Home

Hersenstam beschadiging

Hersenstaminfarct een oorzaak van niet aangeboren

Gevolgen van hersenletsel bij letsel in rechterhersenhelft of linkerhersenhelft. Hersenstam, kleine hersenen cerebellum, frontaal hersenletsel, pons. Occipitaalkwab, voorwandkwab hersenkwab frontaalkwab,temporaalkwab, pariëtaalkwab, hypofyse, hypothalamu De hersenstam is verantwoordelijk voor onze basisfuncties zoals lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling, bloeddruk, spijsvertering, oogbewegingen, plassen, horen, proeven, kauwen en slikken, en het voelen van beweging en zwaartekracht. De hersenstam bestaat uit de middenhersenen, de pons en het verlengde merg Wanneer iemands hersenstam niet meer functioneert, heet deze toestand hersendood. Bij andere toestanden met bewustzijnsverlies zoals coma functioneert de hersenstam nog wel. Zenuwstelsel en zenuwweefse De hersenstam is de verbinding tussen de hersenen en het ruggenmerg. De hersenstam regelt de basisbehoeften: de ademhaling, de lichaamstemperatuur, kauwen en slikken, hongergevoelens enzovoort. Een beroerte in de hersenstam kan daarom verstrekkende gevolgen hebben. Zo'n tien procent van alle herseninfarcten zijn infarcten in de hersenstam

Wat is een hersenstamberoerte? - Hersenstichtin

 1. De hersenstam heeft onder andere de volgende taken: het reguleren van de slaap- waakcyclus, het maken van reflexmatige en willekeurige oogbewegingen, het controleren van de pupilgrootte, het sturen van meer reflexmatige lichaamsbewegingen en - houdingen, het voelen van beweging en zwaartekracht, huilen, proeven, plassen, kauwen en slikken, vormen van speeksel, overgeven, reguleren van spijsvertering en hongergevoelens, ademhalen, sturen van de bloedsomloop en basale vormen van horen
 2. De hersenstam ligt tussen de hersenen en het ruggenmerg. Van hieruit wordt onze bloeddruk, temperatuur, hartslag, spijsvertering en ademhaling geregeld. Een beroerte in de hersenstam is meestal ernstig. Het risico bestaat dat de ademhaling, bloeddruk of hartslag wegvalt. Er zijn meer soorten infarcten in de hersenstam
 3. De hersenstam zit op de overgang van de hersenen naar het ruggenmerg. Hersenstam. Bron: National Cancer Institute. Op de afbeelding is de hersenstam in het paars afgebeeld. Ze bestaat uit de pons en het verlengde merg ('medulla' of 'medulla oblongata'). Vaak wordt ook de boven de pons gelegen middenhersenen (mesencephalon) ertoe gerekend
Horner Syndrome Causes, Symptoms, Diagnosis and Treatment

Diffuse axonale beschadiging (Engels: diffuse axonal injury, DAI) is een type hersenbeschadiging. Deze hersenbeschadiging wordt veroorzaakt door inertiële krachten (versnellings-, vertragingskrachten) zoals ze zich bijvoorbeeld bij whiplash of bij het dooreenschudden van een baby ( shakenbabysyndroom , SBS) voordoen Wanneer je een ziekte of een beschadiging aan je hersenen hebt, spreken we van een hersenaandoening. Voorbeelden van hersenaandoeningen zijn: Beroerte. Bloeding in hersenen. Bloeding tussen hersenvliezen. Derde hersenzenuwverlamming. Hersenabces. Hersenafwijking (aangeboren). Hersenontsteking. Hersenschudding. Hersentumor. Hersenvliesgezwel. Een beschadiging van de hersenstam leidt vaak tot ernstige klachten. Het hersenstaminfarct is een vorm van 'beroerte'. Je hoort ook wel dat het 'hersenstamberoerte', 'infarct van de hersenstam' of 'staminfarct' wordt genoemd. Oorzaken hersenstaminfarct

Neurologie: hersenstam, overzich

CP komt per definitie voort uit een beschadiging van de hersenen, inclusief het cerebellum en de hersenstam. Laesies van het ruggenmerg, perifere zenuwen, spieren of mechanische oorzaken zijn uitgesloten. Er zijn meerdere (beeldvormende) technieken die op verschillende momenten kunnen worden ingezet als diagnostische instrument Hersenletsel, een beschadiging aan de hersenen die ervoor zorgt dat je hersenen niet meer zo goed werken als voorheen. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. De hersenstam heeft invloed op alertheid, proeven, kauwen en slikken, vorming van speeksel, overgeven, plassen, vermogen om te slapen, (regulati Een beschadiging van de hersenstam leidt vaak tot ernstige klachten. Het hersenstaminfarct is een vorm van 'beroerte'. Je hoort ook wel dat het 'hersenstamberoerte', 'infarct van de hersenstam' of 'staminfarct' wordt genoem

Onderzoek naar de relatie tussen spiritualiteit of religiositeit en onze hersenen levert vaak lastig te interpreteren resultaten op. Hersenscans van biddende of mediterende mensen laten soms activiteit zien in heel verschillende hersendelen. Een nieuw Amerikaans onderzoek is op zoek gegaan naar patiënten met een hersenbeschadiging om te zien wat die voor gevolgen heeft voor spiritualiteit. Voo De beschadiging grijpt direct of indirect aan op de hersenstam. Structurele beschadiging van de cerebrale hemisferen leidt tot coma via inklemming. Ook structurele beschadiging van de hersenstam zelf kan tot coma leiden. EMV score, oculocefale reacties (oogbewegingspatronen).

Epilepsie door hersenbeschadiging: symptomen en oorzaken

Beschadiging in hersenstam: stoornissen in bewustzijn, slaap- en waakritme; dubbelzien (draai)duizeligheid; moeite met slikken, eten en drinken; onduidelijk spreken; soms: verlamming of zwakte van alle ledematen (tetraplegie Op deze manier kan worden bepaald of een hersentumor in- of nabij- een gebied ligt dat van groot belang is voor belangrijke functies zoals spraak, taalbegrip, bewegen (schrijven!), gevoel, enz. Een dergelijke functionele MRI wordt gemaakt indien men denkt dat bij operatie het risico bestaat op beschadiging van deze gebieden

Schedel- en hersenletsel - NVv

Hersenstam reflexen onwillekeurige reacties op stimuli gemedieerd door de hersenstam, een belangrijk deel van de hersenen anatomie verantwoordelijk voor een aantal verschillende functies. Wanneer deze reflexen depressief of afwezig is, is het bewijs van beschadiging van de hersenstam. In klinische richtlijnen gebruikt om hersendood vast te. Dat is de reden waarom de hersenstam is samengesteld uit vitale centra die bij beschadiging onmiddellijk de dood kunnen veroorzaken. Andere, iets minder belangrijke, maar bijna even primitieve functies van de hersenstam zijn onder meer controle over de hik, niezen en hoesten, zuigen, slikken, braken en gevoeligheid voor pijn.

Hersenstaminfarct: symptomen, oorzaken en behandeling

 1. Hersenstam reflexen onwillekeurige reacties op stimuli gemedieerd door de hersenstam, een belangrijk deel van de hersenen anatomie verantwoordelijk voor een aantal verschillende functies. Wanneer deze reflexen depressief of afwezig is, is het bewijs van beschadiging van de hersenstam
 2. De hersenstam wordt anatomisch gezien ingedeeld in middenhersenen (mesencephalon), brug (pons) en verlengd merg (medulla oblongata).Volgens de ontwikkelingsgeschiedenis horen ook de kleine hersenen en de tussenhersenen daarbij. De hersenstam vormt het diepere, qua ontwikkeling gezien het oudste deel van de hersenen die op hun beurt door de grote hersenen als een soort kap overdekt worden
 3. De hersenzenuw ontspringt vanuit een kern in de hersenstam en loopt dan via allerlei zenuwbanen naar de betreffende oogspieren. In dit traject kan de hersenzenuw beschadigd raken. Mogelijke oorzaken hiervan zijn diabetes mellitus (suikerziekte), hoge bloeddruk, infecties, ongeval, bloedvatverwijding (aneurysma) maar zelden een gezwel
 4. Een beschadiging van de hersenstam zal dus vooral problemen geven op fysisch vlak (bewegingen, gevoel en ademhaling). Onze mentale functies worden bepaald door gebieden in onze hersenen, dus boven het niveau van de hersenstam. Bij een letsel aan de hersenstam verwacht je dus niet onmiddellijk mentale problemen
 5. Naast deze zogenoemde eloquente hersengebieden, waar beschadiging van dat gebied directe gevolgen heeft voor het functioneren, zijn er zogenoemde 'stille' gebieden, waar functies zetelen, die niet opvallend gestoord raken bij beschadiging van het gebied, omdat ze kennelijk vervangbaar zijn door soortgelijke functies in andere gebieden die bij hetzelfde hersennetwerk zijn betrokken
 6. De verschijnselen van een hersentumor hangen enerzijds samen met de groei van de tumor waardoor verhoging van de druk in het hoofd ontstaat, anderzijds met de plaats waar de tumor groeit. Verschijnselen van drukverhoging kunnen zijn: hoofdpijn, vooral bij activiteiten die zelf nog eens de druk laten toeneme

Beschadiging van de zenuw door een gezwel: longkanker, meestal in de top van de linker long; Beschadiging van de stembanden zelf. Ook kan stembandverlamming worden veroorzaakt door directe beschadiging van de stemband(en) zelf. Oorzaken hiervan kunnen zijn > Hersentumor > TIA. Gevolgen. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen verschillend en deze hangen af van de plaats en de grootte van de beschadiging. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn; niet kunnen lopen, een hand niet goed kunnen gebruiken of gedeeltelijke blindheid (Hemianopsie). Ook gevolgen voor de taal en spraak komen voor Bij hersendood zijn de hersenen dood. Het lichaam wordt kunstmatig beademd. Iemand die hersendood is, kan geen pijn meer voelen en heeft geen bewustzijn meer. Wanneer een arts heeft vastgesteld dat iemand hersendood is, is dat het officiële tijdstip waarop iemand is overleden

Gevolgen per hersengebied Hersenletsel-uitleg

Wat doet de hersenstam? - Nederlands Herseninstituu

5 uit 5 - 1 beoordelingen; Het ruggenmerg vormt een onderdeel van het centrale zenuwstelsel en bevindt zich in het wervelkanaal. Zenuwbanen lopen vanuit de hersenstam richting het staartbeen. Zenuwen voor beweging en gevoel (het zogeheten perifere zenuwstelsel) ontspringen vanuit het ruggenmerg en lopen van daaruit door het gehele lichaam.. Bij beschadiging van het ruggenmerg bestaat de kans. Na geringe beschadiging kunnen de hersenen makkelijk opzwellen, zoals ook een gekneusde enkel gaat zwellen. Deze hersenzwelling staat bekend als hersenoedeem, en kan zowel ontstaan als een ontstekingsverschijnsel rondom de hersentumor, als door beschadiging tijdens de operatie De hersenstam heeft zoveel belangrijke functies, dat het niet altijd mogelijk om een glioom tijdens een operatie helemaal weg te halen, omdat er dan schade kan ontstaan aan de hersenstam. Soorten gliomen bij kinderen. Je schedel is hard en beschermt je hersenen tegen beschadiging De beschadiging aan de hersenstam is een proces waarin voelbaar alle functies van het lichaam wegvallen. Benen en armen reageren niet meer op de signalen die je hersenen uitzendt, er is een overvloed van speeksel wat slikken bemoeilijkt, het zelfstandig ademhalen gaat moeizaam, spieren verkrampen (spasme) en de spraakspieren worden niet meer aangestuurd De hersenstam vormt de verbinding tussen het ruggenmerg en de hersenen. De hersenstam is relatief klein (te vergelijken met een volwassen duim), maar uitermate belangrijk. Het belang van de hersenstam wordt duidelijk uit dierproeven: een dier zonder ruggenmerg, grote of kleine hersenen blijft in leven zolang de hersenstam onbeschadigd is

Hersenstam - Wikipedi

 1. Deze beschadiging kan komen door bijvoorbeeld een ongeval, herseninfarct, zuurstofgebrek, een ziekte of tumor. De hersenen bestaan uit; de kleine- en grote-hersenen en hersenstam. Geschiedeni
 2. De hersenstam. Dit is het onderste stukje van de hersenen dat het ruggenmerg met de hersenen verbindt. De hersenstam regelt lichamelijke processen als de spijsvertering, ademhaling, bloedsomloop, slapen & wakker worden, bewustzijn en de reflexen. Diencephalon (tussenhersenen)
 3. Een beschadiging binnen zo'n gebied door een hersentumor of de behandeling geeft een verstoring van de daarbinnen gelegen betreffende functies. Naast deze zogenaamde eloquente hersengebieden, waar beschadiging van dat gebied directe gevolgen heeft voor het functioneren van de patiënt, zijn er ook zogenaamde 'stille' gebieden
 4. Bij een beschadiging aan de kleine hersenen blijft de spierfunctie wel behouden, maar zijn de bewegingen ongecontroleerd. Hersenstam De hersenstam ligt tussen de hersenen en het ruggenmerg in. De hersenstam is de oorsprongplaats van de twaalf paar hersenzenuwen

Beschadigde hersenen NHC

Bij een hersentumor wordt de hoofdpijn geleidelijk erger, treedt hij op als je ligt, kan hij zo erg zijn dat je er wakker van wordt, en gaat hij gepaard met misselijkheid en braken. De pijn wordt erger wanneer de druk in de hersenen stijgt, bijvoorbeeld bij hoesten of niezen. Andere symptomen zijn afhankelijk van de plaats van de tumor Uitvalsverschijnselen: door beschadiging of druk op het hersenweefsel treedt uitval op van de functies die door het betreffende deel van de hersenen worden verzorgd. Zo kunnen verlammingsverschijnselen, stoornissen in het spreken, begripsstoornissen of gezichtsvelddefecten optreden, afhankelijk van de plaats waar de hersentumor zicht bevindt

Anatomie van de hersenen - Hersenstichtin

De symptomen van een hersentumor zijn afhankelijk van de omvang van de betreffende tumor, de snelheid waarmee de tumor groeit en de locatie in je hersenen waar de tumor zit.Bij een hersentumor kun je te maken krijgen met een aantal uiteenlopende klachten en symptomen.Hierbij kun je onder andere denken aan hoofdpijn Functionele Neurochirurgie Inleiding. Onder functionele neurochirurgie wordt verstaan het operatief ingrijpen in structuren van het zenuwstelsel (hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen) met het doel om de werking ervan te beïnvloeden HERSENNIVEAU: In de hersenstam heeft de hypofyse twee controlecentra die ordelijk zijn gepositioneerd in de ringvorm van de hersenrelais die de organen van het spijsverteringskanaal aansturen. Beschadiging van de oogzenuw door zwelling van de oogzenuwknop kan gezichtsveldververlies veroorzaken Complicaties kunnen ontstaan er plaatse van de insteek opening: infectie of bloeding. Ook kan er een allergische reactie tegen het contrastmiddel optreden. Indien de nieren niet goed werken kan er een verdere beschadiging van de nieren ontstaan. De röntgenstralingsdosis is laag Brughoektumor is geen hersentumor. Een brughoektumor is geen hersentumor en bestaat niet uit kwaadaardige cellen en zal ook niet uitzaaien. Wat wel zeer vervelend is dat de brughoektumor langzamerhand steeds meer ruimte in kan gaan nemen. Per persoon kan het verschillen wat de uiteindelijke gevolgen zijn en hoe ernstig deze zijn

Gevolgen van een beroerte Hartstichtin

Hersenstam. En nu haar halswervels door de aandoening ernstig instabiel zijn geworden, brengt dit ook nog eens de hersenstam in gevaar. Er is nu al beschadiging opgetreden en veel van mijn 'automatische functies' werken daardoor niet meer, zoals ademhalen, mijn hartslag en mijn bloeddruk Bij paniekpatiënten geraken gebieden hersenstam en limbisch systeem snel in toestand van overactivatie (arousel en subjectieve angstgevoelens) Beschadiging of inactivatie hemisfeer: (1) Linker: Negatieve emotionele tendens rechterhemisfeer gaat gedrag domineren. (2).

Hersenstam - Ligging, Werking & Ziekten - Simpto

 1. Een grote leverkleurige massa met allemaal plooien en groeven. Als je de hersenen ziet kun je je bijna niet voorstellen dat deze massa zo'n belangrijke functie heeft in ons lichaam. Toch is het zo. De hersenen worden onderverdeeld in de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam
 2. Hoe groot de kans op het volledig herstellen van een hersenschudding is, hangt af van de mate van beschadiging. Het herstel van de hersenen is echter te bevorderen met specifieke trainingen en oefeningen. vaak zijn ook de hersenstam en de wervelkolom betrokken
 3. beschadiging van de nervus obturatorius zorgt dat adductie (en dus lopen en staan) wordt bemoeilijkt Plexus sacralis: L5 tot S nog steeds afkomstig uit de rami ventrales enerveert spieren van de bekkengordel en onderste lidmaat belangrijkste zenuwen zijn nervus gluteus, nervus ischiadicus, nervus peroneus communis en nervus tibialis: nervus gluteus
 4. PID hersentumor Algemeen Inleiding U heeft gehoord dat er bij u mogelijk gedacht wordt aan een hersentumor. U krijgt (of heeft gehad) een aantal onderzoeken om de diagnose vast te stellen. Deze onderzoeken naar de diagnose worden in het MCL (eventueel in een ander ziekenhuis) verricht
 5. De hersenstam. De hersenstam is vanuit de evolutie gezien een heel oud gedeelte van de hersenen. Hier worden heel belangrijke processen geregeld, zoals alertheid, slaap en de beweging van je darmen. Wanneer de hersenstam beschadigd raakt, dan leidt dit vaak tot symptomen als verstopping (obstipatie), depressie en slaapproblemen
 6. Hersentumor Informatie voor de patiënt en zijn naasten Pariëtale kwab Occipitale kwab Temporale kwab Kleine hersenen. 2 Voorwoord Voorwoord een beschadiging van de hersenen* vermoedt, verwijst hij u door voor één of meerdere aanvullende onderzoeken met beeldopnames van uw hersenen
 7. • Beschadiging labyrint (zeldzaam) • Vestibulaire migraine (zeldzaam) • Aandoeningen hersenstam/cerebellum (zeer zeldzaam) Barraclough, BMJ 2009; Maarsingh, H&W 2014. Achtergrond (2) • Diagnostiek duizeligheid • Veel testen nooit onderzocht • Indien onderzocht
Syndroom van Horner - Wikipedia

Terug. Alcohol en hersenen. Alcohol heeft invloed op de hersenen in hun geheel en op bepaalde zones in het bijzonder. Een overzicht: Alcohol is een verdovend middel en werkt dus ook verdovend op alle hersencellen, waardoor de communicatie tussen de neuronen vertraagt.De hersencellen gaan anders functioneren De hersenstam beschadiging was echter onmiddellijk fataal. The brain stem injury, however, was instantly fatal. Op de CT scan vond ik een eerdere beschadiging. On the CT scan, I found a preexisting injury. Verkeerde beslissingen kunnen een forse beschadiging van de procedure betekenen Informatie over Cisplatine, ook wel cisplatinum genoemd, een chemotherapie medicijn wat er voor zorgt dat cellen zich niet meer goed kunnen delen en vermenigvuldigen. Soms wordt ook de merknaam platosin® gebruikt. Het maakt dwarsverbindingen tussen stukjes erfelijk materiaal waardoor het niet mer kan vermenigvuldigen Oorzaken. Vaak is de oorzaak van epilepsie niet bekend. Hoe graag mensen het ook willen weten. Soms is een beschadiging in de hersenen of in het hersennetwerk de bron, soms speelt erfelijkheid een rol. Bij meer dan de helft van de mensen met epilepsie is geen oorzaak te vinden. Soms laat een EEG wel verstoring in de hersenenactiviteit zien. Beschadiging van de hersenen kan worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte, een hersentumor, langdurig zuurstoftekort of een infectie. Ziekten als Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook hersenletsel als gevolg hebben

Beschadiging van een perifere zenuw kan de communicatie tussen de hersenen en het gebied dat door deze zenuw bestuurd wordt beïnvloeden; het vermogen om in dat gebied spieren te bewegen of normaal te voelen kan hierdoor verstoord worden. Bovendien kan er langs de betreffende perifere zenuwpijn optreden Beschadiging van de hersenstam leidt tot onregelmatige ademhaling en hartritmestoornissen. Als de hersenstam niet meer werkt, is de patiënt (hersen)dood. Bij de hersenstam liggen ook de thalamus en de hypothalamus. De hypothalamus zorgt voor: Het reguleren van de lichaamstemperatuur. Het onder controle houden van emoties en gedrag Het kan dus dat iemand na de beschadiging agressief wordt ter verdediging, terwijl dit eerst nooit zo was. Verlengde merg Het verlengde merg is ook een onderdeel van de hersenstam. Het verlengde merg wordt ook wel medulla oblongata genoemd. Dit deel van de hersenstam is het overgangsgebied van de hersenen naar het ruggenmerg - lichtgroen gebied = hersenstam - oranje gebeid = kleine hersenen - rode/roze gebied = ziencentrum (hersenschors) De gele vlek (macula) in het oog bevat de meeste receptoren en neemt dan ook een groot deel van de optische schors in beslag. Het verklaart waarom met de gele vlek zo scherp kan worden gezien Beschadiging van de hersenen door hersenletsel, herseninfarct of een hersentumor; (dit kan komen door een bloeding tussen de hersenvliezen of een beschadiging van het hersenweefsel waarbij vocht of bloed vrijkomt dat geen kant op kan. Het kapotte weefsel kan geen zuurstof vervoeren en daardoor raakt iemand buiten bewustzijn

Hogere bit hersenstam beschadiging van de luchtwegen en de bloedsomloop aandoening die optreedt wanneer er een opwinding vaak de eerste fase, wanneer de pols is traag en krachtig bloeddruk, snelle diepe ademhaling of hijgen was als ademen, later overgebracht naar het falen, pulsfrequentie tarief, bloeddruk, ademhaling was getijden, en uiteindelijk hart stopte met ademhalen Structuur van de zenuwbanen. De stijgende zenuwbanen (sensorische zenuwbanen) lopen van de zintuigen naar de hersenschors. Op hun weg komen ze verschillende schakelstations tegen. Impulsen (vanuit het gelaat, de hals, de romp en de ledematen) worden naar het ruggenmerg en het verlengde merg (medulla oblongata) geleid Een beschadiging aan de banden van de nekwervels zorgt voor een instabiliteit in deze wervels en hierdoor zenuwbanen, bloedvaten en de hersenstam in de verdrukking komen met het uitvallen van vitale functies tot gevolg (nog los van de ondraaglijke pijn, constante misselijkheid en uitputting). Samen Sterk Vur Sanne Beschadiging van de hersenen kan worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte, een hersentumor, langdurig zuurstoftekort of een infectie. Ziekten zoals Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook leiden tot hersenletsel Over behandeling schedel- en hersenletsel. Het doel van de behandeling is het voorkomen van secundaire beschadigingen aan de hersenen. Contact. Afdeling Neurochirurgie. (024) 361 66 04. open de extra opties van dit blok. print pagina. sluit sluit de extra opties van dit blok. Verloop van de behandeling

Gevolgen per hersengebied | Hersenletsel-uitlegWallenberg Syndroom / Herseninfarct / Beroerte CVAKinderneurologieDunne Vezel Neuropathie (DVN) | Vitamine VergiftigingVader en dochter Klip op de bres voor whiplashpatiëntenHersenanatomie at Zuyd Hogeschool - StudyBlue

De oorzaak van spasticiteit is een beschadiging van het zenuwweefsel in het centraal zenuwstelsel (hersenen, hersenstam en ruggenmerg). Deze beschadiging kan op verschillende wijzen zijn veroorzaakt: Trauma of beschadiging van het ruggenmerg. Neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, familiale spastische paraparese (Strumpell-Lorraine Andere perifere oorzaken zijn de ziekte van Ménière (zeldzaam) en beschadiging van het labyrint door infarct, infectie of trauma (zeldzaam). Centrale oorzaken van draaiduizeligheid zijn onder meer vestibulaire migraine (soms), aandoeningen van hersenstam of cerebellum (ischemie/bloeding/tumor: zeldzaam) en een brughoektumor (zeer zeldzaam) Wanneer een aangezichtsverlamming herstelt (zoals vaak het geval is bij Bellse paralyse) dan groeien de zenuwvezels vanuit de hersenstam opnieuw de zenuwschede in. Omdat de nervus facialis zich in de oorspeekselklier vertakt in 3 aparte takken kan het voorkomen dat bepaalde zenuwvezels een verkeerde afslag nemen