Home

Basisopties eerste graad

Ondersteunende materialen basisopties eerste graad. Basisoptie Economie en organisatie - A-stroom. Basisoptie Economie en organisatie - B-stroom. Basisoptie Klassieke talen. Basisoptie Kunst en creatie (A en B) - Inspiratiemap. Basisoptie Maatschappij en welzijn - A-stroom In een observerende en oriënterende eerste graad staan basisopties niet los van de algemene vorming. Ze vormen samen één geheel. De leerplandoelen van de basisopties bouwen verder op de leerplandoelen van de algemene vorming. In de basisoptie komen de doelen van de algemene vorming vaak meer geïntegreerd aan bod Een basisoptie is een groep leervakken die in de eerste graad een brede observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt1 in functie van de keuze van een studiedomein en een studierichting in de tweede graad. Vanuit het eerste leerjaar kan en leerling om het even welke basisoptie in het tweede leerjaar kiezen Het 1ste leerjaar B is bedoeld voor leerlingen die liever al doende leren, of leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen. Leerlingen die het 1ste leerjaar B hebben voltooid, kunnen starten in het 1ste leerjaar A, of het beroepsvoorbereidend jaar. Het 2de leerjaar van de 1ste graad biedt een keuze uit verschillende opleidingen, de basisopties

Ondersteunende materialen basisopties eerste graad OVS

Basisopties als component van de obser-verende en oriënterende eerste graad In haar visie op basisopties houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de getrapte studiekeuze waarin de eerste graad een observerende en ori-enterende rol speelt, voor ogen. Vanuit die optiek zorgen basisopties er, aanvullend op de algeme 1e graad: 1e leerjaar B (1B) In 1 B krijg je basisvorming (minimum 27u) + een keuzegedeelte/ differentiatie (minimum 5u). Het keuzegedeelte dient voor het: verdiepen van de basisvorming; remediëring van de basisvorming; 1e graad: 2e leerjaar A (2A) In 2A krijg je nog steeds veel basisvorming (minimum 25u). Daarnaast worden 7 u voorzien voor het keuzegedeelt Eerste graad: basisvorming én basisopties In het eerste jaar in de A‑stroom en de B‑stroom krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en een keuzegedeelte van 5... In het tweede jaar in de A‑stroom organiseert elke school 25 uur basisvorming, 2 uur voor differentiatie (verdiepen en... Op het einde. Welkom in de eerste graad. Benieuwd welke basisopties we aanbieden in de eerste graad

B-stroom - Sport- en Handelsschool Turnhout

De eerste graad is geen voorafname op de leerstof van de tweede graad. Basisopties zorgen er voor, aanvullend op de basisvorming, dat leerlingen hun interesses, motivatie of intrinsieke mogelijkheden verder kunnen verkennen en dat ze een gemotiveerde keuze kunnen maken voor een domein en een studierichting in de tweede graad 1ste graad. Brede eerste graad. De 1ste graad omvat 2 leerjaren die verder bouwen op de kennis en vaardigheden die je in de lagere school hebt geleerd. Je bereidt je voor op een studiekeuze in de 2e graad die past bij jouw interesses, mogelijkheden en talenten. Een studierichting kies je vanaf het 3e leerjaar BASISOPTIES . Scholen gebruiken de officiële benamingen, zowel voor de basisopties als voor de pakketten, zoals vermeld in de bijlagen van SO 60. Voor de eerste graad A -stroom dienen alle eindtermen van SC3 zowel in het Engels als in het Frans gerealiseerd te worden

Een basisoptie is altijd fix: je volgt de basisoptie altijd voor het volledige schooljaar. Ontdekkingstocht naar talenten 2A. Basisopties. Kunst en creatie. 5. Maatschappij en welzijn. 5. Economie en organisatie. 5 In het tweede leerjaar van de eerste graad worden vanaf 1 september 2020 een tweede leerjaar A en, ter vervanging van het begrip beroepsvoorbereidend leerjaar, een tweede leerjaar B onderscheiden. Zowel in het tweede leerjaar A als B komen basisopties voor, wat betekent dat het begrip beroepenveld samen met het begrip beroepsvoorbereidend leerjaar verdwijnt In 1B worden de belangrijkste inhouden van de basisschool herhaald. Voor Frans start je met de basis en je volgt les in kleinere groepen. Je leert er een goede dosis zelfvertrouwen opbouwen, omdat je kan werken op jouw niveau en volgens je eigen tempo. Het getuigschrift van de basisschool behaal je op het einde van 1B Als je op het einde van het eerste jaar verplicht in het keuzegedeelte 'ondersteuning talen/wetenschappen/wiskunde Meer informatie over de verschillende basisopties vind je door op onderstaande vakjes te klikken. STEM-wetenschappen. economie & organisatie. Eerste graad. Eerste graad. Inschrijvingen schooljaar 2021-2022; Eerste jaar.

Basisopties - pro.katholiekonderwijs.vlaandere

 1. g vast en is opgebouwd rond de 16 sleutelcompetenties die decretaal zijn vastgelegd. De eindtermen werden hierbij letterlijk overgenomen. De leerplannen provinciaal onderwijs voor de basisopties bevatten doelen in functie van d
 2. 1ste graad. De belangrijkste doelstelling van de eerste graad van het secundair onderwijs is jezelf oriënteren en je voorbereiden op een bewuste en gerichte studiekeuze in de tweede graad. Je krijgt uitgebreid de kans om te ontdekken waar je interesses en talenten liggen en kunt die ook verder ontplooien
 3. der dan vijf basisopties! De lessentabel met uitleg vind je hier terug
 4. Een basisoptie is een groep leervakken die in de eerste graad een brede observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt 1 in functie van de keuze van een studiedomein en een studierichting in de tweed

de keuze voor een basisoptie die aansluit bij de capaciteiten en interesses van een leerling; het schakelen van leerlingen tussen de A- en B-stroom (in beide richtingen). Op het einde van de eerste graad reik je als school een attest uit en formuleer je een goed onderbouwd advies voor elke leerling ¬ Scholen mogen ervoor kiezen om hun leerlingen in de eerste graad een ruime keuze aan (niche-)basisopties te geven, om hen toe te laten te observeren, te verkennen en zich te oriënteren. Maar een basisoptie is geen voorafname op studieaanbod in de tweede/derde graad, noch ten aanzien van leerlingen, noch voor de programmatie door scholen. Niche 1ste graad. eerste leerjaar A. eerste leerjaar B. tweede leerjaar A met 1 basisoptie (5u): kunst en creatie accent creatie en mode. kunst en creatie accent artistieke vorming. kunst en creatie accent STE (A)M. maatschappij en welzijn accent wellness en lifestyle. tweede leerjaar B met 2 basisopties (2*5u) Studieaanbod 1ste graadEerste graadA-StroomB-Stroom2de leerjaar A met basisopties: 2de Leerjaar B met basisopties: In het eerste jaar van de A-stroom bieden we, naast de 27 uur basisvorming, een uur uitdieping en remediëring en vier uur talententraject aan. Binnen De Branding blijven we met vakken werken, maa

bij conceptnotas eerste, tweede en derde graad SO werd een voorstel geformuleerd waarin het aantal basisopties gereduceerd werd. In de A-stroom werd het aantal basisopties gereduceerd van 20 naar 11, met binnen een aantal basisopties een aantal pakketten; in de B-stroom werden de 33 combinaties van beroepenvelden gereduceerd naar 7 basisopties Eerste graad. 1ste leerjaar 2e leerjaar. Overzicht basisopties. 2A Grieks - Latijn: 2A Latijn: 2A STEM - Weten s chappen: 2A Moderne talen - wetenschappen: 2A Maatschappij en welzijn: 2A Economie en organisatie: 4 lesuren Latijn 3 lesuren Grieks: 5 lesuren Latijn: 5 lesuren STEM De eerste graad is een observerende en oriënterende graad waar je ontdekt wat je graag doet en waarin je goed bent. Je probeert in te schatten waar je talenten en interesses liggen. In het het tweede jaar bieden we 4 Basisopties aan: Klassieke talen,. Basisopties in de eerste graad A-stroom In deze basisopties wordt vaak vakoverstijgend en projectmatig gewerkt. Je oefent er allerlei (leer)attitudes zoals zelfstandig werk, samenwerking, creativiteit en versterk je je digitale competentie De eerste graad is volledig vernieuwd in onze school. Je krijgt er een vernieuwd en uitdagend aanbod. We spelen nog meer in op jouw interesses en talenten en dagen je uit om die talenten te ontwikkelen. Van sterk theoretisch tot pittig praktisch. Nieuw is dat we in VISO de basisvorming in de eerste graad A-stroom op 3 niveaus aanbieden (Algemeen, Accent en Extra)

BASISOPTIE A-stroom. De belangrijkste doelstellingen van de eerste graad SO zijn. het oriënteren van leerlingen. voorbereiden van leerlingen op een bewuste en gerichte studiekeuze in. de tweede graad. kansen bieden aan leerlingen om te ontdekken waar hun talenten en. interesses liggen en die verder ontplooien Die basisopties zijn geen voorafname op de tweede graad. De keuze voor om het even welk studiedomein blijft mogelijk. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen. In het tweede jaar B kiezen de leerlingen uit één van de twee onderstaande keuzes: basisoptie Sport (10 lestijden

De 1ste graad secundair onderwijs Vlaanderen

Onderwijskieze

 1. g 1e graad Vakfiches / uitgangspunten (1A-2A / 1B-2B) Basisopties / pakketten 1e graad Leerplannen (2A / 2B) INFO. Corona '20-'21. PROFESSIONALISERING. Gratis webinar Leerstofachterstand.
 2. 1ste jaar. Het GO! Atheneum Etterbeek biedt een breed aanbod aan doorstroomrichtingen aan. Maar voordat leerlingen een echte keuze maken, starten ze allemaal in een brede eerste graad, waarin het ontdekken en leren kennen van de verschillende studierichtingen en hun eigen talenten en interesses centraal staan
 3. Dit basispakket van 27 uren wordt verder aangevuld met vijf uren basisopties. De leerling kan kiezen uit vijf pakketten: Economie en organisatie, Klassieke talen, Moderne talen en wetenschappen, Maatschappij en welzijn en STEM-wetenschappen. Meer informatie vind je in onze brochure voor de eerste graad
 4. 32. De eerste graad is een overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Iedereen heeft talenten en heeft nood aan uitdagingen. In de B-stroom gaan we op zoek naar de talenten van elke jongere. We helpen je op weg om te bouwen aan een succesvolle toekomst
 5. g en je maakt kennis met basisopties, talentenmodules of beroepenvelden. De eerste graad zal je grondig voorbereiden op een studiekeuze in de tweede graad die past bij jouw.

1ste graad A-stroom. 1A. Lessentabel 1A. 2A. Lessentabel 2A. Kies jij voor 1A op de Waterbaan? Een goede keuze! Het eerste jaar A is een basisjaar. Na dit schooljaar kan je alle richtingen nog uit, wat jouw toekomstdromen ook zijn Eerste graad De eerste twee jaren van het secundair onderwijs worden samen de brede eerste graad genoemd. Deze eerste cyclus heeft tot doel een duidelijk beeld te krijgen van de talenten, interesses en studiemogelijkheden van de leerling 1ste graad. Het lijkt een gigantische stap. Je laat de vertrouwde basisschool achter je en stapt een grote, onbekende school binnen. Toch zal je ervaren dat die overstap vlot verloopt. Daar willen alle schoolmedewerkers samen voor zorgen: leraren, leerlingenbegeleiders, onderhoudspersoneel, secretariaatspersoneel en directie

Modernisering secundair: nieuw model voor studierichtingen

 1. In de eerste graad is er een grote gemeenschappelijkheid om jou de kans . die basisopties worden genoemd. Deze basisopties worden telkens aangevuld met een . pakket vakken. Wij bieden . vijf. basisopties . aan: economie en organisatie. In 'economie en organisatie' verken je de wereld van
 2. Eerste graad. Tweede jaar. Verfijn jouw kennis over taal, wetenschap of (Grieks-) Latijn of kies voor economie & organisatie of maatschappij en welzijn in het tweede jaar van Lyceum Genk. Kies gericht uit vijf basisopties: Klassieke talen. Combineer je kennis van het Latijn met die van Grieks
 3. g ook een plus-uur en 4 uur keuzepakketten (eerste jaar) / 5 uur basisoptie (tweede jaar). Zie alle info onder de lessentabel. Eerste graad A-stroom. De informatie hieronder gaat over de richtingen in Talent-is Campus College Veurne
 4. Voor de 2 basisopties zijn er in 2B telkens 5 lesuren per week voorzien. Ze zijn echter maar een kennismaking. Pas in de tweede graad moet je een definitieve keuze maken voor een arbeidsmarktgerichte opleiding, bij ons op school of ergens anders. We stellen de basisopties in 2B kort aan je voor
 5. We hebben de analyse gemaakt voor alle leerplannen en resultaat is dat voor alle netten bij de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken heel veel doelen worden bereikt met DOEZO-projecten (en vooral de 5 meest STEMmige) en LOEP. Hier kan je de concordantielijsten downloaden: DOEZO en LOEP KathOndVla. DOEZO GO!: STEM-wetenschappen

Voorstelling basisopties eerste graad - YouTub

1ste GRAAD. 3de jaar (VERNIEUWD) 4de jaar. 3de GRAAD . 2de leerjaar A - basisopties. In het tweede jaar krijg je een degelijke basisvorming, aangevuld met een basisoptie. De basisoptie die je in het tweede leerjaar kiest, heeft nog geen definitieve invloed op jouw verdere studieloopbaan Als je geslaagd bent in 2A, dan krijg je een getuigschrift van de eerste graad. Je moet dan de keuze maken voor een studierichting. In principe kan je nog alle richtingen uit. De meeste leerlingen zullen na één van deze basisopties verder studeren in richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs (zgn. doorstroomrichting) Eerste graad A-Stroom. Naast het Atheneum Nieuwpoort krijgen alle leerlingen in het eerste jaar vanaf schooljaar 2019-2020 een specifiek uur ICT om de basisivaardigheden aan te leren. Op die manier zijn ze klaar om hun ICT-vaardigheden beter in te zetten voor alle andere vakken. Basisopties in 2A. Vanaf 2A kun je kiezen uit drie basisopties. De eerste graad past in een rijtje van drie graden, toch kiezen wij ervoor om die apart in te richten. Dat doen we in drie vestigingen (Maaseik, Neeroeteren, Dat noemen we de basisopties van het tweede jaar. In de B-stroom telt het gemeenschappelijk pak-ket 21 uur en kies je voor 11 uur uit twee basisopties 2e jaar A-stroom. Op de campus Engineering Veurne kun je 2A in basis en basis met verdieping volgen.. Naast de Algemene vorming en de differentiatie bieden we enkele basisopties aan.. We vergeten de 2 o's niet: observeren en oriënteren.Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden

De eerste graad van het secundair onderwijs beschouwen we als een brede oriënterende eerste graad. Deze sluit aan bij de kennis en vaardigheden die de leerlingen verwierven in de basisschool. Door in te spelen op interesses en talenten trachten we de leerling op het einde van het tweede jaar een doordachte en bewuste studiekeuze te laten maken voor de tweede (en mogelijk derde) graad Eerste graad | tweede jaar. Ben je geslaagd in 1A, dan stroom je door naar 2A. Ben je geslaagd in 1B, dan stroom je door naar 2B. Naast algemene vorming krijg je een uur differentiatie Wiskunde/Nederlands en een coachingsuur. Je kiest bovendien een basisoptie in 2A of een combinatie van 2 basisopties in 2B In 2OK leer je een aantal basisvaardigheden en krijg je de juiste vakkennis en vaardigheden mee om bepaalde beroepen goed te kunnen uitoefenen. Je kiest voor twee basisopties van elk vijf lesuren en voor twee talenturen. De basisvorming, basisopties en leuke projecten helpen jou bij de keuze van een meer definitieve studierichting in de 2de graad

GO! Pro - Veelgestelde vragen - GO! Pro - Kennisplatform

Algemene informatie In de eerste graad gaat een groot deel van de 32 lesuren per week naar de basisvorming. De basisvorming van 1B verschilt van de basisvorming in 1A. In 1B herhaalt men een aantal belangrijke leerstofonderdelen van het lager onderwijs. De leerstof wordt praktischer aangebracht In de eerste graad kiezen we ervoor om voor de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en Latijn een klassiek examen in te plannen. Op deze manier maken onze leerlingen al een eerste keer kennis met het instuderen van grotere leerstofgehelen en het afleggen van een examen. Voor de taalvakken hanteren we een extra evaluatiemethodiek

Eerste graad B-stroom Laat je informeren. zodat ze na het eerste jaar een doordachte keuze kunnen maken voor 2 basisopties in 2B. We werken in kleine groepen (max. 9 leerlingen) om onze leerlingen genoeg kansen te geven nieuwe dingen te ontdekken Met de nieuwe tweede graad maken we opnieuw een bewuste keuze om zoveel mogelijk de talenten en interesses van onze leerlingen op de voorgrond te zetten. De structuur van onze tweede graad is daarom opgebouwd rond 4 domeinen of interessegebieden die overeenkomen met de keuzepakketten en basisopties uit de eerste graad Vernieuwde tweede graad. (aanbod vanaf 2021-2022 in het derde jaar, vanaf 2022-2023 in het vierde jaar) In de oriënterende en observerende eerste graad heb je in het tweede jaar gekozen tussen economie & organisatie, maatschappij & welzijn; moderne talen & wetenschappen of Latijn. Vanuit elke basisopties heb je de vrijheid om in de tweede. In het tweede jaar van de eerste graad blijven we de nadruk leggen op het uitbreiden van je algemene kennis. Op basis van je sterktes en je interesses kies je een van de drie basisopties: Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn of STEM-technieken. In de vakken van de basisopties proef je van een bepaald studiedomein

1ste graad B stroom. Het kan zijn dat je het in de basisschool wat moeilijk hebt met bepaalde vakken. Als je hierdoor geen getuigschrift hebt gehaald en je wordt 12 jaar voor 31 december, kan je bij ons instappen in een schakeltraject. Zo word je voorbereid op de tweede en derde graad Tijdens enkele lessen wordt er ook kennisgemaakt met het Griekse alfabet en de Griekse cultuur.In het tweede jaar kan je kiezen voor de basisoptie Klassieke talen om je zo verder voor te bereiden op de tweede graad. Natuurlijk kan je na het eerste jaar ook nog kiezen voor alle andere basisopties als je liever andere interesses wilt ontdekken Deze basisopties zijn vrijblijvend en hebben geen invloed op de keuze voor het derde jaar, behalve Latijn/Klassieke talen. Lessentabel en basisopties. Je komt in de loop van de eerste graad te weten wat je echt leuk vind en wat jij bereid bent te doen voor je studiewerk Basisopties . Klassieke talen STEM Moderne talen en wetenschappen: TOTAAL: 32: 32 het tweede semester heten we jullie van harte welkom om kennis te maken met onze school tijdens onze info-avond voor de eerste graad. Tijdens onze opendeurdag zetten we de deuren van onze campus open om jullie te ontvangen

1ste graad Atheneum Alicebour

2A: basisopties - Talent-is De sleutel voor jouw toekoms

verschillende basisopties • In 2A kan je één basisoptie kiezen • In 2B kan je maximum drie basisopties kiezen (meestal twee) o Je latere studiekeuze hangt niet af van de basisoptie die je in het 2e leerjaar kiest 37 Het secundair onderwijs 38 6de leerjaar 5de leerjaar 4de leerjaar 3de leerjaar 2de leerjaar 1ste leerjaar 3de graad. Download: Brochure vernieuwde 1ste graad. Binnen de beide pakketten zijn er modules voorzien om de basisopties in het tweede jaar te verkennen. Dat gebeurt in modules die via een doorschuifsysteem worden gegeven. Extra differentiatie realiseren wij via 'ambitie op maat'

A-stroom - Sport- en Handelsschool Turnhout

omzendbrief SO 60 van 05/02/1999 - Vlaandere

De eerste graad vervult een observerende en oriënterende rol. De leerlingen doen ervaring op om een goede keuze te kunnen maken voor een studierichting in een studiedomein van de tweede graad.A-stroomIn de eerste graad A-stroom wensen we de aandacht te richten op een brede algemene vorming voor alle leerlingen in functie van het abstractieniveau, de interesses en aanleg van d Ontdekken en. observeren in onze eerste graad. Talentenateliers en talen, sport, wetenschappen. en cultuur: we hebben het voor je. Wie start op DBZ, begint in onze eerstegraadsschool. In de eerste graad zijn er geen onderwijsvormen: geen aso, tso, kso, bso. We bieden een breed aanbod aan en laten je proeven van verschillende interessepolen Eerste graad . Latijn; Plus; Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 worden er een aantal basisopties toegevoegd aan het studieaanbod van het tweede jaar. Meer Info. Tweede graad . Grieks-Latijn; Grieks; Latijn; Economie; Humane wetenschappen; Wetenschappen; Vanaf het. Eerste graad - Tweede leerjaar B (2B) De leerlingen van 2B maken kennis met een aantal basisopties die een definitieve keuze in de tweede graad zullen vergemakkelijken. Deze basisopties spelen in op de noden in de hedendaagse maatschappij. • STEM - TECHNIEKEN campus Boom en Niel. • ECONOMIE EN ORGANISATIE campus Boom en Niel

Basisopties in het tweede jaar - Campus MAX

Studieaanbod 1ste graad Heilig Graf Turnhout secundair

BASISOPTIE B-stroom. De belangrijkste doelstellingen van de eerste graad SO zijn. het oriënteren van leerlingen. voorbereiden van leerlingen op een bewuste en gerichte studiekeuze in. de tweede graad. kansen bieden aan leerlingen om te ontdekken waar hun talenten en. interesses liggen en die verder ontplooien Wetenschappen in de eerste graad. De modernisering van het secundair onderwijs gaat in 2020 haar tweede jaar in. Onze auteurs en uitgeefteams zaten de laatste maanden niet stil en werken volop (verder) aan wetenschapsmethodes voor de hele eerste graad. In 2020 kan je aan de slag met heel wat nieuw materiaal Volgend op deze studierichting gaan de leerlingen naar het tweede leerjaar van de eerste graad. Afhankelijk van hun interesses kiezen ze een basisoptie: Moderne talen & wetenschappen - Economie & organisatie - Maatschappij & Welzijn - STEM-technieken - STEM-wetenschappen. Deze basisopties worden bij ons op school of in de vestiging in Oostakker.

Aanbod Traject Nederlands A-stroom - Nederlands - VAN INTuinbouwschool Merchtem start met sportopleiding | Ring TVEerste graad A-stroom - MSKA Roeselare

Basisopties en keuzegedeelte - Sint-Lievenscollege Antwerpe

Bekijk de studieaanbod van Campus Innova. Je vindt zeker een studierichting volgens je wensen en noden. Voor meer informatie kan je ons altijd telefonisch of per mail contacteren. We helpen je graag verder met het kiezen van een gepast studierichting Brede eerste graad. A-stroom B-stroom. Na de lagere school komen de leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs in een gemeenschappelijk leerjaar, het eerste leerjaar A. • In het eerste jaar maakte je kennis met alle basisopties van het tweede jaar via boeiende projecten je de keuze tussen pakket 1 of 2. Daarnaast kan je een aantal basisopties kiezen. Op die manier krijg je een beeld voor je toekomstige studiekeuze. Pas vanaf de 2e graad spreken we trouwens over studierichtingen. Zo krijgt elke leerling in de eerste graad een gepast pakket: eentje dat uitdaagt of eentje dat eerder een duwtje in de rug geeft Het tweede jaar van de eerste graad. Hieronder vind je een overzicht van het studie-aanbod in het tweede jaar van het college. Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij volgende zes basisopties aan: Economie en Organisatie, Klassieke Talen, Kunst en Creatie, Maatschappij en Welzijn, Moderne Talen en Wetenschappen en STEM Eerste graad. Neem een kijkje op www.sjbmolinformeert.be ter vervanging van onze infoavond. In de eerste graad bestaat er nog geen onderscheid tussen de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO. Wel volg je de eerste graad in de A-stroom of in de B-stroom. Onze school biedt in de eerste graad de A-stroom aan

1ste graad - Pyxiscolleg

1 Oriëntering. In het eerste jaar proef je graag van een aantal mogelijkheden. Zo helpen we jou te ontdekken wie je bent, waar je interesses liggen en welke talenten je hebt. We verdelen het schooljaar in meerdere periodes. Via een doorschuifsysteem maak je kennis met Economie en Organisatie, Kunst en Creatie, Maatschappij en Welzijn en STEM. Lessentabellen eerste graad. Lessentabel 2de jaar 2A BASISVORMING TAAL & CULTUUR Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Artistieke vorming 1 WETENSCHAPPEN Wiskunde 4 basisopties én bijkomende grensverleggers, laten wij je proeven van ALLE studiedomeinen. Samen met jou gaan wij op zoek naar jouw talenten n de eerste graad van het SFC kies je seminaries en basisopties (tweede jaar) waarin je kennis maakt met verschillende interessegebieden. Elke keuze is ontdekkend en laat vrijwel alle studierichtingen in de tweede graad open. Ons doel is om samen tot een gemotiveerde en positieve studiekeuze te komen na de eerste graad. Observeren INHOUD - 10 Dit samen ontdekken, is de sleutel voor jouw persoonlijke groei. Start je in de B-stroom. en ben je eerder praktisch aangelegd, dan komen jouw talenten zeker tot hun recht in mode, haar- of schoonheidsverzorging, decor, etalage en publiciteit of onthaal, organisatie en verkoop. In 1B kan je al even proeven of je interesse hebt voor één van. eerste graad zeker geen definitieve studiekeuze maken. Op het einde van de tweede graad zal de leerling beter in staat zijn om een doelbewuste keuze te maken voor de opleiding van de derde graad. Tot slot worden leerlingen betrokken bij de themakeuze en de concrete invulling van een X atelier

Studieaanbod eerste graad - BimSe

Basisopties in het tweede jaar STEM - TECHNIEKEN - BIOWETENSCHAPPEN In dit vak krijg je de basis van de biowetenschappen: je bestudeert water, je onderzoekt de luchtkwaliteit, je voert een insecten- en vogeltelling uit In 2PLUS doorlopen de leerlingen drie basisopties: STEM-technieken, Maatschappij en Welzijn, Economie en Organisatie. Ze maken dan hun studiekeuze pas in het eerste leerjaar van de tweede graad. 1e graad: 1e graad: 1e leerjaar: 2e leerjaar: 1A. 1P: STEM-technieken: Economie en Organisatie Eerste graad: 1 september 2019; Tweede graad: 1 september en 12 u keuzegedeelte. Basisopties zijn studieopties die een leerling maakt in het tweede jaar. In de tweede graad hebben de leerlingen nog een brede studiekeuze. In de derde graad zijn de studierichtingen scherper geprofileerd dan die van de tweede graad met het oog op.

Raamtekst - pro.katholiekonderwijs.vlaandere

Moderne talen en wetenschappen. In het tweede leerjaar biedt onze school 3 basisopties aan: In de loop van het tweede leerjaar besteden de klassenleraars, in samenwerking met het CLB, extra aandacht aan studiekeuzebegeleiding. Zo trachten wij bij te dragen tot een weloverwogen studiekeuze bij de overstap van de eerste naar de tweede graad In het tweede jaar werken we verder zoals je van ons gewoon bent. Met 27 uren die voor iedereen hetzelfde zijn, waarin we STEM, Taal en Maatschappij & Cultuur bestuderen. We maken ook tijd voor een klasuur en upgrade-uur, waarin we versterken en verdiepen. Daarnaast is deze basisoptie echt iets voor elke sportieveling met interesse in gezond. Inschrijven De vernieuwde eerste graad Sinds schooljaar 2019-2020 bieden wij de vernieuwde eerste graad aan, in lijn met de onderwijshervorming. Hieronder kan u een overzicht vinden van de keuzemogelijkheden in het eerste gemeenschappelijk jaar van die vernieuwde eerste graad. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de vernieuwing doorgetrokken naar het tweede jaar. 1 1e gemeenschappelijk jaar.

EERSTE GRAAD - PORTUS berkenboo

Juniorcampus Pelt=J, 1e graad Hamont=H, 1e graad Lommel=L. 1e jaar. Leerwegen: Praktische doeners H/L/J Praktische denkers H/L/J Theoretische denkers H/L/J. 2e jaar. Basisopties Praktische doeners. Economie & organisatie H/L/J Kunst & creatie L/J Maatschappij & welzijn H/L/J STEM-technieken H/J. Basisopties Praktische denkers. Economie. Dossier: Modernisering eerste graad. Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs. Hierop waren we reeds goed voorbereid. In ons boeiend aanbod is er ruimte voor de drie kernwoorden van de modernisering: verkennen, versterken en verdiepen

HASP-O ZEPPEREN | Hasp-OIHKA H1J en 2G zijn de winnaars van de massajogging! | SHD

gemoderniseerde eerste graad Centrale vragen in een visie: 1. Waarom bestaat onze 1ste graad (bestaansreden)? Welke kernopdrachten nemen we op? 2. Waarvoor staat onze 1ste graad? Welke waarden inspireren ons? 3. Waarnaar gaat onze 1ste graad? Wat zijn onze ambities? Doel? Deze drie visievragen zou elke leraar 1ste graad moeten kunnen beantwoorde De verschillende basisopties sluiten aan bij de studierichtingen die we in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt. Samen met je leerkrachten zal je op zoek gaan naar wie je bent, wat je echt wil, waar jij sterk in bent en waar je graag nog beter wil in worden eerste graad. A-stroom eerste graad - schooljaar 2020-2021. eerste leerjaar A. Met je getuigschrift van het basisonderwijs kun je naar het eerste leerjaar A. In totaal heb je 32 uren les per week. Voor alle eerstejaars worden 27 lesuren op dezelfde manier ingevuld. Je krijgt voor deze gemeenschappelijke vakken ook dezelfde leerstof te verwerken Leerkracht eerste graad? De Plantyn Beleefsessies zijn terug! Reserveer nu je ticket voor 20, 21, 22 of 25 april op www.plantynbeleefsessies.b 2e jaar. Alle leerlingen in het 2e jaar van de A-stroom krijgen hetzelfde basispakket te verwerken. Ook daar zetten we in op 'maatwerk'. Dat doen we door een indeling in niveaugroepen, door te verdiepen en te ondersteunen, zodat elke leerling klaargestoomd wordt om de uitdagingen van de 2e graad het hoofd te bieden.. Je maakt ook een keuze uit verschillende basisopties gemaakt van de vernieuwde eerste graad, met als voornaamste doel de studiekeuze twee jaar uit te stellen en elke leerling twee jaar de kans te geven om via differentiatiepakketten (eerste jaar) en basisopties (tweede jaar) de eigen talenten en interesses te leren kennen. De idee achter deze hervorming is duidelijk