Home

Slechte emotieregulatie

Emotieregulatie problematiek - MC2 Arbeid & Gezondheid

 1. Emotieregulatie problematiek Je zou het kunnen zien als een innerlijke thermostaat, waarbij je controle hebt over het oplopen en weer laten zakken van (heftige) emoties. Wanneer er sprake is van emotieregulatie problematiek heb je last van een hoge gevoeligheid voor emoties, sterke emotionele reacties op stress-situaties of kost het je moeite om na een heftige emotie weer tot rust te komen
 2. Wat is emotieregulatie? Emotieregulatie is dat je vaardigheden hebt om met je emoties om te gaan en dat je deze emoties adequaat kan uiten. Je kan problemen ervaren in het reguleren van je emoties. Je hebt bijvoorbeeld weinig inzicht in eigen denken, voelen en handelen. Dit komt omdat je moeilijk contact maakt met jezelf en je met je emoties
 3. Geïntegreerde emotieregulatie is gebaseerd op een tolerante, accepterende en geïnteresseerde houding ten aanzien van negatieve emoties. Het gaat gepaard met het open praten met anderen, met vragen van hulp aan anderen, met empathisch luisteren naar anderen en met open onderhandeling bij interpersoonlijke conflicten (op een niet-aggressieve manier)
 4. Mocht je niet zo'n grote wandel-fan zijn: er zijn gelukkig ook andere manieren om je lichaams-welzijn te verbeteren. Denk hierbij aan yoga, massages (zelfs al zijn ze van je partner!), rustgevend lezen of tijd doorbrengen in de natuur. 2. Genuanceerde emoties. Soms voel je je 'gewoon stom'

Regulatie van emoties (emotiebrein ofwel 'zoogdierenbrein') Emotieregulatie is een vaardigheid die kinderen op jonge leeftijd leren. Het houdt in dat ze rond de leeftijd van 6 of 7 jaar. weten dat ze een emotionele reactie ergens op hebben en weten wat de emotie is; dat ze de emotie op een gezonde en duidelijke manier uiten en de emotie zo. Met zelfregulatie wordt het vermogen van mensen bedoeld om hun emotionele gesteldheid (basisemoties en zelfbewuste emoties) zo te sturen, dat datgene wat nodig is gedaan of gelaten wordt om het doel te bereiken. Bij het toenemen van de cognitieve capaciteiten, zijn kinderen ook steeds beter in staat emoties te reguleren Leerwijzer Emotieregulatie 4A (p. 1 van 2) (Huiswerkblad Emotieregulatie 3) Mythes over emoties 1. Er is een juiste manier van voelen in elke situatie. tegenwerping: 2. anderen laten weten dat ik me slecht voel is zwak. tegenwerping: 3. negatieve gevoelens zijn slecht en destructief. tegenwerping: 4. Emotioneel zijn betekent de controle verliezen

Het benoemen van emoties speelt dus een belangrijke rol bij het aanleren van emotieregulatie (= het vermogen controle te houden over emotionele reacties). Het is goed om al bij je baby de emoties te benoemen die je waarneemt. Begrijpelijk hebben baby's nog weinig invloed op hun emotionele reacties, ze reageren nog geheel van uit hun impulsen Emotieregulatie en angst Emotieregulatie verwijst naar het vermogen om emoties te begrijpen en het kunnen moduleren van emotionele ervaring en expressie (Feldman-Barrett, Gross, Christensen & Benvenuto, 2001). Er zijn diverse strategieën waarop een individu zijn emoties kan reguleren. In dit onderzoek wordt e Slechte emotieregulatie wordt ook geassocieerd met verkorte telomeren (Arenander et al., 2012). Telomeren zijn specifieke DNA-gebieden die beschermende kapjes vormen op de uiteinden van chromosomen De emotieregulatie van kinderen was gemeten tijdens observaties en gecodeerd aan de hand van het System for coding interactions in parent-child dyads (SCIPD). Multipele regressieanalyses waren uitgevoerd om te onderzoeken of sensitiviteit van ouders een predictor was van emotieregulatie van kinderen en of er een verschil bestond tussen vaders e Wist je dat 75% van de mensen die aan emotieregulatie persoonlijkheidsstoornis lijden vrouwen zijn. Leer allereerst zachtaardig te zijn met jezelf, accepteer en omarm wie je bent. Word niet boos als dingen niet gaan zoals je wilt, of als je problemen hebt met het begrijpen en omgaan met je emoties. Deze slechte houding zal alleen worden.

Dementie of vergeetachtigheid

Emotie regulatie Saskia Spanink

Het verschil is echter dat een hoge score op de subschaal van de DERS een slechte emotieregulatie aantoont, terwijl een hoge score op de subschaal van de SER een goede emotieregulatie aangeeft. Er werd, doormiddel van een Pearson correlatie, een significante negatieve correlatie tussen deze twee subschalen gevonden (r = -0.312, N = 386, p < 0.001) Voorafgaand aan het experiment werden vier negatieve emoties (schaamte, angst, verdriet en woede) op 11-punts schaal (1= niet van toepassing tot 11=volledig van toepassing) in kaart gebracht. De emotieregulatie strategieën werden met behulp van de 'Cognitive Emotion Regulation Questionnaire' gemeten, en paranoïde ideaties met de Paranoia Checklist Naast negatieve levensgebeurtenissen lijkt cognitieve emotieregulatie van invloed bij suïcidaliteit onder adolescenten, aangezien een gebrekkige emotieregulatie de kans op suïcide vergroot (Pisani et al., 2013)

Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties

De beste manieren om je emoties te regulere

LVB & autist (LVB, Autisme, Onbegrip, doelgroep onbekend, Slechte emotieregulatie, slecht probleemoplossend vermogen, geen ziekte inzicht, geen oorzaak en gevolg inzicht, Geen werk, Geen doel, Normaal willen zijn, Wajong uitkering strategieën. De dingen die je doet om invloed uit te oefenen op welke emoties je voelt, wanneer je deze voelt en hoe je deze ervaart en uitdrukt wordt emotieregulatie genoemd. Je hebt goede en slechte strategieën van emotieregulatie. Goede strategieën zorgen ervoor dat je emotionele evenwicht hersteld wordt. Je verwerkt dus de emotie

Regulatie van emoties (emotiebrein ofwel 'zoogdierenbrein

Verbeteren van emotieregulatie vaardigheden bij volwassenen met een angststoornis en/of depressieve stoornis middels een groepsaanbod psychomotorische therapie. Deze interventie in de vorm een groepsaanbod psychomotorische therapie is gericht op het verbeteren van emotieregulatievaardigheden bij volwassenen met een angst- of depressieve stoornis * kunnen slecht met teleurstellingen omgaan. * vertonen ongeduldig gedrag. * kroppen emoties op. * raken gemakkelijk in conflict. Scoreformulier Met dit scoreformulier kun je leerlingen scoren op emotieregulatie. Mogelijkheden: * leerkracht scoort alle leerlingen * leerkracht scoort enkele leerlingen * leerling scoort zel

Emotieregulatie en feedback. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren hun negatieve emoties beter kunnen reguleren na ontvangst van behulpzame feedback. Na het delen van emoties en ontvangst van feedback rapporteren jongeren een vermindering van stressgevoelens in de weken erna Emotieregulatie verwijst naar de set van competenties die wordt gehanteerd om te bepalen welke emoties iemand heeft, • Werkt ook aan het ontwikkelen van een constructieve attitude ten aanzien van negatieve gevoelens, het aanleren van adaptieve emotieregulatiestrategieën en het balanceren tussen verandering en acceptatie. Factshee emotieregulatie toenemen en zullen de angst- en stemmingsklachten verminderen. (Ellard e.a. 2010, 2012, Farchione e.a. 2012, Bekkers en Hilderink, 2011). Theoretisch verantwoording Theoretische referentiekaders De interpersoonlijke neurobiologie (IPNB) (o.a. Siegel, 2012) geeft een theoretische basis over d Deze relatie kan verklaard worden doordat kinderen met veel autismekenmerken een gebrek hebben aan een goede emotieregulatie (Mazefsky et al., 2013; Samson et al., 2014) Slechte

Video: Ontwikkeling zelfregulatie emoties - Kijk op Ontwikkelin

Emotieregulatie definitie. Wat wij regelmatig zien is dat bipolaire patiënten met emotieregulatieproblemen door hun heftige stemmingsepisodes veel moeite hebben met negatieve en positieve emoties. Je even rot voelen of juist blij zijn kan er misschien toe leiden dat je meteen bang bent in een nieuwe stemmingsepisode te schieten

EMOTIEREGULATIE.. 17 EMOTIEREGULATIE EN EMOTIEREGULATIE STRATEGIEËN grote invloed en tal van negatieve consequenties op de adolescent die volop in ontwikkeling is (Goossens, Jansen, & Braet, 2014, p. 443-466) Het heeft een negatieve invloed op emotiekennis, internaliserende en externaliserende emoties, emotionele reactiviteit, emotionele intensiteit en emotieregulatie. Ook al wordt in een onderzoek de relatie met emotiekennis (McElwain et al., 2007) en de relatie met emotionaliteit (Jones et al., 2002) niet significant gevonden, worden deze door de rest van de literatuur wel ondersteund 24 jan Het belang van emotieregulatie op het werk. Een manager die snel zijn geduld verliest, feedback die verkeerd valt, conflicten over een bepaalde aanpak, het brengen van een moeilijke boodschap, teleurstelling over een gemiste offerte. Emoties spelen een belangrijke rol op de werkvloer. Als we niet in staat zijn onze emoties te reguleren.

emotieregulatie spelen bijgevolg een belangrijke rol in het algemeen welzijn van de mens en het onderhouden van sociale relaties (Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000; John & Gross, 2004). Succesvolle emotieregulatie is bovendien geassocieerd met gunstige academische prestaties en arbeid op de werkvloer (John & Gross, 2004) Emotieregulatie In de derde module, emotieregulatie, leert men de patiënt de functies en kenmerken van bepaalde emoties, zodat hij leert deze emoties te herkennen en benoemen. Er wordt gewerkt aan het vermeerderen van positieve emoties waardoor het algemene gevoel verbetert, maar ook aan het relativeren en beheersen van negatieve emoties De link tussen emotieregulatie en verstoord eetgedrag wordt ook teruggevonden in personen met een eetstoornis. Onderzoek toont aan dat personen met anorexia nervosa, bulimia nervosa of de eetbuistoornis gemiddeld genomen vaker op een negatieve manier hun emoties reguleren dan personen zonder deze diagnose De ouder legt uit waarom het niet kan en bedenkt (samen met het kind) een alternatief. Hierin wordt al gewerkt aan de ontwikkeling van de emotieregulatie en flexibiliteit. Sommige kinderen kunnen lang in een negatieve situatie blijven hangen, ouders kunnen het dan lastig vinden om met een dergelijke situatie om te gaan

Goed omgaan met emoties Emotieregulati

een slechte regulatie kan zichtbaar zijn op de volgende gebieden: lichamelijk (bijv. ademhaling of schrikreacties,) grove en/ of fijne motoriek (voortdurend of niet vloeiend bewegen,) aandacht (bijv. veel aandacht vragen of druk gedrag vertonen,) emoties: - een overheersende emotie (bijv. mat of blij, Emotieregulatie cliëntervaring II. Vrouw, 42 jaar, werkzaam in de grafische sector. Hulpvraag: ik wilde geen last meer hebben van onbestuurbare emotionele periodes Waar stond je toen je startte met de therapie? Ik was vaak labiel, dit meestal in bepaalde periodes. Dit uitte zich in slecht slapen, misselijkheid en heftige emotionele reacties Een gecontroleerde stijl van omgaan met jonge mensen, waarbij gebruik wordt gemaakt van straffen, dreigen en belonen, hangt samen met een gecontroleerde stijl van emotieregulatie. Voorwaardelijke achting door opvoeders, blijkt vooral samen te hangen met emotiedysregulatie. Voorwaardelijke negatieve achting is het onthouden van aandacht als straf Bovendien ben jij het primaire voorbeeld dat jouw kinderen volgen als het gaat om emotieregulatie. Deze tips zijn daarom geschikt om zowel jezelf als individu mentaal te verbeteren, alsook de ze kiezen sneller voor de positieve dan de negatieve interpretatie. Valt iemand tegen hen uit, dan heeft hij misschien een slechte dag en heeft het. Congres Emotieregulatie. bij kinderen en volwassenen. Do 25 november 2021, Doorn. Meld je aan. Goed nieuws! Congressen en evenementen mogen weer plaatsvinden! Volgens de richtlijnen van het RIVM word je gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien

De relatie tussen cognitieve emotieregulatie en angs

 1. ante maladaptieve emotieregulatie (zoals agressie, ru
 2. Emotieregulatie. Het spreekt voor zich dat hoe je omgaat met je emoties een grote invloed heeft op je mentaal welzijn en je veerkracht. Het is dus belangrijk dat je je emoties leert reguleren, toestaan en op een constructieve manier kan uiten. Negatieve gevoelens horen nu eenmaal bij het leven en ze zijn onvermijdelijk
 3. Cognitieve herwaardering (van het Engelse 'cognitive reappraisal') is een reeds gevestigde techniek (zie bronnen) die bestaat uit het analyseren en transformeren van negatieve (niet-helpende) gedachten over een situatie in meer neutrale of positieve (helpende) gedachten. Dit met het doel om de bijbehorende gevoelens ook neutraler of.
 4. emotieregulatie technieken, probleemoplossingsvaardigheden en een gezonde levensstijl. Er is bewijskracht voor de effectiviteit van de VERS-training, maar alleen indien deze wordt toegepast naast een individuele behandeling. zwart-wit denken, vooral negatieve dingen zien etc. 2
 5. negatieve gevoelens adaptieve emotieregulatie aan te leren, met als doel aanhoudende . 3 negatieve gevoelens te reduceren. Op deze manier is het mogelijk om het risico op druggebruik, alsook meer ernstigere vormen van gebruik, te doen dalen. Huidig onderzoek suggereert.
 6. Een nachtje slecht slapen veroorzaakt concentratieproblemen, een verzwakte weerstand, meer kans op een ongeval op het werk of in het verkeer. Op de lange termijn is slaapgebrek slecht voor de gezondheid; je hebt meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en overgewicht. Chronisch slaapgebrek. Gevolgen

Beïnvloedt cognitieve herwaardering de relatie tussen

 1. Een zwakke emotieregulatie kan negatieve gevolgen hebben op verschillende vlakken. Zo kan een lage frustratietolerantie bij moeilijke opdrachten op school voor problemen zorgen. Als een kind bij een moeilijke opdracht al snel boos zijn schrift aan de kant schuift en gaat zitten mokken, is het lastiger om nieuwe dingen te leren
 2. Achtergrond: Uit onderzoek blijkt dat slechte emotieregulatie gepaard gaat met meer dagelijkse stress. Ook autismekenmerken zijn gekoppeld aan meer dagelijkse stress. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar emotieregulatie en autismekenmerken in relatie tot dagelijkse stress bij jonge kinderen
 3. emotieregulatie. Kenmerken van een slecht ontwikkelde emo-tieregulatie bij kinderen zijn te herkennen aan fight, flight en freeze gedragingen zoals: • woedend zijn als ze verliezen bij een spelletje; • gefrustreerd raken van moeilijke taken; • niet in staat een compromis te sluiten. Het belang van emotieregulatie
 4. Emotieregulatie (het adequaat omgaan en kunnen uiten van je emoties) is écht een sleutel voor een blijer en gezonder leven. Toen we nog klein waren hebben we geleerd dat er goede en slechte emoties zijn
 5. Emotieregulatie by Hogrefe Uitgevers - issuu. Robert Leahy, Dennis Tirch en Lisa Napolitano. In negen heldere hoofdstukken staat steeds een specifieke strategie centraal, zoals acceptatie.
 6. Leren herkennen, erkennen, accepteren en reguleren van emoties. Groepslessen en individuele begeleiding. Ons aanbod: - Weerbaarheidstraining. - Agressie en Emotieregulatie training. - Zelfverdediging voor vrouwen. - Voorlichting op scholen- Plagen en pesten, weerbaarheid. - Begeleiding samen scheiden
 7. Emotieregulatie (negatieve emotionaliteit) Een goede emotieregulatie betekent dat een kind zijn/haar emoties kan uiten, op een manier die passend is bij de ontwikkeling en de situatie. Wanneer er sprake is van emotieregulatie problemen raakt het kind vaak sterk van slag door de heftigheid en duur van zijn/haar (negatieve) emoties, op een manier die niet in verhouding staat tot de aanleiding

De adolescentie is een kwetsbare periode voor de ontwikkeling van psychopathologie. Daarnaast zijn psychische problemen tijdens deze periode sterk nadelig voor de jongere in kwestie, zowel op korte als lange termijn. Deze masterproef onderzoekt de modererende rol van executief functioneren op de relatie tussen emotieregulatie en psychopathologie bij jonge adolescenten Transdiagnostische kernmerken zoals persoonlijke kenmerken (de manier waarop je met situaties en emoties omgaat, emotieregulatie) en informatieverwerking (in de vorm van negatieve gedachten en overtuigingen) spelen een rol. Deze stressoren zijn veelal levensfase-gebonden E9972 Hasbro Monopoly: Slechte Verliezers Van de uitgever: Laat je hoofd niet hangen Zet het ze betaald! Heb je er genoeg van om te verliezen met Monopoly? Hier is het bordspel Monopoly voor slechte verliezers. Deze hilarische variatie op het Monopoly-spel maakt winnaars van de verliezers

3. Cursisten leren negatieve gedachtepatronen te herkennen die hun emoties en gedrag beïnvloeden. Door het uitdagen van deze negatieve gedachten ontstaat er ruimte voor nieuwe (lees: meer positieve) denkwijzen en gedrag. 4. Cursisten leren allerlei verschillende ontspanningstechnieken, die afleiden en helpen bij het reguleren van emoties. 5 Dit kan zijn op vlak van functioneren, bijv. je aanpassen aan veranderende situaties. Maar dit kan evengoed zijn op vlak van denken, bijv. je oplossingsstrategie voor een bepaald probleem aanpassen wanneer dit een slechte strategie blijkt; Emotieregulatie: deze vaardigheid bepaalt hoe goed je jouw emoties kan controlere

emotieregulatie (ER) en executief functioneren (EF) als transdiagnostische mechanismen. Meer specifiek wordt onderzocht wat de modererende rol is van EF op de relatie tussen hersenactiviteit bij zowel positieve als negatieve sociale stimuli (Vijayakumar et al., 2018) Emotieregulatie kan op verschillende manieren gebeuren. De effectiviteit van de strategie die je kiest is afhankelijk van de gevolgen. Als de strategie die je kiest op de lange termijn juist zorgt voor een toename van emoties of juist zorgt voor negatieve secundaire emoties of lichamelijke klachten, kun je je afvragen of het wel zo'n geschikte strategie is

Sensitiviteit van ouders als predictor van emotieregulatie

 1. Emotieregulatie is het adequaat herkennen, omgaan met, en uiten van emoties. Als dit niet goed lukt, kan dit leiden tot bijvoorbeeld het opkroppen van emoties, een sterke emotionele reactie op een stressvolle situatie en een vertraagd herstel naar een ontspannen toestand. Risicofactoren voor het ontwikkelen van emotieregulatieproblematiek bij.
 2. Emotieregulatie. Emotieregulatie is het vermogen om emoties van jezelf en anderen te herkennen en in staat zijn om jouw emoties in bedwang te houden om je doelen te bereiken. Als je een kort lontje hebt, snel van streek bent en vaak blijft hangen in negatieve emoties, dan is dat niet bevordelijk voor je gemoedstoestand (en die van anderen)
 3. Emotieregulatie bij werknemers in de gezondheidszorg helpt hen het nut en de voorbijgaande aard van emoties te erkennen. Bovendien helpt het hen om de impact van hun gedachten onder controle te houden en zorgt het ervoor dat ze niet ten prooi vallen aan emotionele gehechtheid
 4. Negatieve interactiepatronen worden doorbroken met behulp van ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden. 2. Problemen op het gebied van boosheidscontrole. Problemen bij het reguleren van negatieve emoties zoals boosheid (ook wel emotieregulatie of boosheidscontrole genoemd) vormen één van de kernaspecten van gedragsproblemen
 5. der zelfvertrouwen beschikken, proberen
 6. der goed op anderen bent afgestemd. 2. Oefen in compassie. Bewustwording alleen is niet genoeg om de negatieve effecten van emotionele besmetting tegen te gaan, aldus breinonderzoeker Tania Singer. Er is een extra stap nodig om te voorkomen dat de nare emoties van de ander je overspoelen

Negatieve emotionaliteit en effortful control blijken beide gerelateerd te zijn aan emotieregulatie (Valiente et al., 2004) en kunnen later probleemgedrag voorspellen (Eisenberg et al., 2005; Kochanska et al., 2003; Rubin, Burgess, Dwyer, & Hastings, 2003) negatieve cognitieve vertekeningen en emotieregulatie strategieën bij depressieve symptomen. Participanten voerden een interpretatietaak uit met de Scrambled Sentences Test (SST; meting interpretatiebias) terwijl hun oogbewegingen geregistreerd werden (meting aandachtsbias). Vervolgens rapporteerden zij tevens hun dagdagelijks gebrui Progressiegerichte emotieregulatie bestaat uit praktische technieken die zijn gebaseerd op wetenschappelijke psychologie. Dit is nuttig voor als je niet autonoom gemotiveerd bent om beter te worden in emotieregulatie, dan is er een negatieve uitwerking op je innerlijke werkbeleving omdat de kwaliteit van je. In onze emotieregulatie training Apeblij merken we dat kinderen in staat zijn om te leren hoe ze zichzelf kunnen kalmeren. En ouders graag handvatten hebben wat ze kunnen doen wat helpt. Leren omgaan met je emoties. Op een dag ervaar je verschillende emoties: van opgewekt tot sacherijnig en moe. Zo ook jouw kind Nieuwe studie over slaap en emoties. Een gênante blunder voelt de volgende dag minder erg. Tenzij je last hebt van slapeloosheid, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut. Het artikel Haunted by the past: old emotions remain salient in insomnia disorder is op 25 april 2019 online gepubliceerd in het Journal Brain

Hoe kun je leven met een emotieregulatie

EMOTIEREGULATIE (ER) = TRANSDIAGNOSTISCH ̶75% van DSM-5 stoornissen gekenmerkt door problemen met emoties en ER (Kring & Sloan, 2010) ̶Binge eating, piekeren, alcohol/ drugsgebruik, zelfverwondend gedrag, = manier om negatieve gevoelens te onderdrukken/ verminderen of om gevoel van controle te krijgen over gevoelens Volgens de onderzoekster ervaren mensen die hun emotie niet uiten meer negatieve emoties. Ze zien de wereld door een negatieve bril, omdat ze bijvoorbeeld hun gevoel van walging niet kwijtraken door het te uiten. Volgens Grob heeft een botoxbehandeling dus ook invloed op je emotionele beleving. En niet alleen op je rimpels de term emotieregulatie (Gross, 2002). Emotieregulatie betreft de processen die mensen gebruiken om hun emoties te beïnvloeden. Individuen kunnen tot op zekere hoogte reguleren welke emoties ze voelen, wanneer ze die voelen en hoe ze die ervaren en uiten. In de westerse wereld hebben emoties soms een wat negatieve bijklank Maar slechte slapers kunnen dat dus niet? Nee, slechte slapers kunnen die spanning niet goed afschudden. Maar nu lijkt slapeloosheid misschien eerder een stoornis te zijn in emotieregulatie Emotieregulatie speelt een grote en diepgaande rol in ons leven, maar hoe we dat doen krijgt over het algemeen weinig aandacht in het publieke debat. Dat is eigenlijk vreemd in een tijd dat columnisten, sociologen en ingezondenbrievenschrijvers te hoop lopen tegen het gebrek aan beheersing en het ongebreidelde vertoon in de publieke ruimte van emoties door veel Nederlanders, 'omdat ik dat nu.

Emotieregulatie - de betekenis volgens Twan Akker

Emotieregulatie bij volwassenen Diagnosticeren, behandelen, ondersteunen. Folder Emotie A5_v03.indd 1. 04-01-16 18:0 emotieregulatie-problemen, zelfregulatieproblemen, langdurige, vastzittende patronen in cognities, emoties en met emoties is het vermogen om : ongepast gedrag dat met sterke negatieve of posi tieve emoties samenhangt . Beeldend therapeutische emotieregulatie 10-sessie module 7 In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de relatie is tussen een negatieve aandachtsbias en coping als indicatie voor emotieregulatie bij twee klinische adolescentgroepen en een niet-klinische controlegroep, hun gehechtheids-representatie, en de ernst van hun angst- en depressieklachten. Er is onder Emotieregulatie in groepsmuziektherapie voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Annemieke Raven - de Vries (2015) Cliënt heeft een weerstand tegen muziek, bijvoorbeeld door negatieve associaties; Cliënt vertoont probleemgedrag dat niet hanteerbaar is in groepstherapie. Doele

Emotieregulatie bij kinderen: ontwikkeling en definities

 1. stoornis, zoals negatieve lichaamsbeleving, eetregels en compensatiegedrag, en een verstoorde emotieregulatie. De expressie van de eetstoornis kan echter door de tijd heen verschuiven. Het CBT-E-protocol bestaat uit twintig ses-sies, en wanneer er sprake is van ernstig ondergewicht uit veertig sessies (Fairburn, 2008), die standaard worde
 2. der belangrijk dan eten en drinken. A fortiori is 'helpen bij emotieregulatie' dan ongeveer synoniem met 'psychotherapie'. Deze knappe monografie van Nelleke Nicolai (o.a. bekend geworden door haar boeken over vrouwenhulpverlening en hulp na seksueel misbruik) behandelt het alfa en omega van het fenomeen
 3. Emotieregulatie 2 - Smileys — p. 10 Emotieregulatie 3 - Smileys — p. 11 Emotieregulatie 4 - Nog meer gevoelens — p. 12 Emotieregulatie 5 - Boos — p. 13 Emotieregulatie 6 - Bedroefd — p. 14 Emotieregulatie 7 - Bang — p. 15 Cognitieve shift 1 - Positieve en negatieve eigenschappen — p. 1
 4. der diffuus en
 5. Lichaamsbeleving. Gepost op Vrijdag 26 november 2010 09:54 door Proud2write in Hulpvormen. Mensen met een eetstoornis hebben vaak een vertekend lichaamsbeeld. Zij zien zichzelf anders dan ze werkelijk zijn. In de spiegel zien ze bijvoorbeeld dat ze dik zijn en vaak kunnen zij zich alleen maar focussen op de negatieve aspecten van hun lichaam.
 6. De rol van emoties bij roken en stoppen met roken. Emoties spelen vaak een grote rol bij roken en ook bij stoppen met roken. Een emotie zorgt namelijk voor onrust en spanning en als een roker gespannen is wil hij roken! Bij een negatieve emotie zoals boosheid heeft u waarschijnlijk de neiging om te gaan roken, maar ook bij positieve emoties als.

Ze vonden bijvoorbeeld dat ze beter in staat waren om zichzelf en negatieve gevoelens te accepteren en om doelgericht gedrag te vertonen, bijvoorbeeld meer gemotiveerd zijn om in actie te komen. EIMT lijkt volgens de onderzoekers dan ook een veelbelovend programma voor studenten met depressieve klachten om depressieve symptomen en negatief affect te verminderen en emotieregulatie te verbeteren Emotieregulatie. Omgaan met veranderingen, studiedruk, slechte cijfers en meer. Te gebruiken in elke situatie. Of je nu studenten hebt die moeten leren studeren, medewerkers die moeten studeren voor een cursus (bijvoorbeeld tijdens een e-learning),. Sluit aan bij studies over effect van slechte slaap op agressie en rol van kwaadheid bij cyberpesten. Implicaties voor preventie cyberpesten: belang van slaaphygiëne en emotieregulatie Slechte slaap-kwaliteit T1 Kwaadheid T1/T2 Cyberpesten T2 Gecontroleerd voor mediagebruik en eerder cyberpestgedra Het is goed om te beseffen dat we in het werkveld van de jeugdhulp altijd fouten zullen maken. Dat heeft te maken met het feit dat we achteraf beter kunnen verklaren, dan we vooraf kunnen voorspellen. Zo werken effectieve interventies bij een derde van de jeugdigen goed, bij een derde een beetje en bij een derde helemaal niet en we kunnen nog niet voorspellen bij wie wel en bij wie niet Emotieregulatie en psychose ↓Herinterpreteren ↓Frontale activatie tijdens emotieregulatie ↑Negatieve gevoelens (Morris et al., 2012) (Van der Meer et al., 2014) Oorzaak of gevolg? Negatieve emoties vergroten risico op psychose (Krabbendametal.,2005) Mogelijk door emotieregulatie‐problemen? Hypothese