Home

Meningokokkenziekte

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Soms kunnen de klachten ernstig zijn. In Nederland komt meningokokkenziekte weinig voor Wat is meningokokkenziekte? Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. Als de bacterie in je neus zit kun je een ander besmetten zonder zelf ziek te zijn Meningokokkenziekte is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, namelijk de meningokokkenbacterie. De uitbraak van infecties met de meningokokkenbacterie zorgt regelmatig voor veel onrust Meningokokken ziekte ( meningokokken meningitis (hersenvliesontsteking) en bloedvergiftiging door meningokokken) wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis. De twee belangrijkste uitingsvormen van deze ziekte zijn de meningokokken hersenvliesontsteking en de meningokokken bloedvergiftiging. Niet zelden hebben patienten beide.

Wat is meningokokkenziekte? De meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Als de bacterie in je neus zit kun je een ander besmetten zonder zelf ziek te zijn. De bacterie wordt via de lucht, door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens overgedragen. Meestal word je niet ziek van de meningokok Meningokokkenziekte is een acute bacteriële infectie die binnen enkele uren de dood kan veroorzaken als deze niet op tijd wordt herkend en behandeld. Er zijn verschillende groepen, ook wel stammen of typen genoemd, van meningokokkenbacteriën Wat is de meningokokkenziekte? De meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis. Deze veroorzaakt ernstige infecties, waaronder hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Meningokokken zijn in ongeveer 13 verschillende typen te onderscheiden Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektebeelden veroorzaken, zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Sinds 2015 is er een toename mensen die ziek worden van meningokokken W. Daarom start het RIVM met een vaccinatie voor p en. Aantal gevallen van invasieve meningokokkenziekte per jaar: Aantal meldingen van invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door type B, C, W en Y per 100.000 inwoners, 1992-2017*. * Data tot en met september 2017. De gegevens zijn afkomstig van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC/RIVM)

Meningokokken type C is een type meningokok ( Neisseria meningitidis). Het zijn bacteriën die bij 10% van de mensen in de keel- en neusholte voorkomen. Veel van deze mensen worden hier niet ziek van, maar in sommige gevallen kunnen deze bacteriën een ontsteking aan de hersenvliezen, in de volksmond nekkramp of bloedvergiftiging (sepsis) veroorzaken Wat is meningokokkenziekte? Meningokokkenziekte is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door meerdere typen meningokokkenbacteriën. Er bestaan een aantal verschillende types, maar in Nederland worden mensen vooral ziek van de varianten B, C, W en Y. Meningokok type W was tot voor kort vrij zeldzaam, maar is nu in opkomst Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie: de meningokok. Je kunt drager zijn van de bacterie, maar daardoor loop je nog geen gevaar. Pas als de. Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Veroorzaker van de meningokokkenziekte is de bacterie Neisseria meningitidis die zich gewoonlijk in de neusholte bevindt. Daar kan de bacterie oppervlakkige infecties geven, die vaak zonder verschijnselen blijven

Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De meningokok veroorzaakt een invasieve infectie en veroorzaakt daarbij schade diep in het lichaam Meningokokkenziekte is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door meerdere typen meningokokkenbacteriën. Deze bacteriën kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Niet iedereen die besmet wordt met de meningokokkenbacterie, wordt ook echt ziek Meningokokkenziekte (meningokokkemie) is een ernstige besmettelijke aandoening veroorzaakt door meningokokken, een type bacteriën. Wanneer de bacteriën het neusslijmvlies en de bloedbaan binnendringen via nauw contact of door het inademen van luchtdeeltjes waarin zich de bacteriën bevinden, ontstaan tal van neurologische symptomen

Soms kunnen de klachten ernstig zijn. Door Meningokokken kan iemand hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging krijgen. In Nederland komt meningokokkenziekte regelmatig voor. Wat zijn de klachten bij meningokokkenziekte? Niet iedereen wordt ziek door de Meningokok. Iemand kan erg ziek worden als de bacterie in het bloed of de hersenen komt

Meningokok (Neisseria meningitidis) is een bacterie, die berucht is door de ernstige infecties zoals meningitis die hij kan veroorzaken. De bacterie is gramnegatief en aeroob.Morfologisch zijn het vrij grote diplokokken (twee aan twee liggend). Er zijn een aantal serotypen (in het laboratorium te onderscheiden ondersoorten). Verder is de bacterie ook berucht omwille van het syndroom van. Meningokokkenziekte. Vastgesteld door LOVI: maart 2019. Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn Meningokokken-meningitis en -sepsis. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen

Vragen en antwoorden meningokokken RIV

Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok ( Neisseria meningitidis ). Veel mensen hebben de meningokok tijdelijk in hun neus of keel zonder dat ze daar zelf ziek van worden. Deze mensen zijn drager. Door hoesten of niezen, kan de meningokok zich verspreiden Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Omdat meningokokken W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie ook aangeboden aan tieners in het jaar dat ze 14 worden Meningokokkenziekte is een ernstige ziekte die je krijgt van een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, C, W en Y zijn de bekendste. In het jaar dat je 14 wordt, krijg je een vaccinatie aangeboden tegen meningokokkenziekte. Met deze prik kun je zelf niet meer ziek worden én kun je anderen niet meer. Meningokokkenziekte ernstig, maar zeldzaam. De kans op meningokokkenziekte is klein. Er zijn 2 groepen die vaccinatie aangeboden krijgen: p vanaf 14 maanden en tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei en 31 december 2018. Door deze groepen te vaccineren, verspreidt de bacterie zich minder snel en worden ook anderen minder snel ziek

Meningokokkenziekte en vaccineren

Meningokokken: de symptomen, behandeling en vaccinatie

  1. Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok (Neisseria meningitidis). De bacterie kan in de neusholte voorkomen. Maar als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelstel komt, kunnen mensen ernstig ziek worden. Er zijn verschillende typen meningokokken (groep). Voor elke groep is er een vaccin dat beschermen tegen meningokokkenziekte. Hieronder vindt u een.
  2. Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De meningokok veroorzaakt een invasieve infectie en veroorzaakt daarbij schade diep in het lichaam. De infectie uit zich als hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. De laatste kan zich ontwikkelen tot een shock waar aan je.
  3. Meningokokkenziekte Meningokokken ziekte, ook wel bekend als 'meningitis' of hersenvliesontsteking, is een ernstige infectieziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. In Nederland komen 5 soorten meningokokken voor: A, B, C, W en Y. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder er ziek van te worden

Meningokokken ziekte huidinfo

Hirnhautentzündung durch Meningokokken: Erhöhtes Risiko

Maar iedereen kan de meningokokkenziekte krijgen, al komt de ziekte het meest voor bij kinderen tot 2 jaar, tieners tussen de 14 en 20 jaar en volwassenen ouder dan 50 jaar De kans voor het individu op invasieve meningokokkenziekte in Nederland is heel klein. Sinds oktober 2015 is er een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte type W. In 2015, 2016 en 2017 werden er respectievelijk 9, 50 en 80 patiënten met meningokokkenziekte type W gemeld Meningokokkenziekte is een zeldzame, maar ernstige ziekte, veroorzaakt door bacteriën (ziektekiemen), Neisseria Meningitidis genaamd. De verschillende stammen ('serogroepen') van deze bacteriën worden genoemd naar letters van het alfabet, zoals A, B, C, W, X, Y en Z. De meest voorkomende soort is in de loop van de tijd veranderd Start meningokokken vaccinatiecampagne. Op maandag 18 maart 2019 begint GGD Groningen met de vaccinatiecampagne die jongeren tegen de meningokokkenziekte moet beschermen. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vaccinaties vinden plaats op verschillende locaties verspreid over de provincie

Meningokokkenziekte. Een ruime meerderheid van de ondervraagden (71%) weet (ongeveer) wat meningokokkenziekte is en hiervan weet het merendeel ook dat dit een ernstige infectieziekte is die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Echter, niet alle mogelijk ernstige gevolgen van meningokokkenziekte zijn bekend Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Meningokokken B komt vooral voor bij kinderen jonger dan vijf jaar Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus of keel, zonder problemen te veroorzaken Inenting meningokokkenziekte. Men ACWY vaccinaties 14-jarigen. De MenACWY of voluit Meningokokkenziekte ACWY. Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen de typen A, C, W en Y. Kinderen kunnen in enkele dagen ernstig ziek worden door een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging

In de onderstaande tabel ziet u de cijfers van meningokokkenziekte B, waar in viertien jaar tijd in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar het aantal ziektegevallen van 210 tot 12 is teruggelopen, en in de leeftijdgroep 10-19 jaar van 88 tot 6 ziektegevallen. 7 Er wordt niet tegen meningokokkenziekte B gevaccineerd, en deze informatie zult u dus niet tegenkomen op het acht uur journaal Bij een patiënt met meningokokkenziekte (meningokokken meningitis of -sepsis) lopen diens gezinscontacten (zeer nauwe contacten) een verhoogd risico (vijfhonderd tot achthonderd maal) de ziekte zelf te krijgen. Dit risico is de eerste 7 dagen na het ziektegeval het hoogst,. Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De infectie geeft een ernstig ziektebeeld zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel kan ontwikkelen tot een shock waar veel mensen aan overlijden Meningokokkenziekte vaccinatie. Ok, de overheid heeft besloten dat iedereen die geboren is na 31 dec 2000 (en voor 2004 ofzo) de vaccinatie moet halen tegen Meningokokkenziekte W. Prima. Mogelijkheden genoeg om die prik te halen op verschillende plekken (1 dag in eigen gemeente, 1 dag in buurgemeente 6 km verderop en verder alleen nog maar. Sinds 2019 daalt het aantal patiënten met meningokokkenziekte W. Tot november waren er 51 patiënten. Een paar jaar lang steeg het aantal mensen dat de ziekte kreeg. In 2015, 2016, 2017 en 2018 werden respectievelijk 9, 50, 80 en 103 Lees verde

Meningokokkenziekte Vaccinatie. De meningokokken ziekte is een verzamelnaam voor ziekten die veroorzaakt worden door een bacterie (Neisseria meningitidis). Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types De Fontys-student die eind vorige week in het ziekenhuis was opgenomen met meningokokkenziekte, is overleden. De directie van Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg (FHJ) in Tilburg heeft dit vanmiddag aan studenten en medewerkers medegedeeld. Alle lessen zijn direct stilgelegd. Ook morgen gaan de lessen niet door Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. In de meeste gevallen word je er niet ziek van. Af en toe dringt. Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start. Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren.

Meningokokken Jouw GGD

De regionale inentingen tegen de meningokokkenziekte zijn maandagmiddag gestart in Eersel. De komende twee weken wordt er op meerdere plekken in de regio gevaccineerd tegen de infectieziekte. Website RIVM informatie over meningokokkenziekte . Delen. Informatie Geplaatst 11 september 2018 Onderwerp(en) Gezondheidstips, Kind & Jeugd. Uitgelicht. Gebruik mondkapje Geplaatst: 24 juni 2021 Gelukkig neemt de ernst en omvang van de Corona-epidemie af en kunnen maatregelen worden versoepeld. Toch vragen wij u om. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo'n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie Een Goudse scholiere is overleden aan de meningokokkenziekte, meldt de GGD Hollands Midden. Het gaat volgens Omroep West om een leerlinge van een examenklas op het Coornhert Gymnasium. Het meisje.

Wat is meningokokkenziekte en wat zijn de symtpomen

Media Park decor van grote prikactie tegen meningokokkenziekte. HILVERSUM - Pakweg 3000 (bijna) 14-jarigen uit 't Gooi en de Vechtstreek krijgen binnenkort opnieuw een oproep om de prik tegen meningokokkenziekte te komen halen. Deze giga-operatie van Jeugd en Gezin is tussen 28 april en 25 mei en vindt plaats op het Media Park in Hilversum Circa 860.000 Nederlandse jongeren krijgen dit voorjaar een uitnodiging om een prik te halen tegen meningokokkenziekte, aldus het RIVM. Het gaat volgens plan om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005. De groep volgt op die van ruim 130.000 jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, die vorig jaar een brief kreeg

Besmettelijkheid en risicogroepen meningokokken

Meningokokken: symptomen, oorzaken en behandeling Mens

Meningokokkenziekte kan iedere persoon in elke leeftijdscategorie treffen, maar vooral baby's en jonge kinderen lopen een risico. 1. Aantal gevallen van meningokokkeninfecties in België in 2019 6. WAT ZIJN DE SYMPTOMEN? In het begin kunnen de symptomen gelijkaardig zijn als deze van griep,. Als er een uitbraak is van de meningokokkenziekte komt dit dan ook vaak voor onder pubers. Of bij nauw contact in kleine groepen mensen. Denk aan een gezin, een kazerne of concert. De pneumokok bacterie kan zonder problemen in de keel- of neusholte van gezonde mensen zitten

Meningokokkenziekte: wat is het en wat zijn de symptomen

Meningokokkenziekte. Meningokokkenziekte is een ernstige infectieziekte, veroorzaakt door een bacterie (meningokok). Deze bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte Prik tegen meningokokkenziekte voor 14-jarigen. 16 oktober 2018. Dit jaar krijgen krijgt een grote groep 14-jarigen een extra uitnodiging voor een prik tegen de infectieziekte meningokokken. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 december 2004 ontvangen als eerste een uitnodiging 12 feiten over de 12 vaccinaties. Bof Difterie Hepatitis B Hib-ziekten HPV Kinkhoest Mazelen Meningokokkenziekte Pneumokokkenziekte Polio Rodehond Tetanus. Hepatitis B. Hib-ziekten. Meningokokkenziekte. Pneumokokkenziekte. Studenten met de bof. Bij je oor zit je speekselklier 29 april 2021. Coronaproof vaccinatiedagen voor jongeren. 26 april 2021. Kinderen met migratieachtergrond minder vaak gevaccineerd. 26 februari 2021. HPV-vaccinatie voor 19.448 meisjes. 9 februari 2021. Geen vaccinatiedagen, wél bescherming tegen meningokokkenziekte. 23 december 2020 Samen doen we er alles aan het coronavirus te beheersen. De landelijke maatregelen hiervoor hebben ook gevolgen voor de afspraken voor jouw kind bij ons. We maken de afspraken op onze locaties zo kort mogelijk: hoe korter het contact, hoe kleiner de kans van besmetting. In sommige gevallen betekent dit bijvoorbeeld een korte afspraak op locatie in combinatie met een afspraak via (beeld)bellen

Telefonisch een afspraak maken. 015 2010045, toets 3. Elke werkdag tussen 8:00 uur en 11:30 uur. Voor spoedgevallen ná 17:00 uur, in het weekend en/of op feestdagen kunt u de Huisartsenpost bellen: 015 251 1930. Spoedgevallen. Bel in geval van levensbedreigende situaties: Bel 112 Veel antwoorden vind je terug op deze website, maar we maakten ook een aantal downloads. Je ziet ze hieronder. Ook vind je hier een greep uit de folders van organisaties waarmee wij samenwerken. Liever online verder lezen? Bekijk alle apps en websites waarvan wij denken dat ze echt iets toevoegen voor jou of jouw kind Meningokokkenziekte bij student Fontys Hogeschool Journalistiek. ggd Afgelopen zondag is bij een student van Fontys Hogeschool Journalistiek de infectieziekte meningokokken vastgesteld. De student, die vorige week begeleider was op het introductiekamp voor eerstejaars studenten, is opgenomen. Wanneer je vragen hebt over jouzelf of je kind, kun je terecht bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD Zeeland. Via telefoonnummer: 0113-249400 of mail naar info@ggdzeeland.nl.Iedere werkdag is het van 09.00 - 10.30 uur telefonisch spreekuur, je krijgt dan direct een jeugdverpleegkundige aan de telefoon via telefoonnummer: 0800-0096

Meningokokkose, of meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op m.. Website RIVM informatie over meningokokkenziekte . Delen. Informatie Geplaatst 11 september 2018 Onderwerp(en) Gezondheidstips, Kind & Jeugd. Uitgelicht. Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie Geplaatst: 19 juli 2021 Onze gezondheidscentra zijn van 26 juli t/m 5 september in de. Achter de schermen bij meningokokkenziekte. Auteur (s): Mathilde Balke-van der Spek en Carin Bos. Rubriek: Ziektebeeld. 'Dodelijke bacterie rukt op in Nederland: 11 doden, 57 ernstig zieken 1 ' Met deze kop in het AD ontstond in het voorjaar van 2018 publieke onrust rondom de meningokokken bacterie

Meningokokken c | meningokokkenziekte isMeningokokken, hoe zit het eigenlijk? | GGD Groningen

Het Prinses Máxima Centrum krijgt veel vragen van ouders die zich zorgen maken om de meningokokkenziekte. Heel begrijpelijk, want hoe zeldzaam deze ziekte ook is, de gevolgen ervan kunnen zeer ernstig zijn. En een kind met kanker is toch extra kwetsbaar voor infectieziekten? Moeten deze kinderen niet gevaccineerd worden om ze te beschermen Mijn kind. U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij een belangrijke rol. U staat daar niet alleen voor. GGD Drenthe kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Wij beantwoorden uw vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag van uw kind en we staan scholen en.

Vaccinaties. In Nederland kunnen kinderen gratis worden gevaccineerd. Vaccineren doen we aan de hand van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Met een vaccinatie bescherm je jouw kind tegen ernstige ziekten zoals kinkhoest, tetanus of meningokokken. In de regio Zuid-Holland West haal je de prikken bij JGZ. Vaccineren is een keuze We vaccineren je dan zowel tegen de meningokokkenziekte als het humaan papillomavirus (HPV). Kun je een oproepkaart niet meer vinden, geef dit dan bij de ingang aan. Onze medewerkers van de administratie helpen je dan verder Naar aanleiding van recente berichtgevingen in de media ontvangen wij vragen over de aanstaande meningokokken vaccinatie. Dit wordt georganiseerd vanuit het Rijksvaccinatie programma. Wie krijgen de vaccinatie in 2018 aangeboden? P van 14 maanden. Sinds mei 2018 krijgen zij op het consultatiebureau een vaccinatie tegen meningokokken ACWY

Meningokokken - Huisartsencentrum Klein Iterso

Een Goudse scholiere is overleden aan de meningokokkenziekte, meldt de GGD Hollands Midden. Het zou gaan om een leerlinge van een examenklas op het Coornhert Gymnasium. Er heerst enorm veel. Een prik beschermt uw kind en ook anderen. 12 maart 2020. De meeste Amsterdamse jongeren en kinderen met hun ouders halen een prik. Zodat zijzelf én anderen beschermd zijn tegen besmettelijke ziekten. Deze ziekten komen daarom minder vaak voor in Nederland. Voorbeelden zijn: de bof, mazelen, rode hond en de meningokokkenziekte Website RIVM informatie over meningokokkenziekte . Delen. Informatie Geplaatst 11 september 2018 Onderwerp(en) Gezondheidstips, Kind & Jeugd. Uitgelicht. Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie Geplaatst: 16 juli 2021 De zomervakantie komt er aan. Een tijd om onze medewerkers de. Meningokokkose - meningokokkenziekte LCI/CIb/RIVM richtlijn infectieziekten 1 Meningokokkose − meningokokkenziekte A39 1. Algemeen Meningokokkose is een acute of subacute infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis. Kenmerkend zijn de ontsteking van de hersenvliezen en/o Coronavaccinatie. Wilt u uw afspraak afzeggen of verzetten? Bel dan 088 - 11 90 011. Meer informatie over de coronavaccinatie

Een Goudse scholiere is overleden aan de meningokokkenziekte, meldt de GGD Hollands Midden. Het gaat volgens Omroep West om een leerlinge van een examenklas op het Coornhert Gymnasium. Het meisje. Het laatste nieuws, weer, verkeer uit regio Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Kijk al onze programma's terug en download de app Nieuwe vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte Foto: ANP . Om meer bekendheid te creeëren voor de gevaarlijke meningokokken-bacterie, lanceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag een nieuwe vaccinatiecampagne die is gericht op jongeren

KNVM Vaccinologie - Meningokokken A, B, C, W(135),

meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groepenA, C, W-135,en Y. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Nimenrix dient te worden gebruikt volgens beschikbare officiële aanbevelingen. Primaire immunisatie Zuigelingenvan 6weken tot 6maandenoud: er dienen twee doses van elk 0,5ml te worde Vaccinatie meningokokkenziekte. 17 september 2018. Sinds 2015 is er een toename van Meningokokkenziekte type W in Nederland. Vanwege deze toename is besloten om in 2018 twee groepen te gaan vaccineren. Sinds 1 mei 2018 krijgen kinderen van 14 maanden M en ACWY vaccin in plaats van M en C Meld me aan voor de nieuwsbrief; Verstuur; Volg ons. Facebook; Twitte Website RIVM informatie over meningokokkenziekte . Delen. Informatie Geplaatst 11 september 2018 Onderwerp(en) Gezondheidstips, Kind & Jeugd. Uitgelicht. Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie Geplaatst: 16 juli 2021 Onze gezondheidscentra zijn van 26 juli t/m 5 september in de.

Meningokokken type C - Wikipedi

Jongeren die opgeroepen zijn voor een vaccin tegen meningokokken, laten dat in Den Haag massaal afweten. Bijna de helft van de uitgenodigde tieners is afgelopen maand niet komen opdagen. Mogelijk weerhouden de coronamaatregelen jongeren ervan om de prik te halen. Half april is het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag weer begonnen met een inentingsronde. Vanwege de corona-uitbraak gebeurt. DANS is an institute of KNAW and NWO. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio De vijf generaties vrouwen van familie Morpey-Van Gemert uit Uden en Schaijk zijn zo trots als een pauw. Overgrootmoeder, oma en moeder kwamen woensdag samen met de kersverse baby Eline een. Nieuws - GGD Fryslân. GGD Fryslân. Over ons. Nieuws. Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals. Sluiten Het aantal patiënten met meningokokkenziekte blijft flink toenemen, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast. Dit jaar zijn er al zeker vijftig patiënten geteld. Vóór 2015 waren er gemiddeld vier patiënten per jaar. In 2015, 2016 en 2017 waren het er respectievelijk negen, vijftig en tachtig

Meningokokkenziekte, hoe kun je jezelf beschermen? - Dokter

Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo'n.. Bij een student Journalistiek, die als begeleider meedeed aan de introductieweek Purple, is de meningokokkenziekte vastgesteld. Hij is gisteren in het ziekenhuis opgenomen. De GGD Hart voor Brabant heeft dat vandaag bekendgemaakt. De GGD benadrukt dat de kans heel klein is dat anderen zijn besmet. Volgens de GGD zijn alle mensen die direct me.. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lanceerde maandagmiddag een nieuwe vaccinatiecampagne tegen de ­Meningokokkenziekte, gericht op jongeren

Rijksvaccinatieprogramma | RijksvaccinatieprogrammaHoge opkomst meningokokkenprik: artsen blij maar verbaasd