Home

Wanneer naar endocrinoloog

De voordelen van L-glutamine en wanneer je het zou moeten neme

 1. Wanneer ga je naar een endocrinoloog om af te vallen. Het wordt aanbevolen om naar een endocrinoloog te gaan om gewicht te verliezen wanneer de persoon meer dan 20 kg moet afvallen of zwaarlijvig is, omdat dit een aandoening is die de gezondheid in gevaar brengt en niet alleen op het niveau van eigenwaarde, maar ook op het opgehoopte vet op de buik
 2. Als u een ziekte hebt die is ontstaan doordat u teveel of juist te weinig van een bepaald hormoon aanmaakt, dan kunt u voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de polikliniek endocrinologie. Ook als u een aandoening hebt aan organen waar hormonen worden aangemaakt kunt u hier terecht. Bekijk hier de wachttijd
 3. Een endocrinoloog onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die een complexe hormoonaandoening of stofwisselingsziekte hebben, zoals een schildklierafwijking, diabetes mellitus, bijnierproblemen, metabole botziekten, problemen aan de hypofyse, vetstofwisselings- en voedingsproblemen, groei- en geslachtsklieraandoeningen en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen
 4. Naar NVE-leden, internist-endocrinologen, internist-diabetologen, internisten, kinderarts-endocrinologen, klinisch chemici en gynaecologen met subspecialisme endocrinologie wordt het tijdschrift Endocrinologie kosteloos toegestuurd. Overige geïnteresseerden in een abonnement kunnen contact opnemen via abo@endocrinologie.nl
 5. De endocrinologie is een medisch specialisme en biologische wetenschap die zich bezighoudt met het endocrien systeem, ofwel klieren die afscheidingen in het lichaam hebben, zoals schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren. Het exocriene systeem valt hier niet onder. Artsen en biologen die zich hebben gespecialiseerd in de endocrinologie, worden endocrinoloog genoemd
 6. De endocrinoloog is een arts die gespecialiseerd is in hormonen. Tijdens de eerste kennismaking praat u met de endocrinoloog over uw gezondheid. De arts stelt bijvoorbeeld vragen over uw lichamelijke ontwikkeling, ziektes in het verleden en of u medicijnen gebruikt. Ook wil de endocrinoloog weten of er ziektes voorkomen in de familie
 7. Internist Endocrinologie Plaats Uitleg Amsterdam (17) Rotterdam (13) Groningen (10) Leiden (9) Utrecht (8) Den Haag (7) Nijmegen (7) Eindhoven (5) Enschede (5) Delft (4) Meer plaatse

Hypothyreoïdie: wanneer moet u een endocrinoloog raadplegen. De meete menen met hypothyreoïdie nemen ynthetiche vervangende medicatie voor childklierhormoon om goed te maken wat het lichaam niet produceert. Gewoonlijk kan een huiart in de eertelijn gezondh Een endocrinoloog behandelt patiënten met complexe hormoonaandoeningen of stofwisselingsziekten. Voorbeelden hiervan zijn aandoeningen van de hypofyse, schildklier, bijschildklier of bijnier. Verder ook aandoeningen zoals suikerziekte (diabetes mellitus), osteoporose, metabole botziekten, aangeboren stofwisselingsziekten en neuro-endocriene tumoren Endocrinologie is het medisch specialisme binnen de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met het endocriene systeem, ofwel de hormoonhuishouding van ons lichaam. Het is een relatief jong specialisme dat volop in beweging is. Wanneer er storingen optreden in het hormonale systeem noemen we dit endocriene ziekten

Hoe een endocrinoloog te worden. Een endocrinoloog is een arts die gespecialiseerd is in het endocriene systeem, wat betekent dat hij werkt aan het diagnosticeren en behandelen van patiënten met klier- of hormonale problemen. Hoewel het een esp is. In de medische richtlijn huisartsen (NHG-standaard schildklieraandoeningen) staat dat de huisarts in ieder geval patiënten naar de internist-endocrinoloog verwijst: bij wie een vermoeden bestaat van een thyreotoxische storm, met spoed; met oftalmopathie (oogziekte van Graves) met de ziekte van Graves en een voelbare (palpabele) nodus (knobbel) Verwijs naar de internist-endocrinoloog, tenzij de huisarts zelf behandelt. Zie voor medicamenteuze behandeling de volledige tekst van de standaard. Wanneer na thyreoïdectomie of na behandeling met radioactief jodium hypothyreoïdie ontstaat, is levenslange substitutietherapie nodig De poli Endocrinologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer: 010-7040570 of per e-mail: poli.endocrinologie@erasmusmc.nl. Dietetiek Sophia Centrum Gezond Gewicht

Endocrinologie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met ziektes die ontstaan doordat je lichaam te veel of juist te weinig van een bepaald hormoon produceert. Een hormoon is een stof die door een klier aan het bloed wordt afgegeven en ergens in het lichaam de werking van een orgaan beïnvloedt. De klieren die deze hormonen aanmaken, zijn de pancreas (alvleesklier), de schildklier. Vaak zijn er meerdere artsen of zorgprofessionals betrokken als je PCOS hebt. Niet alleen de gynaecoloog maar ook bijvoorbeeld een internist, endocrinoloog, dermatoloog, psycholoog, diëtist en je huisarts. Er is helaas nog geen speciale PCOS dokter en moet je daarom voor verschillende klachten naar verschillende specialisten Naar de endocrinoloog. Zodra ik de verwijsbrief in mijn handen had, heb ik de afdeling endocrinologie gebeld bij ons in het ziekenhuis. Soms moet je een beetje mazzel hebben en dat had ik. Er was net iemand uitgevallen voor de dag erna dus ik had meteen een afspraak! De volgende dag hoopvol naar de endocrinoloog

Wanneer het kind ongeveer achttien jaar is, gaat hij naar de transitiepoli (transitie betekent overstap). Dit is een groepspoli waar ook een internist aanwezig is. Een internist is een arts die zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van chronische ziekten van organen (zoals alvleesklier en nieren) van de volwassen patiënt Endocrinologie 1 reguleren van de homeostase 2 voortplanting, groei en ontwikkeling naar volwassenheid 3 verdediging tegen stres Wanneer moet ik bellen met mijn internist-endocrinoloog? In de richtlijn wordt duidelijk aangegeven wanneer u moet bellen met de internist-endocrinoloog. Dit is altijd in het geval van: • aanhoudend braken • aanhoudend (water-)dunne diarree: ongeveer één- tot twee keer per uur • verminderd bewustzijn / com Endocrinologie is het medisch spec ialisme en de biologische we tenschap die zich bezighouden met het endocrien sy steem ofwel klieren die afsche i ding en in het lichaam hebben zoals de schildklier , hypofyse en bijnieren Endocrinologie is een breed vakgebied en er zijn verschillende erfelijke aandoeningen waar een endocrinoloog mee te maken kan krijgen. Genetische diagnostiek kan hierbij om verschillende redenen geïndiceerd zijn, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de exacte diagnose, het bepalen van het behandelbeleid, of het mogelijk maken van presymptomatische diagnostiek bij naaste familieleden

Wat doet de endocrinoloog? Geneeskunde July 202

Het specialisme endocrinologie behandelt patiënten die een afwijking hebben in de hormoonhuishouding of de stofwisseling. Dit kan worden veroorzaakt door ziekte van de schildklier, de bijschildklier, van de hypofyse, de bijnier of een ander hormoonproducerend orgaan, zoals de alvleesklier bij diabetes mellitus Wanneer het hart te snel slaat, kan dat aan de schildklier liggen; Heeft iemand hoge bloeddruk, dan is dat misschien wel te wijten aan de nieren. Wat doet een internist bij het eerste bezoek Tijdens een eerste bezoek informeert de internist in eerste instantie uitgebreid naar de klachten van de patiënt Wanneer voor of tijdens de zwangerschap een schildklierprobleem wordt vastgesteld, zullen extra onderzoeken en bloedtests gebeuren en moet het schildklierprobleem behandeld worden. Meestal zal de zwangerschap dan opgevolgd worden door een endocrinoloog en gynaecoloog Wanneer ben je te lang? Waar artsen naar kijken, is de groeicurve. We werken met de zogeheten standaarddeviatie (SD). Iemand met een gemiddelde lengte voor de leeftijd heeft een standaarddeviatie score van 0. Is deze score hoger dan +2 SD dan noemen we het 'grote lengte', lager dan -2 SD noemen we het een 'kleine lengte'

Wanneer moet ik bellen met mijn internist-endocrinoloog? Op de instructiekaart wordt aangegeven wanneer u moet bellen met de internist-endocrinoloog. Dit is altijd in het geval van: Aanhoudend braken. Aanhoudend (water)dunne diarree, ongeveer een tot twee keer per uur. Verminderd bewustzijn/bewusteloosheid Gedurende uw zwangerschap bent u onder controle van de gynaecoloog, de endocrinoloog (de internist die onder andere gespecialiseerd is in de schildklier) en de schildklierverpleegkundige. Elke zes weken moet u bloed laten prikken. De dosering PTU wordt aangepast op basis van de schildklierhormoonwaarden in uw bloed. Na de geboorte van de bab paediatrische endocrinologie. 3. Herregistratie en nascholing. Een internist met de differentiatie Endocrinologie blijft opgenomen in het register wanneer aan de volgende punten wordt voldaan: 1. Werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor diagnostiek en behandeling van endocrinologie. 2

De coronacrisis bewijst: zonder dokter blijft kunstmatige

Ik merk dat die ervaring, ook in mijn dagelijkse werkzaamheden als endocrinologie verpleegkundige, een toegevoegde waarde heeft voor de patiënten en hun familie. Wanneer mensen te horen krijgen dat zij een hypofyseaandoening hebben is dat toch vaak een enorme schok Meest gestelde vragen. Als u diabetes mellitus heeft, moet u goed voor uw voeten zorgen. Als u eenmaal voetproblemen hebt als gevolg van uw diabetes mellitus, kan de behandeling erg moeilijk zijn. Hier beantwoorden wij een aantal vragen over de voetproblemen bij diabetes mellitus Van endocrinoloog naar huisarts. Zo'n twee weken geleden had ik wederom bloed laten prikken in het ziekenhuis. Het was inmiddels weer een paar maanden geleden en het was weer tijd om te meten hoe het gaat met de testosteronwaarden in het bloed en de vitamine D, waar inmiddels een kuur mee was gestart. De testosteron en vitamine D waren beiden. Wanneer door de groei van een niet-functionerende tumor druk ontstaat op de oogzenuw, die net boven de hypofyse ligt, gaat deze zenuw minder goed werken. Daardoor gaat u minder goed zien, Bij het vermoeden van een hypofysetumor verwijst uw arts u eerst naar de endocrinoloog, een arts met speciale kennis over de hormoonhuishouding

Vanaf wanneer raadt u een man met erectiestoornissen aan om naar een arts te stappen? In de eerste plaats mag een erectiestoornis niet worden verward met een tijdelijk uitblijven van de erectie. Alle mannen krijgen vroeg of laat te maken met dat laatste, vooral oudere mannen Werkgroep Gonadale endocrinologie, koppel met actuele kinderwens en/of bekende subfertiliteit adviseren wij om te verwijzen naar een gedefinieerd door de WHO-richtlijn van 2010 (Tabel 1).[2, 3] Wanneer een parameter lager is dan de referentiewaarde moet deze als afwijkend beschouwd worden

controle doorverwezen worden naar de endocrinoloog. Vragen Wanneer u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Heelkunde, telefoonnummer 088 75 569 01. Wanneer zich thuis na de behandeling problemen voordoen, neemt u dan contact op met de huisarts. Als de huisarts overleg wil plegen me Wanneer de verdoving is ingewerkt, prikt de interventieradioloog met een dunne naald in het bloedvat in de lies. Vervolgens brengt de interventieradioloog een hol buisje (sheath) in het bloedvat, waardoor de katheters naar binnen worden geschoven. Hiermee kan de arts naar de gewenste plekken in de aderen toe En, wanneer de patiënten opgenomen zijn voor bijvoorbeeld een operatie verlenen endocrinologie-verpleegkundigen hoog complexe zorg. In mijn werkzaamheden als endocrinologie-verpleegkundige en later verpleegkundig specialist Endocrinologie kwam ik in het land maar zelden collega's tegen die zich op eenzelfde manier gespecialiseerd hadden als ik In het geval van een kwaadaardig schildkliergezwel is veelal een nabehandeling met radioactief jodium geïndiceerd, waarvan tijdstip en procedure in overleg tussen u, chirurg en internist/endocrinoloog nader worden bepaald. Ontslag Wanneer u naar huis gaat, kunt u gewoon eten en drinken en de meeste daagse bezigheden zonder problemen doen Van endocrinoloog naar huisarts. Tenstlotte wat ik ook een fijn iets vind (zeker wanneer je een relatie hebt), is dat je de Tostran gel maar 4 uur hoeft te laten zitten voordat dit eraf gewassen hoeft te worden. Bij de Androgel was dit nog 6 uur

De ziekte van Addison is een primaire bijnierschorsinsufficiëntie, waarbij destructie van bijnierschorsweefsel optreedt en hierdoor de productie van de bijnierschorshormonen verminderd is. Epidemiologie. De ziekte van Addison komt 2x vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. De diagnose wordt meestal gesteld tussen de leeftijd van 30-45 jaar Hormonen voor transgender mannen. De endocrinoloog bepaalt in overleg met jou welke vorm van testosteron je krijgt voorgeschreven. Je kunt testosteron gebruiken door het te injecteren Sustanon of Nebido, door gel te smeren Androgel of Testim of door pillen te nemen Andriol. Sustanon

Endocrinologie - UMC Utrech

 1. Dokter Odink is kinderarts-endocrinoloog in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Dit betekent dat hij gespecialiseerd is in de lengtegroei van kinderen. Als er iemand in Nederland is die antwoorden heeft op de vragen over lang zijn, dan is hij het wel. Het mooie van dokter Odink is dat hij veel met kinderen werkt en dus ook goed uit kan leggen wat bepaalde moeilijke woorden betekenen of.
 2. Wat is endocrinologie?Endocrinologie is de kennis of wetenschap over de afscheiding van de endocriene organen. Deze organen scheiden hormonen af die rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen en op die manier elders in het lichaam andere organen of cellen activeren. Hormonen zijn dus signaalstoffen
 3. Wanneer gaan de tabletten nu eindelijk Pas de dosering levothyroxine aan op geleide van de klachten van de patiënt en streef daarbij naar een normaal TSH en (endocrinoloog). De ETA-richtlijn geschreven door Europese schildklierspecialisten is voor deze combinatiebehandeling de leidraad (ETA Guidelines 2012: The use of L-T4 + L.
 4. 3 Endocrinologie Chirurgie Inleiding Via uw huisarts of specialist bent u doorverwezen naar het UMCG. U bent onder behandeling van de chirurg en/of endocrinoloog en waarschijnlijk zult u een operatie aan uw bijschildklier ondergaan, omdat u een te hard werkende bijschildklier heeft
 5. 2 SAMENVATTING STOFWISSELING EN ENDOCRINOLOGIE Thema 1: Koolhydraatstofwisseling De pancreas hormonen insuline en glucagon hebben een antagonistische werking en zijn belangrijk bij de calorische homeostase. Bij een tekort aan koolhydraten spelen de gluconeogenese en de ketonlichaam productie een grote rol.De adipocyten regelen de afgifte van vrije vetzuren aan he
 6. Terug naar de tabletten: WIKIPEDIA. Consult endo-expert (Alec Ross, Radboud) Monsters met pilextracten opgestuurd: Abbott Architect LH20-RIA-methode met voor-extractie diethylether Beide methoden geven E2-achtige respons, lineair met hoeveelheid Scholing Endocrinologie Blok 2.pd
 7. Endocrinologie U bent opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde en Endocrinologie. Op deze afdeling worden patiënten verpleegd met interne, hormonale of infectieuze aandoeningen. In deze folder vindt u informatie over de afdeling en het team van medewerkers dat u tijdens uw verblijf op de afdeling begeleidt

Wat is endocrinologie? Medische termen en afkortingen

Kom naar het ziekenhuis als je gedurende 1 uur om de 4 à 5 minuten weeên hebt. Of als: je vaginaal bloed verliest. je vruchtwater verliest, ook al heb je nog geen weeën. je hevige buikpijn hebt die niet ophoudt. je je kindje duidelijk minder voelt bewegen. je opgenomen wordt voor een geplande keizersnede. als je bevalling wordt ingeleid Waarom moet je naar de gynaecoloog voor je schildklier? Dat zou ik even navragen, want gynaecologen weten veel over de zwangerschap, maar voor de schildklier moet je bij een endocrinoloog zijn. De endocrinoloog zal je bloedwaarden waarschijnlijk nog eens willen laten prikken en dan medicatie voorschrijven om de waardes goed te krijgen Wanneer deze buiten deze norm valt, is dit een indicatie voor een verstoorde schildklierfunctie. Een te lage TSH waarde kan duiden op een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie): omdat de concentratie schildklierhormoon in het bloed steeds hoog is, geeft de hypofyse geen TSH af

Wanneer je zelf geen insuline aanmaakt hebben de lichaamscellen geen brandstof en kan je lichaam niet meer functioneren. Vrijdag moeten we naar de afdeling endocrinologie. Vanaf dan zal ik dagelijks moeten prikken, een eetdagboek moeten bijhouden enzovoorts. Neuro-endocriene tumoren-centrum (NET-centum) Máxima is één van de aangewezen, gespecialiseerde centra van Nederland waar patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET) of een neuro-endocrien carcinoom (NEC) worden behandeld. Wanneer er sprake is van een NET of NEC, kunt u vanuit regionale ziekenhuizen worden verwezen naar NET-centrum Máxima

Wondproblemen - Wond- & stomazorg - Heelkunde tielt

Endocrinologie Veelgestelde vrage

Endocrinologie - Wikipedi

Wanneer je schildklier te traag werkt, heb je een tekort aan schildklierhormoon in je lichaam. Hierdoor vertraagt je metabolisme. Meestal (in 95% van de gevallen) is een te traag werkende schildklier te wijten aan een probleem in de schildklier zelf. Bijna steeds gaat het dan om een auto-immuunaandoening (zoals Hashimoto-thyreoïditis) Vaak begint het syndroom van Cushing met vage klachten: gewichtstoename (>90%) moeheid (70%) libidoverlies en/of uitblijven van de maandstonden (50-70%) spontane blauwe plekken (60-70%) psychiatrische labiliteit (55-60%) spierzwakte (>40%) Klinische tekenen zijn: obesitas (bij 95%), meer specifiek met een centrale vetverdeling

Endocrinoloog - Radboudum

172 internisten met specialisatie endocrinologie in Nederlan

Endocrinologie De enkele transgenders die spijt hebben van hun transitie geven aan dat dit komt omdat ze veel verloren zijn onderweg: hun familie, hun vrienden, hun job Ik daag alle artsen uit om een behandeling te benoemen die meer succes heeft dan de onze. Endocrinoloog prof. dr. Guy T'Sjoen Wetenschappelijke Raad, ZO Genderidentiteit, genderexpressie en non-binariteit. Niet ieder kind voelt zich jongen of meisje, en niet ieder volwassene voelt zich man of vrouw. Hier gaat genderidentiteit over. Genderidentiteit beschrijft het gevoel wat iemand heeft bij het eigen lichaam. Dit is onafhankelijk van iemands biologisch geslacht Endocrinologie-Diabetologie (diabetes) U kan bij ons terecht voor diagnose en opvolging van diabetes en verwante metabole stoornissen. Wij behandelen ook problemen met hormoonproducerende klieren zoals de hypofyse, de schildklier en de bijnier. Ook calcium- en botmetabolisme behoren tot ons expertisedomein

De neurochirurg maakt van deze methode gebruik om op die manier het hypofyse adenoom te benaderen en te verwijderen. Deze operatie duurt drie tot drie-en-een-half uur. Na de operatie gaat u naar de Medium Care op verpleegafdeling C5. Hier blijft u tot de volgende ochtend voor observatie drs. A.C. (Alissia) Hoppenbrouwers is binnen VieCuri werkzaam op locatie Venlo. Haar aandachtsgebieden zijn: Alle internisten behandelen algemeen internistische ziekten. Daarnaast is mijn aandachtsgebied de endocrinologie: (Bij-)schildklierziekten Hypofyseziekten Bijnierziekten Diabetes melltius Metabole botziekten zoals osteoporos Moovit helpt je de beste route naar Dr. Coucke F. Endocrinoloog te vinden met behulp van het openbaar vervoer en geeft je stap-per-stap instructies met actuele uurroosters voor Bus, Trein, Sneltram of Veerboot in Sint-Gillis-Waas Congenitaal hypogonadotroop hypogonadisme (CHH) wordt gekenmerkt door een tekort van het gonadotropin releasing hormoon (GnRH) in de hersenen. Het is een aangeboren afwijking waarbij het lichaam niet spontaan in puberteit komt. Sommige mannen hebben ook een probleem met de reukzin (syndroom van Kallmann) Het MSB Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden is per 1 september 2021 op zoek naar een internist met aandachtsgebied vasculaire geneeskunde / endocrinologie (0,8 - 1 fte) voor de duur van 1 jaar. De internisten in de Friese ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek zijn voornemens om per 1 januari 2022 te fuseren tot een regiomaatschap internisten

Hypothyreoïdie: Wanneer Moet U Een Endocrinoloog

Buikgriep: wanneer moeten volwassenen een arts raadplegen? In de regel gaat buikgriep vanzelf over. Toch moet u in de volgende gevallen een arts raadplegen: Symptomen of vermoeden van uitdroging; Gedurende meer dan 12 uur niet kunnen urineren; Aanwezigheid van bloed in het braaksel en/of de stoelgang; Als er na vijf dagen geen duidelijke. Diederik Smit. Opgegroeid in Hoorn deed ik mijn opleiding tot arts aan het VUmc in Amsterdam. Al mijn diploma's heb ik cum laude behaald. De interne geneeskunde sprak mij altijd aan vanwege de diversiteit en complexiteit van ziektebeelden en de grote variatie in patiënten qua leeftijd en gezondheid. Daarom koos ik ervoor om de opleiding tot. Er is een grote doorbraak in de zoektocht naar een afslankmedicijn voor mensen met obesitas. Het middel semaglutide blijkt de eetlust te onderdrukken, waardoor mensen met zeer ernstig overgewicht in een paar maanden flink wat kilo's kunnen verliezen. Volgens Liesbeth van Rossum, endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas is dit. Wanneer een arts een vermoeden heeft van een te snel werkende schildklier zal hij een bloedonderzoek laten verrichten waarin de TSH-spiegel wordt vastgesteld. Wanneer daaruit hyperthyreoïdie rolt volgt een verwijzing naar de endocrinoloog. Dat is een internist die zich heeft gespecialiseerd in de schildklier Beste Barbara, Bij een check-up bij de huisarts, waar ik naar toe ging met langdurige hoofdpijn klachten kwam aan het licht dat het ldl -cholesterol niveau, de bloeddruk en glucose hoger waren dan ze zouden moeten zijn. ( mijn bmi is 20, ik sport regelmatig en rook niet, eetgewoontes naar mijn inzicht nu normaal tot gezond, en ben 52 jaar

Hypofyse uitval Endocrinologi

Wanneer door groei van de tumor druk ontstaat op de oogzenuw, die net boven de hypofyse ligt, gaat deze zenuw minder goed werken. Bij het vermoeden van een hypofysetumor wordt de patiënt vaak in eerste instantie verwezen naar de endocrinoloog, een internist met speciale kennis van de hormoonhuishouding ik ben een tijdje terug naar de dokter gegaan omdat ik heel snel moe ben, alleen maar afval en haaruitval heb daarbij ben ik ook sneller geirriteerd (waarschijnlijk door de vermoeidheid) na wat bloedprikken blijkt mijn schildklier te snel te werken maar het is maar een lichte afwijking dus krijg ik hier geen medicijnen voor. Maar ik heb nog steeds klachten van oververmoeidheid en haaruitval ect endocrinologie Endocrinologie is het vakgebied dat zich bezig houdt met de stofwisseling en de chemische boodschappers van het lichaam, de hormonen. Een internist-endocrinoloog onderzoekt en begeleidt mensen met complexe hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals: diabetes mellitus schildklierafwijkingen metabole botziekten hypofyse- en bijnierproblemen groei- en. Je TSH waarde verlagen. Als je een hoge waarde van thyroïde stimulerend hormoon (TSH) hebt, dan werkt je schildklier trager dan normaal, een aandoening die bekend staat als hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie ontwikkelt wanneer je schildklier.. Laat u het ons weten wanneer u van onze wachtlijst af wilt. 6. Kan ik mijn endocrinologische controles laten uitvoeren bij het ZMC? Dit kan. Stuur hiervoor een bericht via Mijn Dossier naar uw behandelend endocrinoloog of bespreek dit bij de volgende controle afspraak

Interne geneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen, onderzoeken en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Met de internist (specialist op het gebied van interne geneeskunde) krijgt u te maken krijgen als u behandeld wordt voor bijvoorbeeld diabetes, kanker, nierproblemen, bloed-, infectie-, hormoon-, en stofwisselingsziekten Wanneer er bij echografisch onderzoek wel bevindingen In deze gevallen dient de patiënt tevens te worden verwezen naar een endocrinoloog of endocrinologisch chirurg die de cytologische uitslag het beste In deze fase vindt ook lichamelijk en endocrinologisch onderzoek plaats bij de endocrinoloog in voorbereiding van eventuele. Hormonale stoornissen bij kinderen. Wanneer uw huisarts vermoedt dat uw kind last heeft van klachten als gevolg van een hormonale stoornis, zal hij/zij u verwijzen naar de polikliniek Kindergeneeskunde. Uw kind heeft dan bijvoorbeeld last van: Overgewicht. U kunt hiervoor terecht bij iedere kinderarts uit het Maasstad Ziekenhuis

Samen op weg naar goede endocriene zorg

Hoe een endocrinoloog te worden Oplossingen July 202

Bijzondere endocrinologie. Met welke klachten presenteren patiënten zich, wanneer besluit de huisarts door te verwijzen naar de endocrinoloog of een andere specialist, Dit verandert, wanneer mijn voorganger haar vanwege toenemende spierpijnen, stijfheid, moeheid en ook vreemd en wisselend krachtsverlies naar de neuroloog. Zoek naar een uitlokkende factor voor de bijniercrisis. Bij een primaire bijnierschorsinsufficiëntie wordt fludrocortison gestart indien de dosering van hydrocortison < 50 mg per dag is. De dosering van de fludrocortison (0,05-0,2 mg/dag) is afhankelijk van natriumconcentratie en aanwezigheid van zouthonger en orthostase endocrinologie (stofwisselings- en hormoonziekten, osteoporose) nefrologie Wanneer iemand onvoldoende reageert op de behandeling in de huisartsenpraktijk, of als er complicaties zijn, Als er sprake is van botontkalking wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak en wordt er gekeken wat de beste behandeling is

Arts kiezen / second opinion - Schildklier Organisatie

 1. Wat is erfelijk paraganglioom. Paragangliomen zijn zeldzame tumoren die ontstaan uit zenuwknopen, de zogenaamde paraganglia. Ze kunnen ook ontstaan vanuit het bijnieren. Dit zijn kleine organen die zich bevinden bovenop de nieren. Een paraganglioom van de bijnier wordt ook wel feochromocytoom genoemd. De meeste paragangliomen ontstaan echter in.
 2. Wanneer de huisarts geen verklaring voor de klachten kan vinden, stuurt hij of zij je door naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een echo van de hals. Onderzoek in het ziekenhuis. Als je voor klachten aan de schildklier in het ziekenhuis komt, krijg je meestal een afspraak met een internist-endocrinoloog
 3. of leefgewoonten. Wanneer in de Verenigde Staten onder-zoek wordt gedaan naar de effecten van antibiotische thera-pie, zullen deze resultaten wellicht niet naar Nederlandse patiënten generaliseerbaar zijn, omdat er een verschil in re-sistentiepatronen tussen verschillende landen kan bestaan. exclusiecriteria van onderzoe
 4. Je arts zal het bloedonderzoek waarschijnlijk willen uitvoeren wanneer je nuchter bent, wat betekent dat je acht uur voor het onderzoek niets mag eten. X Betrouwbare bron MedlinePlus Ga naar de bron Je arts kan dit onderzoek uitvoeren als je de volgende symptomen hebt: onregelmatig of helemaal niet ongesteld zijn, onvruchtbaarheid, erectieproblemen, laag libido en/of groter wordende borsten
 5. Endocrinologie; Bijzonderheden. Elin Seebus is internist-endocrinoloog; Na haar opleiding tot internist en endocrinoloog werkte zij een jaar als chef de clinique in de VU in Amsterdam. Hier deed ze ook wetenschappelijk onderzoek naar de werking van een voedingsmiddel dat ontwikkeld is om de bloedsuikers bij diabetes type II stabiel te houden
 6. Polikliniek Interne Geneeskunde 043-387 51 00 vragen naar verpleegkundig (tijdens kantooruren) specialist Diabetische voet. Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00 vragen naar de dienstdoende (buiten kantooruren) internist-endocrinoloog Website www.diep.nl www.mumc.nl www.podotherapie.mumc.n

Schildklieraandoeningen NHG-Richtlijne

De man van Lucy wilde plotseling niet meer met haar naar bed de artsen hadden hem hormonen moeten geven', zei de endocrinoloog, en hij schreef die hormonen alsnog voor. Vanaf Een relatie kan niet altijd leuk zijn, maar hoe lang blijf je vechten voor een huwelijk en wanneer is het tijd om toch de handdoek in de ring te. Wanneer je een zorgtraject diabetes type 2 hebt afgesloten, kun je gebruik maken van een aantal tegemoetkomingen: - Volledige terugbetaling (gratis) diabeteseducatie door een erkende educator. Opgelet: terugbetaling is enkel voorzien tot het vastgelegde maximum aantal uren in specifieke situaties zoals bij insuline-opstart of bij noodzakelijke aanpassing van de behandelin Wanneer deze cellen ongeremd blijven delen, ontstaat er een oligodendroglioom. Op de MRI scan is dan een tumor te zien op de plaats waar de zenuwbanen in de hersenen lopen die zich uitbreidt naar het gebied waar de hersencellen liggen. Endocrinoloog Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs. Er zijn op grond van de beschikbare literatuur geen duidelijke verschillen in recidiefkans tussen een block/ replace en monotherapie regime bij de behandeling van Graves' hyperthyreoïdie

Polikliniek - Endocrinologi

We spreken van overgewicht wanneer de BMI tussen 25 en 30 ligt.. Obesitas betekent dat de BMI hoger is dan 30. Obesitas wordt onderverdeeld in verschillende categorieën: obesitas klasse I heeft betrekking op een BMI tussen 30 en 35; obesitas klasse II heeft betrekking op een BMI tussen 35 en 40; vanaf een BMI van 40 of hoger spreken we van obesitas klasse III 7 Inleiding DE ENDOCRINOLOGIE VAN HET PAARD. J.H. van der Kolk, P.A.J. Brama en T.A.E. Stout. In dit nummer van het Diergeneeskundig Memorandum wordt er naar gestreefd een overzicht te geven van de endocriene afwijkingen van het paard gerangschikt naar hormoonklier Grard: Ik denk dat we eraan toe zijn om steeds meer gegevens met elkaar te delen. Vanuit het belang van de patiënt en de overtuiging elkaar te helpen. Je zegt in zulke gesprekken niet wat een ander fout doet, je luistert, leert en geeft tips. Het gaat erom dat we onszelf en elkaar naar een next level helpen.

Endocrinologie (Hormoonziekten) ZN

Dr. R. Bianchi, Internist-endocrinoloog P. van Battum, Internist-endocrinoloog Mw. K. Pickwell, Internist-endocrinoloog Dr. B. Looy, Internist-endocrinoloog Met medewerking van de Diabetesvereniging Nederland. Deze bijeenkomst wordt mo-gelijk gemaakt door Mediq Direct Diabetes WANNEER? Woensdag 9 maart dr. M.M. (Mirjam) Oosterwerff. internist-endocrinoloog. BIG nummer: 9063670301. 040 - 239 59 00 (tel. nummer polikliniek/afdeling) Ik heb medicijnen gestudeerd aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en ben daarna opgeleid tot internist-endocrinoloog in het Kennemer Gasthuis in Haarlem en het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam Het startformulier dient als communicatie instrument tussen huisarts en specialist. Bij het opstarten van een zorgtraject diabetes, geeft de huisarts het ingevulde startformulier mee met de patiënt. De patiënt neemt vervolgens het formulier mee bij het bezoek aan de endocrinoloog. De huisarts geeft jaarlijks een opvolgformulier mee met de. Die vlieger gaat ook op wanneer de patiënt uit een ziektegeschiedenis niet meer traceerbaar is. Dat toestemming vragen niet meer mogelijk is, hoeft wat ons betreft echter niet te betekenen dat de weg naar niet-anonieme publicatie hermetisch is afgesloten. We denken dat er ruimte blijft voor publicatie wanneer alle belangen die in het concrete.

LCT-gentest vervangt waterstofademtest voor diagnostiekMoret Coaching – you never know where the wind might carry you