Home

Perceptieve slechthorendheid

Perceptieve slechthorendheid is een bepaalde vorm van gehoorverlies. Geluid komt als trillingen ons hoofd binnen via het buitenoor. In het middenoor worden de geluidstrillingen overgebracht naar vloeistof dat daardoor gaat bewegen Perceptief gehoorverlies. Bij een perceptief gehoorverlies ligt de oorzaak van de slechthorendheid in het binnenoor (slakkenhuis), in de geleiding door de gehoorzenuw richting de hersenen (bijvoorbeeld door een brughoektumor) of in het functioneren van de hersenen zelf. Net als geleidingsslechthorendheid meerdere oorzaken kan hebben geldt dat ook. Perceptieve slechthorendheid is een bepaalde vorm van gehoorverlies. Geluid komt als trillingen ons hoofd binnen via het buitenoor. In het middenoor worden de geluidstrillingen overgebracht naar vloeistof dat daardoor gaat bewegen. Vervolgens zet het gehoororgaan in het binnenoor - ook we Perceptieve slechthorendheid. Perceptieve slechthorendheid wordt veroorzaakt door problemen in het binnenoor. Nadat het geluid is binnengekomen via het uitwendige oor en het middenoor, wordt het geluid doorgegeven aan het slakkenhuis in het binnenoor. Daar wordt het geluid omgezet in een signaal dat via de gehoorzenuw naar de hersenen wordt.

Startpagina - Perceptieve slechthorendheid - Richtlijn

slechthorendheid en vermoeden van oorzakelijke factoren zoals gebruik van ototoxische geneesmiddelen, ziekte van Menière, otosclerose, cholesteatoom, acousticusneurinoom. Bij vermoeden van lawaaislechthorendheid en werkende slechthorenden wordt tevens naar de bedrijfsarts verwezen Geleidingsslechthorendheid Wanneer het geluid dat de oorschelp bereikt zijn weg niet goed kan vinden richting het slakkenhuis wordt er gesproken van geleidingsslechthorendheid of geleidingsverlies (conductief verlies). De oorzaken van deze verstoring in de geleiding van het geluid zijn divers

Perceptief gehoorverlies als oorzaak van slechthorendheid

Perceptieve slechthorendheid Perceptieve slechthorendheid kent veel verschillende benamingen, zoals zenuwgehoorverlies, zintuigverlies en waarnemingsslechthorendheid. Deze vorm van gehoorverlies ontstaat door problemen aan het binnenoor, de gehoorzenuw of de hersenen. Geluiden kunnen zachter en vervormd klinken De meest voorkomende oorzaak van perceptief gehoorverlies is veroudering. En daar kunt u nu eenmaal niet zoveel aan doen. Wel blijkt dat langdurige of veelvuldige blootstelling aan harde geluiden ook een steeds belangrijker oorzaak wordt. Een hoortoestel kan in veel gevallen helpen om weer beter te kunnen horen Slechthorendheid. Synoniemen: geleidingsslechthorendheid, hardhorendheid, perceptieslechthorendheid, perceptieve slechthorendheid, slecht horen, slechthorend, waarnemingsslechthorendheid. Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt. Wij geven u tips om een behandelaar en behandeling te kiezen die het beste bij u passen

Soorten slechthorendheid - HoorCare audicien

Over slechthorendheid - Radboudum

Soorten slechthorendheid. Als het sprake is van slechthorendheid werkt je gehoor niet optimaal. Er zijn twee soorten slechthorendheid: perceptieve en conductieve slechthorendheid. Bij ongeveer 90% van alle slechthorendheid gaat het om perceptieve slechthorendheid. Binnen deze groep komt slechthorendheid door slijtage (ouderdom) het meeste voor Bilateraal plots perceptief gehoorverlies is op zichzelf al een zeldzame entiteit en bovengenoemde oorzaken omvatten slechts een deel van de mogelijke onderliggende aandoeningen. De meeste onderliggende oorzaken van een bilateraal plots perceptief gehoorverlies kunnen niet aangetoond of uitgesloten worden met behulp van beeldvormend onderzoek (zie tabel 2.2 bij module 'Diagnostiek plots gehoorverlies') Bij ongeveer 90% van de hoorproblemen van volwassenen is sprake van een perceptieve slechthorendheid. Dit treedt op als de haarcellen in het slakkenhuis (binnenoor) beschadigd raken en geluid de hersenen niet meer kan bereiken

Hoe wordt een sensorineuraal of perceptief gehoorverlies vastgesteld? Bij een gehoortest of audiogram (figuur 1) geeft dit dezelfde mate van gehoorverlies d.m.v. een test met een hoofdtelefoon (luchtgeleiding, rode doorlopende lijn) als d.m.v. een beenvibrator (beengeleiding, groene stippellijn). Met de stemvorktesten (Rinne en Weber) kan dit worden bevestigd Perceptieve slechthorendheid bij lawaaischade en presbyacusis. Gehoorschade hinder: Gehoorverlies. Hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) Tinnitus (oorsuizen) Perceptief: In cochlea, binnenoor, gehoorzenuw, hersenen. Conductief: in buitenoor/middenoor, verstoring in doorgeven trillingen. Risicofactoren De mate van het gehoorverlies bij het syndroom van Usher kan variëren van lichte perceptieve slechthorendheid tot volledige doofheid, waarbij de slechthorendheid zich meer in de hoge tonen voordoet dan in de lage tonen. Er zijn drie typen van het syndroom van Usher (zie kader). Bij type I en II zijn de gehoorproblemen al vanaf de geboorte.

Soorten slechthorendheid Hoorwijze

 1. Acute perceptieve slechthorendheid en metabole acidose als complicaties van externe behandeling van psoriasis met salicylzuurbevattende zalf. Open. 28-10-1997. S.F. Jongevos, Het gehoorverlies blijkt gedeeltelijk reversibel, zodra een normalisering van de salicylzuurconcentratie is verkregen.
 2. gsslechthorendheid. Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt. Wij geven u tips om een.
 3. der goed en/of vervormd waargenomen. Bij geleidingsslechthorendheid is er iets mis in het buitenoor of middenoor
 4. Een cochleair implantaat bij slechthorendheid en doofheid. Iemand met ernstig gehoorverlies kan veel nadeel ondervinden bij het communiceren met anderen. Voor patiënten met zulke ernstige perceptieve slechthorendheid of doofheid kan een cochleair implantaat (CI) de oplossing zijn
 5. gsslechthorendheid, ook wel sensorineuraal slechthorendheid genoemd. De geluidswaarne
 6. Cholesteatoom, is de meest agressieve en lastigst te behandelen vorm van chronische otitis, ook wel chronische middenoorontsteking genoemd. Hoewel er ook een zeldzame aangeboren vorm bestaat, ontstaat een cholesteatoom vaak tijdens de kinderjaren, maar ook op volwassen leeftijd. Meestal komt cholesteatoom slechts aan één kant voor, maar aan.
 7. Dit is echter iets anders dan gehoorverlies. In het geval van doofheid hoort het oor helemaal niets meer. Door midden van hooronderzoek is onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van gehoorverlies. Deze zijn onder te verdelen in conductieve slechthorendheid, perceptieve slechthorendheid of een mengvorm van beiden

In Nederland is in 1965 de screening op perceptieve slechthorendheid bij kinderen geïntroduceerd. De test die hiervoor gehanteerd wordt, is de zogenaamde Ewing-test, genoemd naar Irene Ewing, die veel werk op dit terrein verricht heeft.1 In deze test wordt de reactie van het jonge kind op aangeboden geluidsstimuli bestudeerd. De test is uitvoerbaar bij kinderen vanaf de leeftijd van 9 maanden Perceptieve slechthorendheid betekent letterlijk: waarnemings-slechthorendheid. Deze slechthorendheid wordt veroorzaakt door verminderde gevoeligheid van het binnenoor en is onherstelbaar. Door middel van gehooronderzoek (audiometrie) is de mate van hoorverlies vast te stellen en het verlies van scherpte in het spraakverstaan te meten Asymmetrisch perceptief gehoorverlies. Asymmetrische SNHL treedt op als er aan beide kanten gehoorverlies is, maar de ene kant erger is dan de andere. Perceptieve diagnose van gehoorverlies. Artsen gebruiken verschillende soorten tests om perceptief gehoorverlies correct te diagnosticeren. Fysiek exame Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen. Kwaliteitsstandaard Zintuigen en huid. Deze richtlijn beschrijft wat goede zorg is voor mensen met een perceptief gehoorverlies. Bij perceptieve slechthorendheid is het binnenoor minder gevoelig voor geluid. In de meeste gevallen komt dit door schade aan de zenuwcellen van het gehoororgaan

Soorten gehoorverlies - Stichting Hoormi

 1. derde gevoeligheid van het slakkenhuis. Het slakkenhuis fungeert als de microfoon van het oor: het zet de.
 2. 7.2.1.1(2). Inleiding. Om de verschillende mogelijke oorzaken van slechthorendheid goed te bespreken is het zinvol onderscheid te maken tussen afwijkingen in het gehoor die aanwezig waren bij de geboorte, en dus aangeboren zijn, en afwijkingen die na de geboorte ontstaan en dus verworven zijn
 3. In zeer ernstige gevallen van slechthorendheid en gehoorverlies spreekt men van doofheid. Gehoorstoornissen kunnen op elke leeftijd onstaan. Soms ontstaan ze zelfs al voor de geboorte door een stoornis in de ontwikkeling. Gehoorstoornissen worden gewoonlijk ingedeeld in 2 hoofdklassen: geleidingsstoornissen en perceptieve stoornissen
 4. De (perceptieve) slechthorendheid heeft altijd een progressief karakter. De prevalentie van de aandoening is niet goed te aan te geven. Enerzijds geven recente schattingen aan dat meer dan 40% van de niet- opzichzelfstaande gehoorstoornissen met 'oorzaak onbekend' toegeschreven kan worden aan het CMV virus
 5. Slechthorendheid en hoortoestellen. Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen, bijvoorbeeld een hoortoestel. Over in het bot verankerde hoortoestellen ( BCD) leest u hier niets. Het is verstandig ook de pagina over gehooronderzoek te lezen, omdat daar de verschillende.
 6. dering ook oorsuizen op. Eigenlijk is de bena
Demo - De Signaleraar

Slechthorendheid: oorzaken, vormen en negatieve consequentie

Perceptief gehoorverlies. Bij waarnemings- of perceptieve slechthorendheid werkt het binnenoor niet goed. Een perceptief gehoorverlies heeft invloed op de perceptie, oftewel waarneming van het geluid. Doordat de cellen in het slakkenhuis (cochlea) beschadigd zijn, zijn geluiden minder goed hoorbaar en worden ze ook nog eens vervormd Perceptief gehoorverlies. Perceptief gehoorverlies is het gevolg van een aandoening aan het binnenoor.Er is dus sprake van een perceptief gehoorverlies als de haarcellen, de zenuwvezels of de verbinding van de zenuwvezels met het slakkenhuis zijn beschadigd of niet optimaal functioneren. Bijna 90% van alle gevallen van hoorverlies heeft een perceptieve aard Bij perceptieve slechthorendheid wordt een deel van de elektrische signalen uit het binnenoor niet meer naar de hersenen gestuurd. De hersenen echter verwachten wel een signaal maar aangezien ze deze niet meer ontvangen, gaan zij ze zelf genereren; een fantoomgeluid is gecreëerd en wordt als suizen waargenomen Hereditaire perceptieve slechthorendheid 2. Craniofaciale syndromen 3. Stapelingsziekten (mucopolysaccharidosen, mucolipidosen, ziekte van Refsum) Zwangerschap en bevalling 4. Intra-uteriene infectie: rubella, cytomegalie, lues, toxoplasmose 5. Ototoxische medicatie 6. Icterus 7

Slechthorendheid NHG-Richtlijne

Wanneer hij daar geen aanwijzingen voor vindt, verricht hij verder onderzoek naar de oorzaak van het perceptieve gehoorverlies. Indien bij een kind ouder dan 7 jaar met klachten van slechter horen met de fluisterspraaktest of met screeningsaudiometrie een tweezijdig gehoorverlies van meer dan 30 dB is vastgesteld, wordt verder onderzoek verricht Perceptieve slechthorendheid | Nazorg cochleaire implantaten | Ooraandoening: Nazorg na het plaatsen van een geluidsversterkend implantaat bij doofheid van het binnenoor: 1-1-2021 31-12-2021 089999102: 15E821 / 17E821: Ontsteking middenoor. Perceptieve slechthorendheid Wanneer een leerling perceptieve slechthorendheid heeft houdt dat in dat óf het slakkenhuis niet goed werkt óf dat er iets mis is met de gehoorzenuw of het gehoorgebied in de hersenen. Dit betekent dat het geluid wel goed aankomt maar daarna minder of niet goed wordt verwerkt Slechthorendheid. Slechthorendheid kan aangeboren zijn of het kan op latere leeftijd ontstaan door diverse factoren. Daarnaast kan erfelijkheid een rol spelen. Er zijn verschillende soorten slechthorendheid. De meest voorkomende is de waarnemings- of perceptieve slechthorendheid. Bij deze vorm van slechthorendheid werkt het binnenoor niet goed

Geleidingsslechthorendheid of geleidingsverlies - Hoorzake

 1. In sommige gevallen kunnen gehoorstoornissen worden verholpen door een operatie of een hoortoestel, maar dit is afhankelijk van de oorzaak van de slechthorendheid. Gehoorstoornissen worden gewoonlijk ingedeeld in 2 hoofdklassen: geleidingsstoornissen en perceptieve stoornissen
 2. Slechthorendheid is een veelvoorkomend probleem dat een grote impact op het persoonlijke leven kan hebben. In dit rapport, dat in opdracht van Specsavers is geschreven, richten we ons op de meest voorkomende vorm: leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. Dit is een vorm van perceptieve slechthorendheid, die onvermijdelijk optreedt als onderdeel van het verouderingsproces. Daarnaast richten we.
 3. 7.3.3.2 (2). Definitie en gebruik van restgehoor. Gedurende lange tijd zijn veel mensen ervan uitgegaan dat iemand die 'doof' is niets kan horen en 'in de stilte' leeft. Omdat gehoordrempels vaak niet meetbaar waren dacht men dat het geen zin had dat deze mensen gebruik maakten van hoortoestellen
 4. Bij perceptieve slechthorendheid Slechthorendheid is aangeboren of niet-aangeboren. Oorzaak. Bij aangeboren slechthorendheid: Erfelijk. Ziekten tijdensde zwangerschap, zoals rode hond. Het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap. Bij niet-aangeboren slechthorendheid: Ziekten, zoals meningitis, de bof en mazelen. Een ongeval
 5. Plotselinge perceptieve doofheid of slechthorendheid, die veelal eenzijdig voorkomt, is een aandoening die zeer ingrijpend en invaliderend is voor een patiënt. In ongeveer 90% van de gevallen wordt er geen oorzaak gevonden en spreken we van idiopathisch plotseling perceptief gehoorverlies (IPPG)

De incidentie van dubbelzijdige ernstige perceptieve slechthorendheid IndexTerm perceptieve slechthorendheid of doofheid met een gehoorverlies van 80 dB of meer op het best horende oor bedraagt bij Nederlandse kinderen ongeveer 1 op 1000 geboortes. Naar schatting betekent dit dat jaarlijks circa 170 tot 200 congenitaal slechthorende/dove kinderen geboren worden Perceptieve slechthorendheid | Ambulant middel/ Dag | Ooraandoening: Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor: 1-1-2021 31-12-2021 089999070 : Uitval licht ambulant. Nederlandse)Vereniging)voor)Audiologie) Nieuwsbrief)108)) Programma)-)21)april)2016))! NVA!Voorjaarsvergadering!2016! Datum& Donderdag&21&april&2016,&9:30&-&17:30. Plotselinge perceptieve doofheid of slechthorendheid, die veelal eenzijdig voorkomt, is een aandoening die zeer ingrij-pend en invaliderend is voor een patiënt. In ongeveer 90% van de gevallen wordt er geen oorzaak gevonden en spreken we van idiopathisch plotseling perceptief gehoorverlies (IPPG)

Huisarts Wet 2016;59 (6):260-4. Een cochleair implantaat (CI) kan bij patiënten met perceptieve doofheid de gehoorfunctie gedeeltelijk herstellen. Een CI stimuleert de gehoorzenuw rechtstreeks via een elektrode in de cochlea. Voor het spraakverstaan met een CI maakt het verschil of de doofheid pre- dan wel postlinguaal is, dat wil zeggen. Doofheid of slechthorendheid is vaak een op zichzelf staande aandoening zijn, maar kan ook een onderdeel zijn van een syndroom. Twee vormen van erfelijk gehoorverlies perceptieve (of sensorineurale) doofheid waarbij er iets mis is met het waarnemen van geluid door een probleem met het binnenoor, de gehoorzenuw en/of bepaalde hersengebiede Bij slechthorendheid of oorproblemen is het van belang om zo snel mogelijk een oorarts te raadplegen. Via de Algo-gehoortest is het mogelijk om een auditieve beperking bij baby's op te sporen. Anatomie van het oor Wanneer er geluidsgolven zijn vangen we deze op met onze oorschelp (1)

• Perceptieve slechthorendheid • Doofheid • Andere gehoorklachten (tinnitus, hyperacusis) • Draaiduizeligheid • Tumoren (brughoektumor) Binnen het zorgtraject voor mensen met een middenoorontsteking en het zorgtraject voor mensen met slechthorendheid en doofheid zien we op dit moment de meeste mogelijkheden om de zorg te verbete-ren Slechthorendheid komt niet alleen voor wanneer u ouder wordt, het kan namelijk ook aangeboren zijn. In allebei de gevallen bent u bij de deskundige audiciens van Audicienspraktijk Apeldoorn aan het juiste adres voor een goede hooroplossing, zoals een gehoorapparaat dat perfect bij u past

3 Aandoeningen van het middenoor | SpringerLink

Bij perceptieve slechthorendheid is het binnenoor minder gevoelig voor geluid. In de meeste gevallen komt dit door schade aan de zenuwcellen van het gehoororgaan . Figuur 2: Audiogram met een perceptief gehoorverlies (afbeelding links). Rechts de berekende versterking op basis van de half-gain rule De slechthorendheid, die kan optreden bij hereditaire nefritis (Alport), wordt veroorzaakt door een cochleaire afwijking. III In de rij van oorzaken voor het ontstaan van schrompelnieren dient nefritis met perceptieve slechthorendheid en een familie met hereditaire idiopa. A. perceptieve slechthorendheid B. conductieve slechthorendheid C. neurale slechthorendheid D. gemengde slechthorendheid 42. Gegeven: Als een tumor uitgaande van de NVIII groeit, verdrukt die niet alleen de NVIII maar ook de nabijgelegen craniale zenuw(en)

Doofheid / slechthorendheid Erfelijkheid

De belangrijkste ototoxische stoffen zijn: (zware) metalen (zoals kwik, lood, arseen) Koolmonoxide Salicylaten Antimalariamiddelen (kinine) Aminoglycoside-antibiotica (gentamicine) Antimitotica (cisplatinum) Diuretica (furosemide) Chloorhexidine Alcohol Symptomen: symmetrische perceptieve gehoorverlies van hoge tonen, tinnitus, evenwichtsstoornissen Diagnose: audiometrie Therapie: stoppen met. Diagnose Perceptieve slechthorendheid (0016) Zorgproduct Beeldv orming (röntgen/echo/CT/MRI) bij perceptieve slechthorendheid (089999060) Specialisme Specialist algemeen Omschrijving zorgactiviteit Startdatum Einddatum 1 x meten van het gehoor met behulp van een test 31-10-2014 31-10-2014 waarbij voor verschillende geluidssterkten het aandee 1 Slechthorendheid en hoortoestellen. 2 Inleiding Uw behandelend arts heeft voorgesteld om in verband met uw gehoor- en / of oorklachten een onderzoek door de knoarts te laten verrichten. Deze folder geeft u informatie over wat de KNO-arts met u bespreekt, zodat u zich kunt voorbereiden op het gesprek Gehoorverlies kan op twee manieren ontstaan en wordt geleidende doofheid of perceptieve doofheid genoemd. Bij de geleidende vorm van doofheid bereikt het geluid de zenuwen in het binnenoor niet. Bij de perceptieve vorm van doofheid kunnen de geluidssignalen de hersenen niet bereiken via het oor

Brughoektumor - Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde vanGehooronderzoek - Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van