Home

Forum CVA patiënten

Thuisbehandeling van patiënten met een cerebrovasculair

Digital neuropsychological assessment: Feasibility and

Dick : CVA met TIA's / Verhalen van mensen met NAH

  1. Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland is op 13 september 2006 opgericht door partijen uit het veld om de zorg voor patiënten met een CVA verder te verbeteren en te borgen. De organisatiestructuur van het Kennisnetwerk CVA Nederland bestaat uit: Het bestuur Het landelijk bureau Werkgroepen Deelnemende CVA zorgketens; Raad van advie
  2. gen kunnen ze op de wang bijten zonder dat ze daar zelf erg in hebben. Dit kan wondjes veroorzaken aan de binnenkant van de wang
  3. imaal één keer per jaar een dag georganiseerd waar we samen met de patiëntenverenigingen en de Patiënten Federatie Nederland op basis van thema en inhoud een mooi programma neerzetten
  4. Op dinsdag 9 mei 2017 werd het Persoonlijk Informatie Dossier in app-vorm voor CVA patiënten en hun mantelzorgers gelanceerd! De app is ontwikkeld door de CVA keten in samenwerking met Interactive Studios (app-bouwer), en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt en hun mantelzorger(s)
  5. Met een scholing revaliderend werken voor verpleging en verzorgenden kan je dit verbeteren. Je geeft deelnemers handvatten hoe ze met revaliderend werken patiënten intensief kunnen laten oefenen. Theorie over CVA wordt afgewisseld met praktische toepassingen. Vaardigheden als begeleiden van transfers, bed ligging en lopen komen aan bod

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) heeft in samenwerking met Rijndam Revalidatie en andere CVA-ketenpartners een voorlichtingsfilm gemaakt voor CVA-patië.. CVA-patiënten in de huisartsenpraktijk Trudi van den Bos, Anne Visser-Meily, Job van Exel Beschouwing Inleiding Door de vergrijzing zal het aantal CVA-patiënten fors stijgen. Naar schatting groeit het aantal patiënten tussen 2000 en 2020 met 27%, van circa 118.000 in 2000 tot circa 152.000 in 2020.1 CVA

Zelfstandige CVA-patiënt leeft langer medischcontac

Nazorg na CVA. Als u een CVA heeft meegemaakt dan is de kans groot dat u hier lichamelijke en / of cognitieve klachten aan overhoudt. Uw leven staat op de kop en dat gaat gepaard met uiteenlopende emoties. En na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum, zit u met tal van vragen. De CVA-nazorg van Zorggroep Almere kan u hierbij helpen OSA kan gepaard gaan met slaperigheid overdag, vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen en een sombere of prikkelbare stemming. Daarnaast hebben patiënten met OSA een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en op een beroerte (cerebrovasculair accident; CVA). OSA komt vaker voor bij CVA-patiënten dan in de algemene bevolking Deze multidisciplinaire gespreksgroep voor CVA patiënten valt onder de revalidatiedagbehandeling. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraars (met uitzondering van eigen risico). Informatie en aanmelding E. Pietersen - Koerselman Poli Neurologie Postbus 1 7770 AA Hardenber veranderingen bij CVA-patiënten zijn mentale traagheid en hieruit voortkomende aandacht- en geheugenproblemen (Hochstenbach, 1997, aangehaald in Visser-Keizer, 2002). Andere cognitieve domeinen die vaak zijn aangedaan na een CVA zijn constructieve en visuospatiël

het vaakst een vermindering van de sensibiliteit bij CVA-patiënten. Dit wil zeggen dat de patiënt minder gevoel heeft in de aangedane arm. In de praktijk uit een vermindering van de sensibiliteit zich vaak in het omstoten van voorwerpen op tafel, foute inschattingen maken bij het grijpen van voorwerpen of de aangedane arm naast het lichaam late Patiënten met een CVA worden gemiddeld binnen zes weken na het ontstaan ervan opgenomen in Rijndam Revalidatiecentrum en na een opnameperiode van ongeveer drie maanden ontslagen. In deze pilotstudie staan twee vragen centraal: 1. Is bij patiënten in de eerste vier maanden na ontstaan van het CVA onderlinge samenhang aan te tonen tussen: 1 14 MEI 2019. De Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, hebben de zorg voor patiënten met een beroerte (CVA) verder verbeterd. Een mooi resultaat, vandaag, op de Europese Dag van de Beroerte. Sinds 2017 werken de ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA-patiënten. De Santeon ziekenhuizen vinden het. CVA-patiënten is, gedurende twee jaar na het CVA, minimaal één keer gevallen. Van deze 23,5% is 14,2% in hetzelfde tijdsbestek twee keer of vaker gevallen (Callaly, et al., 2012). In de literatuur komen er verschillende oorzaken voor vallen naar voren, zoals balans, loopsnelheid. Patiënten die door het CVA halfzijdige verlammingsverschijnselen hebben, zullen meestal volgens de NDT-methode behandeld worden. NDT staat voor Neuro Development Treatment. Deze behandelmethode wordt door alle hulpverleners toegepast en heeft als doel om de verlamde zijde van het lichaam te activeren, bijvoorbeeld door deze zoveel mogelijk in te schakelen bij de dagelijkse activiteiten

Ingrid4. Misschien is voor jou dan sleephead toch wel iets makkelijker. Het is wel een beta versie, maar zelf vind ik het er iets prettiger uitzien dan de soft ware van Philips Resperonics. Ik heb bijde programma's en vergelijk dan ook wel eens. Hoe je sleephead kunt douwnloden staat hier wel op het forum van CVA-patiënten staat geen enkele aanbeveling met een niveau A, A1 of B (zie kader 1,2,3), die direct betrekking heeft op deze groep (verpleeghuis)patiënten (6). Het gros van het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de patiënten uit het revalidatiecentrum (10 % van alle CVA-patiënten) en de meeste aanbevelingen zij CVA-patiënten met afasie hebben moeite zich te uiten en kunnen daardoor moeilijk aangeven of en hoeveel pijn zij hebben. Er is weinig bekend over het bestaan van pijn bij afasiepatiënten. Dit onderzoek wil antwoord geven op de volgende vragen:. Scholing CVA revalidatie voor verz & vpk; Stage; Verslagen EBP opdrachten; Autorijden na een CVA; Voor patiënten. Patienten en naasten; Beroerte. Wat is een beroerte? Oorzaken van een beroerte; Hoe herken ik een beroerte; Patientenvereniging; 16 jaar na een beroerte; Zorg in de chronische fase; Young Stroke Toolbox; Autorijden na een CVA. Het leven van iemand die een CVA doormaakt verandert van het ene op het andere moment. De beperkingen zijn acuut, maar het herstel duurt vaak een lange tijd. In de hele periode van herstel en revalidatie heeft de CVA-patiënt te maken met veel

Fysiotransparant.nl is een service bedoeld voor patiënten, fysio- en oefentherapeuten, die zichzelf of hun klanten willen voorzien van uitgebreide professioneel gerichte informatie, adviezen en oefeningen voor hun klachten. De werkwijze is dat de therapeut de diagnose stelt en dan aan de patiënt aangeeft welke informatie en oefeningen zinvol zijn bij de aanwezige klacht Ketenzorg voor CVA-patiënten. Jarenlang dokteren en recente doorbraken maken stroke services voor CVA-patiënten geschikt als rekenvoorbeeld voor een transmurale DBC. Invoering daarvan vraagt wel om een ketenregisseur. Vooralsnog beperkt de systematiek van de diagnose-behandeling-combinaties (DBC s) zich tot zorg geleverd door ziekenhuizen en. Bij CVA-patiënten geldt dit zowel voor lopende, rolstoelgebonden als bedlegerige patiënten. In een eerder onderzoek van 2002 tot 2005 in verpleeghuis Waelwick te Ewijk was bij alle deelnemende patiënten sprake van een beperking van de dorsaalflexie en eversie

Dit kan op lichamelijk vlak zijn, maar ook op psychisch of sociaal gebied. Maar ook kunnen andere vragen u bezig houden zoals angst en bezorgdheid om weer een beroerte te krijgen, verminderde sociale contacten en het gevoel 'er alleen voor te staan'. De informatie op deze pagina is afkomstig van Beroerte Adviescentrum Pijn meten bij CVA patiënten met taalstoornis 19 juni 2014, Topaz Logopediste Carolien de Vries presenteert onderzoeksresultaten Op 19 juni 2014 presenteerde Carolien de Vries haar resultaten op de 16e 'International Aphasia Rehabilitation Conferen ce' in Den Haag

Robotondersteuning helpt CVA-patiënten weer zelfstandig te leren lopen. Om weer te leren lopen na een beroerte moeten CVA-patiënten intensief oefenen. Maar looptraining bij patiënten die weinig controle hebben over hun bewegingen is zeer arbeidsintensief: niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de therapeut Onderzoek naar revalidatieprogramma CVA patiënten. Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala. Doordat de acute behandeling van CVA patiënten steeds beter is geworden, overleven meer patiënten een CVA Het patiëntenperspectief is essentieel om CVA-zorg effectief en passend te maken en dat zal Harteraad blijven aankaarten. Hans van Laarhoven, hoofd afdeling zorg, en Marlieke Janssen Ten Haaf, presenteren de verbeterpunten voor goede beroertezorg voor patiënten. Een beroerte (CVA) is de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding Indicaties. Patiënten met gemetastaseerde castratie resistente prostaatkanker (mCRPC). Patiënten die geen conventionele therapie kunnen of willen ondergaan (bijvoorbeeld chemotherapie, hormonale therapie of bestraling). Patiënten met verhoogde opname op een van deze scans: Tc-99m-PSMA SPECT, Ga-68-PSMA PET of F-18-PSMA PET

Belangenbehartiging voor mensen met Niet Aangeboren

EBP: Is de verkorte DOSS het beste instrument voor delierscreening na cva? Screenen op delier bij opgenomen cva-patiënten gebeurt momenteel met de ingekorte DOSS. Maar is dit wel het juiste instrument bij patiënten met afasie of cognitieveranderingen? Verschenen in Nursing-magazine juli/augustus 2017 Patiënten die een TIA hebben gehad lopen een verhoogde kans om nogmaals een TIA te krijgen. Onderzoek van deze patiënten is daarom belangrijk. Dat gebeurt op de speciale TIA-poli. Netwerkbijeenkomsten (4 per jaar) Leden van de CVA-keten bespreken actuele ontwikkelingen over de CVA-zorg in het land en de regio. Ook gaan. De respectievelijke 'incidence rate ratio's' van patiënten met reumatoïde artritis in vergelijking met de algemene bevolking waren 1,41 voor atriumfibrilleren (8,2 vs. 6,0 events per 1000 persoonsjaren) en 1,32 voor CVA (7,6 vs. 5,7 events per 1000 persoonsjaren) Optimalisatie van het CVA-zorgproces met behulp van het Elektronisch Patiënten Dossier Anneke Zorgdrager, neuroloog, is afgestudeerd aan de master Health Informatics. In het dagelijks leven ben ik neuroloog bij Treant Zorggroep, een fusieziekenhuis in Drenthe. Één van de ziektebeelden die een neuroloog behandelt is een beroerte Mierlo, 2014). CVA heeft een grote impact op het fysieke, sociale en psychologische functioneren van patiënten die aan deze aandoening lijden (Endres et al., 2011). Het brengt daardoor hoge kosten voor de gezondheidszorg met zich mee, maar ook aanzienlijke kosten voor de samenleving (Di Carlo, 2009)

Beroerte (CVA) U heeft een beroerte (CVA) gehad en bent opgenomen in HMC. Dan is het goed om te weten dat een gespecialiseerd team u optimale behandeling en zorg biedt met de meest moderne technieken. HMC is het enige ziekenhuis in de regio Haaglanden waar alle behandelingen voor hersenbloedingen mogelijk zijn Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen Title: Ergotherapie protocol voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-patiënten. Author: Heugten, C.M. van, Dekker, J., Stehmann-Saris, J.C., Kinebanian, A patiënten met een CVA gedurende een submaximale inspanningstest, de 6 MWT Het doel van deze studie is te onderzoeken of er een relatie is tussen de subjectief ervaren belasting en de objectief gemeten inspanning, gemeten bij patiënten met een CVA gedurende een submaximale inspanningstest, de 6 MWT. Methode Populati

Beschikbare steun voor patiënten na een CVA 3 HERHALING Een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte is een plots optre-dende hersenaandoening, die wordt veroorzaakt door een verstoor - de doorbloeding in een deel van de hersenen: • Doordat een stolsel een bloedvat afsluit (ischemisch CVA of herseninfarct) Zorg om CVA : perspectieven van huisartsen op hulpverlening aan CVA-patiënten en hun partners. 61 0 0 Laat meer zien (60 pagina) Laat meer zien (pagina) Download het nu (61 pagina) Hele tekst (1) l 1 ~ ' Universiteit van Amsterdam Sociologisch Instituut ZORG OM CVA. 4 nachten met cpap. Vooral omdat ik hoop dat jullie mij wat tips kunnen geven. Allereerst heel spannend natuurlijk, geheel logisch. Ook had ik enorm zin om ermee te gaan slapen, want het zou vanaf nu alleen nog maar beter gaan, misschien met hele kleine stapjes, maar na jaren geen hoop is dat toch al heel wat Dubbele plaatjesremming bij patiënten met hoog risico op recidief CVA Critical Appraisal of Topic . Levien van Dillen. Casus. Een 80-jarige patiënt met in de voorgeschiedenis een ischemisch CVA (CVA) wordt opgenomen op de afdeling neurologie met uitvalsverschijnselen, passend bij een recidief CVA in de rechter hemisfeer Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Deze animatie over Samen beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel is gemaakt in het kader van het project Samen beslissen in de CVA zorgketen (2017). Meer informatie over het project: zie kennisnetwerkcva.nl. Financiering voor dit project komt van het Zorginstituut

CVA/NAH overzicht van 1e lijns zorgverleners

CVA-oefen App en oefengids bieden hulp bij revalidati

het CVA (T1) bij 24 patiënten in het revalidatiecentrum uitgevoerd. De metingen werden herhaald 9, 12 en 15 weken na ontstaan van het CVA (resp. T2, T3 en T4) persoonsjaren) en 1,32 voor CVA (7,6 vs. 5,7 events per 1000 persoonsjaren). Het feit dat de relatieve risico's voor jongere patiënten met reumatoïde artritis hoger waren dan voor oudere patiënten, suggereert een causale rol van reumatoïde artritis. cOnsequenties vOOr de praktijk De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bij ee

Promovendus Marieke Visser, psycholoog bij Rijndam, concludeert dat coping strategie invloed heeft op de kwaliteit van leven van patiënten met een cerebrovasculair accident (CVA) en dat we door het toevoegen van Problem Solving Therapy (PST) aan de standaard revalidatiebehandeling coping en kwaliteit van leven na een CVA sneller kunnen verbeteren Hersenletselcentrum INLOOP NAH Cappelle a/d IJssel, in samenwerking met De Zellingen. Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ontmoet elkaar op een ontspannen manier, ga samen in gesprek, wissel ervaringen uit of doe een spelletje. Elke maandagmiddag van 13.00 - 15.30. Klik hier voor meer informatie Prospectief geheugen: Een meta-analyse bij patiënten met de ziekte van Parkinson, dementie, traumatisch hersenletsel en CVA. Pourier, M.B.D.C. (2012) Faculty of Social and Behavioural Sciences These Studenten oefenen samen met oudere CVA patiënten Studenten van opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam oefenen beroepsvaardigheden met het in kaart brengen van het functioneren van ouderen die een beroerte (CVA) hebben gehad Restore4stroke is een prospectieve multicenter longitudinale cohortstudie waarbij 395 patiënten en hun partners ( N = 215) gedurende twee jaar middels herhaalde metingen zijn gevolgd. Patiënten met een eerste of recidief beroerte die in de periode van maart 2011 tot maart 2013 werden opgenomen in één van de zes deelnemende niet-academische ziekenhuizen kwamen in aanmerking voor deelname.

werken met CVA-patiënten, ook in een zelfstandige praktijk. Deelnemers dragen sportieve kledij (praktijksessies). Het maximum aantal cursisten is 20. Bij overschrijding van het maximum kom je op de wachtlijst. DoelstellingenDoelstellingen • Inzicht geven in filosofie, uitgangspunten en visie waarop. verpleegkundigen) die CVA-patiënten verzorgen in verschillende afdelingen; • De neuro-vasculaire revalidatie-eenheden die patiënten opnemen na de acute fase (7 dagen vanaf het begin van het CVA). 1.3. Zorgkwaliteit: dringend nood aan evaluatie De Belgian Stroke Council publiceerde in 2009 erkenningscriteria voor stroke units Deze TIA/CVA-nazorgpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Neurologie ( route 38) en is bedoeld voor CVA- en TIA-patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis direct naar huis gaan . Of voor patienten die een poliklinische TIA screening doorlopen. De TIA/CVA-verpleegkundige werkt zelfstandig onder supervisie van de neuroloog Sensorpak voor thuismonitoring CVA patiënten. . Voortaan is het mogelijk de bewegingen van patiënten met een beroerte tijdens hun dagelijkse leven nauwkeurig in beeld te brengen en te analyseren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw pak uitgerust met 41 sensoren en de infrastructuur om alle gegevens te verzenden, op te slaan en te verwerken

• NNT van 42 om 1 CVA te voorkomen gedurende een periode van 5 jaar • Geen verschil in voorkomen van VKF • Groter effect in patiënten met een ASA of grote shunt • Groter effect wanneer vergeleken met patiënten die gerandomiseerd werden naar antiplaatjestherapi CVA (Cerebro Vasculair Accident): Acute neurologische uitval, die nog aanwezig is op het moment van presentatie aan de arts. Differentiaal diagnose CVA/minor stroke. Intracraniaal ruimte-innemend proces (abces, tumor, chronisch, subduraal hematoom). Aura bij migraine. Focale epilepsie. Orthostatische hypotensie, vasovagale collaps. Hypoglykemie SAMEN BESLISSEN MET PATIËNTEN MET CVA/NAH EN HUN NAASTEN STAP 0 - VOORBEREIDING Breng de wensen, beperkingen en gezondheidsdoelen in kaart x Schat cognitieve en communicatieve vaardigheden in x Ga na wie betrokken is bij beslissing : patiënt en/of naasten STAP 1 - KEUZE Vestig de aandacht op een keuze met meerdere opties De zorg voor CVA-patiënten is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Met name in de eerste fase na een beroerte zijn de kansen op betere resultaten vergroot. Daarmee kunnen de gevolgen van een CVA, zoals een verlamming, worden beperkt. Nieuwe behandelmethoden en voortschrijdend inzicht liggen hieraan ten grondslag. Het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC), ziet mogelijkhede

ALS Patienten forum · ALS Patienten Foru

7 2.5 Gevolgen van een CVA Een CVA kan ingrijpende gevolgen hebben. Wat voor gevolgen optreden en in welke mate, is onder meer afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is. De gevolgen van een CVA zijn onder te verdelen in: 1. motorische gevolgen 2. sensorische gevolgen 3. cognitieve gevolgen 4. communicatieve gevolgen 1 Neuroverpleegkundige en patiënten met een CVA Taken en voorlichting Asmyd Tiel Groenestege • Eerste opvang op de Brain Care Unit • Monitoren • Slikproef • Beleid, uitleg over CVA

Organisatie - Kennisnetwerk CVA N

Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Doneer hier Word lid. Toggle navigation. Wat doen we? Belangenbehartiging. Lotgenotencontact. Informatiebijeenkomsten. Hulpmiddelen. Kwaliteit van zorg en behandeling POSITIONEEN NA EEN CVA / 7 Een kussen onder de benen kan de hielen vrijmaken van het bed, om drukwonden te voorkomen. Dit is niet bij alle patiënten noodzakelijk. Halfzittende houding Hoofd, nek en schouders: goed ondersteund. Rechterarm: lichtjes gebogen op een kussen. Zorg ervoor dat de elleboog en de pols goed onder­ steund zijn Sinds november 2015 worden patiënten met een acuut CVA (beroerte) geconcentreerd in Medisch Centrum Haaglanden (MCH) Westeinde. De verplaatsing van patiëntenzorg binnen één organisatie met verschillende ziekenhuislocaties (Westeinde, Antoniushove en Bronovo ziekenhuis) biedt mogelijkheden om de effecten van deze verschuiving nauwgezet te onderzoeken

Patiëntenverenigingen - Hersenstichtin

App voor CVA patiënten en hun mantelzorger(s) - Drechtzor

Intensiteit van oefenen - Kennisnetwerk CVA N

Samenvatting. Dit boek is bedoeld om CVA-patienten en hun partners in de thuissituatie te informeren over welke hulpmiddelen geschikt zijn voor het opheffen van de problemen die zij ondervinden, hoe de producten te gebruiken zijn en hoe men ze vergoed kan krijgen. Ook voor hulpverleners in de eerste lijn is deze informatie van belang Sensorpak voor thuismonitoring CVA patiënten. . Voortaan is het mogelijk de bewegingen van patiënten met een beroerte tijdens hun dagelijkse leven nauwkeurig in beeld te brengen en te analyseren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw pak uitgerust met 41 sensoren en de infrastructuur om alle gegevens te verzenden, op te slaan en te verwerken 01/10 - CVA kan het eerste symptoom van COVID-19 zijn dat tot uiting komt bij jongere patiënten, volgens nieuw onderzoek. Onderzoekers voerden een meta-analyse van gegevens uit, waaronder 160 patiënten met COVID-19 en CVA, en ze vonden dat bijna de helft van de patiënten jonger dan 50 jaar asymptomatisch was in het begin van het CVA Nazorgpolikliniek CVA- en TIA-patiënten De situatie na een CVA of TIA kan veel vragen oproepen. Mensen voelen zich soms onzeker of angstig. In de thuissituatie kunnen vragen ontstaan over de opname, de oorzaak en de gevolgen van een beroerte of TIA patiënten met een CVa Fysiotherapeuten worden vanuit diverse richtlijnen geadviseerd het meetinstrument Barthel Index af te nemen bij patiënten met een beroerte in de eerste of tweede week na ontstaan van het CVA. De Barthel Index heeft een adequate betrouwbaarheid en validiteit, maar is minder goed in staat om kleine veranderingen in he

Samen vooruit in het beoordelen van neglect - gratis

Vervolgens komen de verschillende fasen na een CVA aan de orde, zoals welke zorg patiënten ontvangen in de chronische fase. Met dit boek doen de verzorgende en verpleegkundige ook kennis op over het belang van observeren, de behandeling en begeleiding bij communicatieproblemen, slikproblematiek, ADL, blaas-darmproblematiek, revaliderend MDT en schouder-hand problematiek In het verleden is er wel eens een topic geopend omdat iemand geweigerd werd door een nieuwe huisarts. Het blijkt dat bijna de helft van de huisartsen de regels niet goed kent. Hoe het zit, wanneer een huisarts een patiënt wel of niet mag weigeren, k.. Thuis merken CVA en NAH-patiënten pas wat de werkelijke impact is van hun hersenletsel. En uit onderzoek blijkt dat patiënten drie jaar na de beroerte nog nieuwe problemen ondervinden. De nazorg is daarmee een heel belangrijk en langdurig onderdeel van het zorgproces. De CVA-keten Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil dat patiënten de juiste nazorg op de [ Vallen is een groot probleem bij patiënten met een beroerte (CVA). Zo zijn complicaties van vallen de hoofdoorzaak van onverwachte sterfte bij ouderen. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken waardoor iemand valt, zodat er gerichte valpreventie programma's opgericht kunnen worden om vallen te voorkomen. De onderzoeksvraag luidt: Welke factoren zijn voorspellend voor vallen bij.

Voorlichtingsfilm CVA-patiënten Albert Schweitzer

CVA patiënten met een laag 'balans zelfvertrouwen' hebben meer beperkingen. Het is nog niet volledig bekend welke factoren bij CVA patiënten geassocieerd zijn met hun beperkingen op activiteiten en participatie niveau. De literatuur noemt factoren zoals verminderde loopsnelheid, verminderde loopcapaciteit, stoornissen in de balans. vakblad NVFG, september 2013 17 De effecten van multidisciplinaire nazorg voor thuiswonende CVA-patiënten Een systematische review Tom Vluggen, Manon Fens, Jolanda van Haastregt, Jeanine Verbunt. Om de faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven van CVA-patiënten, stellen onderzoekers van de HAN en de Sint Maartenskliniek een oplossing voor middels sensorische 'feed-forward'. Dit HAN-project heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator een financiering van bijna € 50.000,- toegekend gekregen voor verder praktijkgericht. Deze meta-analyse bevestigt dat bij patiënten met niet-valvulaire VKF orale anticoagulantia werkzamer zijn dan anti-aggregantia voor de preventie van CVA. Bij de keuze van een antitrombotische behandeling moeten we echter rekening houden met het absolute risico van CVA, het bloedingsrisico en de kwaliteit van de INR-monitoring Patiënten met atriumfibrilleren met een CHA2DS2-VASc score van 2 of hoger komen in aanmerking voor orale anticoagulantia. Uit trials bleek dat nieuwe orale anticoagulantia (factor Xa remmers en factor IIa remmers) niet minder effectief en even veilig zijn als cumarinederivaten na een periode van twee jaar in een geselecteerde patiëntenpopulatie

BeterDichtbij, in gesprek met je patiënt - KennisnetwerkPersoonlijke informatiemap - Kennisnetwerk CVA NLDigitalisering van het neuropsychologisch onderzoek van

Patiënten vragenlijsten Geachte heer/mevrouw, Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer vijf tot tien minuten van uw tijd en is volledig anoniem. Uw mening telt Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons [ Fahr Patiënten Vereniging Nederland - Vereniging voor Fahr patiënten

Robotgeassisteerde gangrevalidatie bij CVA-patiënten past dan ook perfect binnen deze context aangezien de 2 cruciale elementen (taakspecifiek en repetitief) hierin vervat zijn. Bovendien laten deze recent ontwikkelde robotica bij ernstig aangetaste CVA-patiënten reeds in een vroeg stadium gangrevalidatie toe Productomschrijving Ergotherapie bij CVA patiënten September 2019, OZET Product Ergotherapie bij CVA patiënten Cliënt(-en groep)/klant Patiënten met (een verdenking op) een cerebrovasculair accident (CVA) Indicaties/hulpvraag Ergotherapie wordt standaard ingeschakeld bij opgenomen patiënten met (verdenking op) een CVA Cursus partners CVA-patiënten Belangengroepen voor patiënten Landelijke en lokale organisaties geven informatie en ondersteuning aan mensen die getroffen zijn door aandoeningen die spasticiteit kunnen veroorzaken. Bezoek deze websites voor informatie, om uzelf in te schrijven voor activiteiten of om contact te leggen nieuws Bijna 4 CVA-patiënten op 10 hebben in de eerste uren en dagen na hun beroerte spraakproblemen. Meer dan de helft daarvan ondervindt ook na 6 maanden nog altijd problemen. Volgens Duitse onderzoekers kan een intensieve spraaktraining de overgrote meerderheid van deze patiënten helpen Bij CVA-patiënten zie je vaak dat de verbinding tussen de pariëtale en de frontale hersenregio onderbro-ken is. Dat frontopariëtale netwerk is heel belangrijk voor het motorische voorstellingsvermogen: als de ver-bindende zenuwbanen onderbroken zijn, wordt het minder levendig en M Bij CVA-patiënten bij wie het motorische voorstellingsvermoge