Home

Metabool syndroom symptomen

Symptomen van het metabool syndroom Er is sprake van het metabool syndroom als je een grote buikomtrek hebt, en daarnaast te maken hebt met twee of meer van de onderstaande factoren: Hoge bloeddruk, ongeacht of je er al voor wordt behandeld Verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel of diabetes type Symptomen bloedglucose: hoge nuchtere glucosespiegel: 100 mg / dL of hoger; tekenen van suikerziekte zijn een verhoogde dorst en... een erfelijke neiging tot insulineresistentie een hoge bloeddruk: een bloeddruk hebben van 130/85 mm Hg of meer of een geneesmiddel voor de behandeling van een hoge.... Symptomen van het metabool syndroom. U heeft metabool syndroom wanneer u last heeft van 3 of meer van deze risicofactoren: uw bloedsuikerwaarde is te hoog (5,7 mmol/l of meer), uw bloeddruk is te hoog (130/75 mm Hg of meer), uw HDL-cholesterolniveau is te laag, uw BMI is te hoog (25 of meer)

Wat is het metabool syndroom? Symptomen, oorzaken en

Het metabool syndroom is een verzameling van klachten rondom de stofwisseling. Het gaat om een combinatie van een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht (vooral toename bij de buik) en een hoge bloedsuikerspiegel. Vooral mannen hebben er last van Het houdt zich bezig met het in kaart brengen en verbeteren van de gezondheid van de wereldbevolking. De wereldwijde benaming is World Health Organisation (WHO). Volgens deze organisatie is het metabool syndroom een combinatie van insulineresistentie én ten minste twee van de volgende symptomen: hypertensie (hoge bloeddruk) Dan verslechtert de stofwisseling, raken organen als de lever en alvleesklier uitgeput en zo kunnen verschillende symptomen van het metabool syndroom ontstaan. Het metabool syndroom doorbreken? 3 tips. Het positieve nieuws is dat het metabool syndroom te voorkomen, maar ook te doorbreken is. Hier 3 tips: 1. Nieuwe levensstij Symptomen van het metabool syndroom Heb je eenmaal het metabools syndroom en dus een insulineresistentie opgebouwd, dan kan je dat herkennen aan de volgende symptomen: Veel trek hebben in zoet Licht worden in het hoofd na een paar uur niks te hebben gegete

Chocolademousse

Metabool syndroom: Symptomen met kans op o

  1. In sommige gevallen kan hoge bloeddruk leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, neusbloedingen of een gevoel van warmte in het hoofd, maar het kan ook zonder symptomen optreden. Metabool syndroom: oorzaken en risicofactoren. Het is nog niet overtuigend bewezen wat de oorzaak en het effect van het metabool syndroom is
  2. Wat zijn de symptomen van een metabool syndroom? Wanneer er 3 van de 5 symptomen aanwezig zijn in het lichaam, is er sprake van een metabool syndroom. Overgewicht; vooral een vergrote buikomvang; Verhoogde nuchtere bloedsuiker; Verhoogde triglyceriden (onderdeel van het cholesterol) Verlaagde HDL (onderdeel van het cholesterol) Verhoogde bloeddru
  3. Stijging van de nuchtere glycemie - bloedglucosespiegel gemeten in bloedplasma (groter of gelijk aan 5,6 mmol/l (100 mg/dl) of een gekende type 2 diabetes); Het is een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt door een disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activiteit. Met andere woorden, te veel eten en te weinig beweging
  4. dossier Het metabool syndroom (of insulineresistentiesyndroom of syndroom X) is een chronisch stofwisselingsprobleem dat gekenmerkt wordt door de combinatie van • een gestoord bloedsuikergehalte, • hoge bloeddruk, • obesitas • atherogene dyslipidemie (laag HDL cholesterol en hoog triglyceridengehalte
  5. ste drie van de vijf symptomen heeft, is er sprake van het metabool syndroom. Het metabool syndroom is vaker in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, beroerte en diabetes. Weinig is nog bekend over het verband met kanker

Metabool syndroom is een cluster van symptomen. De belangrijkste componenten zijn een gestoorde glucose-intolerantie, hoge bloeddruk, afwijkingen in cholesterol- en vettenspiegels en ophoping van vetweefsel rond de middel en de organen in de buikholte. Metabool syndroom is een cluster van symptomen Metabool Syndroom HERZIENE VERSIE, APRIL 2013 Een verkeerde leefstijl kan leiden tot een verhoogd risico op chronische ziekten, van de andere genoemde symptomen. Type 2 diabetes mellitus, vroeger ook wel aangeduid als Niet-Insuline afhankelijke Diabetes Mellitus,. Symptomen metabool syndroom. De factoren die hierboven genoemd worden, zijn ook direct de symptomen die waarneembaar zijn bij het metabool syndroom. Symptomen van de gevolgen, hart- en vaatziekten, komen echter vaak niet tot uiting totdat er plotseling een incident optreedt

Metabool syndroom - BENU Apothee

Het metabool syndroom is een term die steeds vaker gebruikt wordt in de medische wereld. Ruim veertig jaar geleden viel het onderzoekers op dat vijf symptomen vaak tegelijk voorkomen bij mensen. Het gaat hierbij om een hoge bloeddruk, overgewicht, hoog bloedsuikergehalte, slechte cholesterol verhouding en teveel triglyceriden in het bloed Metabolisch syndroom is een polysymptomatische aandoening en de klachten van de patiënt zijn afhankelijk van de aanwezigheid en ernst van de klinische componenten. Symptomen van metabool syndroom zijn onder meer: periodieke hoofdpijn (vanwege hypertensie); zwakte en snelle vermoeidheid

Metabool syndroom - Kenniscentrum suike

Metabool = betrekking hebbend op de stofwisseling. Van een metabool syndroom is sprake bij 3 of meer van onder­staande symptomen: Overgewicht (schadelijk buikvet) Slecht cholesterolgehalte. Hoge concentratie van triglyceriden (vetten) Insulineresistentie (hoog glucosegehalte Indien je het metabool syndroom hebt dan is het goed om je regelmatig door je behandeld arts te laten controleren. Indien nodig kan een behandelend arts besluiten bepaalde symptomen te gaan behandelen. Zoals voor alles, is ook voor het metabool syndroom van toepassing dat voorkomen beter is dan genezen Het metabool syndroom is een term die je tegenwoordig steeds vaker hoort. Vooral mannen boven de veertig krijgen ermee te maken. Het metabool syndroom gaat gepaard met overgewicht, een hoge bloedsuikerspiegel, hoog cholesterol en een hoge bloeddruk.Hierdoor geeft het een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.Het is dus belangrijk om het metabool syndroom te voorkomen, maar hoe doe je dat

Symptomen. Symptomen. wordt er bloed of urine opgestuurd naar een metabool laboratorium. De ziekte kan ernstige beperkingen veroorzaken en soms zulke ernstige verschijnselen hebben, dat de patiënt vroegtijdig overlijdt. Lees verder over het stellen van een diagnose van een stofwisselingsziekte Het metabool syndroom is een verzamelnaam voor diverse vervelende symptomen. Zo maakt je alvleesklier wel heel veel insuline aan, maar reageert je lichaam steeds minder goed op die insuline. Het metabool syndroom wordt gezien als een voorloper op diabetes 2 en andere chronische aandoeningen. Veel mensen met overgewicht - ongeveer 50% van de. Metabool syndroom Er worden verschillende definities gebruikt voor het vaststellen van metabool syndroom, de meest gebruikte en onderzochte definitie van metabool syndroom is vastgesteld door de Amerikaanse instituten voor cardiologie en longziekten en is vastgelegd in het National Cholesterol Education Program's (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) report De voor leeftijd gecorrigeerde prevalentie van het metabool syndroom in een ogenschijnlijk gezonde Amerikaanse populatie bedraagt ongeveer 24.10 Ook in Europa is de prevalentie bij 'gezonde' personen inmiddels in kaart gebracht. Zo werd in een Griekse populatiestudie een prevalentie van 20 gevonden.11 Een Franse studie onder 35-64-jarigen beschrijft een prevalentie van 12 bij vrouwen en 23.

40% van de groep met psoriasis heeft ook metabool syndroom symptomen. De bekende symptoom is het hebben van veel buik vet (63%). Vervolgens verhoogde triglyceriden waarden in het bloed (44%) en lage HDL cholesterol (34%). Bij de groep mensen zonder psoriasis was er geen sprake van metabool syndroom symptomen. Interpretatie onderzoe Het metabool syndroom, ook wel syndroom X of stofwisselingssyndroom genoemd, is een naam voor een groep symptomen die vaak tezamen voorkomen. Deze symptomen zijn overgewicht rond de buik, een verstoorde suikerstofwisseling (insulineresistentie), een verhoogd cholesterol en een verhoogde bloeddruk

Het metabool syndroom is een typische welvaartsaandoening waarbij een ongezonde leefstijl sterk bepalend is. Westerse voedingsgewoonten met veel snelle suikers, ongezonde in de fabriek in elkaar geknutselde vetten, roken, drinken, geringe beweging, stress en te weinig slaap spelen hierin een belangrijke rol. Het complex aan symptomen komt vaker. Er is sprake van metabool syndroom als er naast een verhoogde nuchter bloedsuikerwaarde twee van de andere symptomen zijn. Dus als jij een nuchtere bloedsuikerwaarde hebt van 6,4 mmol/l, een buikomvang hebt van 98 cm en een bloeddruk van 145/95 mm Hg, dan heb je het metabool syndroom Insulineresistentie en Equine Metabool Syndroom. Paarden, pony's en ezels die er heel goed uitzien en dik lijken te worden van lucht, zouden een Insulineresistentie (I.R.) of het Equine Metabool Syndroom (E.M.S.) kunnen hebben. Deze ziekten komen de laatste jaren steeds vaker voor Het metabool syndroom heeft weinig symptomen en er wordt vermoed dat bijna een kwart van de gezonde volwassenen er last van hebben. Zo uit een hoge bloeddruk zich bijvoorbeeld vaak alleen in hoofdpijn en geeft prediabetes alleen maar een aantal vage klachten die vaak over het hoofd worden gezien door doktoren Insulineresistentie, de centrale stoornis. Centraal in het metabool syndroom staat de insulineresistentie of glucose-intolerantie. Dit is het fenomeen waarbij de lichaamscellen (eerst de lever-, dan de spier- en ten slotte de vetcellen) onvoldoende reageren op het hormoontje insuline (afgescheiden door de pancreas) om glucose op te nemen en waardoor dus de suikerspiegel in het bloed stijgt

Metabool syndroom Stichting OrthoKenni

Behandeling van het metabool syndroom. Wenst u de symptomen van het metabool syndroom op verantwoorde wijze te verminderen? Maak dan een afspraak bij de Voedietist. Wij bieden u persoonlijke en professionele begeleiding, gewoon bij u in de buurt. De begeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering In totaal voldeed 66 procent van de mensen aan de symptomen van het metabool syndroom. Van de patiënten met metabool syndroom vereiste 56 procent intensieve zorg versus 24 procent van degenen zonder metabool syndroom. 48 procent had beademing nodig ten opzichte van 18 procent zonder metabool syndroom. 37 procent ontwikkelde ARDS Metabool Syndroom Uitgelegd: Het zogenaamde metabool synd room is geen op zichzelf staande ziekte, maar een combinatie van verschillende ziekten en verschijnselen. Vandaag de dag wordt het beschouwd als de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten - de meest voorkomende doodsoorzaak in geïndustrialiseerde landen Het metabool syndroom wijst op een clustering van cardiovasculaire risicofactoren die alle in kaart moeten worden gebracht, zoals ook de NHG-Standaarden Cardiovasculair risicomanagement en Diabetes mellitus type 2 voorstaan. Per saldo is het totale risico van het metabool syndroom niet groter dan de som van de afzonderlijke risicofactoren

Metabool syndroom · Gezondheid en wetenscha

Metabool syndroom bij antipsychotica-gebruik is minder zeldzaam dan vaak wordt gedacht en verdient daarom extra aandacht. Wat is het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een combinatie van vier veel voorkomende klachten: een hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol en overgewicht Het metabool syndroom bestaat nietOpen. Het metabool syndroom bestaat niet. Zie ook het artikel op bl. 813. Dat een mannelijk type vetverdeling, hypertensie, atherosclerose en diabetes samenhangen, werd ruim 60 jaar geleden al geschreven. 1 De belangrijkste oorzaak van deze samenhang zou een overmatige productie van bijnierschorshormonen zijn

Het metabool syndroom is sterk genetisch bepaald. Klachten van metabool syndroom. De klachten van metabool syndroom zijn vooral te wijten aan insulineresistente en abdominale obesitas. De bètacellen van de alvleesklier produceren insuline. Wanneer de bloedglucosespiegel te hoog wordt, zal de alvleesklier insuline vrijzetten in het bloed Mensen met het metabool syndroom hebben een 5 x meer kans op het krijgen van diabetes type 2. Vaak is er al sprake van een voorstadium van diabetes. De aandoening tast vooral vaatwanden aan, waardoor de kans op hart- en vaatziekten, zoals infarcten en beroertes, toeneemt. Opvallend is dat er in het voorstadium van diabetes vaak ook sprake is.

Metabool syndroom: symptomen en behandelin

metabool syndroom. Wij verrichtten een literatuurstudie om te komen tot een overzicht van de samenhang tussen schizofrenie en antipsychotica enerzijds en het metabool syndroom anderzijds. Ons doel was een overzicht te geven van de huidige inzichten in: - de relatie tussen schizofrenie en (de verschil-lende onderdelen van) het metabool syndroom Metabool syndroom diagnose. De diagnose kan met zekerheid worden gesteld, wanneer daarbij ook sprake is van twee of meer van de volgende symptomen: 'overgewicht, insulineresistentie, hoge bloeddruk, verstoorde cholesterolwaarden en verhoogde triglyceriden' Het Metabool Syndroom is een verstoring van de stofwisseling die gepaard gaat met een combinatie van meerdere symptomen. De symptomen bestaan uit een gestoorde glucose-intolerantie, hoge bloeddruk, afwijkingen in cholesterol- en lipiden (vetten) spiegels en overgewicht (met name ophoping van vetweefsel rond de middel en de organen in de buikholte)

Krachttraining verlaagt kans op metabool syndroom. Minder dan een uur krachttraining per week verlaagt de kans op metabool syndroom, een verzamelnaam voor symptomen als overgewicht, hoge bloeddruk en verhoogde bloedsuiker. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek op de website Mayo Clinic Proceedings Metakids gelooft in een wereld waarin metabole ziekten (ook wel stofwisselingsziekten) behandelbaar zijn en geen kind meer hieraan hoeft te overlijden. Onderzoek is de oplossing: voldoende kwalitatief onderzoek maakt vrijwel alle metabole ziekten binnen 25 jaar behandelbaar en biedt kinderen kwaliteit van leven en hoop op de toekomst Het metabool syndroom is een geheel van symptomen dat gepaard gaat met een verstoorde stofwisseling of metabolisme. Het omvat: te grote buikomtrek, ≥94 cm bij mannen en ≥80 cm bij vrouwen. triglyceriden (een soort bloedvetten), ≥150 mg/dl of hiervoor reeds medicatie nemen. een laag niveau van goede HDL-cholesterol, <40 mg/dl bij mannen en.

Metakids - Metabole ziekten, wat ze zijn, symptomen en mee

Xanthohumol, blijkt ook volgens een voorlopige studie belangrijke eigenschappen te hebben die kunnen helpen bij het aanpakken van het metabool syndroom en kanker. Een voorlopige studie laat zien dat iedere dag een beetje kokosolie in de voeding van vrouwen met overgewicht kan zorgen voor duidelijk minder symptomen van het metabool syndroom Risico op metabool syndroom Het metabool syndroom Personen met metabool syndroom hebben een grotere kans op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes (suikerziekte) type 2. Het is dan ook belangrijk om de ontwikkeling van metabool syndroom te vermijden en wan-neer het toch voorkomt, dit zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen

Wanneer symptomen van het metabool syndroom vroegtijdig opgespoord worden kunnen deze behandeld worden en op deze manier kan men preventief werken, waardoor de vooruitzichten voor deze mensen veel gunstiger worden als wanneer men pas ingrijpt als er reeds klachten zijn Hoorcollege Digitaal, Metabool syndroom en overgewicht hoorcollege digitaal, metabool syndroom en overgewicht dhr. weert bmi: 32,9 (binnen obesitas zone) lengt Het metabool syndroom (MetS) is een groep symptomen die meestal bestaat uit abdominale obesitas en ten minste twee van de volgende symptomen, namelijk hoge bloeddruk, een hoge bloedsuikerspiegel, hoge triglyceriden, en lage niveaus van HDL-cholesterol Metabool syndroom voorkomen. U kunt iets doen aan uw risico op metabool syndroom en zijn complicaties zoals diabetes, beroerte en hart-en vaatziekten. Begin met het maken van veranderingen in levensstijl zoals aanbevolen in het Stappenplan - Psoriasis vrij voor het leven. (1) Eet vezelrijke voedingsmiddelen

Metabool syndroom (insulineresistentie syndroom) is een combinatie van aandoeningen, waaronder abdominale obesitas (obesitas met veel buikvet), hoge triglycerideniveaus, hoge bloedsuikerspiegels, hoge bloeddruk en hoge cholesterol. Wanneer bij iemand 3 of meer van deze metabole aandoeningen samen voorkomen, wordt er van het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een geheel van symptomen dat gepaard gaat met een verstoorde stofwisseling of metabolisme. De kans op hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct, een beroerte, slagaderverkalking) is bij mensen met een metabool syndroom driemaal hoger dan bij andere personen, de kans om diabetes type 2 te ontwikkelen zelfs vijfmaal hoger.Overgewicht is een belangrijke risicofactor Het metabool syndroom, ook wel insulineresistentiesyndroom, stofwisselingssyndroom of syndroom X, is een aandoening van energieverbruik en opslag. Bij het Metabool Syndroom is er meestal sprake van abdominale obesitas, atherogene dyslipidemie (laag HDL cholesterol en hoog triglyceridengehalte), hoge bloeddruk, stoornissen in de bloedstolling (protrombotische toestand) en een.. Door vroegtijdig symptomen op te sporen die passen bij het metabool syndroom en deze zo mogelijk preventief te behandelen, zijn de vooruitzichten voor mensen met deze aandoening veel gunstiger dan wanneer er pas ingegrepen wordt als er reeds klachten zijn Het Metabool Syndroom wordt veroorzaakt doordat er een verstoring is tussen de lichaamsbeweging ofwel het verbranden van calorieën en de opname van voedsel. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het evenwicht in het lichaam wordt hersteld waardoor de symptomen zoveel mogelijk afnemen

Metabool Syndroom: Symptomen, Diagnose En Oorzaken

Het metabool syndroom bij overgewicht en obesitas. De benaming 'metabool syndroom' verwijst naar het gezamenlijk vóórkomen van enkele risicofactoren voor hart- en vaatziekten: glucose-intolerantie (diabetes mellitus type 2, verstoorde glucosetolerantie of verhoogde nuchtere glucose), insulineresistentie, hypertensie, 'centraal. Met dit extra ingeplande webinar willen we je meer inzicht geven in wat het metabool syndroom inhoudt, hoe het ontstaat en waar het verder toe kan leiden. Leer met praktische tips welke nutriënten en leefstijlveranderingen je kan toepassen voor het tegengaan van het metabool syndroom. Deelname webinar Als we het hebben over het metabool syndroom spreken we over een cluster van symptomen, veelal gerelateerd aan overgewicht. Sommige onderzoekers zijn van mening dat niet het overgewicht zelf, maar dit syndroom de oorzaak is van hart- en vaatziekten. Deense onderzoekers kwamen tot andere conclusies

Metabool syndroom - Urologie - Máxima M

Studenten bekeken ook Toets bestand RCA - Samenvatting 1D_Fysiotherapie bij Metabool syndroom, diabetes en obesitas (IVT) RCA Casus IVT D DHC endocrinologie - Vanuit een online college Samenvatting Colleges 1-3,6.docx RCA Leerdoelen - Samenvatting 1D_Fysiotherapie bij Metabool syndroom, diabetes en obesitas (IVT) Kennistoets Microbiologi Bij het Equine Metabool Syndroom worden deze symptomen bij het paard gezien: Meer vetweefsel over het gehele lichaam van het paard. Dit is met name te zien bij de staartaanzet, langs de manenkam en achter de schouder. Zichtbare of sluimerende hoefbevangenheid. Insulinewaarde verstoring

Metabool syndroom is een grote optelsom van symptomen die de gezondheid ondermijnt bij meer dan 25 procent van de wereldbevolking. Terecht dus, dat het onderwerp anno 2016 nog steeds op ieders lippen ligt Een syndroom is een geheel van symptomen die samen voorkomen bij een bepaalde aandoening. Metabool syndroom of MBS duidt op een specifiek geheel van verschijnselen die voorkomen in geval van een gestoorde stofwisseling. De voornaamste oorzaak van MBS,. Het metabool syndroom geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Er is sprake van het metabool syndroom als je een grote buikomtrek hebt, en daarnaast twee of meer van de volgende dingen: Een taille is bij vrouwen te groot als het meer is dan 80 centimeter. Bij mannen is de grens 94 centimeter Metabool syndroom (insulineresistentiesyndroom, syndroom X, dysmetabool syndroom) is geen ziekte, maar een complex van met elkaar samenhangende (metabole) risicofactoren voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De belangrijkste kenmerken (risicofactoren) van metabool syndroom zijn: - een overmaat aan vetweefsel in de buikstreek metabool syndroom. Dit is een combinatie van ziektes, zoals diabetes type 2, overgewicht, hoge bloeddruk en hoge cholesterolwaarden in het bloed. Baarmoederkanker. Baarmoederkanker komt 3 keer vaker voor bij vrouwen met PCOS. Ze zijn minder vaak of niet ongesteld. Daardoor wordt het slijmvlies van de baarmoeder (endometrium) dikker

Metabool syndroom; wat het is, oorzaken, voeding en meer inf

Het metabool syndroom ontstaat door het overladen van ons lichaam met suiker en andere snel verteerbare koolhydraten zoals die vooral in industrieel bewerkte voeding voorkomen. Ons lichaam is in principe heel goed in staat om de uit suiker en overige koolhydraten afkomstige glucose en fructose te verwerken Hemochromatose en het metabool syndroom . Lezing Dr. C. Th. B. M. van Deursen op de contactdag van de HVN in Goes op 22 september2012. Er waren ongeveer 35 personen aanwezig bij het van der Valk Hotel in Goes. De lezing werd verzorgt door Dr. van Deursen, die internist is verbonden aan het Atrium, het medisch centrum locatie Heerlen/Brunssum

PPT - Diabetes PowerPoint Presentation, free download - ID

Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder vaak het metabool syndroom. Het gedrag van mensen rondom roken, drinken, eten en bewegen hangt samen met het ontwikkelen van het metabool syndroom. Dat concludeert Sandra Slagter in haar proefschrift over de epidemiologie van de metabole gezondheid Wat zijn symptomen van de Hashimoto ziekte? Het is dus ook verstandig het metabool syndroom (overgewicht, hoge bloeddruk, hoge bloedsuiker, hoog cholesterol) aan te pakken bij Hashimoto met een gezonde leefstijl. Daarnaast ondermijnt chronische stress het immuunsysteem (bijnieruitputting en hoog cortisol) Metabool syndroom doorbreken. De neerwaartse spiraal van gezondheidsklachten van het metabool syndroom is gelukkig te voorkomen - en ook te doorbreken - als het al zover is. Dat blijkt uit verschillende grote onderzoeken, onder meer van de Universiteit Leiden. De kern van het probleem moet worden aangepakt, en dat is het overgewicht Er zijn ook erfelijke aandoeningen waarbij de kans groot is dat de grote lichaamsslagader (aorta) wijder wordt en kan scheuren, bijvoorbeeld het Marfan-syndroom. Symptomen van vaatziekten. Je kunt een vaatziekte hebben, zonder daar ooit last van te hebben