1,5% verhoogd. Maar dat is niet alles. Ook. Wij belasten deze kosten door aan u. Elke 1e dinsdag van maand is er geen cliënten spreekuur. 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei

Hoe Werkt Bescherming van Design via Modelregistratie en

Als je een bedrijf hebt, is het belangrijk om je Intellectueel Eigendom te beschermen. Doe je dat niet, dan zouden je concurrenten je ideeën, ontwerpen en merken kunnen namaken. Dat kan je veel geld kosten Als je een merk moet vastleggen verdien je eigenlijk direct de kosten van de merkregistratie terug. Het registreren van een merknaam of het gecombineerde woord- beeldmerk via het intellectuele eigendom gebeurt daarnaast ook uit defensief oogpunt, om te voorkomen dat andere partijen later van mening zijn dat je moet stoppen met het gebruik van de naam Een snellere gerechtelijke procedure zal bedrijven kosten en tijd besparen. Meer dan 22.000 verzekeringsmakelaars, koffiebranderijen, ICT bedrijven, kledingzaken, per jaar deponeren via een eenvoudige procedure hun merk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag

Vragen vrijgezellenfeest bruid: Merkenregister kvk