Home

Soorten eencelligen

4 Soorten Pizza Bagels - Goedkope, Snelle Recepten-MYPROTEIN

 1. 5,000,000 members are already taking advantage of our discounts. Become a member for Free! We believe the best kit should be available to everyone - no matter what level
 2. soorten eencelligen : slijmzwammen amoeben trilhaardiertjes pantoffeldiertjes trompetdiertjes pantoffeldiertjes trompetdiertjes algen bacteriën zweepdiertjes sporendiertje
 3. a.
 4. Doordat de eukaryote cellen gecompartimenteerd zijn in organellen, kunnen ze meer soorten biochemische reacties tegelijk laten plaatsvinden in hun cytoplasma, en zijn die reacties efficiënter. Tot de eencellige eukaryoten behoren de protozoa zoals amoeben , veel soorten schimmels , veel soorten algen (behorende tot de rood- , bruin- en groenwieren ) en pantoffeldiertjes
 5. imaal één celkern. Hieronder vallen de protozoa (eencellige diersoorten) zoals amoeben
 6. Eencelligen zijn organismen die bestaan uit één enkele cel. Er zijn miljoenen soorten, van gisten tot algen en bacteriën. Microbiologie van A tot Z uitgelegd - Micropia - Micropi
 7. Eencelligen: Eencelligen bestaan zoals de naam al doet vermoeden uit één enkele cel. Deze oerdiertjes, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn heel klein en met het blote oog niet te zien. Men treft ze alleen in een vochtige omgeving aan. Ze komen voor zeewater en in zoet water, maar ook in bloed

Welke soorten ééncelligen teisteren onze koi? Een groot aantal aandoeningen wordt meestal door ééncellige parasieten veroorzaakt. Deze aandoeningen zijn meestal gemakkelijk aan de veranderingen van de huid te zien. De slijmlaag bij dit soort infecties is vaak dikker, zodat de kleur van de vissen grijzer wordt Bij sommige Oer-Archaebacteriën stulpte de celmembraan in en omhulde het erfelijk materiaal van de bacterie. De ingestulpte celmembraan vormde de kernmembraan en scheidde het erfelijk materiaal van de bacteriën van het cytoplasma. Zo ontstonden de eerste eencelligen met een kern. Dit worden eukaryoten genoemd: eu = echte, karyon = ker Verschillende soorten cellen met verschillende functies: een zenuwcel, een bindweefselcel, een huidcel en een spiercel. Voorbeelden van de verschillende soorten zijn spiercellen (beweging), zenuwcellen(waarneming) en voortplantingscellen (voortplanting) Vaak is echter niet te zeggen of een eencellige een plant of een dier is, omdat plantaardige en dierlijke eigenschappen in een soort verenigd kunnen zijn, b.v. bij het oogdiertje (Euglena), dat zich d.m.v. een flagel vrij kan voortbewegen (een dierlijke eigenschap), maar dat ook chloroplasten bevat waarmee organische stof kan worden opgebouwd (een plantaardige eigenschap).Ondanks het feit dat eencelligen uit slechts een cel bestaan, vertonen zij een grote variatie aan vormen en levenswijzen

De eencellige dieren soorten en voort planting van microscopische diertjes De eencellige dieren vormen de grond slag van de leer der afstamming. Dus van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling van de eencellige dieren. Ze worden ook Protozoa geheten Een amoebe zou volgens mijn tweede link eten op de volgende manier. Met armpjes ' iets dat erop lijkt toch' grijpt ze het eten en die armpjes worden terug in het lichaam geïntegreerd. Het eten word dus letterlijk in het lijf opgesloten. Een pantoffeldiertje is ook een eencellige 'Eencelligen hebben toegang nodig tot al hun genen in de ene cel die ze hebben,' legt Schiessel uit. 'Daarom heeft het stijf DNA zodat het gemakkelijk is uit te lezen. Mensen hebben vele verschillende soorten cellen en we zien dat weerspiegeld in zacht DNA.' Volledig genoo

Up to 70% Off Hiking Kit - Shop The World's Best Brand

Sommige van die soorten, zoals de tussen 4 en 2 miljoen jaar geleden levende mensachtige Australopithecus, zijn mogelijk voorouders van de moderne mens. De eerste mensen behoorden tot de soort Homo habilis, die tussen 2,4 en 1,4 miljoen jaar geleden in Oost-Afrika leefde Meestal verdeelt men het rijk van de eencelligen in vier grote groepen (klassen of fyla), nl. de wortelpootjes (Rhizopoda of Sarcodina), de zweepdiertjes (Flagellata of Mastigophora), de trilhaardiertjes (Ciliata) en de sporediertjes (Sporozoa). LITT. K.G.Grell, Protozoologie (1956) 1.000.000.000.000 soorten microben. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoeveel planten- en diersoorten er bestaan. Maar voor bacteriën bestonden nog geen goede schattingen. Op basis van biologische schalingswetten komen twee Amerikaanse onderzoekers nu uit op duizend miljard verschillende soorten eencelligen Dinoflagellaten vormen een bijzondere groep eencelligen en zijn een belangrijk onderdeel van plankton. Sommige soorten lijken meer op planten en groeien onder invloed van zonlicht (autotroof). Andere hebben meer weg van dieren en voeden zich met andere micro-organismen (heterotroof) Plankton bestaat uit allerlei soorten eencelligen en dit vormt voor vele dieren in de oceaan een belangrijke bron van voedsel. De meest eenvoudige levensvorm die tot de dieren behoort, zijn sponzen. Ze groeien op stenen of planten die in de oceaan leven en lijken meer op planten dan op dieren. Organen als een hart en hersenen hebben ze niet

Tot het dierenrijk behoren eencelligen, sponzen, holtedieren, stekelhuidigen, wormen, weekdieren, geleedpotige dieren en gewervelde dieren. Van oudsher is het gebruikelijk de dieren -- ééncelligen en meercelligen -- te verdelen in twee grote groepen: de evertebraten (ongewervelden), diegenen zonder ruggegraat, en de vertebraten (gewervelden), die deze wel hebben Dus lopend of zwemmend maar er zijn ook nest blijvertjes. De Eutheria soorten zijn onder verdeeld in 17 orden. De classificatie geschiedt in de eerste plaats volgens de morfologie van de tanden. Enkele van deze orden werden nog niet definitief vast gelegd. Door dat tal rijke soorten nog steeds weinig bekend zijn. Soorten van de Eutheria Inseckteneter Veel eencelligen veranderen voortdurend van vorm. Dit doen ze om bijvoorbeeld bij voedsel te komen. Ze hebben aan de buitenkant van want een afhankelijk van de soort trilhaartjes of zweepstaartjes (voor trilhaartjes, zie plaatje 1). Door deze kunnen ze zichzelf naar haar voedsel toe bewegen of soms zelfs het voedsel naar hun

Een lijstje van alle 20 soortgroepen met tot 1 april waargenomen soorten en het totale streefaantal voor 2021: SOORT 1 APRIL STREVEN Vogels 112 165 Zoogdieren 17 30 Reptielen en amfebieen 8 9 Dagvlinders 10 31 Nachtvlinders 36 594 Libellen 1 38 Vissen 1 18 Sprinkhanen 1 18 Vliegen 16 216 Bijen en Wespen 25 174 Kevers 54 433 Wantsen 26 98 Overige insecten 7 55 Geleedpotigen 68 97 Weekdieren 18 25 Overige 3 9 Planten 200 525 Algen, wieren en eencelligen 2 35 Mossen 147 165 Paddenstoelen 111. De Protozoa vormen een verzameling van ongeveer 80.000 soorten eencelligen met typische (eukaryote) celorganellen (met membranen). De meeste zijn beweeglijk en hebben een heterotrofe voedingswijze. Zij vormen een onderverdeling van de PROTISTA of PROTOCTISTA. Het practicum Protozoa is verdeeld over 2 namiddagen de soorten gedurende miljoenen, miljarden jaren steeds complexer zijn geworden, tot onder andere de mens toe. (Dat het leven complexer geworden is, is bijvoorbeeld eenvoudig te zien aan het feit dat eencelligen zo'n 6.000 genen hebben en mensen zo'n 30.000. Horen de donkere en lichte berkenspanner tot dezelfde soort of tot twee verschillende soorten? Verklaar je antwoord. Wat is de koolstof-14 methode? Lees IV; Hoe lang geleden denkt men dat de eerste eencelligen ontstaan zijn

Eencelligen Dieren en Plante

De eencelligen worden in een aanhangsel besproken. Thans telt de Nederlandse fauna ongeveer 25.200 soorten, waarvan ca. 24.400 soorten inheems zijn. Inclusief de te verwachten soorten is het totaal bijna 35.000. Daarnaast zijn er ruim 1100 soorten eencellige dieren. Echt tot ons land beperkte soorten zijn er niet, wel enkele endemische. De nu ontdekte soort vormt een bewijs voor dit scenario. Deze diepzee-archaea zijn genetisch zeer verwant aan de complexe eencelligen, waardoor de kans erg groot is dat die rechtstreeks van hen. Zeer duidelijke tekeningen en ruime beschrijvingen van de soorten. Handbook of Protoctista. The Structure, Cultivation, Habitats and Life Histories of the Eukaryotic Microorganisms and their Descendants Exclusive of Animals, Plants and Fungi. A Guide to the Algae PROTISTA, EENCELLIGEN . Beschrijving Soorten Kevers: 1.091 Planten: 1.030 Nachtvlinders en micro's: 851 Vliegen en muggen: 773 Paddenstoelen: 504 Bijen, wespen en mieren: 468 Wantsen, cicaden en plantenluizen: Algen, wieren en eencelligen: 65 Overige ongewervelden: 57 Verstoringen: 2: Toon aantallen per locatie Locatie Waarnemingen Soorten; Amerongen - Amerongse Bovenpolder. Bij eencelligen worden alle levensfuncties binnen één enkele cel uitgevoerd. Deze functies worden uitgevoerd door de zogenaamde organellen. Elke ééncellig organisme heeft in ieder geval één celkern. Sommige soorten hebben een groot aantal gelijksoortige kernen, andere soorten (bijvoorbeeld het pantoffeldiertje).

Op stap met eencelligen. Mensen hebben maar liefst 86 miljard hersencellen waarmee we ons lichaam aansturen en nadenken over onszelf. Maar ook eencellige amoebes hebben een geheugen, ontdekte RUG-bioloog Peter van Haastert, en daarmee een soort bewustzijn. 2 april om 11:52 uur. Laatst gewijzigd op 7 april 2021 Eencelligen hebben toegang nodig tot al hun genen in de ene cel die ze hebben. Daarom hebben zij stijf DNA dat gemakkelijk uit te lezen is. Mensen hebben vele verschillende soorten cellen en we zien dat weerspiegeld in zacht DNA Dit soort vluchtige stoffen worden feromonen genoemd en ook in de wereld van de dieren en eencelligen kennen we ze. En de communicatie beperkt zich niet alleen tot eigen soortgenoten (intraspecifiek), maar kan ook tussen diverse soorten gebeuren (interspecifiek) Protozoa (eencelligen met gedrag dat doet denken aan dieren) telt meer dan 36.000 soorten, waarvan iets meer dan 8000 soorten ontdekt zijn. En dan zijn er nog de chromisten (onder meer algen): hier zijn iets meer dan 13.000 soorten van bekend, terwijl er in werkelijkheid waarschijnlijk twee keer zoveel zijn

De (meeste) eencelligen planten zich niet voort door geslachtsgemeenschap te hebben, maar door voldoende te groeien en zich op te splitsen in 2 eencelligen. Bij de eukaryoten (dat zijn de cellen met een celkern) heet dit proces mitose. In dit proces worden de genen verdubbeld en mooi verdeeld over de cel zodat bij de splitsing elke nieuwe cel. Alle soorten organismen kunnen hiermee worden ingedeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen planten, dieren, bacteriën en schimmels. Er zijn een aantal kenmerken waarop organismen worden ingedeeld in de vier rijken. Men kijkt of er een celwand, een celkern en bladgroenkorrels aanwezig zijn Twee andere soorten pantserwieren, die niet zoals zeevonk dicht bij de kust leven, de lichtende kwal Pelagia perla en verschillende soorten bacteriën stralen soms licht uit. Zeevonk valt onder de pantserwieren, een groep eencelligen waarvan we niet zo goed weten of het planten of dieren zijn vijgensoort wordt door een andere soort wesp bestoven. Iedere wespensoort is dus gespecialiseerd in zijn eigen vijg. Indeling De mens behoort tot de gewervelden: we hebben immers een skelet in ons lichaam zitten. Sommige organismen behoren tot de ongewervelde soorten. Bijvoorbeeld weekdieren, wormen, geleedpotigen en eencelligen. Van daaruit. Het duurt maar liefst een miljard jaar voor de aarde is afgekoeld en er overal zeeën zijn ontstaan. En in de zee, in het water, ontstaat dan het eerste leven. En dat zijn niet gelijk grote haaien of vissen, het begint met piepkleine eencelligen, oerbacteriën. Dat lijkt niet veel maar het is enorm belangrijk. Want zonder oerbacteriën geen jij.

De nu ontdekte soort vormt een bewijs voor dit scenario. Deze diepzee-archaea zijn genetisch zeer verwant aan de complexe eencelligen, waardoor de kans erg groot is dat die rechtstreeks van hen. Antwoorden over Ordenen thema 4 voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 13 januari 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (1e klas havo/vwo Eencelligen. Eencelligen bestaan uit één cel en kun je alleen met een microscoop zien. Ze zijn niet-symmetrisch. Voorbeelden van een eencelligen zijn klokdiertje en pantoffeldiertje. Hieronder vindt u beperkt enkele kenmerken van de verschillende soorten gewervelde dieren:. Soorten evenhoevigen. De groep evenhoevigen kent ongeveer 200 soorten en kennen een zeer gevarieerd leefgebied van water, woestijnen tot aan de bergen. Op bijna alle continenten met uitzondering van Australië en Antartica komen deze diersoorten voor

Soorten die op elkaar lijken plaatste hij in dezelfde groep ( een geslacht) .Geslachten Veel dieren, eencelligen en meercelligen bevatten nu nog blauwwieren in hun cellen die voor de aanmaak van organische stoffen zorgen. Mitochondriën zouden dus. 9 leermiddelen gevonden over eencelligen, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Populatie = alle dieren van één soort in één bepaald gebied voorbeeld: alle merels in een parkje Individu = één enkel organisme voorbeeld: merel ecologie . Voedselrelaties: Voedselketen = ketting met schakels waarbij het ene organisme als voedsel dient voor de volgende schake Aaltjes, ook wel nematoden (Nematoda) genoemd, zijn wormvormige, microscopisch kleine beestjes van meestal 1-2 mm lang en 0,2 mm dik. Ze zijn nog net met het blote oog te zien. Sterk vergroot zien ze er uit als een soort miniatuur-palingen, met een stompe kop en een in een punt uitlopende staart. Hun vel bestaat uit chitine

Top 10 Grootste eencellige dieren op aarde - Alletop10lijstje

Elke soort die op dit moment op aarde leeft, is ontstaan uit een voorouder. Later, ongeveer 2 miljard jaar geleden, ontstonden eencelligen met een celkern (eukaryoten). Rond 1,2 miljard jaar geleden voegden ook de meercelligen zich bij het leven op aarde Soorten antibiotica: sulfonamiden en trimethoprim Pyrimethamine is een middel tegen protozoa (eencelligen) en dit is de verbinding waarvan trimethoprim is afgeleid. Trimethoprim wordt ook alleen gebruikt. Sulfadiazine is sinds 1947 op de markt, sulfamethoxazol en trimethoprim vanaf 1961 Home » Kenmerken kalksteen » Soorten kalksteen. Soorten kalksteen . Witte kalksteen: Zwarte kalksteen . Kalksteenzand dat word gebruikt in de bouw . Marmer. kalksteen van de piramides uit Egypte en de krijtrotsen van Dover opgebouwd zijn uit de resten van kleine dierachtige eencelligen 1000 soorten Damme ALGEN, WIEREN EN EENCELLIGEN Cyclotella meneghiniana 26-05-18 Gomphonema parvulum 26-05-18 Hippodonta capitata 26-05-18 Melosira varians 26-05-1 In 2020 vierde IVN Heeze-Leende haar 50-jarig jubileum. Zij heeft dat gedaan met het in kaart brengen van de flora en fauna in het beekdal van de Kleine Dommel te Heeze, tussen de Somerenseweg in het zuiden en de A 67 in het noorden. Gedurende het hele jaar (het 1000-soortenjaar ) hebben inventarisaties plaatsgevonden. De doelstelling was om minimaal 1000 soorten te vinden in het beekdal.

Eencellige - Wikipedi

Eencelligen DierenWiki Eencelligen (pantoffeldiertje

 1. Zo wordt de biodiversiteit van België geschat op 40.000 à 50.000 soorten. Maar daar stopt het niet, biodiversiteit omvat ook de genetische diversiteit binnen een soort, alsook de ecosysteemdiversiteit
 2. 15/03/2016 4 3. Vijf rijken 7 Vroeger: tweedeling dieren -planten Maar: eencelligen die 'plant' én 'dier' zijn (Euglena-soorten)?(slijm)zwammen? korstmossen? 8 3. Vijf rijke
 3. Wormen bij katten. Als endoparasieten leven wormen in de lichamen van katten. Endo- komt namelijk uit het Grieks en betekent inwendig, terwijl parasieten per definitie ten koste van een ander organisme leven.Wormen voeden zich met de voedingsstoffen die de kat via zijn voer binnenkrijgt. De kat zelf kan dan natuurlijk niet meer genoeg bouwstoffen opnemen
 4. Re: Zijn deze groene gelei-bolletjes in het water koloniën van eencelligen? « Reactie #7 Gepost op: mei 20, 2021, 09:22:08 am » Ik zie daar geen duidelijke muggenlarven, maar als je de 'algensliertjes' bedoelt dan zou dat kunnen: er zijn inderdaad muggensoorten waarvan de larven een soort van zakjes maken van mossen

Kwallen: verschillende soorten in de Noordzee Voornamelijk in de lente en zomer kun je duizenden kwallen tegenkomen op het strand. De skeletloze dieren bestaan voor ruim 95 procent uit water en hebben kenmerkende franjeachtige mondarmen. Niet alleen hun uiterlijk, maar ook hun levensloop is erg uniek in het dierenrijk foraminiferen Def.: grote groep amoebevormige protisten Toelichting: eencelligen met een celkern, die een typisch schelpje of skeletje ontwikkelen. Ze meten vaak minder dan 1 mm. De huidige foraminiferen zijn uitsluitend marien, maar overleven ook in brak water. De meeste soorten behoren tot het meiobenthos, slechts enkel De Darwin van de 20ste eeuw Een van de belangrijkste evolutiebiologen van de 20ste eeuw is overleden. Ernst Mayr ontdekte dat nieuwe soorten ontstaan als individuen niet meer met elkaar paren Passie voor microben. De 'Microcanon' is een indrukwekkende introductie in de wereld van de kleinste levensvormen, die al het andere leven op aarde mogelijk maken. Met bacteriën hebben de meeste mensen liever niet te maken. Ze roepen beelden op van een rauwe keel, koorts, buikpijn en meer nare toestanden. Infecties en voedselvergiftiging. Platwormen in de vijver. De wereld onder water is heel wonderlijk. We zien een platworm kruipen. Het zijn vraatzuchtige dieren met ogen die niet veel meer zijn dan lichtgevoelige celklompjes. Ze staan wat hun ontwikkeling betreft niet zo heel ver af van eencelligen. Anders dan de ronde aardwormen hebben ze geen anus

Lees je dat er 1 miljoen soorten op uitsterven staan, dan gaat het over het Tweede Grote Probleem naast klimaatverandering: het verdwijnen van niet-menselijk leven. Uitgedrukt in biomassa in plaats van soorten, zie je pas hoe groot dat probleem werkelijk is Soortgroep: Vogels Familie: Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae) Genus: Marmaronetta Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeer zeldzaam Waarnemingen Vernieuwd op: za 24 jul 2021 20:50:36 CEST Volgende vernieuwing na: 20:51:3 Definities die `Dierenrijk` bevatten: Animalia = Dierenrijk. Dierenwereld = 1) Dierenrijk 2) Fauna. tiracchana yoni = Het Dierenrijk. Zie deva. dierenepos = lang gedicht, zich afspelend in het Dierenrijk. Natuurrijk = 1) Delfstoffenrijk 2) Dierenrijk 3) Plantenrijk. Stam = Fylum; hoofdafdeling van het Dierenrijk (z.o. systematiek. Je bestudeert planten, dieren, eencelligen, bacteriën, virussen, suikers, eiwitten, het DNA Je ontdekt hoe organismen op elkaar en op het milieu inspelen. Én je komt te weten hoe soorten uit soorten zijn ontstaan en welke mechanismen achter evolutie zitten Maak waarneming. 2021-05-08. Soorten gezien 245. Waarnemingen 827. Waarnemers 62. Dit is de teller van Vogelwerkgroep Middenkust van de Birdathon van 8 mei 2021. Respecteer steeds de covid-19 maatregelen. Bekijk hier alle richtlijnen voor deelname aan de Birdathon

Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basiskennis natuur en techniek - 1e druk 201 2021-05-08. Soorten gezien 391. Waarnemingen 3541. Waarnemers 172. Transecten 1. Punttellingen 0. Dit is de teller van Vogelwerkgroep Mergus voor de Birdathon van 8 mei 2021. Respecteer steeds de covid-19 maatregelen. Bekijk hier alle richtlijnen voor deelname aan de Birdathon Samenvatting, Fysiologie, H 1-6. Vak: Fysiologie (H001464) 1. F ys i o lo g i e ( d a n k a a n Jo ke Pa u we ls) 1. Algemene inleiding. 1.1 Situering van fysiologie als wetenschap. Anatomie bestudeert structuur en fysiologie functie/werking van levende organismen Een cel heeft een celcyclus van vier fasen: Fase 1: De groei: eerst zijn de cellen stamcellen. Later wordt het een gespecialiseerde cel, zoals een spiercel, zenuwcel, dekcel, eicel, steuncel of zaadcel. Wanneer een cel zich in een cel specialiseert, wordt dat differentiatie genoemd Samenvatting Ordening Biologie voor Jou 7e editie. 4.1. Ordenen = het indelen in groepen op basis van hetzelfde kenmerk. Organismen kunnen we indelen in 3 domeinen en deze domeinen vervolgens in rijken: Domeinen. Bacterie. Archaea. Eukaryoten. Rijken

Oefentoets Ordening en Evolutie. 1 / 43. Veel planten maken stoffen die hen beschermen tegen vraat door insecten. Plantenalkaloïden zijn zulke stoffen. Bij het Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) blijkt het gehalte aan alkaloïden te variëren van 0% tot 1% van het drooggewicht. Deze verscheidenheid berust op verschillen in genotype Hier vind je informatie over bekende en minder bekende dieren in Europa. Aalscholver Bever Bladluis Bloedzuiger Bruine beer Duizendpoot Eekhoorn Een Je bestudeert planten, dieren, eencelligen, bacteriën, virussen, suikers, eiwitten, het DNA Je ontdekt hoe organismen op elkaar en op het milieu inspelen. Én je komt te weten hoe soorten uit soorten zijn ontstaan en welke mechanismen achter evolutie zitten Zoek een soort Alle soortgroepen Vogels Zoogdieren Reptielen en amfibieën Dagvlinders Nachtvlinders en micro's Libellen Sprinkhanen en krekels Bijen, wespen en mieren Vliegen en muggen Kevers Wantsen en cicaden Insecten (overig) Geleedpotigen (overig) Weekdieren Vissen Paddenstoelen Mossen en korstmossen Planten Overige ongewervelden Algen, wieren en eencelligen soort knopplooiing waarbij de twee helften van een blad zijn samengevouwd langs de middennerf (= conduplicaat) (cf. revolutief, plicaat, convolutief, involutief, corrugaat) gewimperd met fijne, meestal even lange, evenwijdig lopende haren, aan de rand of een scherpe kant van een plantendeel, of op een grote nerf. gewrich

Als het op Mars niet mag, mag het op de Maan dan wel?. Het Rood/Groen-debat In januari 2001 woedde op Mars-NL, de electronische nieuws-en discussielijst van Stichting Mars Society Nederland een hevige discussie over het onderwerp: Rood of Groen

Eencellige - WikipediaUilen | DierenWiki | Dieren > Chordadieren > Vogels > UilenSpinachtigen | DierenWiki | spinachtigen (Arachnida)Schooltv: Wat is je darmflora? - Miljoenen bacteriën enPrimaten | DierenWiki - APEN, HALFAPEN EN MENSAPENSneeuwuil | DierenWiki | Vogels > Eche Uilen > OehoesKonijn | DierenWiki - Hazen en konijnen - Het konijn