Home

Chrysoliet Bijbel

Het patroon op een oude 17e-eeuwse Franse munt lijkt op

Flexible Payment Options & Free Delivery on Bissell Products. Choose Your Delivery Window! Choose your own Delivery Slot and Buy Now, Pay Later with our 0% Finance Options Chrysoliet siert het zevende muurfundament van het Nieuwe Jeruzalem. Foto's: Chrysoliet in diverse tinten groen. Het woord Chrysoliet komt 1x in het Nieuwe Testament voor (Opb. 21:20), als vertaling van het het Griekse woord chrusolithos (Gr. χρυσολιθος), dat gevormd is van chrusos (Gr. χρυσος), 'goud', en lithos (Gr. λιθος), 'steen', dus letterlijk 'goudsteen' Chrysoliet behoorde ook tot de kostbare stenen die als bedekking voor de koning van Tyrus dienden. — Ez 28:12, 13 . In de twee afzonderlijke visioenen in verband met de vier wielen merkte Ezechiël op dat de aanblik van de wielen als de gloed van chrysoliet was ( Ez 1:15-21; 10:9 ) Vindplaatsen van chrysoliet in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers. Openbaring 21:20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. Statenvertaling online - bijbel en kuns

BIJBEL 1686 - BIBLE 1686 - BIBLIA 168

op de vierde rij chrysoliet, onyx en jaspis. Deze stenen moeten in goud worden gezet Saksische chrysoliet is groengele topaas. Kaapse chrysoliet is prehniet, demantoiet en vesuviaan worden soms chrysoliet genoemd, bovendien worden geslepen natuurlijke (bijvoorbeeld moldawiet) en kunstmatige glassoorten wel chrysoliet genoemd, soms met en dikwijls echter zonder het predicaat vals het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. NBG51: NBG-vertaling 1951 Vertalin In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed

Buy Now Pay Later · Free & Easy Returns · Fast & Free Deliver

de vijfde met sardonyx, de zesde met sardius, de zevende met topaas, de achtste met beryl, de negende met chrysoliet, de tiende met chrysopraas, de elfde met saffier, de twaalfde met amethist. HTB: Het Boe Chrysoliet komt over het algemeen in vulkanisch gesteente (ook in dolomiet en enkele kalksteensoorten) in massieve, kristallijne of korrelige vorm voor. De benaming chrysoliet is afgeleid van het Griekse woord chru·soʹli·thos, dat goudsteen betekent, en waarschijnlijk hebben ten minste enkele van de Ouden deze naam op verscheidene geelkleurige edelstenen toegepast Edelstenen in de Bijbel. Diamant, lazuursteen, robijn, smaragd, sardonyx, sardius, topaas, beril, chrysoliet, chrysopraas, saffier en ametist. Daarnaast zijn de poorten van parels gemaakt en is de straat der stad van zuiver goud Wat een ongelofelijke weelde en rijkdom De bijbel in makkelijk Nederlands. Menu weergeven. Openbaring 21. De nieuwe hemel en de het zesde met sardius, het zevende met chrysoliet, het achtste met beril, het negende met topaas, het tiende met chrysopraas, het elfde met hyacinth, het twaalfde met amethist. 21 De twaalf poorten waren twaalf parels: elke poort was gemaakt van één parel Bijbel Basics materiaal. Programma's. Series. Informatie. Meer over Bijbel Basics. Startersgids Bijbel Basics. Jaarprogramma Bijbel Basics. Bible Basics in English. 20 het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint,.

Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. Statenvertaling online - bijbel en kuns De naam chrysoliet geeft men aan de eigenlijke chrysoliet, aan vesuviaan, aan chrysoberil, aan saffier, aan toermalijn en aan alle edelgesteenten die in eigenschappen hemelsbreed van elkaar verschillen. Bijbel. In Bijbelse tijden komen al veel edelstenen voor. Palestina ligt vlak bij Egypte waar al vanouds met sierstenen gewerkt werd

Later zag Daniël een engel, een zekere man, in linnen gekleed, wiens 'lichaam als chrysoliet was'. — Da 10:1, 4-6. In een visioen dat Ezechiël van Jehovah's heerlijkheid had, zag hij ook iets dat er uitzag als saffiersteen [een diepblauwe steen], iets dat geleek op een troon (Ez 1:25-28; 10:1) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn Het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. 21 En 44 de twaalf poorten waren twaalf parelen, een iegelijke poort was elk uit één parel; en 45 de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas

Bissell - Choose Your Delivery Windo

  1. eralenkenner J. Bolman
  2. Zijn lippen zijn lelies, druipend van vloeiende mirre.+ 14 Zijn handen zijn als cilinders van goud, met chrysoliet bezet. Zijn buik is als gepolijst ivoor, versierd met saffieren. 15 Zijn benen zijn marmeren zuilen, op voetstukken van het zuiverste goud
  3. Bijbel. In Hebr 12:22 wordt voor het eerst melding gemaakt van het hemelse Jeruzalem, in Openbaring 3:12, 21:2 en 10 lezen we dat dit Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Volgens de verdere beschrijving zien we dat de stad gebouwd is uit zuiver goud en doorzichtig als glas

* De lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 17 Hij mat ook de muur: 144 el* in mensenmaat, die tegelijk engelenmaat is. 18 De muur was gemaakt van jaspis+ en de stad was van zuiver goud, als helder glas. 19 De fundamenten van de stadsmuur waren met allerlei edelstenen versierd: het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende. Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Ezechiël 1:1-28. 1 In het 30ste jaar, op de één wiel naast elk van de levende wezens met vier gezichten.+ 16 De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van chrysoliet, en ze zagen er alle vier hetzelfde uit Vindplaatsen van chrysopraas in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers. Openbaring 21:20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.. Statenvertaling online - bijbel en kuns

Chrysoliet - Christipedi

het zevende van chrysoliet, het achtste van beril, het negende van topaas, het tiende van chrysopraas, het elfde van hyacinth, het twaalfde van amethist. 21: De twaalf poorten zijn twaalf parels, iedere poort afzonderlijk bestaat uit één parel. En het plein van de stad is puur goud, als doorzichtig kristal. 22: En een tempel zag ik in haar niet Deze site is ontwikkeld na een grondig onderzoek van de Bijbel en de samenhang van de uitspraken van de profeten. De logische structuur en coherentie van de verschillende profetische uitspraken van vele profeten over een periode van meer dan 5.000 jaar, tonen aan dat dit geen afzonderlijke uitspraken of losse verhalen zijn en dat een duidelijke structuur aanwezig is

Chrysoliet — Watchtower ONLINE LIBRAR

Mineralen in de Bijbel - Bolman HFJ / 19-2-2018 Pagina 2 van 16 Bolman geeft aan dat wij nu (1938) drie eeuwen later leven. Intussen heeft de edelsteenkunde (als onderdeel (chrysoliet of de gele chalcedoon). Edelstenen als diamant, robijn en saffier kende men nog niet Exodus 28:1-43. Exodus. 28 Laat van de Israëlieten je broer Aäron bij je komen, samen met zijn zonen, zodat hij mij als priester kan dienen: + Aäron, + samen met Na̱dab, Abi̱hu, + Elea̱zar en I̱thamar, + de zonen van Aäron. + 2 Maak voor je broer Aäron heilige kleding, prachtige kleding die hem aanzien geeft. + 3 Spreek met iedereen die. De Bijbel, Openbaring 21 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist De Bijbel, Openbaring 21 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist

Chrysoliet wordt ook wel de zogenaamde Ural emerald genoemd, wat eigenlijk een groene granaatappel is. Gemologen zijn tegen een dergelijke uitbreiding van classificatie, maar in de geschiedenis zijn dergelijke incidenten helemaal niet zeldzaam. Dus, Saksische chrysoliet werd topaas genoemd, Braziliaans - chrysoberyl Als het om stenen gaat in de Bijbel is onze eerste gedachte natuurlijk die aan DE Rotssteen (zie 1 Kor.10 : 4) die de Christus Zelf is. Vaste Rots van mijn behoud, Als de zonde mij benauwt, Laat mij steunen op uw trouw, Laat mij rusten in uw schauw, Waar het bloed, door u gestort, Mij de bron des levens wordt Zo opeens kreeg ik zomaar een bijzonder gesprek over het geloof. Ik vertelde over mijn laatste reis naar de eeuwigheid. Ik vraag me nog steeds af hoe het mogelijk is dat iemand eerst afwijzend reageert op het woord 'bijbel' en aan het einde vraagt: Hoe kom je daarboven?. Het was zo bijzonder hoe ik een heleboel mocht en kon vertellen Openbaring 21. 1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een grote stem uit den. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Tweede dood . Opb. 21:9. Een engel kondigt het tonen van de bruid aan. Opb 21:9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen

concordantie chrysoliet, het Nieuwe Testamen

  1. Jesaja 3:17 . Zo zal de HEERE den schedel der dochteren van Sion schurftig maken, en de HEERE zal haar schaamte ontbloten. Mocht ik God toch al niet , na het lezen van deze zin in de bijbel vraag ik me helemaal af waar hij/zij/het mee bezig is
  2. De Bijbel onderscheidt drie buitenwereldse hemelen: 1. De onzichtbare wereld waar engelen en demonen verblijven. In 2 Koningen 6:17 wordt die even zichtbaar als aan de dienaar van Elisa Gods hemelse strijdkrachten getoond worden. 2. De woonplaats van de engelen. 3
  3. Aantekeningen bij de Bijbel. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Smaragd, Sardonix, Sardius, Chrysoliet, Beryl, Topaas, Chrysopaas, Hyacint en Amethyst. Uit een verdere beschrijving blijkt dat de poorten zijn gemaakt uit een parel..
  4. Aantekeningen bij de Bijbel. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, welke resulteren in allerlei aantekeningen. Bijbelvers Literatuur Vertalingen. Openbaring 21. Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde.
  5. Welke kleuren zijn bijbels en welke betekenis hebben zij? Sardius is rood, topaas is geel, beril is zeegroen, chrysopraas is appelgroen, chrysoliet is olijfgroen tot geel, saffier heeft blauwtinten, amethist is paars. EEN VLAGPRESENTATIE Hier volgt een idee voor een vlagpresentatie met zeker tien kinderen
  6. De naam chrysoliet komt van de Griekse woorden 'chryso', wat gouden betekent, en het Griekse woord 'lithos', wat steen betekent. Chrysoliet wordt meerdere malen genoemd in de Bijbel. In de middeleeuwen werd peridoot door (dit wordt verondersteld) kruisridders vanuit het Midden-Oosten meegebracht naar Europa
  7. Schatgraven in de Bijbel De Profeet Daniël 10 (b) Wereldbeheersers der Duisternis In het vorige Zoeklicht bespraken we vers 1-3, die een soort introductie zijn op de profetie van Daniël 10-12, die met 10:4 begint. 6 Zijn lichaam was gelijk chrysoliet en zijn gelaat als het weerlichten van de bliksem

Het woord pidat in de Bijbel, Psalm vers 18, is mogelijk verwant met Sanskriet pita; geel en vanwege de vermelding kûs is het aannemelijk dat het gaat om de geelgroene chrysoliet of olivijn dat voorkomt op Zabargad, een eilandje voor de Egyptisch kust van de Rode Zee dat in Grieks-Romeinse tijd als topaaseiland werd aangeduid, Plinius historia naturalis VI, 34, 169 waarbij topaas staat voor. y. z. '. In deze editie van de Statenvertaling beginnen 175 woorden met een c. Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak die woorden voorkomen in de Bijbel, uitgesplitst naar Oude Testament, Nieuwe Testament en Apocriefe geschriften.. woord 20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. 21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas

Exodus 28:20 op de vierde rij chrysoliet, onyx en - Bibl

Op verschillende plaatsen in de Bijbel genoemd met zijn oude naam Chrysoliet, was de Peridoot een juweel dat ook geliefd was bij piraten, omdat het in staat was boze geesten en angst voor duisternis af te weren. Er wordt aangenomen dat sommige edelstenen en mineralen gunstige eigenschappen hebben voor de gezondheid en de geest Exodus 28:1-6 Priesterkleding. 1 Wat u betreft, laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen: Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aäron

chrysoliet - Volkoome

Openbaring 21:20 NBG51 - Bibl

In Duitsland waren er ook al Duitstalige Bijbelse geschriften, maar Luther was de eerste die deze begrijpbaar voor de mensen schreef. De Duitstalige Bijbel werd geschreven door Maarten Luther in 1519, wij spreken hier over de vertaling van het O.T. In 1522 verscheen, de zogenaamde September Testament Een overzicht van plaatsen in de Bijbel. Samenkomsten info over de zondagse samenkomst; Sprekers 2021 ; Bijbelstudiedagen 3 maal per jaar een studiedag; Donderdagavond-Bijbelstudie om de 4 weken op donderdag; Opening seizoen 2014-2015 een impressie; Opening seizoen 2015-201 Alle afbeeldingen, audio-bestanden, video-bestanden en teksten op bijbelshandboek.nl vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie A.M. Rehwinkel, De zondvloed, in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie , 3e druk, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1972. P. Strootman, De Bijbel is geen geschiedenisboek; Dinosaurussen waren al voor de zondvloed uitgestorven , artikel in Algemeen Dagblad van 29 oktober 1993 In de Bijbel wordt gesproken van engelen, cherubs, serafs en aartsengelen. Engelen - Het Hebreeuwse woord mal'āk (engel) betekent bode. Ze worden in het Oude Testament zonen Gods genoemd (NBG: Hemelingen), maar ook Elohim (de goddelijken) en heiligen. Het zijn geesten die door God geschapen zijn (1 Koningen 22:21, Nehemia 9:6 en Psalm 33:6)

In een door God geïnspireerd klaaglied betreffende de koning van Tyrus verklaarde Ezechiël: Allerlei edelgesteente was uw bedekking: robijn, topaas en jaspis; chrysoliet, onyx en jade; saffier, turkoois en smaragd; en van goud was de makelij van uw zettingen en uw kassen in u (Ez 28:12, 13).De symbolische vrouw, Babylon de Grote, wordt als rijk versierd met edelgesteente afgebeeld Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. 21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas

> chrysoliet, > > beril, topaas, chrysopraas, hyacint en > amethist. > > Op deze twaalf fundamentstenen stonden de namen > > van de twaalf apostelen van het Lam gegrift. De > > eigenlijke stad binnen deze prachtige muren was > > niet minder luisterrijk, want in de > beschrijving > > wordt gezegd dat ze van zuiver goud, gelij De vierde bevatte een chrysoliet, een kornalijn en een onyx. Ze waren gevat in gouden zettingen. Er waren twaalf stenen, zoals er twaalf namen zijn van de zonen van Israël. Op iedere steen was de naam van een der twaalf stammen gegraveerd, zoals men dat bij De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling

onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook: edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis ook een persoonsnaamkaart 1 coordinaat A2a volkerenlijst: afstammeling van Jafeth Tartak waarschijnlijk vorst/held der duisterniseen afgodennaa Namen Mineralen Bijbel HFJ / 19-2-2018 Blad 1 van 3 Namen Mineralen in de Bijbel De naamgeving van de minealen in de Bijbel is niet zo'n eenvoudige zaak. NBG topaas beryl chrysoliet chrysopraas saffier amethyst goud diamant parels SV chrysoliet beryl topaas chrysopraas hyacint amethyst goud jaspis parel In de diamant maakt het licht kleuren zichtbaar Blauwe Storm hanger doorboord. € 9,00. Edelsteen hanger doorboord. maat hanger: 20-30mm dikte max 10mm gaatje 2-3mm. De betreffende edelsteen vind je in de productnaam. Meer informatie over deze edelsteen vind je in de edelstenen abc. Deze edelsteen hanger kun je dragen aan een koord of spang, deze kun je er in je eigen voorkeur bij bestellen

Het is interessant dat zelfs de Bijbel chrysoliet vermeldt. Het heilige boek vertelt over de stenen decoratie van de gewaden van de hogepriesters. Ongelooflijk mooie olivijn ingevoegd in de Russische kroon (opslag - Diamond Fund). Ongeveer 1000 peridot werd gebruikt om de troon van de Ottomaanse heerser te versieren (opgeslagen in Istanbul) Peridoot, ook wel chrysoliet of olivijn genoemd, is een meridiaansteen die je zal helpen om oude karma op te ruimen. Zelfs in de bijbel wordt Mozes genoemd die zijn staf (wichelroede) gebruikt om water te vinden. Je komt de pendel/wichelroede in tal van oude beschavingen tegen

Grappig genoeg is deze naam aan topaas gegeven terwijl nadien is gebleken dat de steen die werd gedolven op het eiland waarschijnlijk chrysoliet of olivijn was. Topaas hanger De verwijzingen naar de naam in bijvoorbeeld de Engelse vertaling van de bijbel verwijzen ook allemaal naar de vertaling van het woord topazos en daarom vermoedt men dat het ook hier om waarschijnlijk chrysoliet ging Bijbel voor Slechtzienden Oude Testament - Nieuwe Testament. Ez 1,16 De wielen glansden als chrysoliet en hadden alle vier dezelfde vorm en bouw. Ze zagen er zo uit en waren zo gebouwd alsof het ene wiel in het andere zat. Ez 1,17 Als ze zich verplaatsten,. De Bijbel in het Nederlands Bijbel Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud;.

Ezechiël 28:13 NBG51 - bible

Bijbelboek: Hoofdstuk: 1 2 3 20 Het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. 21 En 44 de twaalf poorten waren twaalf parelen, een iegelijke poort was elk uit één parel; en 45 de straat der stad was zuiver goud, gelijk. In de Bijbel vinden wij de twaalf stenen genoemd, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel,. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. de achtste met beryl, de negende met chrysoliet, de tiende met chrysopraas, de elfde met saffier, de twaalfde met amethist. De twaalf poorten waren parels; elke poort bestond uit één parel. En de hoofdstraat was van zuiver goud, als doorzichtig glas En de aanblik van de Ofanim was alsof zij van chrysoliet waren. Vers10 En hun verschijning en aanzicht - van eenlingen die overgingen in een vierspan - was alsof de ene Ofan de andere Ofan binnenging. Het is moeilijk deze tekst te verstaan. Het lijkt dat de vier Ofanim tot één wezen versmelten (hoofdstuk

Peridoot heeft ook een oudere, minder bekende naam, chrysoliet, wat is afgeleid van het Griekse 'chryso' (gouden) en 'lithos' (steen). Het is onder deze oude naam dat peridoot diverse malen in de Bijbel wordt genoemd als één van de 'vurige stenen' (Ezechiël 28:13-16) die in de borstplaat van Aäron worden gezet (hogepriester en broer van Mozes) Openbaring 21:4-21. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw

Ezechiël 28:13-20 In Eden waart gij, Gods hof - Bibl

Openbaring 21:20 HTB - bible

Werkelijke betekenis Bijbelse teksten. En dan zo opeens besef ik wat het betekent wat in de Bijbel staat over dat de 144.000 uitverkorenen 'de zegel van God op hun voorhoofd dragen'. Dit zijn degenen die hun chakra's aan het helen zijn en waarvan het derde oog dus ook helemaal open van zal gaan en kunnen gaan 'zien' De Bijbel maakt ons duidelijk, dat de taak van een daadwerkelijke strijd met de satan in het bijzonder is opgedragen aan geschapen wezens. Zo staat er geschreven: Openbaring 12:7-8: Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden Zoeken in de bijbel. 20 in leste rieg n chrysoliet, n kerlien en n onyx. Ale stainen mouten in golden randen zet worden. 21 Loat in elk van dij twaalf stainen noam van ain van Jakob zien zeuns graveren, zo as in n zegel, n stain veur elk van de twaalf stammen.. Volgens de Bijbel (Openbaring 21:19-20 NBG vertaling 1951) zal het zevende fundament van de nieuwe stad Jeruzalem versierd worden met topaas.19 En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste.

chrysoliet Mensensamenleving

rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois. 2. 22. De kooplieden van Seba en Rama dreven handel met u: het fijnste van alle specerijen, allerhande edelgesteente. en goud leverden zij voor uw waren. 23. Haran, Kanne en . EDEN. de kooplieden van Seba, Assur, Kilmad dreven handel met u.-Ezechiël . 27 In Genesis 1:1. vinden wij de oorspronkelijke schepping van de hemel en de aarde en in vers 2 vinden wij dat die oorspronkelijke schepping woest en ledig gemaakt is, met water overspoeld is en alle leven heeft vernietigd. Het woord was in vers twee is het Hebreeuwse woord, hayah, een werkwoord wat om te worden betekent en niet. Leen den Besten. Apocalypse van Johannes: een hymisch evangelie Een boek dat zijn geheimen nooit helemaal prijsgeeft In de tweede helft van de eerste eeuw verscheen een wonderlijk boek: de Openbaring. In het Grieks heet het Apocalypse, wat je zou kunnen vertalen met onthulling, ontdekking (van het Griekse apo- kaluptein = bekendmaken, openbaren)