Home

Ziekte van Ménière vliegen

Looking For van s? Find It All On eBay with Fast and Free Shipping. Over 80% New & Buy It Now; This is the New eBay. Find van s now De ziekte van Ménière speelt zich af in het binnenoor, waar in het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan een verhoogde druk heerst van de vloeistof endolymfe. Er is geen reden om te denken dat vliegen deze druk in het binnenoor verhoogt. Zorg in elk geval ervoor dat je in het vliegtuig niet ook nog last krijgt van je middenoor. Het helpt om kauwgo Ménière. Bij de ziekte van Ménière is er sprake van een niet goed werkend binnenoor. Hierdoor kunnen klachten van slechthorendheid, duizeligheid, misselijkheid en tinnitus (oorsuizen) ontstaan. Veelal verloopt deze ziekte aanvalsgewijs Ziekte van Meniere bij kinderen is zeer zeldzaam. Wanneer deze ziekte doet zich in een kind, presenteert op dezelfde wijze als het zou een volwassen patiënt. Er is geen bekende oorzaak voor de ziekte van Meniere. Duizeligheid . Vertigo is één van de meest verontrustende symptomen van Meniere

Meniere Man. The Meniere Answer Book. By Meniere Ma

De ziekte van Ménière kent meestal een actieve periode waarin de aanvallen op de voorgrond staan. Iemand die al wat langere tijd Ménière heeft, voelt vaak de aanvallen aankomen door een verhoogd drukgevoel in het oor. De aanvallen doven na een actieve periode bij de meesten uit: ze komen minder vaak voor en duren korter Symptomen van de ziekte van Ménière. Tijdens een aanval van de ziekte van Ménière kunt u: duizeligheid met een draaierig gevoel (vertigo) voel je wankel op je voeten. zich ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (braken) hoor rinkelen, brullen of zoemen in uw oor. een plotselinge daling van het gehoor heeft Mensen met Ménière hebben een combinatie van drie klachten veroorzaakt door problemen in het binnenoor: * aanvallen van draaiduizeligheid - > 2x langer dan 20 minuten * gehoorverlies * tinnitus (oorsuizen). De diagnose 'Ménière' was vaak een vergaarbak voor onverklaarde klachten van draaiduizeligheidsaanvallen, slechthorendheid en oorsuizen Ziekte Oorzaken en risicofactoren van Meniere. De oorzaak van de ziekte van Menière blijft onbekend en treft zowel vrouwen als mannen gelijkelijk, met symptomen die beginnen tussen de 30 en 50 jaar. Er zijn aanwijzingen dat abnormaal vocht in het binnenoor de ziekte kan veroorzaken

subsidie van de Britse Meniere's Society, behartigt de belangen van mensen met de ziekte van Ménière. reizen of zonder gezel-schap de deur uitgaan. Met het ouder worden is een goed evenwicht ook terdege nodig om niet te vallen en als gevolg daarvan letsel op te lopen Na de diagnose ziekte van Meni re in 2006, heeft Paula Hijne een loopbaanswitch gemaakt. V——r de Meni re was zij leerkracht basisonderwijs, tekstschrijver, acteur en regisseur. Nu is zij professioneel luisteraar, coach/counselor, re-integratiebegeleider, pati'ntcoach en manager. Zij heeft een eigen bedrijf in Zeewolde Neuritis vestibularis, ontsteking van het binnenoor, kenmerkt zich door acuut optredende, heftige draaiduizeligheid die langzaam in de loop van dagen tot weken weer afneemt. De patiënt voelt zich doorgaans ernstig ziek; men ligt de eerste dagen het liefst op bed en de normale werkzaamheden kunnen nauwelijks worden uitgevoerd. In het begin gaat de draaiduizeligheid vaak gepaard met. Wanneer er sprake is van eenzijdige Ménière en ernstige draaiduizeligheid kan gentamicine worden ingezet bij de behandeling. Dit anitbioticum wordt in het oor ingespoten. Hiertoe wordt een gaatje in het trommelvlies gemaakt zodat de vloeistof in het binnenoor terecht kan komen

Types: Fashion, Motors, Electronics, Sports & Leisure, Health & Beaut

  1. Aanvallen van draaiduizeligheid: vooral in het beginstadium treden bij de ziekte van Ménière plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid met valneiging op. Deze aanvallen gaan vaak gepaard met misselijkheid, braken, bleek zien en koud zweet. Tijdens de aanvallen, die meestal enkele uren duren, zijn normale werkzaamheden vaak niet mogelijk
  2. Ziekte van Menière. Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts. De ziekte van Menière kenmerkt zich door een drietal symptomen: draaiduizeligheid, tinnitus ( oor suizen) en gehoorverlies
  3. Prosper Ménière is de Franse arts die deze ziekte voor het eerst heeft omschreven. Naar hem is de ziekte vernoemd. De exacte oorzaak van ménière is onduidelijk maar het heeft in ieder geval te maken met stress. Het gebruik van alcohol, slaaptekort en zware inspanningen hebben negatieve invloed op deze ziekte

van s - Huge Selection & Great Price

Ménière: informatie, diagnose, beloop en behandeling

De ziekte van Ménière is een aandoening aan het binnenoor. Door deze aandoening krijg je problemen met je gehoor en je evenwicht. Dit kan een enorme impact op je leven hebben. De combinatie van symptomen die deze ziekte verbind werd benoemd in 1861 door de Franse arts Ménière en hier werd de ziekte uiteindelijk naar vernoemd De ziekte van Menière beschrijft een aandoening waarbij de vochtbalans van het binnenoor verstoord is. Hiervoor is het nodig te weten dat het binnenoor bestaat uit het evenwichtsorgaan en het gehoororgaan (slakkenhuis). Deze twee organen beschikken over holle bogen die zijn gevuld met vloeistof. Bij een aanval van de ziekte van Menière zijn. Ziekte van Ménière. De ziekte van Ménière werd voor het eerst beschreven in 1861 door de Franse arts Prosper Ménière. De symptomen zijn aanvallen van draaiduizeligheid, gehoorverlies en tinnitus.. De ziekte treft ongeveer een op de duizend mensen De ziekte van Ménière is een aandoening waarbij de patiënt last heeft van aanvalsgewijze draaiduizeligheid die gepaard gaat met slechthorendheid en oorsuizen (één oor). De klachten duren doorgaans één dag en nemen geleidelijk in hevigheid af. De aanvallen zijn niet te voorspellen en kondigen zich niet aan De meeste mensen met de ziekte van Ménière hebben geen problemen met vliegen. Deze tips kunnen eventuele angst voor vliegen wegnemen, wat het risico op een aanval kan verkleinen: neem plaats aan het gangpad als u zich zorgen maakt over hoogtevrees - u bent weg van het raam en hebt sneller toegang tot de toilette

De ziekte van Meniere

ziekte van meniere vliegen / whiteaeroltd

Symptomen van de ziekte van Ménière. De ziekte van Méniѐre wordt met name gekenmerkt door periodieke aanvallen. Aanvankelijk zijn er tussen de aanvallen geen klachten. Deze klachtenvrije periode kan variëren van enkele uren tot zelfs enkele jaren Mensen met de ziekte van ménière kunnen voeding waarin veel kalium zit beter tijdelijk helemaal mijden en matig zijn met voedingsbronnen die relatief veel kalium bevatten. Voor alle andere mensen is onderstaande voeding supergezond. Meeste kalium zit in: Relatief veel kalium zit in: Snijbiet. basilicum Ménière Coach Ménière. De ziekte van Ménière bestaat uit aanvallen van draaiduizeligheid, gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen). De ziekte van Ménière wordt beschouwd als een chronische binnenoorziekte. Als de ziekte eenmaal is geconstateerd, weet je er nog niet goed mee om te gaan. Je bent letterlijk en figuurlijk je evenwicht kwijt 7.2.7.1 (2). Inleiding. De ziekte van Menière (soms geschreven als Ménière) gekenmerkt door periodieke aanvallen van draaiduizeligheid en vermindering van het gehoor. Deze aanvallen gaan gepaard met oorsuizen en vaak met een drukkend gevoel in het oor. De ziekte is voor het eerst beschreven door de Franse arts Prosper Menière in 1861

Behandeling misofonie helpt bij groot deel patienten

De ziekte van Ménière is een invaliderende aandoening. Mensen die midden in het leven stonden, heb ik bij wijze van spreken zien veranderen in een kasplantje. Ze konden niet meer werken, durfden niet langer naar buiten, noem maar op. Bij deze ziekte is er een probleem met het evenwichtsorgaan, onderdeel van het binnenoor Ziekte van Ménière. Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 17.000 mensen de ziekte van Ménière, maar toch is het nog een relatief onbekende aandoening. Bij de meeste mensen beginnen de klachten tussen hun dertigste en veertigste levensjaar, maar daarop zijn ook uitzonderingen bekend Bij de ziekte van Ménière heeft u last van: aanvallen van draaiduizelingen. slechthorendheid. oorsuizen. Als al deze symptomen aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor uw klachten gevonden wordt, is er sprake van de ziekte van Ménière. Behalve van bovenstaande klachten kunt u last hebben van een drukgevoel of een verstopt gevoel in uw oor Ziekte van Ménière, als evenwicht niet vanzelfsprekend is. Van 18 tot 14 september is het Balance Awareness Week: wereldwijd is er dan extra aandacht voor mensen met de Ziekte van Ménière. De typische aanvallen van draaiduizeligheid, in combinatie met slechthorendheid en tinnitus (oorsuizen) ontwrichten hun dagelijks leven Bij de ziekte van Ménière treden vooral in het beginstadium plotseling aanvallen op van draaiduizeligheid met valneiging. Meestal gaan deze aanvallen gepaard met misselijkheid, braken, bleek zien en koud zweet. Tijdens deze aanvallen, die meestal enkele uren in beslag nemen, is het niet meer mogelijk de normale werkzaamheden te verrichten

Leven met Ménière. Mensen met de ziekte van Ménière, hebben meestal last van duizeligheid, oorsuizen en/of slechthorendheid. Dat heeft invloed op het dagelijks leven. Tijdens deze training kijken deskundige medewerkers van GGMD naar manieren waarop u ménière beter kunt verdragen De ziekte van Ménière komt eigenlijk altijd tot rust, al kan dit geruime tijd duren. Contact. Heeft u nog vragen, dan staat de KNO-arts u tijdens het spreekuur graag te woord. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. U kunt ook bellen naar de polikliniek KNO (038) 424 23 84

Ziekte van Menière - Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde

Lenire tinnitus toestel lijkt lijdenslast bij tinnitus teExtra infobijeenkomst cochleair implantaten AB - op 24

Ziekte van Ménière Thuisarts

De ziekte van Ménière komt eigenlijk altijd tot rust, al kan dit geruime tijd duren. 5 9 Slotwoord Het is niet mogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Het kan zijn dat u, ondanks de uitleg van uw arts, nog vragen heeft of dat u meer informati De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten: aanvallen van draaiduizelingen; slechthorendheid; oorsuizen. Pas als al deze symptomen allemaal aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor deze klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose ziekte van Ménière gesteld. Het was de Franse arts Prosper Ménière die in. Ménière is de naam van de Franse arts die in 1861 voor het eerst de klachten beschreef die behoren bij de ziekte van Ménière: aanvallen van draaiduizeligheid met oorsuizen of een vol gevoel in het oor en gehoorstoornissen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, braken of transpireren De ziekte van Ménière komt eigenlijk altijd tot rust, al kan dit geruime tijd duren. 9 Wat is de oorzaak? De precieze oorzaak van de ziekte van Ménière is niet bekend. Er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Stress en drukte veroorzaken de ziekte niet, maar kunnen wel een negatieve invloed hebben

Symptomen. De ziekte, die zowel het evenwichtsorgaan als het gehoor aantast, duikt meestal op tussen de leeftijd van 20 tot 50 jaar. In het begin wordt ze gekenmerkt door plotse aanvallen van draaiduizeligheid. De omgeving lijkt te draaien en je hebt de neiging om te vallen De ziekte van Ménière Aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen aan één kant en slechthorendheid aan dezelfde kant zijn symptomen van de ziekte van Ménière. Meestal ervaren mensen ook een vol gevoel in het aangedane oor. De ziekte komt in aanvallen die enkele uren duren, met tussenpozen van een aantal weken tot een aantal maanden De ziekte van Ménière is een ziekte die gepaard gaat met duizeligheids aanvallen al dan niet gepaard met misselijkheid. Meestal begint de ziekte in een oor en kan het uitbreiden naar het tweede oor. Altijd is er sprake van gehoorsverlies (al dan niet in ernstige mate) en oorsuizingen. De ziekte is al enige jaren gekend, maar er is nog geen. De ziekte van Ménière veroorzaakt 3 soorten klachten: Aanvallen van draaiduizeligheid Vooral in de beginperiode van de ziekte, bij de eerste aanvallen, voelt u zich vaak duizelig en draaierig. Het is dan moeilijk het evenwicht te bewaren

Ziekte van Ménière - UZ Gen

Diagnose en behandeling ziekte van Ménière. Wanneer op basis van je klachten aan de ziekte van Ménière wordt gedacht is verder onderzoek nodig. Ten eerste wordt door de kno-arts het gehoor getest. Daarna kan eventueel een evenwichtsonderzoek worden verricht. Soms is het belangrijk bloedonderzoek te laten uitvoeren Ziekte van Meniere. Symptomen en behandeling. Meintje Haringsma. Om de diagnose ziekte van Meniere te krijgen, moet een patiënt last hebben van drie zaken. Dus niet 1 of 2, maar echt alle drie. Deze klachten zijn: aanvallen van draaiduizeligheid, slechthorendheid en oorsuizen. De precieze oorzaak van de aandoening is nog steeds niet bekend

Een ervaringsverhaal over omgaan met de ziekte van Ménière Ziekte van Ménière. 941 vind-ik-leuks. De ziekte van Ménière is een aandoening die zich kenmerkt door aanvallen van draaiduizeligheid, misselijkheid, gehoorsdaling en oorsuizen De ziekte van Ménière is een aandoening van het binnenoor, die episoden van duizeligheid, oorsuizen (tinnitus), een gevoel van volheid of druk in het oor en fluctuerend gehoorverlies veroorzaakt. Het getroffen gebied van het oor is het gehele labyrint, dat zowel de halfcirkelvormige kanalen als het slakkenhuis omvat Nieuwe hoogleraar Bruintjes wil oorzaak ziekte van Ménière achterhalen. Bijna 160 jaar nadat de ziekte van Ménière werd ontdekt, hebben medisch specialisten nog niet kunnen achterhalen wat de precieze oorzaak is. Prof. dr. Tjasse Bruintjes wil daar graag verandering in brengen

Het HagaZiekenhuis krijgt een subsidie van 1,4 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw om onderzoek te kunnen doen naar een nieuwe behandelmethode voor mensen met de ziekte van Ménière Ziekte van Ménière. De ziekte van Ménière is een aandoening van het binnenoor, waarbij er voornamelijk duizeligheid en misselijkheid optreedt. Het binnenoor werkt niet naar behoren. De ziekte verloopt in aanvallen. Vaak komt de ziekte vanaf de leeftijd van 40 jaar voor. Meestal begint deze tussen het 40e en 50e levensjaar

Leven met Ménière - Stichting Hoormi

De onderzoeksgegevens worden gevormd door de data van 305 Ménière patiënten. Conclusies: Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de ziekte van Ménière negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven dossier De ziekte van Ménière is een eerder zeldzame aandoening aan het binnenoor die gepaard gaat met een combinatie van drie typische klachten: draaiduizeligheid, gehoorverlies en oorsuizen. De ziekte komt meestal voor in één oor, maar kan ook in beide oren optreden. De aandoening is niet levensbedreigend maar kan wel erg vervelend zijn en een enorme impact op het dagelijkse leven hebben Ziekte van Ménière heb ik sinds mijn vroege 40's. I have had Ménière's disease since my early 40's. Swift leed aan de ziekte van Menière. She suffers from Menière's disease. doofheid, verergering van de ziekte van Ménière, duizeligheid. deafness, Meniere's disease aggravated, vertigo De ziekte van Ménière is een aandoening aan het binnenoor en kan zich bij zowel één als twee oren voordoen. Het binnenoor werkt niet goed en daardoor kun je last krijgen van duizeligheid, slechthorendheid en oorsuizen. Deze symptomen treden meestal op in aanvallen en tijdens een aanval kunnen tevens andere klachten optreden. In dit artikel vertellen we je meer over de oorzaken, symptomen. De ziekte van Ménière werd voor het eerst beschreven in 1861 door Prosper Ménière. Het is een aandoening die zich kenmerkt door aanvallen van draaiduize-ligheid, gehoordaling en tinnitus of oorsuizen. De aandoening komt bij ongeveer 1 op de 1.000 mensen voor. Mannen e

De ziekte van Menière - Gezondheden - 202

De ziekte van Ménière werd aan het begin van de 19e eeuw voor het eerst beschreven door Prosper Ménière, een Franse arts. De ziekte ontstaat vermoedelijk door zwelling van het membraneuze labyrinth (endolymfatische hydrops), als gevolg van te veel secretie van endolymfe, verminderde opname of beide Indien de diagnose ziekte van Ménière is gesteld kan overwogen worden intratympanale therapie te starten.Bij deze behandeling wordt achter het trommelvlies (=intratympanaal) een ontstekingsremmer of antibioticum aangebracht. Bij eerder onderzoek heeft dit bij een groot aantal van de behandelde patiënten tot een sterke afname van de klachten geleid

Op weg naar een cochleair implantaat - Het traject van

FAQ - Mag ik autorijden als ik de ziekte van Ménière heb

Ziekte van Ménière. Intermitterend optreden van draaiduizelingen - veelal wisselend in frequentie, intensiteit en duur - gepaard gaand met oorsuizen, misselijkheid, braakneigingen en een in aanvang nog reversibel perceptief gehoorverlies, waarbij het verlies vooral bij de lage tonen wordt gevonden. Vaak prodromen als toenemen van. Bij de ziekte van Ménière, spontane aanvallen van draaiduizeligheid (recurrent vestibulopathy), hyperventilatiesyndroom en migraine treden bij herhaling duizeligheidsaanvallen op. Als na een acute aanval van draaiduizeligheid schade is ontstaan aan het evenwichtsorgaan, kunt u na de acute fase nog lange tijd last houden van een gevoel van onbalans en valneigingen (bijvoorbeeld bij snelle. Ziekte van Ménière Wie last heeft van de ziekte van Ménière , ervaart een gevoel van ronddraaien in combinatie met gehoorverlies of oorsuizen. Deze zeer vervelende ooraandoening waarbij in de meeste gevallen de aanvallen van draaiduizeligheid in de loop der tijd af zullen neme

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen en slechthorendheid en is volgens Bruintjes een ondergeschoven kindje in de geneeskunde. 'Artsen voelen zich vaak machteloos als er patiënten bij hen komen met deze klachten. Er bestaat namelijk nog steeds geen test om vast te stellen of iemand. De oorzaak van deze hydrops is nog onbekend. Er wordt op dit moment veel onderzoek naar de ziekte van Ménière gedaan. Stress en drukte veroorzaken de ziekte niet, maar kunnen deze wel negatief beïnvloeden. Overbelasting kan leiden tot het opnieuw actief worden van de ziekte. Het is opvallend dat veel patiënten met de ziekte van Ménière. Prosper Menière (18 juni 1799 - 7 februari 1862) was een Franse arts die de naar hem vernoemde ziekte van Menière heeft ontdekt.. Op 17-jarige leeftijd begint hij aan de universiteit van Angers met zijn opleiding in de geneeskunde.Hij is een uitstekende student en gaat vanaf 1819 verder studeren in Parijs.Hij behaalt daar in 1828 zijn doctorstitel en gaat als chirurg-assistent werken

Vertel me Gelre: Ik ben zo duizelig, wat kan ik doen?De ziekte van Menière (totaal) | www.duizeligheidscentrum.n De ziekte van Ménière komt waarschijnlijk door een overschot aan vloeistof in evenwichtsorgaan en slakkenhuis wat ook wel 'hydrops' wordt genoemd. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Na verloop van tijd raken gehoor- en evenwichtsfunctie beschadigd. Op termijn kan deze functie zelfs geheel uitvallen Als gevolg van de ziekte van Ménière kan tinnitus optreden. Maar tinnitus kan ook een andere oorzaak hebben. Tinnitus is afgeleid van het Latijnse tinnire, rinkelen. Bij tinnitus hoort iemand continu een geluid terwijl het er niet is. Mensen kunnen allerlei verschillende geluiden horen: een pieptoon, ruisen, suizen, brommen, fluiten

De ziekte van Ménière komt eigenlijk altijd tot rust, al kan dit lang duren. Ziekte van Menière . 5 De behandeling Uw huisarts of KNO-arts kan u medicijnen voorschrijven om de duizeligheid te voorkomen of te bestrijden. Soms kan een hoortoestel het gehoorverlie Bij de ziekte van Ménière hebt u last van: Aanvallen van duizeligheid. Oorsuizen. Slechthorendheid. Deze klachten komen ook bij andere ziekten voor. Maar u hebt de ziekte van Ménière alleen als u last heeft van alle drie deze klachten. Onderzoeken. Behandelingen. Poliklinieken/teams Bij de ziekte van Ménière is er sprake van een niet goed werkend binnenoor, waardoor klachten van slechthorendheid, duizeligheid en oorsuizen ontstaan. Veelal verloopt deze ziekte aanvalsgewijs. Zo'n aanval gaat samen met duizeligheid, misselijkheid, braken en met het horen van geluiden die niet uit de omgeving komen Kenmerken van de ziekte van Ménière zijn aanvallen van duizeligheid, slechthorendheid en oorsuizen. Vooral in het beginstadium treden plotseling aanvallen op van duizeligheid en het gevoel om te vallen. Meestal gaan deze aanvallen samen met misselijkheid, braken, bleek zien en koud zweet De ziekte van Ménière wordt zelden gezien in de kindertijd, meestal is een vrij lange periode nodig voor de ontwikkeling van endolymfatische waterzucht. In dit geval, voordat de endolymfatische hydrops optreden, hebben ongunstige factoren waarschijnlijk meerdere of chronische effecten op het oor

HagaZiekenhuis overtreedt AVG - ConsultAssistentHoor goed en leef beter met high-tech oplossingen - HoorzakenAudioFitness Hoortraining: verbeter het horen tussen deDe Bernafon Zerena: hoortoestel speciaal voor muziek

Ziekte van Ménière. Patiënten met de ziekte van Ménière hebben de volgende klachten: Herhaaldelijke aanvallen van draaiduizeligheid die meestal enkele uren duren, niet elke aanval is even zwaar. Het is niet te voorspellen wanneer er weer een aanval zal optreden In Nederland hebben naar schatting 17.000 mensen de ziekte van Ménière. Ongeveer 1 op de 5 patiënten houdt meer dan 10 jaar last van de ernstige ziekteverschijnselen, zoals aanvallen van draaiduizeligheid, misselijkheid, oorsuizen en slecht horen. Een operatie aan hun evenwichtsorgaan kan patiënten mogelijk van hun klachten afhelpen. 12 Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van het. Waar komt de naam 'Ziekte van Ménière' vandaan ? In 1861 kwam de Franse arts Prosper Ménière tot de conclusie dat de aanvallen van duizeligheid, oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies eerder vanuit het binnenoor kwamen dan vanuit het brein, zoals tot dan toe verondersteld werd. Eenmaal dit idee geaccepteerd, begon de naam Dr. Prosper Ménière aa De ziekte van Ménière is een ziekte die zich de ene keer wel en de andere keer niet manifesteert. Vaak gaat de aandoening gepaard met oorsuizingen, duizeligheidsaanvallen en gehoorvermindering. Het is een niet erfelijke ziekte, maar kan wel in bepaalde families vaker voorkomen 1. Het typisch verloop van de Ziekte van Ménière. De ziekte begint meestal rond de leeftijd van 40 tot 60 jaar en komt frequenter voor bij vrouwen dan bij mannen. Meestal komt de ziekte eenzijdig voor, maar bij 10 tot 20 % van de patiënten worden beide oren aangetast. Het begint altijd aan één oor, als het tweede oor aangetast wordt dan.